fredag 17 juni 2011

Dr Chee Soon Juan får Liberala Internationalens fredspris- Folkpartiets nominering vann gehör.

En stor majoritet av liberala internationalens delegater röstade för folkpartiförslaget att tilldela generalsekreteraren för det demokratiska partiet i Singapore, Dr Chee, fredspriset för sin oförtröttliga kamp för frihet och demokrati.

Hans kamp för yttrandefrihet har lett till ett "speakers corner" i en av Singapores parker.
Hans protester mot inskränkning av yttrandefriheten har kostat honom fängelse i omgångar, då bötesbeloppens storlek gjort det omöjligt för honom att betala.
Dr. Chee är förbjuden att lämna Singapore. Priset kommer därför att överlämnas i Singapore.

Måtte det bli en kraftfull markering att omvärlden ser Dr Chees och andra frihetskämpars möda. Måtte framförallt den demokratiska kraften segra och diktaturernas våld upphöra.

fredag 10 juni 2011

Arktis och Fas 3

Det är snålblåst och kyligt här i Reykjavik, men frågorna om Arktis framtid är "glödheta" i den parlamentariska Arktiska kommittén. Den svenska Arktiska strategin har presenterats och mottagits mycket väl av kolleger från de olika arktiska staterna. Det finns höga förväntningar på det svenska ordförandeskapet.

I riksdagen har det idag varit debatt om Fas 3- ett tredje steg i jobb- och utvecklingsgarantin.

Oppositionen öser okvädningsord och tycks helt glömt bort att människor tidigare stämplades ut i system av förtidspensionering utan ansträngning att söka se och tillvarata varje enskild människas arbetsförmåga.

Alliansregeringen vill inte ge upp, även om man varit inskriven i genomsnitt åtta av de senaste tio åren. Vi ser resultat. Varje månad går 400 deltagare i insatsen till arbete. Varje person som varit långtidsarbetslös länge och som kommer i arbete är en vinst för den enskilde och samhället i stort
Långtidsarbetslösheten sjunker i Sverige. 32 000 färre långtidsarbetslösa på ett år. Även om vi ser positiva signaler kan vi inte slå oss till ro förrän vi lyckats pressa tillbaka långtidsarbetslösheten, inte minst bland unga människor.

Oppositionen har synpunkter på fas 3, men inte vad man vill se i stället. De delar därmed vår bedömning att vi måste noggrant analysera, följa upp och göra justeringar av insatsen. Den dörr oppositionen vill slå in är redan vidöppen då regeringen redan aviserat att vi måste:
1. Titta på möjligheterna att erbjuda arbetsmarknadsutbildning
2. Se över konstruktionen på anordnarbidraget så att det främjar återgång till arbete
3. Ta del av den analys som inkommer från arbetsförmedlingen senare i höst (september)