måndag 28 november 2011

Durban kan överträffa förväntningarna

Alla förväntningar på klimatmötet i Durban tycks ordentligt nedskruvade. Det kan innebära att varje framsteg kan upplevas som en stor seger och framgång.

Klimatsituationen har förvärrats sedan Cancun och Köpenhamnsmötena- få forskare bedömer att 2-gradersmålet kommer att räcka. Dessvärre är vi långt ifrån att överhuvudtaget närma oss detta mål. Kyotoavtalet omfattar endast 16% av jordens totala utsläpp- de stora länderna som USA, Kina och Indien har hittills vägrat att ansluta sig. Snart löper Kyoto ut, utan en fortsättning riskeras själva regelverket att vara borta. Sverige och EU måste nu arbeta hårt för att behålla detta "embryo" denna "surdeg" för att ha något att utgå ifrån, och för att "degen" under kommande år skall jäsa rejält. Ett hårt arbete krävs för att övertyga de stora utsläppsländerna att så småningom ansluta sig till Kyoto 2.

Skogsfrågorna bör få framgång. De flesta tycks överens om att avskogningen måste upphöra och att regnskogen måste skyddas. Frågan som återstår handlar om kompensation och finansiering.
Att Sverige och EU bör driva såväl frågan om en finansieringsplan till de fattigaste länderna, utan att urholka biståndsbudget, vore en värdefull signal, liksom ett klart besked från EU att stå upp för 30%-målet- oavsett om andra länder följer efter.

För kommande generationers skull måste vi ta kliv framåt. Min fromma förhoppning är att Durban kan överträffa förväntningarna.

torsdag 17 november 2011

All verksamhet inom vård,skola och omsorg skall kvalitetsgranskas

Oavsett om det är kommunen som är huvudman eller om det, som i det aktuella Carema-fallet, är en privat verksamhet, har samhället ett ansvar att granska och säkerställa att en hög kvalitet uppfylls.
I skolan finns skolinspektioner, för inte så länge sedan reagerade Jan Björklund med kraft på uttag av vinster inom vissa friskoleverksamheter. Att verksamheter går med vinst är förstås positivt, men krav måste samtidigt ställas på att en hög kvalité skall säkerställas och att vinster också går tillbaka till verksamheten.
"Folkpartiet vill inrätta en nationell tillsynsmyndighet - Statens socialinspektion. De missförhållanden som den senaste tiden uppmärksammats inom svensk äldreomsorg visar att tillsynen inte fungerar. Därför föreslår Folkpartiet att det, precis om på skolans område, inrättas en renodlad nationell tillsynsmyndighet. De bör granska all verksamhet inom socialtjänst (inklusive äldreomsorg) samt hälso- och sjukvård. Bara företag med tillstånd av Statens socialinspektion ska ha rätt att driva omsorgsverksamhet. Om inspektion visar på allvarliga brister ska tillståndet kunna återkallas. "

Detta är utmärkt, och borde ha varit på plats redan. För mig är det också självklart att det som hänt i Carema-fallet måste leda till att vi får meddelarskydd också i privat sektor när det gäller anmälan om att människors skydd av liv och hälsa är i fara. Både inom vården och omsorgen och i förskola/skola måste meddelarskydd finnas oavsett driftsform.

söndag 13 november 2011

En dyr dammsugning vid Ringhals

Återigen tvingas kärnkraftsverk ställas ur drift på grund av underhåll. Denna gång handlar det om ett pinsamt avbrott. En kvarglömd dammsugare och en brand har inneburit ett omfattande saneringsarbete på 7 månader med en beräknad avbrottskostnad på hela 1,8 miljarder kronor.
Det är ett kännbart avbrott och en kännbar kostnad för statliga Vattenfall som till 70% äger Ringhals.

Vi närmar oss vinterperioden, med förra årets långa kärnkraftsavbrott i färskt minne. Men också med skyhöga elräkningstoppar i färskt minne.

Att våra kärnkraftsverk lider av ålderskrämpor och behov av renoveringar och uppgraderingar är inget nytt. Att avbrott skall ske på grund av glömska och dåliga kontrollrutiner är inte acceptabelt.
Det stärker inte tilltron till en trygg och stabil energileverans med rimliga priser till konsumenterna.

onsdag 2 november 2011

Att rösta nej till palestiniernas Unescomedlemskap var ett sorgligt beslut

EU kunde inte enas. Sverige försökte förgäves att få till stånd en enad EU-linje. Att Sverige, då det visade sig omöjligt skulle sälla sig till en av 14 länder att rösta Nej var ett bedrövligt beslut.
En nedlagd röst hade räckt som en markering att Sverige önskade en annan tågordning, nämligen Säkerhetsrådet i första hand, och sedan Generalförsamlingen och omröstningen som skulle innebära en förhöjd FN-status.

I den svenska röstförklaringen framgår visserligen att detta inte skall ses som ett nej i fortsatta omröstningar. Jag hoppas att vi visar allvar med detta ställningstagande och kommer att vara beredda att visa palestinierna vårt stöd när det blir aktuellt i generalförsamlingen.

Jag är glad att voteringen, trots Sverige och övriga nejröstade länder, dock ledde till att Palestina fick gehör för medlemskap i Unesco, men känner en besvikelse över det svenska agerandet.