tisdag 7 augusti 2012

Rätt av Regeringen att entlediga Lugnet

Det har varit ytterst pinsamt att ta del av Tillväxtverkets sätt att hantera skattebetalarnas pengar. Det är lika pinsamt att den interna kontrollen inte fungerat, att inget verkar ha reagerat och slagit till bromsen när borden dukats.
Det var rätt med ett resolut regeringsbesked att entlediga generaldirektören. Det yttersta ansvaret åvilar regeringen vid tillsättning av generaldirektörer, men också vid uppföljning och kontroll att myndigheterna utför sitt uppdrag med effektivitet, ansvar och där etik också skall vara vägledande.