söndag 13 maj 2012

Pinsamt att en stor grupp riksdagskolleger under lång tid utnyttjar inkomstgarantin

Det är pinsamt att så många riksdagsledamöter efter avslutat förtroendeuppdrag under orimligt lång tid utnyttjar inkomstgarantin. Utan att ens göra försök att söka ett arbete.
Detta var inte meningen med inkomstgarantin. Denna fråga tog jag  tillsammans med Anne-Marie Ekström upp i en motion redan 2002. Motionen ledde till att en översyn drogs igång och så småningom beslut om en förändring, som dock gäller fullt ut först efter 2014.

Heder till mina kolleger Elver Jonsson, Anne-Marie Ekström, Sverker Thorén, Marie Wahlgren och Gunnar Nordmark, några av alla de folkpartister som valde jobb istället för bidrag.

Vänsterpartiets och Socialdemokraternas före detta ledamöter är de som i högst utsträckning utnyttjar inkomstgarantin (63 procent, respektive 59 procent). 40 procent av Miljöpartiets tidigare ledamöter får försörjning genom inkomstgaranti.
Men även politiker från allianspartierna försörjs av omställningsstödet. Bland Kristdemokraternas tidigare ledamöter runt 31 procent, Centerpartiet 23 procent, Moderaterna och Folkpartiet 13 procent.

Arbetslinjen skall förstås gälla också oss beslutsfattare!