måndag 25 april 2011

Miljöfrågor, fängelse och ekoby i Panama

Under den gångna plenifria veckan befann jag mig i Panama för att delta vid den interparlamentariska unionens kongress. Deltog i miljö och hållbarhetsutskottet, där den svenska positionen kring krav på hållbart fiske, jord-och skogsbruk samt kvinnors lika möjligheter vann de andra ländernas gillande.
Kändes riktigt positivt.

Viktigt att också fått betona nödvändigheten av globala överenskommelser.

Under en eftermiddag besökte jag ett fängelse, med 7000 fångar. En fruktansvärd upplevelse. Bland internerna fanns en ung svensk man, som avtjänat 18 månader av sitt 7-åriga fängelsestraff. Bilden har fastnat på näthinnan.

En positivare bild sitter också kvar på näthinnan. Besöket tillsammans med Henrik Flodhammar upp till den tänkta, högt belägna, ekobyn. Härliga visioner om ett framtida hållbarare samhälle.

Åter i Sverige, med sommarvärme och utslagna björkar. Njöt av en underbar påskdag. Kommande veckans möte kring Arktisfrågan samt riksdagens djurskyddsdebatt upptar idag mina tankar.

torsdag 7 april 2011

Regeringsförslag om mobiler och bilkörning på gång

Teknikutvecklingen går otroligt snabbt, därför var det klokt av Trafikutskottet att under veckan lyfta diskussionen om mobiler och bilkörning till att också inkludera andra distraherande faktorer. Att anta ett teknikneutralt perspektiv och beakta alla distraherande faktorer, till exempel sms och GPS är förstås riktigt och nödvändigt. Regeringen skall till 2012 granska aktuell forskning för att klarlägga distraktionsmoment samt återkomma till riksdagen med förslag på vilka åtgärder som krävs, eller redovisa vidtagna åtgärder när det gäller användning av mobiler vid bilkörning. Då jag motionerat om krav på handsfreeanvändning välkomnar jag Trafikutskottets tillkännagivande och ser med stort intresse fram emot regeringens besked om mobiler och bilkörning, samt också besked rörande andra distraherande faktorer.