torsdag 26 november 2009

SAAB i Trollhättan

Under en längre tid har har SAAB-anställda och underleverantörer kastats mellan hopp och förtvivlan. När det såg som mörkast ut dök Köningsegg upp och undan för undan upplevdes det allt mer möjligt.De eftertraktade lånen från investeringsbanken blev tillgängliga då regeringen var beredd att gå in med de nödvändiga garantierna.
Men det räckte inte.
För att Köningsegg skulle klara av köpet krävdes ytterligare riskvilligt kapital, där Kina visade intresse.

Nu ser det mörkt ut.

På tisdag får SAAB- medarbetarna besked från ägaren GM. Trots de stora kritik som oppositionen öser över regeringen är ändå frågan om oppositionen vore beredda att låta staten köpa SAAB, eller gå in med garanti innan man kände att det fanns en seriös köpare.

Fortfarande finns en strimma hopp för SAAB. Alla människor som är beroende av SAAB för sin utkomst behöver få känna att det kan finnas en ny möjlighet. Jobb eller vidareutbildning. Detta är ett ansvar för vår regering.

tisdag 24 november 2009

Lars Hultström bör avgå efter vanvårdsskandalen

Känns riktigt tråkigt med detta bakslag i ett arbete med att ytterligare förstärka vår djuromsorg.

Detta Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna skickades därför ut för en stund sedan.


Lars Hultström bör avgå efter vanvårdsskandalen

- Swedish Meats ordförande Lars Hultström bör skiljas från sitt uppdrag efter vanvårdsskandalen. Att Hultström inte tagit sitt ansvar att bedriva en god djuromsorg är chockerande.

Det säger Anita Brodén (FP), ledamot i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott i en kommentar.

- Sverige har vinnlagt sig om att slå vakt om ett gott djurskydd, vilket också stärkts av Alliansregeringen. En god dialog med branschernas företrädare har betytt mycket i detta arbete.

- Att Hultström i sin ställning inte enbart sviker sina djur utan också förtroendet gentemot konsumenter och det gemensamma svenska arbetet för ett ökat djurskydd är bedrövligt, avslutar Anita Brodén.

http://www.sr.se/cgi-bin/jonkoping/nyheter/artikel.asp?Artikel=3260624

måndag 23 november 2009

Möte med domaren Sang-Hyun Song

Mötet med domaren tillika ordförande för brottsmålsdomstolen Sang-Hyun Song var mycket givande. Liksom det efterföljande mötet med chefsåklagaren Moreno Ocampo.

På sju år har man byggt upp denna verksamhet, för att möjliggöra att personer som begått folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser ställs inför rätta.

Rättegångar på grund av brott i Darfur, Kongo, Uganda och Kenya är på gång.

Bland annat har målet mot Thomas Lubanga, Kongo, uppmärksammats.
Den första rättegången hölls mot Lubanga, som anklagades för att ha rekryterat barnsoldater, som bland annat tvingades att döda sina egna familjemedlemmar.

Några andra av fallen har uppmärksammats stort i media,och ger en bild av brott som är fullständigt outhärdligt att ta del av. Våldtäkter av barn och kvinnor, men också män, inför anhöriga, med efterföljande avrättning av offren.

Skall anhöriga orka och kunna leva vidare måste rättvisa skipas och ansvariga ställas inför rätta.
Skall en varaktig fred uppstå mellan folk och länder, klaner och rivaliserande grupper är rättvisa en förutsättning för fred.

Från landsmöte till brottsmålsdomstolen i Haag

Direkt efter landsmötet i Växjö tog jag tåget till Köpenhamn, för att därifrån ta mig vidare till Haag för ett möte med PGA( Parlamenatarien Global Action).
Ett introduktionsmöte hölls för oss tre styrelseledamöter från den svenska gruppen( Kent Olsson,m, Marie Norden, s och undertecknad.
Det kommer säkert att bli en oerhört givande dag. Det är angeläget att internationella brott mot mänskligheten lagförs. Imorgon kommer flera grymma brott i Kongo att påbörjas vid brottsmålsdomstolen.
Återkommer

söndag 22 november 2009

Björklund tror att miljöfrågan blir en viktig valfråga


I samband med Folkpartiet Liberalernas Landsmöte anordnade Gröna liberaler en enkät. " Tror du att miljöfrågan blir viktig i valet?"
Jan Björklund röstade, liksom en bedövande majoritet för "ja". .

Miljö handlar om natur- och biologisk mångfald, om en giftfri miljö, om ren luft och friska hav.
Det handlar kort sagt om möjlighet till mänsklig överlevnad.

Miljö och kärnkraft är däremot inte synonymer. Kärnkraft kan förvisso minska Co2-utsläppen och därmed minska den akuta temperaturhöjningen och klimathotet som beror på växthusgasutsläpp. Men kärnkraft har också miljömässigt negativa konsekvenser och hot.
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.254982-fp-oppnar-for-mer-karnkraft
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3830987.svd

Det är därför viktigt att Folkpartiet genom Jan Björklund tar ett större och samlat grepp. Visar insikt och förståelse för sambanden i naturen. Bland annat att en rik biologisk mångfald är en buffert vid klimatförändringar.

Därför måste fler områden skyddas som nationalalparker, naturreservat, biotopskydd samt som frivilliga avsättningar eller genom civilrättsliga avtal . Då kan vårt natur- och miljöarbete som påbörjades för ett sekel sedan kunna fortsätta effektivare.

Att Folkpartiet skall driva på för att Arktis skall bli ett marint reservat, att en miljödomstol skall inrättas samt att en miljöpolicy skall införas är vägar i rätt riktning.

Att de motionerna, som jag har del i,fick gehör på landsmötet känns förstås glädjande och som ett steg i rätt riktning.

fredag 20 november 2009

Landsmötet har startat- Växjö fyllt av engagerade folkpartister

Imorse talade Jan Björklund. Ett långt innehållsrikt tal som i de tio punkterna innehöll det mesta av en liberal politik.
Internationella frågor, jämställdhet, företagande, utbildning och klimat för att nämna några. De allara längsat applåderna kom när de ensamkommande barnen lyftes fram liksom äldre människors rätt att få leva sina sista dagar tillsammans när vårdboende är aktuellt.
Kenneth Carlsson från Norra Älvsborg slogs för en landsbygdsmotion, somskickades till beredningsutskottet. En seger.
Det blev det också för en Nordenmotion, om att minska regelkrånglet vid arbete över nationsgränserna.
Gröna liberalerfinns förstås på plats. En enkät genomförs, ett nytt natur- och miljöprogram lanseras och många diskussioner förs vid vårt bokbord.Entreprenörskap och småföretagsamhet är just nu på tapeten. Här råder en stor samsyn.

Nästa punkt, gårdsförsäljning av vin, kommer nog att dela ombuden åt. Det kan bli en spännande debatt.

onsdag 18 november 2009

Deklarationen om tillgång till mat

Det har varit intressant att följa förhandlingar och möten. Den svenska representationen var ofta inbegripna i strategiska diskussioner och förberedelser.
Bland annat underlag för "talepunkter" för statssekreterare Rolf Eriksson inför bilaterala möten.


Den antagna deklarationen "on food security" innehåller 42 punkter och fastslår bland annat
1. att hungern skall vara utraderad " så snart det är möjligt"
2. att mat inte får användas som politisk eller ekonomisk press
3. att Milleniemålet ligger fast, dvs att halvera världens hungrade till år 2015
4. att klimatfrågan och jordbruksfrågan skall ses i ett sammanhang.
5. att arbeta på kort sikt med akuta åtgärder för att lindra de som är mest utsatta samt på längre sikt för att få ett hållbart jordbruk samt komma tillrätta med underliggande orsaker.
6 att kvinnor och småbrukare skall prioriteras, liksom forskning kring klimat och odling
7 att fördjupade studier kring kopplingen livsmedelsproduktion och biodrivmedelsframställning är nödvändig.
8. att stödja den pågående reformprocessen inom FAO
9. att välkomna Làquilauppgörelsen( 20 miljarder dollar under tre år) samt andra privata finansiärer.


Efter att ha hunnit med ett rundabordssamtal med representanter för WTO om handeln och produktionen, fick jag möjlighet att samtala med representanter från Kambodja och Indonesien. Är särskilt intresserad att höra om deras syn på skogs-jordbruks och fiskefrågorna.


Sedan bar det iväg till flyget mot Stockholm.
Morgondagen kommer att fyllas av utskottsmöte, voteringar och sedan resan till Växjö för Landsmötet.

tisdag 17 november 2009

Mugabe kom till världstoppmötet


Imorse dök han upp,Zimbabwes diktator Mugabe. Inte vid något tidigare tillfälle har FAO-området varit så omslutet av poliser som vid detta tillfälle. Mugabes närvaro har väckt stor kritik och har varit den största nyheten på TV-nyheterna. Mugabe passade på att ta upp landreformen, omvärldens kritik, samt en hälsning att Láquilamiljarderna inte "skall politiseras". Han befarade, helt klart, att det kommer att ställas vissa krav på mottagarländerna.


En helt annan ton förmedlade Paraguays president Mendez. Han inledde med bibelcitatet " Jag var hungrig och ni gav mig att äta...." samt beskrev de nya möjligheterna som Paraguay nu har att medverka till världens utmaningar, tack vare sin nyvunna demokrati. Han utmanade oss alla att medverka i att lösa kriserna samt kritiserade exportsubventionerna.


Eftermiddagens rundabordssamtal om klimat var spännande. Tre timmars föredragningar samt inspel från "golvet".
Bangladesh premiärminister fru Hasina Wajed var imponerande liksom doktor Swaminathan( som för övrigt fick Volvos miljöpris för 10 år sedan).
Wajed talade om att agera som en global familj och Swaminathan om den gröna revolutionen.

Deklarationen, som jag tidigare omnämnt, får jag refera om imorgon.

måndag 16 november 2009

Diouf, Ban-Ki-moon,påven, da Silva och Khadaffi i talarstolen- hittillsJust nu talar da Silva från Brasilien. Om nödvändighet av ett socialt skyddsnät, nödvändighet av småskaligt jordbruk, gräsrotsrörelsen för ett ekologiskt brukande. Skolmåltidsprogrammet lyftes också fram.
Da Silva kritiserar den finansiella spekulationen som lett till den ekonomiska krisen.

Påvens tal var förvånansvärt fattigt på ett budskap.Att praktisera solidaritet, att det finns tillräckligt med mat och att kyrkan vill bekämpa hungern kändes inte så uppseendeväckande.
En fördelning av kyrkans enorma resurser, eller möjliggörande att använda preventivmedel skulle däremot kunna göra skillnad.

Libyens president tillika Afrikanska unionens president Khadaffi kritiserade /med rätta/ kolonisatörernas utarmning av många afrikanska länder.
Han tog upp de rika ländernas skuld, vapenkostnaderna, utsädesmonopolet samt den "stöld av land" som nu pågår i Afrika.

Ban Ki moon beskrev hungersituationen i världen, en miljard människor saknar mat för
dagen, var sjätte sekund dör ett barn på grund av brist på mat.
" Vi har teknik för att åka till månen, då måste vi klara teknikutveckling för att öka matproduktion med 70% till 2050.
Det kommer att krävas, då jordens befolkning beräknas ha ökat till drygt 9 miljarder människor.

En deklaration har antagits- återkommer till den.

söndag 15 november 2009

Världstoppmöte om hunger och kronisk undernäring

Har precis landat i Rom för tre dagars möte om hungersituationen i världen. Imorgon bitti inleds detta toppmöte, det tredje i ordningen sedan 1945, för att staka ut vägen fram till en värld utan hunger och kronisk undernäring. Milleniemålet att halvera världens hungrade fram till 2015 ser ut att misslyckas.

Den nya utmaningen sker nu samtidigt som världens befolkning beräknas vara drygt 9 miljarder 2050 och samtidigt som vi står inför en klimat- och finanskris.

Detta får dock inte hindra oss från att agera.

Det är inte hållbart att en miljard människor inte har mat för dagen , medan vi andra ratar och slänger maten.

Ban Ki Moon inleder mötet, därefter kommer säkert ett antal av de 60 stats- och regeringsöverhuvud att vilja ta till orda, innan en gemensam deklaration på 53 punkter har processats klart för underskrift.
Återkommer imorgon.

torsdag 12 november 2009

Biologisk mångfald med Edman, Lindén och Terstad


Under veckan anordnade Folkpartiet ett seminarium i riksdagen med fokus på Biologisk mångfald och klimatutmaningen.

Stefan Edman, känd biolog och författare inledde med en exposé över arternas antal och tillstånd i världen. Han lyfte fram ekosystemtjänsterna, samt etiska, estetiska och ekologiska bevekelsegrunder för att upprätthålla den biologiska mångfalden.
Lena Lindén visade med hjälp av bilder hur man på Nordens ark räddat utrotningshotade arter- ett arbete som dessutom rönt internationell uppskattning. Den vitryggiga hackspetten lyftes fram som ett positivt exempel, en fråga som engagerat folkpartister i årtionden.
Slutligen gav Jan Terstad från Artdatabanken synpunkter på det framförda, samt förstärkte behovet av arbetet med den biologiska mångfalden. Artdatabanken arbetar med en sammanställning och uppgifter kring arter- man beräknar att samlingen kommer att kräva hela 100 volymer, innan arbetet är slutfört.

Sammanfattningsvis kan man säga att det var ett mycket givande seminarium som dessutom gav en del av åhörarna AHA-upplevelser.
Inte minst viktigt.

söndag 8 november 2009

Minilandsmöte i KungälvPå Fars dag vid Fars Hatt i Kungälv är vi över ett hundra personer samlade för att diskutera de motioner som kommer att behandlas vid Folkpartiets landsmöte i Växjö den 20-22 november.
Västsvenska ombud kommer att stå på barrikaderna vad gäller bland annat följande:
¤ satsningar på pensionärer
¤ ideell verksamhet
¤ entreprenörskap i skolan
¤ utvidgad LAS
¤ Arktis som marint reservat
¤ indexuppräkning av barnomsorgspengen
¤ barn skall inte åtalas vid domstolar

Mötet fortsätter, kvar på agendan står Jämställdhet-3-delad föräldraförsäkring??
Utrikes och biståndspolitik.

Men också förhoppningsvis ett uttalande från mötet med anledning av Berlinmurens fall.
Fler murar behöver raseras!

onsdag 4 november 2009

Björklunds presskonferens och tre debatter i kammaren

Idag lyssnade jag på Jan Björklunds presskonferens där folkpartiets ekonomiska politik presenterades. En av delarna som kommer att diskuteras i samband med landsmötet.
Att ge företagare viktiga incitament, samt stimulera till studier är en vettig satsning.Det är först när vi får ordentlig fart på ekonomin som viktiga sociala reformer kan genomföras. Det är detta vi måste bli bättre på att förmedla.

Fjärde jobbskatteavdraget, som Alliansen beslutade om i samband med höstbudgeten,kände jag en stor tveksamhet till. Det var definitivt inte den bästa "timing".

Deltog i tre debatter idag. Miljöfrågor, skydd av områden och en ny veterinärorganisation.
Skickade iväg ett pressmeddelande i anslutning till en av debatterna, skrev bland annat:

Delmålet Levande skogar ska uppnås

- Det är glädjande att Alliansregeringen genom ett batteri av insatser ser ut att klara av att uppnå delmålet ”Levande skogar” fram till 2010.

Under åren 1999-2006 avsatte den S-ledda regeringen 148 000 ha skyddad skogsmark. Alliansregeringen kommer att under sin första mandatperiod ha avsatt resterande skydd av skog för att uppnå målet 400 000 ha skyddad skog. Till detta kommer det frivilliga skyddet på 500 000 ha som skogsägarna själva ställer upp med, utan ersättningskrav.

- Världens skogar rymmer 70 % av den biologiska mångfalden, det är därför angeläget att slå vakt om den svenska skyddsvärda skogen. Det är också viktigt att Sverige gör stora ansträngningar i samband med klimattoppmötet i Köpenhamn för att rädda och skydda världens regnskogar, för miljöns och klimatets skull. Skogsfrågan måste komma upp högt på agendan.

söndag 1 november 2009

AIK-Stockholm - IFK -Göteborg kostar samhället miljoner

När skall större idrottsevenemang,som den vi idag har skådat mellan AIK och IFK, själva till största delen betala poliskostnaderna?
Det är inte rimligt att samhället och skattebetalarna skall tvingas betala miljontals kronor i extrainsatta polisresurser varje gång stora evenemang går av stapeln.
Idrotten har en trist baksida, en baksida som idrottsrörelsen måste ta ett större ansvar att bemästra.