tisdag 21 december 2010

Fridfull julhelg tillönskas alla

Önskar er alla en skön julhelg, med snöfria vägar men snöiga skidspår och pulkabackar, och ett riktigt Gott Nytt-År. Ett nytt år som förhoppningsvis skall innebära en ökad trygghet för folk och länder, där vi helt nyligen också i vårt land fick uppleva den omskakande upplevelsen som ett terrordåd innebär.
Min förhoppning är också ett fortsatt globalt arbete för att säkerställa en god miljö och klimatpolitik inför framtiden.

Hur kan man sammanfatta riksdagshösten?

Ömsom vin och ömsom vatten. Regeringen har lyckats driva igenom sin politik till allra största delar, trots att vi är en minoritetsregering. Vi har dessvärre också blivit överkörda av röd-grön-bruna laget i ett par skarpa voteringar. Ett sparbeting på 350 miljoner inom området Rikets styrelse. Det kommer att innebära en del ambassadnedläggningar, personaluppsägningar och minskade utredningsmöjligheter.
En samlad opposition saknas. S, V och MP är inte längre lika tighta, men lagda motioner och ställningstaganden från ”sammanhållningstiden” gäller fortfarande. SD börjar lära sig hantverket; reservationer, avvikande meningar, repliker och debatter. De avger sällan i utskotten sin röstförklaring vilket givetvis skapar en stor osäkerhet, då det endast är två röster som skiljer blocken åt.

Det bästa med hösten?

Med utgångspunkt från mitt ansvarsområde som bland annat handlar om miljö/klimat- frågorna är jag mycket nöjd med resultatet från Nagoyamötet, med beslut om en kraftfull förstärkning av den biologiska mångfalden.
Jag anser också att FN.s klimatmöte i Cancun innebar en lättnad och nya chanser att vi inom ett eller två år skall klara av att få till stånd ett globalt bindande klimatavtal.

Andra utmaningar?

Nu har minknäringen inte många dagar på sig att visa att man är beredd att leva upp till ett gott djurskydd.
EU.s jordbrukspolitik är under reformering. Frågan är hur Sverige skall agera för att få igenom sin politik om en gemensam jordbrukspolitik som handlar om miljö och hållbart brukande.
Det är ingen överdrift att säga att Sverige och Frankrike står långt, mycket långt ifrån varandra.
Sverige tar under året över ordförandeklubban för såväl Helcom( ang. Östersjön) samt Arktiska rådet. Det kan ge oss stora möjligheter att göra skillnad.

Vi har med andra ord en hel del att göra, arbetsinsatser som kan leda till ytterligare förbättringar inom en mängd områden, allt från skola och socialförsäkringar till näringsfrågor och havsmiljön.

torsdag 9 december 2010

framgång i alkolåsfrågan men bakslag i dagens budgetvotering

Idag beslutade riksdagen om alkolås för personer som dömts för rattfylleri. Detta är ett ytterligare steg för att minska alkoholrelaterade olyckor och är ett förnuftigt val för såväl missbrukaren som för samhället.

Att 150 personer dör årligen pga kombinationen alkohol-bilkörning och att 2000 personer skadas allvarligt är fullständigt oacceptabelt och djupt tragiskt.Idag beslutade också riksdagen att spara på rikets utgifter med 300 miljoner årligen i fyra år. Det kommer att få större konsekvenser än Sverigedemokarterna, socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anar.

En jämn neddragning var Alliansens alternativ, inte detta dramatiska yxhugg.

Ett antal hundra anställda på Ambassader samt i regeringskansliet kommer att tvingas sägas upp. Detta kommer förstås att drabba många områden och personer.Ett populistiskt drag som inte minst S kommer att ångra när de inser följderna.

-

lördag 27 november 2010

En ny politisk karta

Söndring eller förnyelse?
Partiernas eftervalsanalyser har fört med sig både dramatik och separationer. Mest dramatik har socialdemokraterna bjudit på. Den ene efter den andra/e kandidaten tackar nej. Men vi har ju hört förut hur Nej förvandlas till Ja.
Det blir nu lättare för Alliansen i utskott och kammare sedan oppositionen splittrats att finna stöd från något av partierna. Framförallt från S eller MP.
Denna söndring kan på sikt leda till en förnyelse, där Alliansen tvingas till en fördjupad dialog med S eller Mp.
Jag är övertygad om att frågorna vinner på detta i längden. Detta har nu visats i betygsfrågan där Jan Björklund efter diskussion med Mikael Damberg, s, kommit fram till en gemensam hållning i betygsfrågan.
Lärarförbunden applåderar detta.

torsdag 18 november 2010

Västsahariernas och palestiniernas sak är vår

Som liberal och medmänniska kan jag inte acceptera att människor tvingas leva under en ockupationsmakt. År ut och år in.
Under den gångna helgen lyftes Västsaharas situation återigen upp på bordet vid Liberala Internationalens möte, och nästa vecka anordnar riksdagens Israel-palestinska nätverk ett möte om situationen på Västbanken.

Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975. I samband med ockupationen flydde en stor del av Västsaharas civilbefolkning till Algeriet,
där de än idag lever i flyktingläger i Tindouf. Ungefär 150 000 människor bor i lägren och en
hel generation har vuxit upp i landsflykt.

Israel har i 40 år ockuperat Palestina. Palestiniernas livsutrymme begränsas alltmer. Muren/barriären är till stora delar uppförd på palestinskt område och förhindrar möjligheter att nå åkrar/ägor/vattenkällor eller kunna ta sig till skola, sjukhus eller arbete.
Byggen av bosättningar på ockuperad mark fortsätter, vilket försvårar fredsansträngningarna ytterligare.

På Gaza är situationen allmer desperat.

torsdag 4 november 2010

debattens vågor går stundtals höga i Sveriges riksdag

Det märks tydligt att tonen har skärpts i riksdagsdebatterna. Argumenten har vässats, oppositionen kritiserar nu öppet varandra och Sverigedemokraterna tvingas under ett par dagar motivera sina argument mer än man gjort under en hel valrörelse.

Möjligen kommer detta att innebära ett ökat intresse för allmänheten att ta del av de politiska debatterna men framförallt kommer det att innebära att skiljelinjerna blir tydligare.

På Nordiska rådets session i Reykjavik skärptes också tonen i en debatt rejält. Danmarks utvisning av nordiska medborgare som kommit i behov av samhällets stöd och hjälp upprörde alla. Nästan. Sverigedemokraternas företrädare drog paralleller till en svensk misslyckad invandringspolitik och gav Danmark sitt stöd.
En gravid isländsk kvinna som blir utvisad från Danmark kan väl näpperligen bero på en svensk flyktingpolitik!
Så ensidigt kan man bara inte se på politiken.

fredag 22 oktober 2010

Bra att Erik Ullenhag besökte Malmö

Det är bra att integrationsminister Erik Ullenhag begav sig till Malmö med tanke på den skottlossning som skett under de senaste dagarna och som riktats mot invandrare.
Oppositionen hade åsikter förstås. De ville se statsministern eller justitieministern. Att en minister besöker en drabbad stad borde välkomnas. Heder till Ullenhag som tar sitt uppdrag på största allvar och som är beredd att gå till botten med främlingsfientlighet och våld.

lördag 16 oktober 2010

Självmordshets på internet måste utredas

Återigen har frågan om suicidhets(självmordshets) på internet skakat om oss alla. Internet kan vara ett bra forum för många att ventilera sina frågor och tankar kring död och liv. För inte minst killar är det ett väldigt viktigt forum då de generellt sett inte har lika lätt som flickor att ta upp dessa frågor med sina kompisar.
Det är ändå skrämmande att de sajter som enklast kommer upp när man söker på självmord är just sidorna som ger självmordinstruktioner.
Stödsidorna, och det är flera, är svårare att hitta.
Man måste leta på SUICID, eller söka lite mer enträget på andra sidor.

Vi måste ha fler NÄTVANDRARE precis som vi har NATTVANDRARE. Ungdomar som i ensamhet och förtvivlan inte ser någon annan utväg än självmord måste få hjälp på nätet att se öppningar, att bli hänvisade till jourhavande kompis, att få stöd att finna mening i livet.

Vi måste också utreda ansvarsfrågan när någon hetsar en person på nätet att ta sitt liv.
Att vålla någons död kan aldrig anses ok.
Detta måste utredas.
Har skrivit riksdagsmotion om detta- en fråga som också lyftes i torsdagesn SVT-Debatt.

fredag 8 oktober 2010

Djurrättsalliansens metoder är förkastliga- men minknäringen har också ett ansvar

Deltog i torsdags kväll i SVT:s Debatt. Ämnet var minkar och föranleddes av de 17.000 minkar som djurrättsaktivister släppt ut. En person som stödde aktionen menade att det var helt i sin ordning, då minkarna " fick chansen att trampa på gräs innan de dog". Att tusentals gick en smärtsam död till mötes tycktes inte bekomma aktivisterna alls, inte heller vad man orsakade alla de bilister som råkade ut för olyckor på grund av minkar som vistades på E4 nära Skillingaryd.

Att släppa ut djuren rimmar dåligt med talet om att man värnar dem. Minkarna går en plågsam död till mötes.

Jag förväntar mig dock att minknäringen snarast visar att man kan leva upp till sitt löfte att presentera ett omsorgsprogram. Jag är besviken att man inte kommit längre på 7 år, sedan Eva Eriksson lade fram sin minkutredning.
Krav på berikning av burar och löftet att ge minkarna möjlighet att utöva ett naturligt beteende är fortfarande inte uppfyllt.

Den vanvård som dokumenterats från någon eller några farmer har förstört mycket för hela branschen.

En fortsatt verksamhet kräver ett förtroende för att hela branschen lever upp till djurskyddslagens krav. Tidsfristen går snart ut.

Det är ändå inte sannolikt att aktivisterna skulle upphöra med sina aktioner då deras motiv handlar om att djur inte skall födas upp för pälsproduktion.

Alla djur skall behandlas väl och ges möjlighet att utöva sitt naturliga beteende, oavsett om vi har djur som sällskap, till tävling, päls eller för mjölkens skull (se hela debatten här)

söndag 3 oktober 2010

val av talman

Under morgondagen kommer riksdagen att välja talman. Ett val som borde vara enkelt om man respekterar och följer de principer som finns för dessa val sedan 1971.
Nämligen att största blocket och vanligen största partiet tillsätter talmansposten.

Björn von Sydow markerade klart och tydligt att han inte önskade kandidera som motkandidat till Alliansens talmanskandidat Per Westerberg. Von Sydow ville inte riskera att bli vald om det skulle ske med hjälp av SD-röster.
Ett hedrande ställningstagande.

Kent Härstedt, s, har istället dykt upp som socialdemokraternas kandidat. Han hyser inte samma betänkligheter som Sydow vilket kan komma att innebära att Oppositionen, med hjälp av Sverigedemokraterna, får talmansposten.

Det skulle givetvis vara en motgång för Alliansen.

Så mycket enklare det hade varit med två mandat till- och majoritet för regeringen.

onsdag 29 september 2010

valanalyser

Nu pågår valanalyser i varje länsförbund och i varje parti. Att Alliansen segrade kommer ibland bort i all diskussion kring SD.
Folkpartiet är näst största parti i Alliansen- något som borde leda till att Jan Björklund blir vice statsminister.
Önskedrömmen hade förstås varit ett ännu starkare folkparti och en majortitetsregering-men nu kommer vi att göra vårt allra bästa utifrån givna förutsättningar.
I Norra Älvsborg gick Fp framåt, vilket känns riktigt positivt. I min hembygd är Fp riktigt starka, vilket också är glädjande.
Känner stor inspiration att få fortsätta uppdraget i riksdagen. Mycket återstår att göra.

tisdag 21 september 2010

En 85-årig socialdemokratisk makt bruten

Visst är det sensationellt att Alliansregeringen lyckades med bedriften att bryta nästan ett sekels socialdemokratiskt styre. Så befriande.
Med klokskap och förstånd skall Sverigedemokraterna mötas- inte med isolering och ändrade utskottsantal.

Det finns fortfarande en strimma hopp att det skall bli en majoritetsregeringen då de sista rösterna räknas under morgondagen.
Det skulle underlätta arbetet väsentligt.

fredag 17 september 2010

Rösta liberalt- lägg din röst på Folkpartiet

Mycket står på spel. En fortsatt Alliansregering med satsning på skola och jobb. Med nya chanser för människor och ökade möjligheter att göra sina livsval.
Med internationell trovärdighet för att kunna lösa globala utmaningar.

En Opposition som hotar att göra en mängd återställare. Tillbaka till ökad statlig styrning- från förskolan till äldrevården.
En opposition med mindre internationell trovärdighet, där framförallt ett av partierna vill lämna EU.

Ett främlingsfientligt parti som vill ställa nya svenskar mot äldre. Som inte har demokratiska värderingar om allas lika värde. Som vill förhindra människor att söka sig till vårt land.

Mycket står på spel. Alliansregeringen behöver sitta kvar vid rodret- men det krävs ett starkt socialliberalt parti för att garantera välfärden, utbildningen, mångfalden och naturvården. För att lyfta fram Mänskliga rättigheter och det internationella samarbetet, med EU och globalt.

lördag 11 september 2010

religiösa fanatiker som Terry Jones är livsfarliga

Terry Jones, Floridapastorn som hotat att bränna muslimernas heliga skrift ikläder sig ett mycket stort ansvar för världens säkerhet. Hans fanatism och oresonliga hållning är långt ifrån vad som förväntas av en pastor.
Försoning, respekt för andras trosuppfattning, kärlek till din nästa syns främmande för Terry Jones.
Det är idag den 11 september, en dag som nitat sig fast på näthinnan hos de flesta av oss.
Skall människor orka gå vidare är vägen inte upptrappade motsättningar där alla med muslimsk tro fördöms.

Att kollektivt bestraffa människor är moraliskt fel och strider dessutom emot Genevekonventionen. Enskilda terroristers handlingar skall självklart fördömas , oavsett religiös och etnisk tillhörighet.

Terry Jones som bekänner sig som kristen är på väg att begå ett fruktansvärt brott- att medvetet skapa hat och oförsonlighet mellan människor.

Det går på tvärs med en sann kristen lära.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/vi-kommer-definitivt-inte-att-branna-koranen-1.1168873

tisdag 7 september 2010

Låt föräldrarna bestämma- oavsett bröstpump

Lämna över makten till föräldrarna. De månader som är öronmärkta för båda föräldrarna är mycket bra, resten av föräldratiden bör dock lämnas över till föräldrarna att själva bestämma över. Lars Ohlys lösning att det finns bröstpump räcker inte.

Bengt Westerbergs pappamånad var banbrytande, den öppnade upp ögonen för vikten och förmånen för båda föräldrarna att få uppleva sina barn. Något som också har stor betydelse för barnen.

Alltfler fäder är föräldralediga under längre perioder, företagare inser att de får tillbaka en ännu bättre medarbetare efter den anställdes föräldraledighet. Det gör gott att få vara nära sina barn, man lär sig hålla många bollar i luften och man tränas i kreativitet och flexibilitet.

Jämställdheten berikas och förståelsen för varandras uppgifter ökar. Framförallt grundläggs en kontakt som har betydelse under barnets hela uppväxt.

Trots alla dessa fördelar måste man konstatera att livet ser olika ut för olika familjer, därför är det viktigt att livspusslet får läggas av familjen.

söndag 5 september 2010

Miljön i valrörelsen

Vem är det miljövänligaste partiet? Debatten i kvällens debatt handlade om miljöpartiet-centerpartiet.
Inte ett ord om biologisk mångfald, inte ett ord om vikten att satsa på naturvården. Med en liberal politik på området hade inte dessa viktiga delar saknats. Folkpartiets hundraåriga engagemang inom miljöområdet har fått till följd att vi idag har skyddade älvar, vitryggig hackspett, skyddade skogar och hav men också naturskyddsförening och naturvårdsverk.

torsdag 2 september 2010

ROT, RUT och RÖJ

Rut och Rot-avdragen har blivit en succé. Fp vill dessutom utveckla RUT till att omfatta 75% om man är över 80 år eller har barn under 8 år. En utmärkt idé , som kanske skulle kunna följas upp av Röj! Det är Håkan Molin, chef för Handelsbankens affärsområde Skog och lanbruk, som i bankens tidning Tillväxt lanserar ett nytt jobbskapande avdrag. ”Ge svenska skogsägare skatterabatt för röjning precis på samma sätt som rot- och rutavdraget. Privata skogsägare skulle då få en rabatt på hälften av arbetskostnaden direkt på fakturan.”
Molin menar att ett röjavdrag skulle kunna skapa jobb och ökad tillgång på skogsråvara, liksom ökad aktiviteten på landsbygden.

Röjningsberget är ett stort problem. Röster höjs för att införa röjningsplikt. En bättre idé för alla parter vore istället ett RÖJ-avdrag.

Trollhättetidningens presentation av politiker haltar

Fem av sju riksdagskandidater utfrågades idag i TTELA om sina tankar inför en ev. kommande mandatperiod som riksdagsledamot. Ett trevligt reportage som säkert lästes av många. Det gav tillfälle att redogöra vad man genomfört i regeringsställning, vilket är en glädje att få beskriva.

Det speglade också oppositionsrollen, vilket S,V och MP-ledamöterna( för de bor i Trollhättan och blev intervjuade) också redogjorde för.

Två riksdagsledamöter ansågs inte representera Trollhättan då de inte har rätt postnummer. Trots åtta år i riksdagen för Västra Götaland , Norra, där Trollhättan utgör den största kommunen i länsförbundet. Trots engagemang för högskolan, näringslivet och infrastrukturen i Trollhättan.

Ett antal läsare missade en allsidig information.

Om man trots allt endast velat ha personer från centralorten finns kandidater högt placerade på respektive listor som varit beredda att presentera den ideologi som bär och de frågor som engagerar.

Trist när presentationen haltar, oavsett vem som kommer i kläm.

söndag 29 augusti 2010

regeringes övertag fortsätter- Sommestad berömmer Folkpartiet

Dagens Sifomätning ger regeringen ett fortsatt övertag. Vi som varit med några val vet att mycket kan hända under valrörelsens sista veckor och dagar som helt förändrar kartbilden.

Därför gäller det för oss alla som vill att Alliansen skall fortsätta att sitta kvar i regeringen och att Folkpartiet skall bli betydligt större att ligga i.

Socialdemokraternas samarbete med vänsterpartiet avskräcker förmodligen en del från att rösta med oppositionen.

Men vi skall inte vinna pga andras misstag utan på grund av vår egna politik och trovärdighet.

För Folkpartiets del handlar det om en ideologi som bär. Liberalismen står för såväl frihet som ett socialt ansvar.

I sakfrågorna har skolan kommit att dominera och där håller många med oss.

Tidiga insatser, höjd lärarstatus, yrkesutbildning, elevhälsa och fler lärlingar. Men också arbetsro i skolan.

Jag hoppas att miljöfrågan blir allt hetare i valrörelsen.

Jag delar Lena Sommestads uppfattning att " ett ökat folkpartiinflytande i regeringen är bra för miljön".

onsdag 25 augusti 2010

Ett starkare Folkparti i Alliansen ger natur/biologisk mångfaldfrågan större tyngd

Även om SNF säger sig kritiskt granska samtliga partier och regeringar har jag under denna mandatperiod upplevt en osedvanligt tuff attityd från SNF gentemot Alliansregeringen. Få satsningar, beslut, internationella förhandlingar har fått godkänt. Trots resursökning,nationellt och inom klimatbiståndet, trots avsättningsframgångar, trots internationell påverkan.

Som ett av de mindre partierna i Alliansen har Folkpartiet ändå i ganska hög utsträckning fått gehör i flera av de viktiga besluten inom områden klimat/energi/miljö . Inte i allt- det tillhör uppgörelsers spelregler.
Men vi fortsätter envist att driva våra frågor.
Folkpartiets program på miljöområdet är ambitiöst, frågor som vi räknar med att få gehör för kan läsas i vår rapport Naturvård/havsmiljö och biologisk mångfald.

Det är ingen hemlighet att vi fått gehör för bland annat Östersjöarbetet, anslag till biologisk mångfald, strandskyddslagstiftningen, satsning på elbilar och utökade forskningsanslag.
Också inom det internationella området engagerar vi oss med såväl ländersamverkan samt klimat- och miljöbistånd.

Folkpartiets öppning för kärnkraft är framförallt med hänsyn tagen till klimatfrågan. Den historiskt största satsningen någonsin på förnybar energi och energieffektivisering som ingår i energiuppgörelsen tar inte SNF upp

Några korta punkter där vi gjort skillnad:
 • Tydligare skrivning om Allemansrätten och Länsstyrelsernas starkare roll vad gäller strandskyddet. Inte kan väl ändå SNF mena att den förra strandskyddslagstiftningen med 5000 dispenser årligen , utefter våra kuster var ok?
 • En tydligt beslut om inplantering av varg
 • Resursförstärkning till biologisk mångfald
 • Östersjöstrategi
 • Havs-vattenmyndighet
 • Sveaskogslösningen för att klara målet Levande skogar
 • slagit vakt om outbyggda älvar

Med ett starkt folkparti i Alliansregeringen kommer miljö och naturfrågorna att få större tyngd

Läs dagens DN debatt.

tisdag 24 augusti 2010

Nya politiska löften och utspel- från miljöbilar till Ohly och Federley

Ingen dag är den andra lik.
Varje dag ges nya löften. Från såväl Alliansen som från Oppositionen. Det är en markant skillnad mellan skarpa löften( som pensionärsskattesänkningen) till ambitioner ( som restaurangmoms-sänkning).
Att Alliansens tidigare löften, de som gavs för fyra år sedan, till allra största delar faktiskt är infriade visar på trovärdigheten. Att inte lova mer än man kan hålla.
Ohlys sommarlöften under Almedalsveckan var det mest hårresande man hört. ALLT, fullkomligt allt skulle vara gratis för den enskilde. Att någon skulle finansiera- eller betydelsen av företag för att få medel till sociala reformer fanns inte på Ohlys karta.

Skarpa löften från Alliansen kan du lita på. Som pensionärsskatt och miljöbilar. Fagra löften från vänsterblocket måste tas med många skopor salt.

Så var det dagens bok. Vill nog läsa den innan jag kommenterar den, kan väl bara fundera över den valda tidpunkten att lansera en bok med kraftig kritik gentemot sin partiledning. Om det var rätt för Federley visar sig om några veckor.

torsdag 19 augusti 2010

Nyamko Sabunis nya grepp i Trollhättan

Nyamko Sabuni visade att politiker kan ta kraftfulla grepp- i detta fallet på judomattan.

Vid sitt studiebesök i Trollhättan besöktes ett judocenter där Nyamko Sabuni, iklädd judodräkt visade att hon snabbt lärde sig några grepp där hon både fällde och lät sig fällas.

Vid samtalet efteråt med ledare och ungdomar stod det klart vilket stort ideellt engagemang som läggs ned för att barn skall få en fritidsaktivitet som lockar många. Föräldrarnas delaktighet var också stor.

Sabuni, som tidigare besökt Lerum och talat jämställdhet, avslutade kvällen med att inspirera folkpartisterna vid valupptakten i Vänersborg.

måndag 16 augusti 2010

Inget RUT-avdrag men Butler i tunnelbanan är ok. anser S

Man upphör inte att förvånas över oppositionens utspel. Senast i raden har Carin Jämtin föreslagit Butlertjänst i tunnelbanan.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7624748.ab

Oppositionen accepterar inte RUT-avdrag, en person som i hemmet tvättar, städar eller gör enklare trädgårdsarbete. Istället anser man att människor när de ändå åker tunnelbana kan ta med sig tvättsäcken. En Butlertjänst tar hand om tvätten i tunnelbanans tomma lokaler, och vips när man tar sig hem på kvällen kan man slinka in, kvittera ut sin tvättsäck och åka tunnelbanan hem.
Mycket tveksamt om detta skulle underlätta eller minska stressen för småbarnsföräldrar. Att det är sällsynt med T-banestationer i Västergötland kanske behöver påpekas?

Nej, fortsätt och utveckla RUT och ROT-tjänsterna istället.

fredag 13 augusti 2010

I Mellerud satsas på en livsmedelspolicy

Var i Dalsland idag. Startade i Mellerud där jag tillsammans med Kenneth Carlsson, Färgelanda mötte kostchefen Ingvar Kardemark. En inspirerande genomgång av kommunens livsmedelspolicy och arbete för att skapa "ätglädje".
Välkommet med en kommun som ser vilka möjligheter som lagen om offentlig upphandling ,LOU, kan innebära. Precisering på kriterielistan var imponerande. Miljö, djuromsorg, klimatmärkning etc.
Efter detta hann vi med ett par tidningsintervjuer där Fp:s Dalslandsprogram presenterades.
I Bengtsfors var vårt fokus inriktat på transporter där vi hade möte med företrädare för Västfrakt. En stor oro finns hos åkare om oppositionen med sina lastbilspålagor kommer till makten.
Förnybara drivmedel, forskning och utveckling samt fler transporter på räls är lösningar som vi måste jobba hårdare med. Km-beskattningen kommer förmodligen inte att få den avsedda effekten som oppositionen räknar med.

tisdag 10 augusti 2010

Minknäringen måste ta sitt ansvar

Det är helt oacceptabelt att vanvårda djur. Återigen uppdagas misshandel av djur- denna gång bland minkar.
Skriver följande i ett pressmeddelande som skickades ut i morse.


Brodén (FP):- Förtroendet för hela minknäringen drabbas av den
vanvård som påvisats vid ett antal minkfarmer. Den som vanvårdar djur måste förbjudas att över huvud taget ha med djur att göra.Det säger Anita Brodén, riksdagsledamot (FP) som menar att riksdagsbeslutet om minkuppfödning i Sverige byggde på att de brister som utredaren Eva Eriksson pekade på skulle åtgärdas senast 2010.- Att ge avkall på ett gott djurskydd kan aldrig accepteras. Den minknäring som finns idag måste ta sitt utlovade djurskyddsansvar för att kunna fortsätta sin verksamhet.

söndag 8 augusti 2010

Dagens DN-ledare lyfter upp FP.s miljörapport

Läste i dagens DN ledaren om vår miljörapport. Känns kul att den uppmärksammas.
Är nu på väg till Marstrand där Jan Björklund skall hålla sitt sommartal. Många av oss har förhoppning att det också i detta tal skall framgå att Folkpartiet tänker fortsätta att arbeta enträget för att hejda artutrotningen så att den biologiska mångfalden säkerställs.

Det är en betydligt större fråga än den gångna veckans burkadiskussion.
(DN)http://www.dn.se/ledare/signerat/allianspolitik-skillnader-som-kanske-inte-kommer-till-tals-1.1150100

torsdag 5 augusti 2010

Folkpartiet visar sin miljöprofil

Dagens presskonferens var en positiv tillställning. Att få presentera Folkpartiets Naturvård- havsmiljö och biologisk mångfaldsrapport kändes förstås inspirerande för mig som miljöengagerad riksdagsledamot.

Under rubriken Naturvård och biologisk mångfald tar rapporten i korthet upp hur vi skall stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden, skydda skogen , arbeta inom EU och internationellt samt på kommunal nivå.

Under rubriken Havsmiljö tar rapporten upp hur vi skall komma tillrätta med övergödnings-problematiken , uppnå ett hållbart fiske och en höjd beredskap mot oljehotet.

Rapporten finns att läsa på Folkpartiets hemsida.

se också nedan

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=221079

måndag 2 augusti 2010

Skolk i betyget eller

Dagens utspel eller tydliggörande från Jan Björklund om skolk i betyget innebär per automatik att vänsterpartiet reagerar.
En skolkanteckning i terminsbetyget kan bli en viktig vändpunkt för en del elever- en markering att det inte accepteras. Det skall inte följa eleven i slutbetyget. Man måste få en chans att komma igen utan att förföljas av en termins misstag.

För många elever är ändå det viktigaste att skolan tar elevens frånvaro på allvar och ger stöd och hjälp att komma ur en svår situation samt bryta en ond cirkel.

Det är med andra ord inte antingen eller, utan kan mycket väl vara både och. (SvD)

onsdag 14 juli 2010

Nu blir det en period av mycket sporadiskt bloggande och twittrande

Sommarmorgnar ger mig mer tid än vanligt att läsa tidningen riktigt noggrant. Det är härligt.
Det är också härligt att under ett par veckor inte känna trycket att förbereda debatter eller leverera en mängt texter, utan mer kunna få tid till reflektion , umgänge med familjen och praktiska bestyr.

Därför kommer bloggandet och twittrandet endast att ske högst sporadiskt under ett par veckors tid.

Trevlig sommar önskar jag er alla läsare.

söndag 11 juli 2010

På hemmaplan- Diamanten vid Anten nybyggnadsinvigd

Åter hemma, skönt efter ett par intensiva veckor.
En trevlig avrundning på veckan blev grillfesten i Gräfsnäsparken, anordnat av krögarparet Lindelöv. Slottsserveringen har fått ett ansiktslyft och ett mer ändamålsenligt kök. Detta ville Karin och Ulrik Lindelöv fira med bygdens invånare.
Ett fint initiativ, många kom och njöt av god mat och härlig gemenskap.

Fick också det hedersvärda uppdraget att tillsammans med Annika Qarlsson klippa bandet och säga några väl valda ord.
Annika, som sitter i arbetsmarknadsutskottet tog upp företagarnas betydelse och jag som har min hemvist i miljö- och jordbruksutskottet uppehäll mig vid matens betydelse, med särskild betoning på klimatsmart mat, matkvalité och värdet av att Lindelövs tar tillvara livsmedel som produceras i bygden.
Serveringen gör verkligen skäl för namnet " Diamanten vid Anten".

fredag 9 juli 2010

Almedalen-fredag- Gaza och Gröna liberaler

Det packas ihop här på Almedalen nu, trots att Kd:s dag pågår för fullt och MP:s dag är imorgon.
De flesta seminarierna och debatterna är avslutade. Många möten har fått MVG( mycket väl godkänt) och Grönaliberaler känner en viss stolthet över att vi arrangerat miljö-naturseminarier varje dag undeer veckan.

Dagens seminarium innebar en summering av de frågor som lyfts fram under veckan, samtidigt som Leiph Berggren och jag informerade om Folkpartiets politik inom den gröna sektorn.

Jag deltog dessutom vid ett Gazamöte idag. Ship to Gaza togs upp som exempel på en aktion som genomförts för att rikta världens blickar emot blockaden och ockupationen
Läget är fortsatt akut och mer insatser måste göras.

Riksdagens Israel-Palestinska nätverk behövs och måste arbeta ännu hårdare.

torsdag 8 juli 2010

Almedalen- torsdag

Gårdagens debatter för min del handlade om vindkraft, med Statkraft som arrangör. Per Bolund, Mp var min politiske duellant. Den intresserade publiken uppskattade att höra hur vindkraftsprojektet fungerat i Bjärke.
Intervjun av Max Vd angående mat och klimat var ett givande samtal. Är mycket imponerad över den miljöpolicy som man har i företaget.
Under tiden som intervjun pågick ringlade kön lång till gratis hamburgare.
Seminariet med Artdatabanken var också bra, mycket bra.

Idag har det varit en lugnare dag. Har endast haft ett seminarium, om Friluftsliv- samma dag som Sverige fått sin första friluftsproposition. Lyckat.

Har hunnit strosa runt och ta del av en mängd organisationers arbete. Allt från den ideella sektorn till svensk redareförening.

Socialdemokraternas dag fick ge ett visst utrymme för Alliansens ledare som hade ett gemensamt torgmöte där man utlovade flera olika reformer och mer pengar till kommunerna.


Imorgon kväll blir det båtresa hem.

Almedalen-onsdag- började med politisk dramatik


Morgonnyheterna under onsdagen basunerade ut Solveig Ternströms avhopp från centerpartiet till socialdemokraterna. En illa vald dag kan man tycka, på centerns dag här i Almedalen. Jag hade haft störrerespekt om Ternström valt att hoppa av i direkt anslutning till kärnkraftsomröstningen, den som orsakat missnöjet.


Sven-Otto Littorins avhopp kändes på ett annat sätt djupt tragiskt.Gränsen för vad anhöriga till politiker kan tvingas utstå borde varit nådd för länge sedan. Media borde dessutom ta sig en funderare över vad en granskande journalistik inte nödvändigtvis måste innebära.


De debatter och seminarier jag hunnit med under dagen får jag beskriva imorgon. Kvällen har blivit alltför sen.

Bifogar en bild på riksdagskandidaten Kenneth Carlsson och jag som helt sonika bestämde oss för att kontakta svenska kyrkan för att ge en slant, med en extra hälsning till Gudrun Schymans agerande att bränna pengar (Expressen, SvD)


Gudrun, den ideella sektorn har oändliga behov. Dina uppeldade pengar hade kunnat gjort stor nytta där.


tisdag 6 juli 2010

Almedalen- tisdag. folkpartiets dag


En mulen dag, men sprudlande aktiviteter och ett mycket välbesökt Almedalsmöte när Jan Björklund höll sitt tal.

Började dagen med ett Gröna liberalerseminarium. Denna dag var havsfrågan i centrum och leddes av Sverker Thorén, ordf. för Gröna liberaler, och Lars Tysklind, riksd.ledamot. Välbesökt möte.

Lunchmöte med skogs- och gruvindustrierna. Det är värdefullt att få en uppdatering av vilka frågor som olika branscher är särskilt berörda av.. Givetvis var såväl energi som transportfrågan uppe på bordet.

Eftermiddagens debatt med SNF var ett spännande seminarium. Hela inspelningen av debatten kan ni se HÄR


Samtidigt som seriösa debatter pågick i en mängd lokaler stod FI:s partiledare Gudrun Schyman och eldade upp 100.000 kronor!
Hon hånade alla kvinnor med små ekonomiska marginaler genom att elda upp pengarna i ett pr-jippo. Hon ville uppmärksamma sitt parti och löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Det är skandalöst, då dessa pengar kunde gjort stor nytta.


Jan Björklund tog bland annat upp de äldres situation samt skolfrågan. Ordet biologisk mångfald nämndes, en viktig markering som förhoppningsvis kommer att följas av större utrymme i andra tal.

måndag 5 juli 2010

Almedalen- måndag


En varm och intensiv dag.

Det är imponerande att komma till högskolan här i Visby en tidig måndagmorgon och uppleva att mängder av salar är fyllda av intresserade personer som deltar i allehanda seminarier.

För egen del var det en intressant djutrskyddsdebatt som jag deltog vid. Vissa skarpa linjer fanns mellan blocken, men socialdemokraterna överraskade positivt med att ansluta sig till Alliansen till stora delar vad gäller bland annat vargfrågan.


Gröna liberaler slog upp portarna för sitt första Alemdalsseminarium. Fullr med folk och stort engagemang.

Östersjöseminariet i eftermiddags var också givande. Här var det kollegan Lars Tysklind som försvarade våra färger, vilket han gjorde alldeles utmärkt.


Ohlys och vänsterpartiets framförande vittnar enbart om en särdeles stor plånbok. Det fanns ingen hejd på utgiftsposterna. Allt skulle i stort sett vara gratis. Lars Ohly nämnde inte något om vikten av att det finns företagare för att finansiera alla de elva "välfärdsvisionerna"


Nickade dock bifall till hans synpunkter om vikten att få en god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

söndag 4 juli 2010

Almedalen - söndag


Kom fram till Visby precis lagom till Fredrik Reinfelts tal. Det har varit moderaternas dag idag.
Solen flödade från en klarblå himmel, människor satt och stod på hela gräsplanen.

Det var hur mycket folk som helst, som värmdes upp av sedvanligt "förband". Reinfelt höll ett tal med mycket fokus på skatter. Inte så mycket visioner mer än talet om det nya arbetarpartiet. Det var positivt att Reinfelt inte utlovade ytterligare skattesänkningar 2011.
Inget om miljön.

Hoppas verkligen att Björklund lyfter fram klimatet och miljön i sitt tal på tisdag.

Gröna liberaler kommer att vara mycket aktiva under veckan. Vi har seminarier varje dag under veckan. Riktigt genomslag kommer vi inte att få förrän partiledningen talar miljö.

torsdag 1 juli 2010

Kvar på Svalbard och Spetsbergen


Kvar på Ny Ålesund- 79 grader norr

Ännu en givande dag- med demonstration av olika mätinstrument samt möten med flera forskare som fördjupar sig i allt ifrån luftföroreningar till djur, is, snö, flora och hav
Totalt pågår 150 forskningsprojekt här på Ny Ålesund- den nordligaste bemannade stationen i världen. Ny Ålesund ligger på Spetsbergen, den största ön på Svalbard.

Forskare från 10 nationer finns på plats här och i samtal med flera av dem.bekräftar de att de sker förändringar i naturen. Temperaturen stiger, isarna dras tillbaka och Kungsfjorden är mer sällan isbelagd.

Vår dagsplanering var att under eftermiddagen återvända till Longyearbyn för vidare färd mot Oslo. Dessvärre har vädret gjort det omöjligt att lämna ön.

Det innebär ännu en övernattning – på den 79:e breddgraden.


onsdag 30 juni 2010


Befinner mig just nu på Ny Ålesund, efter en tiotimmars båtresa med Sysselmannens tjänstefartyg från Longyearbyen. Båda orterna ligger på Svalbards största ö Spetsbergen.
Sysselmannen är både landshövding, sheriff och kommundirektör i ett. Han fattar i stort sett alla beslut själv- en dröm för en och annan politiker måhända?
Jaktlicens är nödvändigt här då isbjörn är en reell fara. Man lär sig leva med det.

Den forskning som bedrivs här på Svalbard är otroligt viktigt då klimatförändringarna visar sig först här. Den smältande glaciären är starkt oroande. Liksom den tinande permafrosten.

Har besökt världens nordligaste universitet, häftigt.
Forskningsstationen här i Ny-Ålesund kommer jag att få möjlighet att studera lite närmare under morgondagen. Det är midnattssol, snö på bergssluttningarna och svårt att föreställa sig att det om en halvtimme är första juli.

måndag 21 juni 2010

Äntligen en ny skollag

En av dagens debatter rör den nya skollagen. En välkommen lag som snart kommer att beslutas om.


I korthet innebär skollagen:

 • Vite för kommuner som inte erbjuder förskoleplats inom viss tid

 • Ökat fokus på elever med särskilda behov genom tydligare krav i åtgärdsprogrammen

 • Elitklasser för fler än idrottsbegåvningar

 • En skärpning av regler för religiösa friskolor, med krav att följa läroplanen

Utöver detta satsar Folkpartiet och Alliansregeringen på en ny lärarutbildning.


Det är genom en högkvalitativ lärarutbildning men också genom höjda lärarlöner som lärarnas status kan höjas, något som är ytterst angeläget.


Till skillnad från delar av oppositionen anser hela Alliansregeringen att det är bra med såväl läxor som betyg.


Nu blir det fler betygssteg och betyg från år 6- när Alliansen får bestämma.

fredag 18 juni 2010

energibeslut och bröllopsyra

Under gårdagen debatteras kärnkraften under hela dagen. Beslutet var väntat, men en stor spänning rådde ändå. Inga garantier finns att ledamöter skall trycka på avsedd knapp. Med minsta möjliga marginal blev det ett beslut för en öppning att satsa på ny kärnkraft vid befintliga platser. Utan direkta bidrag från statsmaktens sida och med ökade krav på ägarna vad gäller försäkringar.
Bröllopsyran känns när man är ute på stan. Ett vimmel av människor, avstängningar, pyntade fönster och ett stort antal TV-team riggar upp för fullt.

Vardagen härskar i riksdagshus och departement.

söndag 13 juni 2010

Inga enhetliga opinionsmätningar precis

Efter SEB:s opinionsmätning som tydde på en storseger för de rödgröna visade dagens Sifo på att ingen kan ta ut någon seger i förskott. Enligt Sifo leder Allianen återigen, om man skall titta på den senaste månadens mätningar. Innan dess har vänsterblocket haft ett rejält försprång, tom så stort att Sören Holmberg, gury på opinionsmätningar, uttryckte det som att "det är kört för Alliansen".

Det kan dock konstateras att det definitivt inte är kört för Alliansen, men att hårt arbete kommer att krävas in i det sista. Inte minst för Moderaternas samarbetspartier.

Det gäller att såväl Centern, Kristdemokraterna men också Folkpartiet når ut med kärnfrågorna samt får inhöstat kredit för vad man i hög utsträckning bidragit med i regeringssamarbetet.

Skol- och forskningspolitiken hade inte blivit så genomgripande utan Folkpartiet. Parboendegarantin hade inte fått ett sådant gehör utan Kristdemokraterna och Folkpartiet och energipolitiken hade definitivt inte kommit lika långt utan Folkpartiet och Centerpartiet.
Vi kommer att behöva kabla ut vad vi åstadkommit, men kanske ännu mer vilka visioner vi har och vad som behöver göras ytterligare.
Lyckas vi med det är segern vår.

fredag 11 juni 2010

Oljekatastrofen hade kunnat undvikas

I första skedet gäller det för BP att ta sitt fulla ansvar. Det har gått orimligt lång tid innan ledningen insett vidden i att mängder av olja varje dygn pumpas ut i Mexikanska golfen. Fyra delstater är hårt drabbade, men givetvis drabbas vi alla när ekosystemet rubbas.

Marinexperten Tedengren vid Stockholms universitet jämförde storleken med hela Östersjön.
BP slog undan kritiken i början när forskare befarade att det rörde sig om betydligt mer är de 3000 fat olja/dygn som uppgavs.

Idag har vi fått bekräftat att det rör sig om 40.000 fat olja.

Obama kallar BP:s agerande för oansvarigt. Det är nog det minsta man kan säga.

Av uppgifter som sipprat ut handlar det om ekonomisk press att utvinna oljan i en hastighet som innebar att säkerheten inte uppfylldes.

Detta och BP:s fortsatta arbete och ansvar att återställa, så långt det är möjligt att återställa förstörda ekosystem, får bland annat den svenske styrelseordföranden Svanberg svara på när han på onsdag inkallats till USA:s president.

torsdag 3 juni 2010

buller och luftföroreningar ett allt ökande problem

I dagens GP kan man läsa om att 1 000 västsvenskar dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar och risken är störst i Göteborg. Där är överdödligheten cirka 300 personer per år.
Dessutom framgår i en rapport från Västra Götalands Miljömedicinska centrum att ungefär 300 000 västsvenskar störs av för höga bullernivåer vilket för många leder till sömnsvårigheter och andra störningar.

Inte enbart trafiken, som vi ofta tänker på, utan störande grannar kan för många ge bullerproblem.

Var i början av veckan i Jämtland och Härjedalen. Runt samegården iMittådalen, vid Ramundbergets fot eller vid Flatruet, Sveriges högst belägna allmänna väg rådde något så sällsynt som tystnad, och luften kändes så ren.

Det behöver vi människor.

Miljörapporten om såväl luftföroreningar och buller blir en viktig påminnelse, inte minst med tanke på att riksdagen om ett par veckor kommer att anta 16 miljömål samt besluta om att fortsätta arbetet med etappmål.
Bland de sexton miljökvalitetsmålen finns såväl Frisk Luft som buller. Buller ligger under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Bedömningen för Frisk luft är att det bland annat krävs ytterligare lokala insatser mot partiklar och hälsofarliga kolväten.

Bedömningen för God bebyggd miljö vad gäller buller är dystrare. Det krävs åtgärder på alla nivåer för att utvecklingen skall kunna ändras.

Allt ifrån vägar med dämpande underlag och dubbfrihet till fler tysta zoner. Att vissa människor stjäl " luftrummet" med hög musik och telefonvolymer är inte acceptabelt.

För många av oss vore det också skönt att slippa ständig musik i butikerna. Men då skulle vi kanske handla mindre?

tisdag 1 juni 2010

Dialog nödvändig- i Mellanöstern och mellan samer och markägare

Ett brev sändes idag iväg från ledningsgruppen för Riksdagens Israel-palestinska nätverk. Brevet var adresserat till Benny Dagan, Israels ambassadör i Sverige.

" Vi ser Israels agerande som synnerligen allvarliga brott mot humanitär rätt och folkrätten, som också i hög grad skadar vårt och andras engagemang och arbete för fred och försoning i Mellanöstern.

Vi står givetvis bakom Sveriges och EU:s ståndpunkt att isoleringen av Gaza skall hävas och att gränserna omedelbart och utan villkor skall öppnas permanent för humanitär hjälp, handel, personer och transporter."

Nätverket har i snart två mandatperioder arrangerat ett antal möten, seminarier och dialoger med såväl israeler som palestinier, folkrättsexperter och frivilligrörelser.

Det kan inte finnas någon annan lösning på denna och andra konflikter än dialog, möten och respekt för såväl varandra som för de mänskliga rättigheterna.

Fick under dagen idag möta en annan typ av konflikt, som också kräver mycket samtal och förståelse för varandras situation.
Konflikten mellan vissa samebyar och markägare visar hur olika intressen kan kollidera och skapa svåra motsättningar i åratal.

Liksom konflikten med att ha livskraftiga rovdjursstammar samtidigt som det ökande antalet rovdjur medför en dramatisk förlust för rennäringen.

Olika problem men samma typ av lösning.

Samtal, dialog och respekt.

måndag 31 maj 2010

Attacken mot Ship to Gaza är ett fruktansvärt brott

Vi vaknade imorse till en mörkare värld. Attacken mot Gazakonvojen där fredsaktiva dödats och skadats är ofattbar. Få av oss kunde tro att Israel skulle välja att möta dessa skepp med denna brutalitet.

Det räcker inte med ett födömande från omvärlden, för det lär komma, utan det krävs dessutom att omvärlden ställer krav också på Israel att följa folkrättsliga principer och mänskliga rättigheter.

De fredsaktiva ombord ville just visa såväl medmänsklighet med de alltmer isolerade Gazaborna och bistå med förnödenheter samt göra världen uppmärksam på den ohållbara situation som isolering och blockad innebär.

lördag 29 maj 2010

Ship to Gaza- ett lovvärt initiativ

Åtta skepp kommer lastade med viktig förnödenhet till de hårt drabbade Gazaborna.
Allt från rullstolar till byggmaterial.
Israel har hotat att stoppa dessa skepp, men kan inte göra det rent folkrättsligt. De kan endast visitera dem.

Inte nog med att civilbefolkningen drabbades oerhört hårt under israels krig mot Gaza, man drabbas fortsättningsvis av den utdragna blockaden mot Gaza. En blockad som slår snett då den riktas mot civilbefolkningen- inte Hamas. En blockad som nio skepp och femhundra personer nu försöker bryta.

Sjuka förhindras att passera vägspärrarna för att uppsöka vård på Västbanken.Tillståndsansökan tar tid, människor har avlidit i väntan.
Det är absolut nödvändigt att isoleringen mot Gaza upphävs och att gränserna öppnas igen. Utan handel och humanitär hjälp förtvinar Gazaborna.

Arbetslösheten är enorm, det mesta saknas och tunnlarna har blivit livlinan.

Säkerligen för vapen, men i än större utsträckning för blöjor, mat och medicin.

Ship to Gaza pekar på nödvändigheten att häva blockaden. Det är ett lovvärt initiativ.

Det är brist på mänskliga rättigheter som fortfarande saknas i vår värld.Alla som kämpar för detta bör uppmuntras. Vapen och våld minskar i takt med att Mänskliga Rättigheter ökar.

onsdag 26 maj 2010

Vänsterpartierna lovar mycket på LRF-stämman

Det är intressant att lyssna på Peter Erikssons, Mona Sahlins och Lars Ohlys syn på jordbrukspolitiken.
Mp- som nyss kämpade för att Sverige skulle lämna EU, förfasar sig nu över att Sverige inte är en aktiv spelare i EU.
Hallå, Peter. Under förra mandatperioden satte sig jordbruksministern verkligen vid sidan av.
Alliansregeringen har haft just den strategin som Peter Eriksson efterfrågar, och som de rödgröna misslyckades med.

Kilometerskatten är ett hett ämne. Nu utlovas många undantag och Eriksson lovar dessutom att merparten av Sveriges bönder kommer att vinna på en rödgrön regering.

Ohly vill ha tvingande regler för Sveriges bönder för att minska kväve och fosforutsläppen. Ohly missar helt och hållet att Sverige vid en tvingande åtgärder inte kan tillgodoräkna EU:s landsbygdsutvecklingsprogram( en inte oväsentlig pott på 5 miljarder kronor årligen).

Sahlin menar att man kommer att sänka kostnaderna för de flesta bönderna. Glider dock vad gäller kostnadsläget för de gröna näringarna.

måndag 24 maj 2010

Sverigedemokraterna rasar - svenskarna mer positiva till invandring

En glädjande undersökning redovisas på dagens DN-debatt. En rapport från SOM-institutet:ger vid handen att svenskarna har en generösare inställning till invandrare än tidigare.
I samma tidning kan vi också läsa om Sverigedemokraternas ras i en opinionsundersökning.

Störst acceptans till invandringen finns i storstäderna, bland kvinnor och yngre. Bland riksdagspartiernas sympatisörer är det Moderaterna som är mest skeptiska.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, och våra ungdomar reser i andra länder som aldrig förr. Många träffar sin livspartner i samband med arbete eller studier i ett annat land. Det är därför inte så konstigt utan snarare naturligt att acceptansen av att invandrare skulle bli en del av den egna familjen har ökat. Maria Demker, Göteborgs universitet skriver: " Hösten 1993 skulle en fjärdedel (25 procent) av svenskarna ”inte tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen”. Hösten 2009 är den andelen endast 12 procent. Den privata acceptansen har således blivit större i samma takt som den samhälleliga."

Frågan om religionsutövning och Folkpartiet manar till eftertanke. Att Folkpartiet alltid stått för religionsfrihet och respekt för varandras trosuppfattning är fundamentalt.
Möjligen kan krav på att läroplanen efterlevs också i religiösa friskolor, som folkpartiet driver, påverkat det minskade stödet i denna fråga.

Stödet att ta emot flyktingar i Sverige har dock ökat. Undantaget finns hos Sverigedemokraterna. Det är bra att det tydligt framkommer vad Sverigedemokraterna anser.

Bland Sverigedemokraternas sympatisörer anser 95 procent att det är ett bra förslag att ”ta emot färre flyktingar” i Sverige (46 procent i hela befolkningen).

Bland Sverigedemokraternas sympatisörer anser 88 procent att det ”finns för många utlänningar” i Sverige jämfört med 36 procent i befolkningen.

Den integrationspolitik som Folkpartiet och Alliansen för är den rätta. Ökad snabbhet att få besked, jobb och utbildning i svenska språket.
Det finns inga genvägar för att komma in i ett samhälle- man måste kunna kommunicera, något som man också tränar sig i på arbetsplatsen.

söndag 23 maj 2010

Ingrid segerstedt- Wiberg - en förebild

Journalisten och debattören Ingrid Segerstedt Wiberg avled på fredagen, 98 år gammal.

Hon var en stor förebild för många av oss- Hon vågade kämpa för de ideal hon trodde på och som bar henne upp i åren.

Jag besökte Ingrid för några år sedan. Vi hade ett härligt samtal om många frågor som engagerade oss båda. Flyktingar, solidaritet, mänskliga rättigheter samt Mellanöstern.

Jag fick ett stort stöd i Ingrid för mitt arbete med att lyfta fram dialogen, kritisera muren och ockupationen.

Ingrid berättade för mig om den fredskedja hon varit med om i mellanöstern. Hon trodde på fred och försoning.

I sitt engagemang vågade hon utmana, såväl nazistiska som främlingsfientilga krafter.


Ingrid var liksom sin legendariske far Torgny Segerstedts liberal. Folkpartiet har varit lyckligt lottade som haft politiska företrädare som Torgny och Ingrid. Så besjälade, så djärva. De har båda gjort vår värld bättre genom sitt engagemang och oförtröttliga arbete att bekämpa ondska.

onsdag 19 maj 2010

biståndsdebatt på ABF

Deltog i förmiddags i en paneldebatt i ABF-huset i Stockholm om partiernas syn på biståndspolitiken.
Att Fp på 60-talet var det första parti som tog tydlig ställning för ett högt och ambitiöst bistånd kändes värdefullt att få säga. Men ännu viktigare var det att framhålla att vi dels står fast vid 1%-målet, att vi står bakom fokusering på färre länder( 30 istället för tidigare 70 biståndsländer) samt att Folkpartiet fått gehör för att demokrati, Mänskliga rättigheter samt jämställdhet och kvinnors hälsa skall vara kriterier för biståndsinsatser.
Alliansregeringen har för övrigt uppnått enprocentmålet under hela mandatperioden- till skillnad från oppositionen.
Klimatbiståndet lyftes fram. Kritik framfördes att medel tas från biståndet till klimatinsatser. Att en del klimatåtgärder kan tas från biståndsbudgeten kan accepteras, då insatser som vattenfrågan, livsmedelsförsörjning och sanitetsfrågan har direkt bäring på uppfyllandet av Milleniemålen.

Att enskilda organisationer och människor är basen i biståndsarbetet råder ingen tvekan om, här var alla partier rörande överens. Men det neddragna informationsanslaget är förstås en negativ post för de grupper som vi vill lyfta. I lågkonjunkturens kölvatten fattades detta beslut, vilket jag personligen kan känna en besvikelse över.

Folkpartiet kommer förstås att driva biståndsfrågorna vidare. Det är bland annat tack vare denna solidariska hållning och internationella profil som många av oss en gång valde folkpartiet.

lördag 15 maj 2010

Menar Fridolin allvar i sin syn på Socialdemokraterna?

Det var ett intressant uttalande om samarbetspartiet Socialdemokraterna som Gustav Fridolin, Mp, fällde i samband med miljöpartiets kongress i helgen.

– Socialdemokratin har länge saknat en idé om vad man vill, och det har vi. Medan vi saknar erfarenhet av regeringsarbete."

Ett annat kommunalt språkrör intervjuades strax före kongressen. Hon hade tydliga svårIgheter att förklara vad miljöpartiet hade för idé, i vilken riktning de arbetade och om de helst arbetade tillsammans med vänster eller höger.

Mikaela Waltersson, ekonomisk talesperson och tilltänkt språkrör, ansåg att en höjning av fastighetsskatten kan finansieras genom att sälja fastigheten. "Det är inte alla som har denna typ av kapital" var Walterssons motivering.

Jag har respekt för MP:s miljöengagemang- men annat skapar frågetecken.

torsdag 13 maj 2010

Entreprenörsjakten- en jakt som jag verkligen bejakar

Fick ett mail från Jon. Ett mail där jag uppmanades att skriva positivt om entreprenörskap- en uppmaning som känns lätt att följa.
Utan innovativa personer, våra entreprenörer, skulle Sverige stagnera. Vi behöver entreprenörer för att fler arbetstillfällen skall tillskapas och för en tillväxt i vårt land.
För att detta skall kunna bli verklighet måste entreprenörskap finnas med på schemat.

Det är en av en mängd anledningarna till varför Allianregeringen behöver bli återvald.
Folkpartiet och regeringen kan garantera fler unga entreprenörer framöver.

söndag 9 maj 2010

landsbygdsriksdagen i Sunne samlade skaror

Mellan torsdag-söndag har Sunne invaderats av engagerade landsbygdsutvecklare från hela landet. Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva hade sin varannanårsstämma. För två år sedan möttes man i Lycksele och för fyra år sedan i Borås.
Över tusen delegater hade möjlighet att välja på 88 seminarier samt under lördagen på 25 olika busstursalternativ till olika orter i Värmland där diverse projekt, företag och satsningar uppvisades.
Under söndag förmiddag var det dags för oss politiker att redovisa vår syn på landsbygdsutveckling. Att Alliansen tillsammans kan ståta över en nyligen genomförd landsbygdsstrategi, med 164 initiativ som tagits för att förbättra förutsättningarna för landsbygdsutveckling.
I samband med en kort avslutning fick jag tillfälle att lyfta fram Folkpartiets syn.
1. Utbildning och kultur
2. Entreprenörskap
3. Service på landsbygden är kittet
4. Landsbygden kan medverka till lösning på klimat, miljö och energiutmaningen. Producera livsmedel till en växande global befolkning, samt ge människor förbättrad hälsa.

fredag 7 maj 2010

Djur skall behandlas väl i hela EU

Många har hört av sig till mig angående vanvård av hundar i Rumänien. Var vanvård av djur än sker är det lika upprörande. Därför är det så otroligt viktigt att djurskyddskraven stärks inom hela EU.
Jag skickade iväg ett pressmeddelande med anledning av detta, samt att Marit Paulsen lyckats få igenom skärpning på området i EU.


Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i riksdagen 2010-05-06

Brodén (FP):
Djur ska behandlas väl i hela EU

- Den senaste tidens uppmärksammade vanvård av hundar i Rumänien visar på vikten av att Europaparlamentarikern Marit Paulsen (FP) igår fick gehör för en skärpning av djurskyddet genom en gemensam djurskyddslag och ett "djurens FBI".

Det säger Anita Brodén, riksdagsledamot (FP), med anledning av flertalet alarmerande rapporter som har tillkommit den senaste tiden om vanvård av hundar i Rumänien.

- Tack vare krav på skärpta kontroller kan möjligheterna nu öka att också komma tillrätta med vanvård av sällskapsdjur samt kringströvande djur.

- Vi kan inte slå oss till ro förrän hela EU omfattas av en starkare djurskyddslagstiftning. Det är därför också glädjande att Paulsen fick gehör för ett europeiskt djurskyddscentra, en fråga som Folkpartiet också drivit i riksdagen.

Skogsaktuellt - ”Skogen kan rädda jorden”

Skogsaktuellt - ”Skogen kan rädda jorden”

torsdag 6 maj 2010

Opinionsmätningar och landsbygdsriksdagen i Sunne

Dagen började väldigt bra. Vi politiker brukar säga att vi inte bryr oss om opinionsmätningar. Det är förstås inte sant. För de flesta av oss kan en opinionsmätning både dränera kraft som fylla på och ge kraft att jobba ännu hårdare.
Dagens Demoskop var intressant då den för första gången på länge gav Alliansen ett övertag. Det kan ge det trendbrottet som inte minst inspirationsmässigt ger den injektion som så väl behövs (Expressen/Politikerbloggen).


Moderaterna 30,6 (+2,5)
Centern 4,2 (oför)
Folkpartiet 9,0 (+1,4)
Kristdemokraterna 5,4 (+1,7)

Socialdemokraterna 33,8 (-1,8)
Vänsterpartiet 4,8 (-0,6)
Miljöpartiet 8,8 (-2,5)

Ikväll inleds Landsbygdsrikdagen i Sunne.
Det kommer också att ge en injektion för skaran på över tusen deltagare som värnar landsbygdens möjlighet att utvecklas och växa.

måndag 3 maj 2010

Dawit Isaak och oppositionens budget

Morgonens nyheter om Dawit Isaaks hälsotillstånd och inhumana behandling i fängelset kändes så svårt att höra. Den tidigare fångvaktarens vittnesmål visade hur akut läget är för Dawit Isaak.
Manifestationen i Trollhättan blev väldigt fin. Nästan alla politiska partier fanns på plats liksom media (se det korta inslaget här), samt också Said från Eritrea (kolla gärna här för mer information).

Idag har också den nationella rödgröna budgetmotionen presenterats. Förvånansvärt nog behåller de jobbskatteavdragen, något som de orerat över i flera år. Alliansen har sänkt skatter med 71 miljarder. Oppositionen sänker med 69 miljarder.
Löntagare får ändå räkna med skattehöjningar, RUT-avdraget tas bort och den hela arbetsgivaravgiften återinförs för ungdomar.

Bra att alternativet nu blir tydligt.

Oppositionens politik är långt ifrån jobbskapande.

tisdag 27 april 2010

Jobben finns nu i Trollhättan

En mycket positiv artikel kan läsas i dagens TTELA. En Sifoundersökning visar att var tredje Trollhätteföretag behöver anställa mer personal – redan i dag !
" Efterfrågan på arbetskraft uppges vara störst inom tillverkning och logistik. Drygt 47 procent av företagen i kommunen anger att de kommer att efterfråga kompetens inom den sektorn. Det är nästan 30 procent fler än den siffra som gäller för landet i helhet. Övriga branscher i Trollhättan som behöver anställa nu eller inom en snar framtid är bygg- och anläggning samt service- och tjänstesektorn."

Konjunkturen ser ut att vända. Ungdomar kan åter börja se ljust på framtiden då jobb och egen bostad hägrar för de allra flesta.

Att, som regeringen gjort, satsat också på yrkesinriktade linjer visar att det är rätt väg att gå. Sverige behöver såväl teoretiskt som yrkesinriktade utbildningar.

Då kan alla kompetenser tillvaratas, ungdomar kan få avsluta sina studier med bibehållet självförtroende och fler har möjlighet att finna ett jobb som passar den enskilda individen.


http://ttela.se/start/regionalanyheter/1.804048-jobben-finns-i-trollhattan

måndag 26 april 2010

Jan Björklunds miljöhälsning- ljuv musik i mina öron

I samband med Gröna Liberalers årsmöte skickades en hälsning via länk från Jan Björklund.
För alla liberaler som oförtrutet kämpat för att lyfta de gröna frågorna till gamla höjder i vårt parti är detta ljuva toner.
Det är välkommet att Folkpartiets partiledare tar tillfället i akt att lyfta fram värdet av naturvården och den biologiska mångfalden där han särskilt nämner skogarna och de orörda älvarna.

http://www.youtube.com/watch?v=rKPrZTMCQ_8

söndag 25 april 2010

Miljöpartiets granskning har börjat

Ikväll började granskningen av Miljöpartiet. I Agenda. Det är bra att konsekvenserna av en Mp-politik blir tydliggjord. Miljöpartiet har förvisso en hög trovärdighet och ett skickligt kvinnligt språkrör.
Men politiken har brister i helhetssynen.

Det krävs en trovärdig helgjuten politik inom miljö-naturvård-klimat och energi, vilket innebär att det krävs en mångfald inom energipolitiken, också.

Det krävs mer internationella överenskommelser inom flyget, med beskattning. Nationella lösningar riskerar enbart att slå ut de nationella flygen.

Det krävs ett ökat engagemang inom EU- sent har Mp bejakat EU-samarbetet. Frågan är om de kan övertala sin partner Vänsterpartiet.

Imorgon blir det presskonferens om Oppositionens infrastrukturpolitik- och den tredje maj deras budgetmotion.

Skillnaderna mellan blocken kommer att klargöras.

fredag 23 april 2010

Ett fossilfritt samhälle

Alla talar om nödvändigheten av att få ett fossilfritt samhälle. För miljöns skull, för att vi snart nått "peak-oil" men varför lyfts sällan frågan med vad rätt vi i vår del av världen under så lång tid utnyttjat denna resurs för vår egna välfärdsökning?
När vi snart kramat ut den sista droppen är det vår skyldighet att också medverka till att övriga delar av jorden får sin beskärda del av välståndsökning på ett hållbart sätt.

För många kan de landvinningar inom solenergitekniken som redan gjorts,vara den lösning som står för dörren. Vid utökad produktion kommer prisbilden att se annorlunda ut dessutom.

Vi har ett ansvar som vi måste ikläda oss.

http://www.youtube.com/watch?v=MPYQ-oyCI00
Debatt vid vetenskapsfestivalen i Göteborg den 23 april.

torsdag 22 april 2010

Ett friluftslyft på gång

Nu äntligen kommer Svenskt Friluftsliv att kunna fördela statsbidraget själva. Det behöver inte gå omvägen via Naturvårdsverket.
Detta är en seger för oss som värnat om Friluftslivets betydelse och för rörelsen själv.
Det finns många skäl att lyfta Friluftsrörelsen och ge dem den status de förtjänar, därför blir detta beslut så viktigt, bland annat av följande skäl:

1. Vikten av det ideella engagemanget och det civila samhället
2. Friluftsrörelsen själv vet bäst var stödet kan ge de bästa effekterna
3. Man organiserar nu 21 medlemsorganisationer
4. Man har en stor sakkunskap
5. Nu kan Svenskt Friluftsliv få en starkare roll i samhället

Alla som vill veta mer om Svensk Friluftsliv kan länka vidare till deras hemsida.
http://www.svensktfriluftsliv.se/

tisdag 20 april 2010

Väg 181 behöver färdigställas nu.....


En stor skara hade hörsammat inbjudan till att först mötas vid Bråttensby kyrka mellan Vårgårda och Herrljunga, för att förrätta en improviserad invigning av den färdiga delsträckan på 4 kilometer.
Den efterföljande diskussionen gav många argument att snabbt och kraftfullt arbeta för att vägen färdigställs. Det återstår 9 km.

För trafiksäkerhetens skull, men också för företagarna, barnen och miljöns skull.

måndag 19 april 2010

sexbrottslingar, arbetslösa ungdomar och väg 181

Hörde imorse inslaget på radion om att sexbrottslingar skall avkrävas fortsatt vård även efter fängelsetiden.
Bra tycker jag- men man kan hoppas på att behandling och vård också ingått under fängelsetiden.

Om en stund kommer ett par arbetslösa ungdomar hem till mig. Fortsätter mina samtal runt köksbordet. Vid förra tillfället hade jag en "RUT"-kvinna som berättade om sin situation.

I eftermiddag far jag till Vårgårda-Herrljunga för att diskutera Väg 181. I 25 år har kommunerna arbetat för att förbättra denna väg. En etapp har nu färdigställts.
Uthållighet är bara förnamnet.

torsdag 15 april 2010

Sveriges väg ur krisen

Om en dryg timme kommer finansministern att bege sig ut på sin årliga vandring till Riksdagshuset med budgetpresentationen i handen. Nu räcker det som bekant med en CD-skiva istället för de tidigare "nådiga luntorna".
Vårpropositionen är något fylligare detta år, då vi befinner oss i ett valår.

1. Pensionärerna får ett lyft- säkert kommer Oppositionen att bjuda mycket högre.
2. Infrastruktursatsningen är en historiskt hög satsning- svårt för oppositionen att komma med ett överbud här, allra helst som en stor andel nu måste gå till renovering av en misskött infrastruktur under många år.
3. Slopandet av revisionstvånget för småföretagare är inte minst symboliskt oerhört viktigt. Det krävs lättnader för våra småföretagare- då de är grunden för nya jobb.

4. Skolsatsningar, sommarjobb och lärlingsetableringar är mycket bra- ett trendbrott som en opposition får svårt att motsätta sig.5. Sänkt skatt på biogas och landel är förstås mycket välkommet- en åtgärd som regeringen nu vidtar för att återställa s-regeringens fatala misstag att införa Pumplagen, som enbart gynnade etanol.
Läs även Trollhättans tidning

onsdag 14 april 2010

Arktis och förnybar energi i fokus

Utvecklingen i Arktis är alarmerande. Avsmältningen innebär ett miljöproblem i sig- detta parat med ökade transporter sjövägen.
I samband med mötet med Nordiska rådets miljö och näringsutskott stod det klart att det redan inträffat ett hundratal fartygsincidenter i närområdet under kort tid.
En ökad olje/gasutvinning samt en uppenbar risk för fler och allvarligare katastrofer i detta unika och känsliga område är frågor som måste tas på högsta politiska nivåer.
Föreslog att Nordens samtliga berörda ministrar, vid Nordiska ministerrådet, skall tillskrivas- vilket kommer att ske.

Som en av två rapportörer för förnybar energi i de nordiska länderna kunde vi, Ole Vang från Danmark och undertecknad informera om det påbörjade arbetet att analysera möjligheterna till en högre ambitionsnivå i energisamarbetet, utvecklingsmöjligheter vad gäller förnybar energi och möjligheter att exportera överskottsenergi, producerad av förnybara energislag.

Spännande arbete.

torsdag 8 april 2010

Trädgårdsmässan- en oasPå bilden syns Anders Ygeman, s, Claes Västerteg,c, undertecknad samt Tina Ehn, Mp


Var på trädgårdsmässan idag. Massor med folk, inspirerande utställningar och härliga dofter av blommor och jord.

Vi var fyra politiker som var inbjudna till en debatt om Fritidsodlingens och Trädgårdsodlingens betydelse.
Vi var ganska överens om tagen fast socialdemokraten Anders Ygeman försökte få publiken att tro att mördarsniglarna invaderat landet efter det att Alliansen tog över makten.Hade S suttit kvar hade de inrättat en nationell strategi och utrotat dem.
Vän av ordning, Claes Västerteg,c, frågade om snigeln verkligen kom till Sverige 2006.Att vi måste satsa på mer gröna ytor, fler kolonilotter och odlingsmöjligheter råder ingen tvekan om. För människans välbefinnande, för närodlade livsmedel, för den biologiska mångfaldens skull.

måndag 5 april 2010

En infrastrukturplan som heter duga- samt satsningar på barn/ungdomar

En infrastruktursatsning på nästan 500 miljarder kronor. En historisk satsning, där möjligheter kommer att finnas för att göra de underhåll som hårt eftersatts, samt nysatsningar på framförallt vägar och järnvägar.

Västsverige är vinnare" Det bästa påskägg vi kunde få" enligt det socialdemokratiska kommunalrådet Annelie Hultén.

Det är ju trevligt att en socialdemokrat kan kosta på sig att berömma regeringen och inte upprepa det tröttsamma mantrat " för lite och försent".

Den extra satsningen på flerbarnstillägg, sommarskola och sommarjobb kan underlätta tillvaron för många personer.
Nu krävs det att kommunerna tar vara på statsmedel och ordnar fram såväl sommarskoleplatser som arbetstillfällen.

onsdag 31 mars 2010

Trollhättan- ett mångkulturellt samhälle

Igår tog jag tillfället i akt att möta flera spännande personer i Trollhättan. Personer som arbetar för integration och respekt i vårt samhälle.På bilden syns Franco Landini, Fp och ordf. för Liberal Mångfald, Undertecknad samt Anvar Alladin


Anvar Alladin, talesman för Moskén i Trollhättan visade runt i moskén och berättade om verksamheten. Han betonade vikten av en ömsesidig respekt,hur man undervisar församlingens barn att följa det svenska samhällets lagar och regler. Anvar sörjde över den attityd som spridits i världen om kopplingen mellan muslimer och terrorister- hur en stor grupp får lida pga de kriminella handlingar som ett fåtal begått.

Anvar gladdes dock åt detstora stöd man fick från hela Trollhättan i samband med moskébranden.

Jag besökte också "Invandrare mot narkotika" (IMN) -avdelningen i Trollhättan. Hela 600 kommuninvånare är med i riksförbundet och man bedriver ett oerhört viktigt arbete.

Bashar Chamon är initiativtagare och ordförande för riksorganisationen. Vi diskuterade vikten av att föräldrar och vuxna tillsammans med skolpersonal gör allt för att hindra ungdomar att använda alkohol och andra droger.
Vi måste öppna ögonen för att se hur drogerna når våra ungdomar där till synes oskyldiga offentliga mötesplatser kan vara langningscentraler.

Vid Antidiskrimineringsbyrån kunde jag följa upp den politikerdebatt som jag deltog i förra lördagen. Lovade att ta med mig en del frågeställningar till integrationsministern, tillika partikamraten , Nyamko Sabuni, bland annat för att ge byrån snabbare besked om bidragsmedel.

tisdag 30 mars 2010

Pensionärernas tur

Ett efterlängtat besked gavs till landets pensionärer i lördags. Steg tre, bestående av en ytterligare skattesänkning.

Det är för många långt ifrån tillräckligt,då pensionärer på intet sätt är en homogen grupp. Ett antal har det mycket bra ekonomiskt, medan andra, inte minst garantipensionärerna tvingas vända på slantarna.
Vi kan förstås inte vara nöjda förrän nivån blivit betydligt bättre för alla. En viktig väg att gå är att tillförsäkra att så många som möjligt har arbete, betalar skatt och därmed bidrar till den viktiga höjningen av pensionerna- helt i linje med den pensionsuppgörelse som Alliansen tillsammans med socialdemokraterna är överens om.

Utöver arbetslinjen och den senaste utlovade höjningen på 5 miljarder kronor årligen vill jag påminna om vad vi gjort ytterligare under dessa år.


• Höjt grundavdrag steg 1 för pensionärer (totalt cirka 2 mdkr kronor per år)
• Höjt grundavdrag steg 2 för pensionärer (totalt cirka 3,5 mdkr per år)
• Höjt äldreförsörjningsstöd (ÄFS) och särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP)
• Höjt förbehållsbelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen
• Extra stort jobbskatteavdrag för personer över 65 år
• Slopad särskild löneskatt (billigare att anställa)
• Höjd bostadskostnadsgräns för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för den som är 65 år eller äldre
• Fritt val inom äldreomsorgen
• Nationell värdegrund inom äldreomsorgen
• Förbättrat anhörigstöd
• Tandvårdsreform
• Slopad statlig fastighetsskatt
• Begränsningsregeln i fastighetsskatten behålls för pensionärer
• Slopad förmögenhetsskatt


Folkpartiet kommer dessutom att fortsätta att arbeta för en parboendegaranti.

onsdag 24 mars 2010

Turismbranschen på stark framfart

Befinner mig just nu på en tillväxtdag i Göteborg. Som en inledning till vårens höjdpunkt. TUR-mässan.
Det är mycket intressant och möjligheterna är enorma.

Miljö och livskvalité efterfrågas. Sverige har en enorm potential.

Att branschen känner optimism råder ingen tvekan om.P rognosen tyder på en tillväxt på 3-4 procent.
Svenska kronan har stärkts, den ökade disponibla inkomsten ligger på 2 procent.
Och sist men inte minst har Sverige mycket att erbjuda i olika typer av upplevelser.

Infrastrukturfrågorna är viktiga för att människor lätt skall kunna ta sig till spännande turistattraktioner.

Det krävs visioner, mod och genuint samarbete mellan offentliga och privata aktörer, liksom investeringar och innovativa produktutvecklingar.

Att sälja förväntningar är Gehås affärsidé- handel är också turism.

tisdag 23 mars 2010

Äntligen vågar USA kritisera Israels bosättningspolitik

Att Hillary Clinton tagit bladet från munnen och kraftfullt kritiserat Israel och Netanyah för dess bosättningspolitik är välkommet. Det är också nödvändigt att få Israel att förstå att någon fredsprocess inte är möjlig så länge den fortsatta bosättningspolitiken fortsätter, i rasande tempo dessutom.
Hela kvartetten bestående av FN, EU Ryssland och USA är eniga i sitt fördömande.
1600 nya bostäder på ockuperad mark provocerar givetvis såväl pelestinierna som omvärlden.

Tonläget har höjts och äntligen har en mer samlad omvärld än tidigare varit tydliga i sitt budskap.

Frågan är hur länge det skall dröja innan Israel inser att deras egna trygghet och framtid är beroende av om man vill medverka i fredlig lösning.

lördag 20 mars 2010

6-1 till Alliansen i Aftonbladets undersökning

Tar mig idag friheten att citera ett utdrag ur Aftonbladets analys. Intressant läsning- håll tillgodo.Stora skillnader

Aftonbladets genomgång av förhandlingarna visar att det fortfarande finns stora skillnader inom oppositionen på viktiga områden som skatter, a-kassenivåer och bensinpriset. Och på skolområdet är det inte ens säkert att det blir någon heltäckande överenskommelse. Tre frågor är helt olösta: styrningen av skolan, betygssystemet och synen på friskolor.

Det är inte alls säkert att vi kan säga "så här kommer det att bli". Det kan hända att vi går fram med vår egen politik, säger Rosanna Dinamarca (V).


Knäckfrågorna

SKATTERNA


Alliansen

Läge: Överens om inriktning men oense om prioriteringsordning. Moderaterna vill fortsätta sänka skatten för de som jobbar och Folkpartiet vill nå målet om hälften kvar vid en löneökning. Kristdemokraterna sätter pensionärerna först medan Centerpartiet vill sänka skatten för företagen.

Prognos: Det ekonomiska utrymmet för kommande fyra år är begränsat. Vilken skatt som än sänks är det finansminister Anders Borg som tar åt sig äran. När han bestämmer ligger sänkt inkomstskatt bättre till än sänkt pensionärsskatt. Å andra sidan har pensionärsgruppen växt till en allt större och allt ilsknare väljargrupp. Ett alternativ är ytterligare sänkt bolagsskatt.

Rödgröna

Läge: S och MP säger ja till tre av regeringens fyra jobbskatteavdrag men vill minska avdraget vid höga inkomster. V säger nej till alla fyra och vill i stället höja grundavdraget (lägsta gränsen för när en person betalar skatt). Det innebär höjd skatt för de allra flesta men sänkt skatt för pensionärer, sjuka och arbetslösa. Även S och MP vill sänka skatten för pensionärer. S och V vill återinföra förmögenhetsskatten medan MP säger blankt nej. MP vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretagen med 10 miljarder. V och S vill slopa avdrag för hushållsnära tjänster.

Prognos: Partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner ska lösa knutarna till den gemensamma budgetmotionen i vår. Om två är starkare än en lär Vänsterpartiet få ge sig i inkomstskattefrågan och Miljöpartiet när det kommer till förmögenhetsskatten.

Resultat: 2-0 till alliansen

JOBBEN

Alliansen

Läge: Folkpartiet men framförallt Centerpartiet vill lätta på turordningsreglerna i Las. Bland annat vill C att företag med max nio anställda helt ska slippa turordningsreglerna. Moderaterna och Kristdemokraterna stretar emot. De vill göra det enklare att anställa, inte avskeda.

Prognos: De nya Moderaterna har satt ner foten i frågan och med stöd av Kristdemokraterna talar lite för att någon revolution är på gång.

Rödgröna

Läge: Här gäller tvisten nivåerna i a-kassan. S och V vill höja maxersättningen från 680 kronor till 950 respektive 970 kronor per dag. Miljöpartiet vill avvakta med höjningen till år 2012 och då begränsa den till 780 kronor per dag. Fler än i dag ska få ut 80 procent av lönen vid arbetslöshet.

Prognos: Mona Sahlin har sedan hon tillträdde lovat 80 procent i a-kassa till 80 procent av löntagarna. Det löftet kommer hon att slåss för.

Resultat: 0-1 till de rödgröna


SKOLAN

Alliansen

Läge: Folkpartiet kräver att svenska skolan blir statlig medan övriga allianspartier vill bevara kommunernas makt.

Prognos: Viktig principfråga för FP men med svagt stöd bland allianskollegorna. Däremot håller många väljare med Folkpartiet och skolfrågor brukar rankas högt inför val. M har dessutom tidigare vait inne på FP:s linje.

Rödgröna

Läge: Strid om betygen där S och V är varandras motpoler. S vill införa betyg från åk 6, V vill helt avskaffa betyg i grundskolan medan MP vill ha slutbetyg i åk 9. När det gäller friskolor vill V helt förbjuda vinst medan S och MP är mer liberala.

Prognos: Viktig ideologisk fråga med starka viljor inblandade. Osäkert om man hinner bli överens på alla punkter fram till valet.

Resultat: 1-0 till alliansen

FÖRSVARET

Alliansen

Läge: Folkpartiet vill att Sverige går med i Nato medan övriga allianspartier i dagsläget säger nej. FP är regeringens främsta fanbärare i försvarsfrågan och nyligen föreslog partiledare Jan Björklund mer pengar till försvaret under kommande mandatperiod.

Prognos: Finansminister Anders Borg har tidigare satt skattesänkningar före försvaret. Med ett begränsat ekonomiskt utrymme kan det bli svårt för Björklund att få gehör.

Rödgröna

Läge: Alla tre vill spara på försvaret men frågan är på vad. S vill till exempel öka kostnaderna för materielprojekt medan MP vill minska samma kostnader. V kräver å sin sida svenska trupper ut ur Afghanistan medan S och MP nöjer sig med en utredning 2011.

Prognos: Ett gemensamt utspel i samband med Folk och Försvar i Sälen. Har de mer på gång eller var det allt? En rutinerad räv som Lena Hjelm-Wallén (S) jobbar med frågan.

Resultat: 0-0

MILJÖN

Alliansen

Läge: De värsta knäckfrågorna är avklarade. Kristdemokraterna fick ge sig om sänkt bensinpris och Centerpartiet gick förra året ifrån sitt historiska nej till kärnkraft och öppnade för att ersätta uttjänta kärnkraftverk med nya. Alliansen har även enats om motorvägsleden Förbifart Stockholm som C tidigare sagt nej till.

Prognos: Inga stora strider att vänta.

Rödgröna

Läge: MP vill höja bensinpriset med 1,80 kronor/liter på tre år, V med 44 öre medan S nöjer sig med 19 öre litern. Oenighet råder också om var trafiken ska gå. S säger precis som regeringen ja till Förbifart Stockholm medan V och MP säger nej.

Prognos: Räkna med dyrare bensin med en rödgrön regering. Förbifart Stockholm är knepigare. Kan en rödgrön regering riva upp en redan planerad byggstart?

Resultat: 2-0 till alliansen.

FAMILJEN

Alliansen

Läge: KD drev igenom vårdnadsbidraget och vill nu göra det ännu lönsammare att vara hemma med barnen. Övriga allianspartier stretar emot. Visst missnöje finns med att främst kvinnor i invandrartäta förorter har utnyttjat bidraget.

Prognos: Tre mot en brukar betyda att majoritetens vilja gäller.

Rödgröna

Läge: V vill individualisera föräldraförsäkringen medan både S och MP är för en tredelning: En del till mamman, en del till pappan och en frivillig del. MP och S vill att föräldrar med delad vårdnad ska få halva barnbidraget var.

Prognos: S sa ja till en tredelad föräldraförsäkrinig så sent som i höstas. De kommer knappast gå längre än så.

Resultat: 0-0


EU


Alliansen

Läge: FP vill folkomrösta om euron under nästa mandatperiod, KD är inne på samma linje. C och M vill utreda frågan.

Prognos: Så länge Socialdemokraterna säger nej till folkomröstning säger också Moderaterna nej.

Rödgröna

Läge: Vänsterpartiet vill fortfarande lämna EU och både V och MP säger nej till euron.

Prognos: Utträdeskravet är i dag mer en formsak och någon euroomröstning lär inte bli aktuell de kommande fyra åren.

Resultat: 1-0 till alliansen

Totalt resultat i enighetskampen: 6-1 till alliansen

måndag 15 mars 2010

Den ensidiga kärnkraftslinjen har skadat Folkpartiets miljöimage

Det råder ingen tvekan om att den ensidiga kärnkraftslinjen har skadat Folkpartiets miljöimage ordentligt.

Det framgår med all önskvärd tydlighet i en mätning om miljötrovärdighet till olika partier, där Fp misslyckats totalt med att visa vad vi står för på miljö/naturområdet.

Det återstår därför ett tufft arbete för alla oss som envetet arbetat för att lyfta fram den genomtänkta och gedigna miljöpolitik som Folkpartiet faktiskt har.


Att vi både tagit initiativ till Svenska Naturskyddsföreningen, till de första nationalparkerna och var de som kämpade hårt för att bevara de orörda älvarna hör till historien.
Det vi nu arbetar för måste komma fram i ljuset bättre.I Västerås samlades många engagerade miljöpolitiker från landet.I samband med miljö/klimatseminariet diskuterades i grupper, där frågan om Folkpartiets svaga miljöförtroende diskuterades, men framförallt hur vi skall nå ut med vår miljöpolitik- och ytterligare vässa den.
Det rådde optimism, men också otålighet att snabbt nog få ut ett miljöbudksp till väljarna.

Det är viktigt att betona de tre energiben folkpartiet står bakom, samt att kärnkraften de facto sparar rejält med CO2-utsläpp. Den är dock på INTET SÄTT hela lösningen.

Folkpartiet vill bland annat satsa rejält på:

1. förnybar energi
2. energieffektivisering
3. fler och mer tillgängliga naturskyddsområden
4. öka stödet till biologisk mångfald
5. skydda den svårföryngrade, fjällnära skogen
4. göra Arktis till ett marint reservat
5. stoppa utkast av fisk
6. öka skydd av Östersjön, Västerhavet och de stora sjöarna
7. ta vara på frilufts och miljörörelsernas stora kunskap och engagemang
8. stoppa utarmningen av arter
9. satsa stort på internationellt samarbete, och inom EU
10. följa upp och vidta ytterligare åtgärder för att stoppa illegal avverkning av regnskog.

lördag 13 mars 2010

1000 folkpartister möts i Västerås

Det råder god stämning på Aros kongresscenter i Västerås. Välbesökta seminarier och härlig mingelträngsel i korridorerna.

Gröna liberaler
har som vanligt en monter med en Gallupundersökning. Idag- lördag frågar vi om det är viktigt att sätta ett pris på naturens gratistjänster.
( ekosystemtjänster). Ja-stapeln vann stort.

Ingemar Eliasson, senast riksmarsalk, men tidigare minister, riksdagsledamot och landshövding fick motta hedersmedaljen Karl Staaffs "stora guld".
Ingemars tacktal var briljant, med mycket visdom och klokskap. Att lyssna till hjärtat och maggropskänslan, att ta del av andra människors engagemang i mångahanda föreningar samt tankar kring demokrati och politiska systemet.

Jan Björklunds tal
innehöll såväl ideologi(det uppskattar jag verkligen), samt en hel palett över aktuella politiska valfrågor. Biologisk mångfald nämnes- förhoppningsvis blir det ännu mer av det framöver.LUF:s ( ungdomsförbundets) seminarium var en härlig fläkt. Duktiga och ambitiösa ungdomar är kanoninspirerande.

fredag 12 mars 2010

Folkmordet och fjällnära, svårföryngrad skog

Som politiker får man uppleva tvära kast. Från intensiva diskussioner och dramatisk omröstning om Sveriges erkännande av folkmordet på kristna i Armenien till en lika intensiv diskussion- fast på andra plan om vikten av att skydda den fjällnära skogen.

Vad gäller folkmordet har Folkpartiet vid vårt landsmöte antagit ett beslut med innebörden att Sverige och EU skall utöva påtryckningar på Turkiet att erkänna folkmordet på kristna 1915.Det är viktigt att vi driver på i olika internationella möten för att detta skall ske.
I en alliansöverenskommelse slås det fast att riksdagen inte skall avgöra frågor om folkmord utan att dessa frågor skall avgöras vid en folkrättslig process i internationell domstol.

Omröstningen resulterade i en majoritet för ett erkännande, med en rösts övervikt.
Detta har omedelbart resulterat i ett skarpare politiskt tonläge mellan Sverige-Turkiet, samt förmodligen också dessvärre försvårat en försoningsprocess.

Vad gäller den svårföryngrade skogen är jag mycket besviken över att Folkpartiets linje att slå vakt om tillståndsplikten vid avverkning inte vann gehör. Frågan blev så skarp att den lyftes ända upp på partiledarnivå. Folkpartiet befarar att den nya skrivningen om anmälningsplikt kan komma att innebära att skyddsvärd skog avverkas.
Det vilar nu ett mycket tungt ansvar på Dkogsstyrelsen att noga följa utvecklingen så att detta inte blir fallet.

Kommer själv att också noga följa vad som händer, samt fortsätta att agera i frågan, bland annat i samband med arbetet med Folkpartiets miljö/naturprogram.


Fick för övrigt under veckan motta ett upprop från Skydda skogen, ett upprop som jag i min tur överlämnat till miljödepartementet.

torsdag 11 mars 2010

Hur skall världen mätta 9 miljarder människor ?


Frågan om livsmedelsproduktion, energitillgång och solidariskt ansvar kom bland annat upp vid ett oerhört intressant möte vid Kungliga Vetenskapsakademien igår.
Ärkebiskopen Anders Wejderyd pekade på det fruktansvärda faktum att 500 000 kvinnor dör i barnsäng, varje år. Den höga andelen barn som dör vilket står i djup kontrast med allas lika värde och fagert tal om fördelning av jordens resurser.
Hjell Aleklett, professor. känd energiforskare och Fp-politiker pekade på konsekvenserna av oljepeaken. Att det krävs 7,4 kalorier för att få en kalori på bordet. Oljans betydelse för utveckling av länder och hur man kan klara av att ersätta den, med fortsatt hållbar utveckling.
En verklig utmaning.

Lisa Sonneby Forsse kåserade över hur man kan klara att öka livsmedelsproduktionen med 70% fram till 2050, för att kunna mätta de 9 miljarder människor, som då förväntas finnas på jorden.
1. Minska matsvinnet
2. Öka avkastning/ha
3. Förbättra djurhälsa
4. Utbyggd fiskodling och nya fodermedel

Det kommer att vara nödvändigt med fortsatta diskussioner.

torsdag 4 mars 2010

Mahmoud Abu Rahma i riksdagen

Riksdagens israel-palestinska nätverk inbjöd under veckan Mahmoud Abu Rahma till riksdagen för att informera om situationen i Gaza.
Mahmoud är aktiv i människorättsorganisationen Almezan.

Genom dokumentation, rättsprocesser, samt kritik så fort brott mot mänskliga rättigheter begås, såväl av Hamas eller Israel, är Almezan mycket respekterade.

Almezan lyfte exempelvis fram Goldstonerapporten och är starkt kritiska till de stängda gränser till Gaza som förhindrat handel av nödvändiga produkter.
Endast 35 olika produkter får importeras, varken mediciner, skor eller kläder. Det smugglas in genom tunnlarna till skyhöga priser.
7 % av allt vatten är tjänligt- resten är starkt förorenat. Materiel för att bygga reningsanläggning förbjuds av israel att tas över gränsen.
Palestinier får ansöka om att uppsöka sjukhus på Västbanken, eller i Israel. Det kan ta en månad att få detta tillstånd. Under ansökninsförhöret har det förekommit att patienter dessutom både arresterats och torterats.

Arbetslösheten är 75-90 %.
Utbildning, hälsa och vatten är de stora problemen.

Hur kan denna situation fortgå?

Borde inte Mänskliga rättigheter och Internationell Humanitär rätt vara utgångspunkten och anledning till att världssamfundet och demokratiska länder agerar om det begås brott mot dessa lagar?

När skall omvärlden vakna för vad som pågår i Gaza?

onsdag 3 mars 2010

Miljösamtal med Stefan Fölster och Martin Ådahl

Igår kväll arrangerade Liberala Klubben i Stockholm ett panelsamtal mellan Stefan Fölster,chefsekonom, Martin Ådahl, tankesmedjan Fores och undertecknad.
Platsen var det anrika gamla cafeét Ritorno och temat för kvällen var en "borgerlig miljöpolitik".
Martin Ådahl var övertygad om att bara en liberal politik kan lösa de största utmaningarna, marknaden, entreprenörer, ekonomiska styrmedel och riskkapital för Gröna satsningar.
M. Å. tog också upp och gick igenom co2-beskattningen, befolkningstillväxten och förstärkte ord med bilder.

Fölster skickade med tankar vad en borgerlig miljöpolitik borde innehålla:
1. Stå på vetenskaplig grund- inte på känslor. Han hyste därför en tveksamhet till höghastighetståg, om den satsningen enbart skulle göras för att minska Co2. Då blir det en dyr satsning enligt Stefan Fölster.
2. S. F. pekade också på vad som på ett negativt sätt hade kunnat hända om MP fått sin vilja igenom. Inga effektiva sopförbränningsanläggningar, ingen kärnkraft.
3. S.F. var emot riktade subventioner- det skall vara generella styrmedel.

Jag tog tillfället i akt att som bakgrund lyfta fram de principer som vägleder Alliansens miljöpolitik.
1. personliga ansvarstagandet
2. marknadsekonomiska lösningar
3. internationella överenskommelser
4. teknikutveckling
Passade också på att markera i ett antal punkter de satsningar som regeringen under mandatperioden vidtagit.
¤ för den biologiska mångfalden,för klimatet,för en hållbar energimix, EU-beslut under ordförandeskapet och landsbygdsprogrammets möjligheter.
Stack förstås inte under stolen med att Fp driver på och önskar ta ytterligare steg för att slå vakt om den biologiska mångfalden.

Tog också upp den ekosystemtjänst-forskningen som pågår. Att sätta pris på naturens tjänster som vattenrening, pollinering och kollagring.

Kvällen var mycket intressant och givande då det blev en livlig diskussion, frågeställningar och synpunkter från alla dem som slutit upp denna kväll.

måndag 1 mars 2010

Vad hände på Bali under klimatmötet?

Samtidigt som vi var i Indonesien pågick ett klimatmöte på Bali. Besvikelsen efter Köpenhamnsmötet kunde man genom tidningsrapporter och samtal med miljökunniga i Indonesien konstatera.
Inga större förväntningar, men med en bestämdhet att Indonesien vill vara med och vara en nyckelspelare i Mexico i november.

Man var överens om att Mexico mötet måste bli en milstolpe för att kunna få till stånd ett avtal byggt på två-spårsprocessen( den som startade i Köpenhamn- Kyotospåret och ett som inkluderar fler länder.

Bali- Nusa Dua deklarationen innebär enligt rapporteringen följande:
1. biologiska mångfaldens betydelse
2. förberedelse för Mexico

Nyckelfrågorna har varit följande:
¤ grön ekonomi
¤ låg C02
¤ resurseffektivitet

Uppföljningskonferenser
Man pekade ut tre områden som man globalt skall arbeta vidare med under den närmaste tiden.
1. kemikalier
2. farligt avfall
3. hälsa

Dessa områden kommer man att fortsätta att fördjupa sig i vid möten i Basel, Rotterdam och Stockholm.

Den stora utmaningen blir nu att återuppbygga människornas förtroende för FN:s och politikens möjlighet att besluta om nödvändiga åtgärder.

söndag 28 februari 2010

Byprojekt för en hållbar framtid i Yogyakarta

Fick möjlighet att besöka några olika byar för att titta på en del projekt i form av kooperativ som syftar till att få en hållbar utveckling i hela området. Allt handlade om småskaliga lösningar och ett stort engagemang.

I en by odlade man palmer som gav en ormskinnsliknande frukt, ” salat ” som hängde i klasar och som skördades två gånger om året. Detta gav en rejäl inkomst till byinvånarna.

Risodling, med smart bevattningsanläggning gynnade flera odlare En driftig kvinna hade satsat på en chiliodling och kunde anställa ett antal plockare.

Man hade också tagit ett annorlunda grepp då man byggt upp en slags hinderbana för samarbetsträning. Olika skolor och grupper betalade för att utnyttja anläggningen, medel som gick till bykooperativet.

I en annan by hade man satsat på kor för kalvuppfödning och köttproduktion. Här hade man en bra bit kvar att gå. Uppbundna kor kändes inte bra, även om de för övrigt hade både ljus, luft och tillräckligt med foder.
Man borde också kunnat utnyttja fåren att mer friare beta , då grästillväxten under långa perioder är enorm. Det blev ett dubbelarbete att utfordra dem , dessutom hade det inneburit en betydligt bättre djurhälsa att låta dem gå ute.

Det tredje kooperativet hade satsat på fiskodling, restaurang och en samlingspunkt för både byinvånare och tillresta turister.
Man drog nytta av en av de större dammarna också som en vattenreservoar.
Fisken, mestadels sorterna Nilla och Guram, gick dels till restaurangen, som gav inkomst till byn, dels för människor att fiska mot betalning.

fredag 26 februari 2010

Borås biogasprojekt i Yogyakarta

Ett storstilat mottagande när kollegan Lars Tysklind och jag mötte Slemans kommunala politiker. Sleman ligger strax utanför Yogyakarta.
Med stolthet talade man om ekoturismen,kulturen, miljöfrågan och om biogasprojektet ihop med univeriteten i Borås och Sleman.
Att utvinna biogas från de 10 ton grönsaksavfall som dagligen blir restprodukt från torghandeln torde vara en enormt smart lösning.
Detta är ett spännande bilateralt projekt värt att följa upp.
På eftermiddagen besökte vi en ekoby där man återvinner allt avfall, samt grönsakshandeln, för att avsluta vid universitetet med en oerhört filosofisk och framåttänkande rektor.
Han siktar på att samla världens framtida ledare inom alla sektorer.