tisdag 22 december 2009

Tar julledigt från bloggandet- men inte från nyheterna

Trillern om SAAB fortsätter- vilken press för alla anställda och för alla underleverantrörer. Socialförsäkringsförslaget har förbättrats ytterligare- bra!
Utvärderingar och analyser av klimatmötet fortsätter- FN-systemet behöver definitivt förändras för att möjliggöra framgångsrika avtal.

Och statsministern är tillbaka i den svenska politiken. Liksom övriga ministrar som också haft en extrem arbetsbörda under året, med ett antal högnivåmöten och konferenser.

EU-ordförandeskapet har skötts med bravur, inte minst med tanke på det tuffa utgångsläget.

God- Jul och Gott-Nytt-År önskar jag er alla!

lördag 19 december 2009

SAAB- lördag

Vill delge er det pressmeddelande som gick ut idag vid lunchtid.
Det är inte alltid enkelt att på några rader sammanfatta det man känner, orsaken bakom och framförallt framtida lösningar.

Många tankar går till alla anställda som så sent som i fredags förmiddag uppfattade positiva vindar.Man upplevde att det var "flyt" och såg framåt.

Chocken på eftermiddagen måste därför varit förfärlig.

Även om jag bedömer att regeringen verkligenb, inte minst genom Jöran Hägglunds engagemang, satsat på att hjälpa till att finna lösningar tror jag att man ändå behöver analysera om man kunnat gjort något annorlunda, något på ett bättre sätt.

Att utnyttja detta allvarliga läge partipolitiskt och populistiskt är inte trovärdigt. Göran Persson hade nog ungefär samma grundinställning som Alliansen, under sin tid i samband med en tidigare kris.

Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i riksdagen 2009-12-19

Brodén (FP):
Prioritera omsorgen av SAAB-anställda och tillvaratagandet av kompetens i regionen

- Trots en lång och orolig tid för SAAB kom beskedet som en fruktansvärd kalldusch för oss alla, säger Anita Brodén, riksdagsledamot (FP) från Norra Älvsborg, med anledning av gårdagens besked från GM om att lägga ned SAAB i Trollhättan.

- Nu tvingas vi vända blad. Många kommer att få ta sitt ansvar. SAAB-anställdas trygghet och framtida möjligheter måste säkerställas och Sverige som nation måste tillvarata det kunnande och den höga kompetens som finns i regionen.

- Statens ansvar är stort. Det handlar bland annat om att säkerställa arbetsförmedlingens resurser för att möta varje enskild individs önskan och förutsättningar.

- Under det planerade mötet mellan företaget, näringsdepartementet, samordnarna, kommunen och facket nu på måndag förutsätter jag att behoven för Trollhätteregionen specificeras.

- Extra resurser till nyföretagarstöd, innovationsstöd, högre utbildning och yrkesutbildning kan vara en väg att gå i arbetet med att behålla kompetensen och kunnandet i området och för att nya arbetstillfällen, skall kunna skapas, avslutar Anita Brodén

fredag 18 december 2009

Ännu ett steg togs vid klimatmötet

Rapporter har precis kablats ut från klimatmötet att man faktiskt klarade av att ta ett ytterligare steg.
En överenskommelse, Copenhagen accord. Starkare formulering än Bali action plan. Det skall leda till en bindande överenskommelse, och ett nytt möte är planerat om sex månader.
2015 skall implementeringen av överenskommelsen vara klar och då skall det också prövas om 2-gradersmålet räcker.
Inget 2050-mål dock.

Varje land skall visa sina utsläppsminskningar.Kina har vägrat detta konsekvent, så det måste ha varit rejäla påtryckningar.

Fler detaljer kommer att föreligga under morgondagen med all sannolikhet.

en halv överenskommelse i Köpenhamn och ett tungt SAAB-besked

I skrivandets stund verkar det som regeringscheferna samlat ihop sig för en Köpenhamnsuppgörelse. Inte det bindande, långtgående avtal som vi alla hoppats på.
Nattens förhandlingar gav inte det resultat som krävdes, och Obamas närvaro lyckades inte heller fullt ut ge den kraft som behövdes.

Ett steg är taget, även om vi räknat med ett rejält kliv.

Finansieringen till utvecklingsländerna står klart. liksom en utsläppsminskning på 80% för i-länderna, och 50 globalt. Inget 2020-mål.

Det kommer med andra ord att krävas en rejäl uppföljning i Mexico 2010.

Den svenska regeringen, med Andreas Carlgren i spetsen har ansträngt sig till bristningsgränsen för att få med övriga länder. Fast detta kommer förmodligen inte oppositionen att hävda- tvärtom skyller de redan allt på den svenska regeringen.
Märkligt nog ansåg inte Anders Ygeman(s) som ingick i regeringsdelegationen att mötet var en prioritering under veckan, frampå onsdagen dök han upp. Maria Wetterstarnd, oppositionskollegan, fanns dock på plats.

Så kom idag det tunga beskedet att GM inte avser att arbeta vidare med en försäljning av SAAB.
SAAB ser alltså ut att läggas ned. Ett chockbesked för många. Trots att man väl känt till det allvarliga läget har hoppet funnits hela tiden.
Man har vetat att man är världens effektivaste bilfabrik, man har vetat om den höga kompetens, och man har vetat att runt hörnet kommer nya bilar att efterfrågas, som en flexibel fabrik kan få fram.

Nu krävs det att alla gör sitt yttersta för att möta de anställdas behov av nya arbeten och kanske av en annan utbildning. Staten har ett stort ansvar.
Förhoppningsvis kommer också entreprenörer, innovatörer och företagare att våga satsa. Och förhoppningsvis har vi nått botten av lågkonjunkturen.

Obama på plats i Köpenhamn

Nattens överläggningar har inte lyckats lösa upp knutarna. Andreas Carlgren var besviken medan Reinfeldt upplevde att det hade varit en del värdefulla samtal.
Huvudproblemet handlar allt tydligare om Kina och USA:s vilja att ta ett större ansvar.

Har lyckats få en plats tillsammans med mediafolk från ett antal länder. Ser och hör debatten utmärkt.
Igår hade jag ett "silverkort" från Nordiska Rådet som gav mig inträde till plenisalarna.
Just nu pågår en generaldebatt- med ställningstaganden för de olika länderna, och inlägg från FN.
Ban Ki- Moon, var mjuk som alltid. Ansåg att det var kompromissernas tid och tid för ledarskap.
Da Silva, Brasilien uttrycker en stor besvikelse. Försöker förmå världens ledare att ta sitt ansvar. Han får spontana applåder för sitt erbjudande att bidra med medel till de fattigaste länderna.

Kinas Wen Jiahao,
kom inte med något förlösande. Han höll sig till de satsningar man gjort i Kina för att minska C02-utsläppen.


Obama anträder nu scenen.
Han säger att han kom till Köpenhamn, "inte för att tala utan för att agera- att agera tillsammans är nödvändigt. Liksom bindande avtal."
Han tog upp Clintons tidigare löfte om 100 miljarder dollar/år från 2020.
Vi är redo idag att signera, avslutade Obama.

Vad detta kommer att innebära är fortfarande osäkert.
Rykten gör gällande att det finns en tresidig lös överenskommelse. Inget bekräftat ännu.

torsdag 17 december 2009

Grupperna fortsätter att arbeta inatt , en del med hjälp

Det utbröt en diskussion under två timmar om arbetsgrupperna skall fortsätta under natten själva eller om frågorna skall lyftas till en högre nivågrupp "friends of the chair".
Sudan, Kina och Venezuela var starka förespråkare för att inte tillsätta "friends of the chair" då man är rädda för att representationen skall gynna västländerna.

Syd-afrika yrkade på en kompromiss, de grupper som inte kört fast kan fortsätta inatt- övriga får lyftas till ministernivån.

Många stödde det ursprungliga svenska förslaget.


Ordföranden hade lyssnat in kompromissförslaget, och lade fram det som huvudförslag.
Sudan ville försäkra sig om att G77 finns med i "friends of the chair " grupper, vilket bejakades.
Venezuela fortsatt mycket kritiska.
Ordförande återkallade grupperna vid midnatt för att stämma av.

En nervös väntan vid Bella Center

Klockan har hunnit bli 20.00. Arbetsgrupperna skall, förhoppningsvis, återsamlas och Hedegaard har manat alla att sätta sig ned. Oroande rapporter har sipprat ut från arbetsgrupperna.
Sudan bromsar rejält. 30%-målet från EU är inte inom räckhåll och Obama verkar inte komma.
Jag bara innerligt hoppas att dessa "nyheter" är falska.

Nu sker redogörelsen.Connie Hedengaard leder det hela.
1. Grupp 1- ordf. Grenada- ingen lösning i gruppen. Man har skickat med synpunkter.
2. Grupp 2- ordf. Norge- ingen full överenskommelse här heller. Skickar med rekommendationer till ministernivån. Vad gäller flexibla mekanismer - inte heller här någon lösning.
CCS, CDM är exempel på utestående frågor.
3. grupp 3- Brasilien ordf. . Lyckades " tvätta texten" en hel del.

4. grupp 4 ordf. Australien Gjorde en hel del framsteg.

Det är sammantaget inte så stora framsteg som tagits i dessa grupper under dagen.Andreas Carlgren föreslår en fortsättning i förstärkta grupper.
Får stöd av många andra. Härligt att höra hur det ena lander efter det andra stödjer det svenska förslaget.

Nu återstår ett tufft arbete för att lösa de frågor som man inte klarat av hittills.
Få timmar återstår.

Fortsatt redovisning efter en kort paus.
Grupp fem- orf. Schweiz- Stora framsteg, lyfter några frågor till ministernivå.
Grupp 6- ordf. Tobago- stora framsteg, problem med patent
Grupp 7- ordf. Malta- Långsiktig målsättning för co2- till ministernivå
Grupp 8- ordf. Zimbabwe- finansiella mekanismer-
grupp 9 ordf. Finland , fondlösning, fann en koncensus. Fondens styrelses utseende diskuterades utan framgång i gruppen.( inga namn utan kapacitet)
grupp 10- ordf. Nigeria- Något lite framsteg
Grupp 11- ordf. Norge, finansiella resurser, bindande överesnkommelse, vill fortsätta mötet,
grupp 12- ordf. Canada- REDD+-gruppen, Framsteg i gruppen, Kompromiss
Grupp 13- ordf. Costa Rica- Framsteg, långsamt, Marknadens roll i LCA-spåret. Fortsätter inatt
Grupp 14- ordf. Uzebekistan- Jordbruk. Har inte kommit igång
Grupp 15- ordf. Chile- rigida positioner, fortsätter

Efter dessa rapporter gavs några inlägg.

Stats och regeringscheferna i talarstolen

Efter förmiddagens deprimerande stämning känns det mer hoppfullt igen. Arbetsgrupperna sliter förmodligen med de 50 sidor långa texterna, plus ett antal bilagor. Samtidigt lämnar den ene stats- och regeringschefen efter den andra sina "statement".

Hedegaard är ett eftertraktat intervjuoffer.

Alldles nyss talade Ahmadinejad i drygt tjugo minuter( talartiden är 3 minuter) där han analyserade orsaken till klimatkrisen.
Svar: USA, kapitalismen, liberalismen och brist på humanism!


Angela Merkel skulle ha talat just nu, hon finns på plats i huset men sitter förmodligen i bilaterala överläggningar. Samma gäller med all sannolikhet Fredrik Reinfeldt också.

I kooridorerna talas allt mer om COP 16 i Mexico om ett halvår. Det känns nödvändigt att en stark överenskommelse kommer till stånd här och nu, samt att formaliteter för ett bindande avtal följt upp i Mexico.

I korridorerna diskuteras också hur Obama gör. Om han upplever att det kan bli en överenskommelse kommer han, iannat fall avstår han.

Obs: Nu träder plötsligt Sarkozy upp i talarstolen. Han vill ikväll ha ett möte med alla ledarna ikväll för att komma fram till en bra kompromisstext.
"Europa och de rika måste ta sitt ansvar.
USA måste gå längre. Kina också.
Vem kan säga att Afrika inte behöver pengar? ( applåder). Skatter, finansiering- vem vågar säga att vi inte behöver detta? Tiden är emot oss, låt oss komma överens ikväll. Den legala texten kan komma på plats i Mexico.( applåder) "

Kaos, inställd presskonferens och stor oro

torsdag förmiddag har präglats av stor besvikelse efer insällda nattliga överläggningar.
Rasmussen har enligt uppgifter gett upp. Connie Hedegaard, Danmarks miljöminister har återinträtt och arbetar vidare med de två spåren och 2 kontaktgrupper. Kyotospåret,Kp, och LCA-spåret den breda gruppen där alla parter ingår och som arbetar för att ta fram en ny avtalstext.

Sudan har krävt två texter på bordet.

Kinas presskonferens inställdes precis.

Hillary Clinton har utlovat pengar, under massa förutsättningar.Just nu befinner jag mig i plenisalen och Connie Hedegaard säger att man nu skall göra sitt yttersta för att uppnå en överenskommelse.
Hon manar medlemmar i de särskilda grupperna att med hård tidspress arbeta på.
Flera länder yttrar sig nu i formaliafrågor. Långa texter- svårt att hinna. Hedegaard menar att det är nödvändigt att "tvätta texterna" snabbt och få feedback från grupperna snarast.
Sveriges inlägg: Resutatet från den ena gruppen måste komma den andra till del.
Skall säkerställas enligt Hedegaard.Återkommer med vidare rapportering senare idag.

onsdag 16 december 2009

Köpenhamn- onsdag kvällSvenska naturskyddsföreningen hade ett ganska välbesökt seminarium under eftermiddagen med fokus på ett högre utsläppsmål, om man skall kunna klara 2-gradersmålet. 1,6 miljarder människor saknar elekricitet, 2,4 miljarder människor lagar mat över öppen eld, med stora hälsorisker som följd.
Mer än 90 procent av energiinfrastrukturen kommer att byggas ut i tredje världen fram till 2050. Vilken möjlighet att göra rätt och satsa på långsiktigt hållbara lösningar!Framför TV-skärmarna kan man följa debatterna som pågår i plenisalen. Andreas Carlgren höll ett uppskattat och riktigt skarpt anförande idag. Mycket spontana applåder också framför TV-skärmarna. Carlgren ställde tuffa krav på såväl Kina som USA.

Danske statsministern Rasmussen har idag tagit över ordförandeklubban och ersatt miljöministern (hon ansågs sakna fingertoppskänsla, vilket förorsakade afrikanska delegationers ilska och protest).

Förhandlingarna pågår nu som bäst, och beräknas pågå hela natten. Max två frågor får återstå tills regeringscheferna tar över imorgon.
Finansieringen och procentmålet lär vara de tunga utestående frågorna. Ett rykte florerade idag i korridorerna, att EU förberedde en stegvis upptrappning av 20-30-procentmålet. Detta avvisades av miljöministern.


Det har pågått en del demonstrationer idag. Inne på Bella Center var det en tämligen fredlig sittdemonstration- utanför var det ett betydligt spändare läge. Metron passerade Bella Center under några timmar utan att släppa av passagerare.

Köpenhamn onsdag förmiddag


Påbörjar dagen med att delta vid det internationella parlamentarikermötet, IPU.
Mr Mohammed Nashed från Maldiverna höll ett starkt tal.Man kommer att vara koldioxidneutrala och till 100 procent användare av förnybar energi om 10 år.
Inte för pengarnas skull, avslutade han, utan för barnen och barnbarnens skull.
John Prescott, från UK, ansåg att såväl Kina som USA måste fördubbla sina bud och ansträngningar.

Mr Brago från Brasilien
skulle medverkat men blev blixtinkallad av president Lula, för att hjälpa till med förhandlingarna.

Man är helt klart inne i känsliga skogliga frågor.

Mr James Baccus,tidigare senator från USA, säger just nu att han utgår från att USA måste komma med något, medverka till att förhandlingarna går framåt.

Igår eftermiddag pågick en kamp om huruvida överenskommelsen skulle vara tvådelad eller ej.
Det viktigaste måste vara innehållet, inte formen!

EU markerade tydligt att vi är villiga att kompromissa i delar av det som lagts fram.T ongångarna var lite mer positiva under kvällen då det funnits en kompromissvilja.

Andreas Carlgren var under EU-presskonferensen åter en gång tydlig på att Kina och USA måste kliva fram med bättre bud om vi ska nå någonstans.

Igårkväll var jag på ett spännande nätverksmöte. Förnybar energi samt utbyggnad av kablar för att möjliggöra en storskalig användning. SUPERGRID är namnet på denna infrastrukturlösning.

Återkommer- man är förberedd på en del demonstrationer idag.

tisdag 15 december 2009

Afrikanska landerna drog en vinstlott igar( den danska datorn saknar prickar- hoppas att det anda ar lasbart.

Antligen pa plats i Bella Center, Kopenhamn
.

Gardagens turbulens i samband med att en afrikansk delegation stormade ut ur plenarsalen verkade gett effekt.
Nu pagar tva losningsspar samtidigt.Manga afrikanska lander vill inte slappa Kyotosparet.
Det ar en mer stillsam dag idag, med forhandlingar och standiga presskonferenser.

Arnold Schwartzsenegger har hallit ett tal som mahanda krattar manegen infor Obamas framtradande pa fredag.Arnold vill ga langre an den gangse amerikanska politiken hittills varit villiga att ga.

Gardagens enorma kaos for att fa sin namnbricka kanske skramt en del fran att forsoka komma in.
Hade for egen del en valdig tur- allt var klart pa en halvtimme, att jamfora med gardagens 8-9 timmars vantan.

Anvander denna eftermiddag till att forsoka fa pejl pa laget. Var hognivamotena halls, santala med delegater och frivilligrorelsen(NGO:s).

Ikvall skall jag traffa europeiska och indiska parlamentariker som arbetar for "supergrid" kablar for fornybar energi.

måndag 14 december 2009

På väg till Köpenhamn

Har följt klimatmötet i Köpenhamn via media. Det blir både spännande och nervöst att snart vara på plats. De tröga förhandligarna oroar förstås.

Fick rapport från utskottskollegan Claes Västerteg(c)som berättade att en del stått i kö i åtta timmar för att få sin ackreditering, så det gäller att förse sig med tålamod.
Tålamod är tydligen något som krävs också vid förhandlingsbordet.

EU:s linje är att miljöministrarna måste ta över förhandlingarna vilket är nödvändigt för att få upp tempot. Detta gillar inte alla förhandlare.

Danmark som imorse skulle lagt fram sina förslag fick ta emot en del kritik från G77-länderna då de var missnöjda med Danmarks sätt att sköta processen. EU stödjer Danmark. Det finns en splittring inom G77- en del stödjer Danmarksprocessen, andra stödjer Kyotofortsättning. Några afrikanska länder stormade ut under mötet och Andreas Carlgren var både störd och frustrerad.
Just nu är det mer frustration och mindre förhoppning i luften, enligt Västerteg.

Återkommer imorgon.

fredag 11 december 2009

Hela Sverige ska leva i Lundsbrunn och PRO i Sollebrunn

Det är omväxlande att vara riksdagsledamot.
En inspirerande förmiddag i Lundsbrunn(Skaraborg)i samband med Hela Sverige Skall Levas höstkonferens. Nästan hundraeldsjälar som alla brinner för sina bygder och som inte sparar på krafterna för att utveckla den egna hembygden.
Fick det förtroendefulla uppdraget att utdela priset till Årets kommun, som blev Herrljunga, samt till Årets Utvecklingsgrupp, Hanebo framtid.

Efter utdelandet följde inspirerande presentationer av mottagarna.

Direkt efter Lundsbrunn bar det iväg till hemorten Sollebrunn, där PRO:arna bänkat sig vid kaffeborden för att höra hur livet är i riksdagen. Men också dricka kaffe och njuta av Lucia förstås.

Kollegan Annika Qarlsson(c) och jag visade ett bildspel där vi dokumenterat envanlig vecka.Det blev åskådligt och påtagligt och en riktigt trivsam stund.
Lyfte också fram den aktuella skattefrågan.

Kvällståget till Stockholm, en hel dags debatt, och resa tillbaka till Sollebrunn idag där jag hann att få vara med vid cykelbroinvigningen.
Jättekul.

tisdag 8 december 2009

Dalslands"tour" och djurskyddsdebatt


På bilden syns kommunalrådet Martin Carling längst till höger


Igår, måndag, besökte jag tillsammans med ombudsman och regionpolitiker Dals-Eds och Bengtsfors kommunledningar.
Fortsätter mina besök i länsförbundets kommuner för att bli uppdaterad om den nuvarande situationen. Alltid bra dialoger och värdefulla tillfällen för mig.
Vägar, järnvägar- tågstopp, skolgång i Norge, arbetstillfällen och företagarranking var några av de frågor vi diskuterade. Men också det politiska läget, inte minst i Bengtsfors där det blivit en ny konstellation( S,Fp,C) efter en viss turbulens.

Idag har vi haft en djurskyddsdebatt i kammaren, med anledning av Djurrättsalliansens bilder på en del grisgårdar, samt polisanmälningar.

En intressant debatt,gå gärna in på riksdagens hemsida och ta del av den.
Från socialdemokraternas sida skylldes allt på regeringen och jordbruksministern. Konkreta förslag saknades.
Mp och V lyfte blicken lite mer och medverkade till att ha förslag.

Regeringen driver målmedvetet djurskyddsfrågorna, varför detta bakslag också blev ett hårt slag mot oss alla.

Det blir därför både tredjepartscertifieringar och tydligare veterinärrutiner.

måndag 7 december 2009

Fred och klimat i fokus


På bilden syns Marianne Andersson, styrelseledamot, undertecknad, Reneé Ngongo och Alyn Wave
Alternativa nobelpriset delades ut i fredags. Right livelihood Award. Fyra mottagare som på olika sätt kämpat för medmänniskan, klimatet, miljön och freden.
Det är alltid lika fantastiskt att möta dessa engagerade personer, så uppfyllda av att det går att göra skillnad.
Vilket de också bevisat.
Skövlingen av regnskogen i Kongo har minskat, tack vare Reneé Ngongo, kärnvapenfri zon har införts på flera platser tack vare Alyn Wave och Etiopiska kvinnor med svåra förlossningsskador har återfått livet och värdigheten tack vare Catherine Hamlin, som vid 86 års ålder fortfarande opererar patienter vid sitt Fistulasjukhus.

Idag startar Köpenhamnsmötet. Två veckors intensiva förhandlingar skall förhoppningsvis leda fram till ett långtgående bindande avtal.
Måtte det stora engagemanget som finns världen om, måtte insikten om det allvarliga läget och måtte förnuftet segra i Köpenhamn,
För kommande generationers skull.

fredag 4 december 2009

Det krävs en ursäkt till alla de som utsatts för vanvård i barndomen

I veckans nummer av Dagens samhälle skriver vi undertecknade följande:

År 2006 tillsattes en utredning för att granska allvarliga övergrepp och vanvård inom den sociala barna­vården 1925–1980, sådant som även då det inträffade var brottsligt. Utredningen har bjudit in till intervjuer och i anslutning till det psykologiskt stöd. Rapporteringen är tänkt att bidra till att liknande förhållanden kan undvikas i framtiden. I uppdraget ingår inte att överväga ansvarsfrågor i enskilda fall eller ekonomisk kompensation.

Hösten 2007 kom en första delrapport. Flertalet av de då drygt 60 intervjuade bär med sig svåra trauman och smärtsamma minnen från fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse och vanvård både vid institutioner och i fosterhem.

Utredarna skriver om den förtvivlan och vanmakt som de känner inför det som de fått ta del av; över hur barn har varit utsatta för så mycket godtycke, nonchalans, ointresse, slarv och inkompetens. De beskriver möten med människor som på grund av samhällets underlåtenhet hamnat i livslångt utanförskap till följd av brist på utbildning och arbete, sociala och medicinska handikapp, drogberoende och kriminalitet. Den enda ljusglimten är beskrivningen av hur många som visat stor överlevnadsförmåga, mot alla odds.

Redan delrapporten visar att samhället grovt brustit i rollen som föräldrarnas ställföreträdare för de omhändertagna barnen. Vi vill, i den mån det är möjligt, ge dessa människor upprättelse. Staten bör be om ursäkt för samhällets bristande tillsyn. Givetvis kan lidande aldrig värderas i pengar. Staten bör ändå ta fram en modell för hur de drabbade kan kompenseras.

Om liknande händelser ska kunna undvikas behöver vi alla dela kunskapen och erkänna det som hänt. Det behövs också oberoende granskningsinstanser och yrkesspecifika utbildningsinsatser för att åtgärda dagens brister och förebygga framtida. Som grund krävs en reell attitydförändring i samhället.

Agneta Berliner
Anita Brodén
Jan Ertsborn
Riksdagsledamöter (FP)

Fotnot: Vid årsskiftet kommer en andra delrapport från utredningen (S 2006:05). Slutrapporten dröjer tills alla 1 000 som tagit kontakt intervjuats och materialet analyserats.
Se även Socialstyrelsens rapport "Förekom övergrepp och kränkningar vid institutioner inom den sociala barnavården 1950-1980?" (2006-131-11).

torsdag 3 december 2009

Svårt sjuka skall kunna vara fortsatt sjukskrivna

Det förs en intensiv diskussion kring Försäkringskassan, sjukförsäkring,rehabilitering och arbete.
Utgångspunkten måste alltid vara kristallklar:

1. Svårt sjuka personer skall kunna vara fortsatt sjukskrivna, med 80% ersättning,under obegränsad tid.

2. Rehabiliteringsinsatserna är en viktig satsning. Tiodubblade resurser, 17 extra miljarder, kommer att kunna hjälpa många människor att återfå en bättre hälsa, och kunna återgå till arbetslivet och arbetsgemenskap.

3.Jag vill inte återgå till de socialdemokratiska politiken där människor i rask takt förtidspensionerades. Hoppet och ansträngningar måste göras för att betydligt många fler skall återfå en arbetsförmåga. En reform är därför välkommen- men den måste vara tydlig gentemot Försäkringskassan, så att tolkningen blir den tänkta.

onsdag 2 december 2009

En välkommen och viktig respit för Saab

Skickade precis iväg följande prm med anledning av SAAB- förhandlingarna

- Det krävs samarbete, snabbhet och stark vilja för att rädda Saab.

Det säger riksdagsledamot Anita Brodén med anledning av gårdagens besked om en månads respit för att granska intressenter och utröna alla tänkbara möjligheter att ge Saab en möjlighet att fortsätta samt utveckla sin verksamhet.

- Det finns många viktiga aktörer i Trollhätteområdet, utöver den erkänt höga kompetens och effektivitet, vilket inte minst LEAN-priset gav uttryck för. Detta tillsammans med en möjlighet till statliga kreditgarantier kan vara nyckeln till utveckling av framtida bilar, inte minst inom elfordonssektorn.

- Det kommer ett teknikskifte som vi inte får missa, Saab och Sverige har alla möjligheter att möta dessa utmaningar. Det avgörande blir nu att få fram en seriös köpare, att kunnandet tillvaratas samt att vi politiker tar vår del av ansvaret.