tisdag 20 december 2011

SAAB och Trollhättan i våra tankar

Gårdagens besked var, efter en lång tid av ovisshet, mycket tungt.Över tretusen personer går ut i arbetslöshet. Många underleverantörer som också drabbas hårt har under en tid försökt anpassa sin verksamhet och bemanning till nya förutsättningar, utan SAAB.
Förutom hela bygder drabbar också konkursen hela vårt land. Sverige är beroende av industrier.och den unika kompetens som finns i vår bilindustri måste tillvaratas. Utbildade ingenjörer kommer med all sannolikhet att anställas av andra företag, då det råder en stor efterfrågan på ingenjörer i västsverige. Svårare kan det bli för andra yrkeskategorier, varför stora satsningar på arbetsförmedlings- och utbildningsresurser kommer att vara nödvändiga.
Låt oss hoppas att det kan bli en värdefull nystart för många, men också att kompetensen tillvaratas på ett klokt sätt. För vårt lands skull.
Låt oss också ha kvar en from förhoppning att delar av SAAB skall överleva.

torsdag 15 december 2011

söndag 11 december 2011

Klimatförhandlingarna gav ett visst hopp- men också krav på omfattande insatser

På övertid och efter nattmanglingar avslutades COP-17 i Durban. De nedskruvade förväntningarna överträffades, tack och lov. Hoppet att så småningom få ett bindande regelverk infriades.
Viktigast var överenskommelsen att förlänga Kyotoprotokollet. Ett enormt stort arbete återstår nu för att senast 2015 komma fram till ett bindande Kyoto2-avtal, som inkluderar de stora utsläppsländerna.
Allt skall sjösättas senast 2020.
Besvikelsen hos utvecklingsländerna är tydlig då det finns en stor tröghet att få finansiering till Gröna fonden. Sverige och EU har en viktig uppgift att trots ekonomisk kris i EU kunna leverera medel till klimatåtgärder. Grön teknik, innovationer och utveckling för hållbar tillväxt borde ses som en framtida möjlighet - inte som en börda.