måndag 29 juni 2009

Almedalsveckan

Över 1000 seminarier- partiledartal varje kväll i Almedalen- samt allehanda utspel och lobbyister en masse. Det är Almedalen i ett nötskal.
På Folkpartiets dag valde oppositionen att göra ett utspel om fastighetsskatter. Det är en kamp om mediautrymmet och kan man stjäla uppmärksamheten från en motståndare tar man chansen.
Folkpartiet har säkert under årens lopp försökt sig på liknande trick.
Men Jan Björklunds budskap kom ändå fram.
Iran och den svenska ungdomsarbetslösheten fick utrymme i media. Folkpartiet är ett parti med stor internationell profil- det var därför välkommet att Björklund tog upp frågan om betydelsen att få en ny regim för att också kunna lösa hela mellanösternproblematiken.

En annan problematik- den svenska arbetslösheten måste också lösas. Det finns många medel för detta.
Utbildning också med inriktning på praktiska linjer samt satsning på småföretagare brukar vi lyfta i många sammanhang.
Ikväll föreslogs ett annat möjligen provocerande förslag. Lärlingsanställning med lägre lön.
Frågan som ungdomar borde ställa sig innan de, och förmodligen hela oppositionen, är vilket som gynnar ungdomarna bäst. En fot in i arbetslivet och en något lägre lön eller båda fötterna utanför och bidrag.

torsdag 25 juni 2009

Turbulensen kring min övernattningsbostad

Ingen kunde väl undgå den mediala uppmärksamhet som dotterns boende i min riksdagslägenhet förorsakade igår.
Jag vill på intet vis frånhända mig mitt ansvar utan skriver detta för att informera er om vad som hänt.
Bakgrunden är att dottern, efter utlandsstudier, återkom till fädernelandet och började söka arbete. Dottern folkbokförde sig på min adress, för postens skull. Vi såg det som en praktisk lösning. Detta strider dock mot regelverket, vilket jag borde insett.

Så småningom flyttade dottern till mig, vilket jag gladdes över. Innan dess hade jag tagit reda på reglerna, anmälde till riksdagsförvaltningen samt har fyllt i och skickat in uppgifter för att kunna betala 25% av hyran, vilket är ens skyldighet.

Jag lutade mig emot riksdagsförvaltningens egna information på hemsidan där det står att det inte finns några begränsningar vad gäller antalet nätter om man har en lägenhet utanför själva riksdagen, vilket jag har. Vilket också muntligen beskräftades av förvaltningen.


Utdrag från riksdagens information på Helgonät:

"Hur ofta får övernattning ske?
Övernattning för närstående personer i övernattningsrum inom riksdagens lokaler får bara ske enstaka nätter. För övriga övernattningsbostäder gäller inga sådana begränsningar. "
Jag har försökt att gora allt rätt, anmält till förvaltningen att en närstående bor med mig i lägenheten, samt skickat in uppgifter till riksdagsförvaltningen för att ekonomisk ersätta den aktuella tiden.
I måndags blev jag dock uppmärksammad på att en närstående bara i enstaka nätter får bo ensam i lägenheten. Det var nytt för mig då det inte står att läsa på hemsidan, däremot om jag hade sökt vidare och läst underlaget till den tillgängliga informationen hade jag kunnat finna den informationen.
Det gjorde jag inte, var ovetande om att det fanns överhuvudtaget. Vid mina kontakter med riksdagsförvaltningen nämndes aldrig detta heller.

Idag, onsdag, på morgonen uppmärksammar jag att Riksdagsförvaltningen ändrat och förtydligat informationen. Jag är tacksam för det men beklagar att det sker först nu. Det står nu följande:
Ny formulering:
En närstående får övernatta i riksdagens övernattningslägenhet tillsammans med ledamoten. Övernattning på egen hand får endast ske enstaka nätter.

Jag hoppas att jag med detta kunnat förmedla att jag försökt göra allt rätt och riktigt och att det aldrig funnits något annat uppsåt från min sida. Jag har alltid försökt att leva som jag lär men insåg under gårdagen att det trots det kan bli fel.

Dottern flyttar nu till ett temporärt boende, men kommer förhoppningsvis- vilket varit tanken hela tiden- att hitta ett eget krypin framöver. Hon är nu åter en "lantis", dvs skriven på föräldraadressen i Västergötland tills fast bostad ordnas.
Med varma hälsningar
Anita

torsdag 18 juni 2009

Kopplingen mellan biologisk mångfald och klimatkrisen måste bli tydligare

Biologisk mångfald måste ses i ett större sammanhang. Resurser samordnas, insatserna effektiviseras och frågan lyftas rejält i klimatförhandlingarna.

Biologisk mångfald ger en buffert för att stå emot klimatförändringar. Det betyder så mycket mer än vi anar.
I Dagens Eko intervjuades Naturvårdsverkets Bo Lundin samt miljöminister Andreas Carlgren angående medel för skyddsavsättningar.
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2911668

Naturvårdsverkets signaler att medlen för biologisk mångfald är otillräckliga måste naturligtvis tas på allvar, samtidigt som det tål att granskas hur reurserna använts. Bland annat har ett första avtal slutits med Sveaskog som innebär en besparing på 200 miljoner, lika mycket som drogs ned för kontot biologisk mångfald.

Det är givetvis positivt att fler privata skogsägare än tidigare visat intresse att avyttra områden till naturreservat, något som de förstås skall ersättas för, men samtidigt är Sveaskogs varsel av naturvårdspersonal djupt oroande. Sveaskog skall vara ett föredöme vad gäller naturvård, användas i högre utsträckning till ersättningsskog som också inkluderar bolagsskog och kyrkoägda skogar.
För att leva upp till målet Levande skogar krävs såväl tillräckliga resurser som nytänk och tydligare krav på Sveaskog.

tisdag 16 juni 2009

Saab tar ett framtidskliv

Med stor glädje fick jag anledning att skicka följande pressmeddelande under dagen.


Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i riksdagen 2009-06-16
Anita Brodén (FP):
Välkommet besked om Saab:s framtid

- Dagens besked om att den svenska biltillverkaren Koenigsegg tar över Saab är av stor betydelse för Sverige samt speciellt glädjande för Västra Götaland, då Saab är en viktig generator för utvecklingen av vår region, säger Anita Brodén, riksdagsledamot (FP) från Västra Götaland.
- Jag räknar med att den stora kompetens inom bland annat grön teknik, som finns bland Saab:s medarbetare, kommer att komma väl till pass vid framtagandet av nästa generations miljösmarta bilar.


http://www.sr.se/cgi-bin/kalmar/nyheter/artikel.asp?artikel=2908369

lördag 13 juni 2009

Måndagens debatter nalkas

På måndag kommer det att bli maratondebatter i riksdagen. Klimat- energi och havsmiljöpropositionerna kommer att behandlas.Miljö- och näringsministrarna medverkar.
Ambitionen att kunna överlämna en jord i ekologisk balans till kommande generationer delar vi, oavsett partifärg. Liksom den rika världens ansvar att ta det största ansvaret att så sker.
Förmodligen kommer ändå oppositionen att vilja framstå som de mest klimatvänliga, då man tror att "högst procentsats" vinner.

WWF:s Lasse Gustavsson sade i veckan i samband med ett Östersjöseminarium att alla svenska politiker, oavsett partitillhörighet, i internationell jämförelse är klimatextremister.

Förhoppningsvis kan oppositionen också se att Alliansregeringen gör sitt yttersta för att klimatmötet i Köpenhamn skall bli en framgång.
Då krävs såväl nationella som internationella åtaganden.
Skall Sverige lyckas krävs också uppbackning och stöd från alla.

tisdag 9 juni 2009

Kryssen- en framtida rysare

I dagarna följer många det fortlöpande resultatet av personvalet med stort intresse. För en del är det förknippat med både vånda och nervositet. Ella Bolin (KD )och Anna Ibrisagic(M) och Susanna Haby(M) bör exempelvis avvakta med att boka Brysselbiljetten. Alf Svensson får, kanske motvilligt, börja vänja sig vid tanken på en ny karriär. Anna Maria Corazza Bildt har haft målet inriktat på en plats i parlamentet, och har på ett imponerande sätt tagit vara på den nya tekniken i sin valrörelse. Bloggen har varit en daglig kontakt med väljarna. Med all sannolikhet har också hennes entusiasm och övertygelse om EU:s möjligheter smittat av sig. http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/alf-svensson-pa-vag-till-parlamentet-1.886795

Det är värdefullt att personvalet blivit alltmer accepterat, och att falltler använder sig av denna möjlighet. På detta sätt utvecklas demokratin och vi politiker tvingas att leverera.
Ställningstagande,insikter, ideér och visioner.
Då väger några dagars ovisshet för enskilda politiker lätt i sammanhanget.

söndag 7 juni 2009

Folkpartiet starkt framåt i EP-valet

En härlig kväll för en folkpartist! 13,6 % och 3 mandat stärker vårt arbete i Bryssel men ger oss också ökat självförtroende i vårt fortsatta politiska arbete.

Miljöpartiet ökade rejält och Piratpartiet blev den stora händelsen. Det skall bli intressant att se hur Piratpartiet kommer att hantera alla de frågor som också kommer att behandlas i EU. Skall de gå Junilistans öde till mötes? Fler ungdomar har förmodligen gått till valurnorna, genom engagemanget i Piratpartiet. Det är positivt att ungdomar engagerar sig, och integritetsfrågorna är angelägna frågor. En fråga som är en liberal hjärteangelägenhet, men där vi i Alliansen inte klarade FRA-hanteringen bra. Det har straffat sig.

Sverigedemokraterna har gått framåt, men kom tack och lov inte in. Förmodligen har vi Piratpartiet att tacka för detta.

Glädjande är den ökade andelen röstade, 44 procent, men trots ökningen är det på tok för lite.

onsdag 3 juni 2009

Oacceptabelt migrationsförfarande

Efter att ha blivit mycket upprörd över dagens nyhetsrapportering om att Migrationsverket ämnar utvisa en svårt cancersjuk man skickade jag iväg förljande pressmeddelande.

Det är för mig fullständigt ofattbart att Migrationsverket inte tar dessa humanitära hänsyn. Till saken hör dessutom att mannen misshandlats då han vid ett tidigare tillfälle tvingades återvända till Azerbajdzjan.

Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i riksdagen 2009-06-03
Brodén (FP):
Oacceptabelt att utvisa en svårt sjuk man
- Det är inte förenligt med en human flykting- och asylpolitik att utvisa svårt sjuka människor, säger Anita Brodén, riksdagsledamot för Folkpartiet Liberalerna med anledning av nyheten att en svårt cancersjuk ung man kommer att utvisas till Azerbajdzjan.
Trots att den behandlade läkaren intygar att han lider av en akut livshotande sjukdom, att regelbunden behandling är nödvändig och att han inte kan transporteras till hemlandet bedömer Migrationsverket att man "inte ser några hinder att verkställa utvisningsbeslutet".
- Det finns en paragraf i utlänningslagen som vid medicinska hinder medger Migrationsverket att stoppa ett beslut om utvisning.
Det är ofattbart att Migrationsverket inte använder sig av denna möjlighet, avslutar Anita Brodén