lördag 30 maj 2009

SNF och Folkpartiet hör ihop

Svenska Naturskyddsföreningen har helt nyligen firat sin 100-årsdag. Med stolthet har jag berättat att vi kan tacka liberalen Karl Starbäck för detta. Hans motion kan sägas ligga till grund för såväl den första miljölagen, de nio första natinalparkerna samt också SNF:s bildande.

Det är naturligt att folkpartister är fortsatt engagerade i svenska naturskyddsföreningen. Vi fortsätter att värna naturen och den biologiska mångfalden, då detta också är en mänsklig överlevnadsfråga.

Jag delar därför inte min partikollega Carl B. Hamiltons uppfattning då han manar folkpartister att gå ur denna förening som vi varit med att grunda en gång, och vars vikt vi värdesätter.

Synen på kärnkraften delar nämligen Hamilton och SNF åt.

Vi har olika roller, politiker och NGO:s, men vi har samma ambition att lösa klimathotet och minska utsläpp av växthusgaser radikalt.

I detta arbete är dialog en bättre väg att gå, som alltid. Liksom en större mängd ödmjukhet.

I det korta tidsperspektivet kan kärnkraft vara nödvändigt- men på längre sikt är det andra och förnybara energislag, som solenergin, som kommer att lösa vårt energibehov.
Klimat- och miljöarbetet behöver liberaler såväl inom politiken som i den ideella miljörörelsen.

tisdag 26 maj 2009

Tema djurmisshandel fortsätter

Återigen rapporteras om djur som föds upp på ett oacceptabelt sätt. Denna gång från svingårdar i Danmark.
I Danmark slaktas årligen ca 22 miljoner grisar, varav 90 procent exporteras. Sverige har en omsättning på 3 miljoner grisar per år.

Den svenska djurskyddslagen fastlår bland annat hur stor ytan minst ska vara som grisarna föds upp på, att antibiotika bara får användas vid sjukdomar, att grisarna ska ha tillgång till strömedel – vilket oftast är halm – samt att svansarna inte får kuperas. Dessa tuffa krav måste exporteras till hela EU. En fråga som Sverige bör driva i samband med ordförandeskapet.

Det är viktigt att grisarna har ett stort utrymme att röra sig på, så att deras naturliga beteenden inte hämmas. I många länder fixerar man suggorna i trånga boxar, så att de inte upptar för stort utrymme. De kan då inte heller råka klämma ihjäl kultingarna. Men detta kan leda till sjukdomar och skador när de inte kan röra sig naturligt.

Konsumenter och inköpsansvariga skall kunna känna trygghet att de djurprodukter de köper skall vara uppfödda på ett djuretiskt sätt Det är därför mycket bra att Marit Paulsen dessutom kommer att arbeta med dessa frågor i EU. I ett pressmeddelande skriver hon bland annat:

Paulsen (FP):
Sätt stopp för djurmisshandeln
Idag, tisdag, rapporteras det att grisar i Danmark far mycket illa på väg till slakt för att man snabbare försöker få in dem i lastbilarna och därmed pressa priserna.
- De lagar och regler som vi har på området är i mångt och mycket bra, men vi måste se till att de efterlevs. Därför kommer jag att arbeta för en europeisk djurpolis, säger Marit Paulsen, Folkpartiets toppkandidat till Europaparlamentet.
- Om vi tänker köpa en fläskkotlett, bör vi ställa oss frågan om vad som är viktigast - priset eller grisens välbefinnande?

onsdag 20 maj 2009

Djurskyddet går före religionsfriheten

Djurskyddet går före religionsfriheten vad gäller möjlighet till halal och koscherslakt. Det är folkpartiets politik, även om enskilda ledamöter har en annan åsikt.
Denna fråga har varit uppe till diskussion ett antal gånger, och en samlad veterinärkår hävdar med bestämdhet att djuren kan uppleva såväl ångest som lidande under den tid som varar mellan snitt och blodavtappning till död.

Mindre djur har kunnat halalslaktas då bedövning accepterats i samband med snittet. Man har också tillmötesgått religiösa önskemål vad gäller djurens placering vid avlivningen etc.

Det är mycket bra att man på detta vis kunnat beakta djurskyddet samtidigt som hänsyn tagits till religiösa önskemål.

Det är betydligt svårare med större djur.
Nu förs en diskussion på EU-nivå att tillåta halal- och koscherslakt för alla djur utan bedövning.

Min förhoppning är att Marit Paulsen och Sverige kan kämpa för ett fortsatt starkt djurskydd, också på detta område.Vilket innebär krav på bedövning.

lördag 16 maj 2009

SNF- en alert och stridbar hundraåring

Ikväll blir det en storstilad fest i stadshuset i Stockholm då Svenska naturskyddsföreningen firar ett hundra år.
Det hela började med en riksdagsmotion som lades fram av liberalen Karl Starbäck 1904. Starbäck yrkade på att en utredning skulle tillsättas för att se "vilka skyddsåtgärder som borde vidtagas för att skydda vårt lands natur och naturminnesmärken."

År 1909 var riksdagen redo att gå till beslut, med utredningen som underlag. Förslagsställaren tillika biologen Starbäck ingick dessutom i utredningen som expert.

Beslutet mynnade ut i att den första naturskyddslagen antogs, grunden lades för bildandet av de nio första nationalparkerna och Svenska naturskyddsföreningen bildades..

Idag sällar vi folkpartister oss till gratulanterna och känner oss dessutom både delaktiga och stolta.

Men precis som i alla andra frågor går det inte att leva på gamla lagrar- man måste ständigt omsätta sina goda ideal i praktisk handling.
Det är en utmaning som folkpartiet gör allt för att anta. Inte minst detta år då såväl klimatförhandlingar, områdesskydd och biologisk mångfald är högaktuellt.

tisdag 12 maj 2009

Från jord till himmel

Under gårdagen besökte jag tillsammans med tre Allianskolleger, däribland partikollegan Lars Tysklind SKB i Oskarshamn ochÄspö-laboratoriet. Här pågår en generalrepetition inför byggandet av djupförvaret av använt kärnbränsle. Vi vandrade 460 meter under jord i den 3600 meter spiralformade tunneln.

Om fyra veckor kommer ett besked att lämnas om det blir i Forsmark eller Oskarshamn som slutförvaret kommer att ske. Lokalbefolkningens acceptans kring lokalisering av uttjänt kärnbränsle är mycket hög på båda dessa orter.


På kvällen blev det mer de himmelska frågorna som lyftes fram. Då var vi några liberaler som mötte ärkebiskop Anders Weijryd och hans närmaste medarbetare Lars Friedner för ett samtal kring kyrkans utmaningar tio år efter frigörelsen från staten. FISK-ledamoten( Folkpartiet i svenska kyrkan) Britt-Louise Agrell deltog också.

Ett spännande möte där vi kunde samtala om allt från kyrkans ansvar för kulturskatter till diakonala uppgifter men givetvis också frågor kring den huvudsakliga uppgift- att förmedla ett trosbudskap.

söndag 10 maj 2009

Grattis Alingsås- SM-guld till AHK

Guldhjältarna hemma!

Vilken fest när guldlaget kom till Alingsås i eftermiddags. Sång, musik, högtidstal och trängsel på Stora torget eller "Guldtorget" som Fullmäktiges ordförande Elver Jonsson kallade det.
Laget har visat prov på en stor idrottsprestation. Supportrarnas betydelse betonades också, vilket gav en känsla av delaktighet och stor vikänsla under det glada torgmötet.


Potatiskungen får sällskap av nya kungar.

torsdag 7 maj 2009

utsatta barn och ungdomar

Det finns ingen ursäkt från omgivningen när unga människor på grund av utsatthet, våld och övergrepp inte funnit någon annan utväg än att ta sina egna liv. Efter en månads misshandel tog exempelvis en trettonåring sitt liv. En annan ung flicka valde att avsluta sitt liv efter att ha utsatts för våldtäkt. Den rättsliga prövningen återupptas, efter att först ha lagts ned.
Samhällets kontroll av hvb-hem (hem för vård och boende) måste skärpas och förövare ställas inför rätta.
Vi har en skyldighet att göra allt för att förhindra att övergrepp sker, samt skydda, värna och stödja brottsoffer.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/flicka-pa-behandlingshem-tog-sitt-liv-1.860256

tisdag 5 maj 2009

Margot Wallström, borgfred och 56 dagar kvar

EU börjar alltmer att komma på tapeten. Igår uttalade sig Margot Wallström att Alliansregeringen "tar för sig mer i EU och visar ett större engagemang än regeringen Persson".
Vilket erkännande för EU-minister Malmström( Fp) och hela Alliansregeringen!http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2832083.svd

Idag har partiledarna diskuterat ordförandeskapshalvåret. Det finns från regeringens sida en förhoppning att oppositionen skall gå med på "borgfred" under detta halvår.
Det borde ligga i allas intresse att det svenska ordförandeskapet skall bli framgångsrikt.
De borgerliga partierna respekterade detta när Sverige senast, under Göran Perssons ledning, var ordförande.http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2842233.svd

Med 3000 delegater på plats, 3.300 möten under svenskt ordförandeskap, 115 stora möten förlagda till Sverige och 11 ministermöten inplanerade krävs att regeringen får fokusera på ordförandeskapet.

söndag 3 maj 2009

valborg och första maj

Så är valborgshelgen snart till ända. En helg som bjudit på såväl vårvärme som en ökad politisk hetta.
Talen runt valborgsmässoelden har oftast kretsat kring naturens under, livets återkomst och en uppmaning att ta vara på allt det vackra som bara finns omkring oss, att leva i nuet.

Talen vid de eldröda fanorna kom detta år att handla om såväl bonusar som regeringens politik.
Löfteskarusellen har börjat snurra.

Mer pengar utlovas. Att det kommer att innebära såväl skattehöjningar som återinförda höga arbetsgivaravgifter för ungdomar nämns inte med lika höga toner.

Alliansregeringen har hittills klarat de stora påfrestningarna i samband med finanskrisen på ett mycket bra sätt. Rapporter att det går tämligen bra för många småföretag var en viktig signal.
Småföretagarnas villkor måste värnas. Det är en mängd förenklingsåtgärder på gång, men alltförmånga har vittnat om att det går för långsamt. Det är angeläget att påskynda denna process ytterligare. Undersökningen visar att det är ett segt virke hos våra småföretagare, men det finns en gräns också för dem.

Vad gäller pensionerna och garantipensionärernas villkor, måste också Alliansregeringen, trots lågkonjunktur, återkomma med ekonomisk förstärkning vid sidan av andra insatser som redan gjorts.