söndag 21 april 2013

Stärk Arktisskyddet och Folkpartiets önskan att ratificera ILOEn manifestation kring Arktis genonmfördes på många platser under gårdagen. Bland annat i Stockholm där jag själv hade möjlighet att delta.

Att Sverige som ordförandeland har medverkat till flera viktiga steg framåt, men att mycket, mycket återstår att göra, fick jag möjlighet att framföra. Såväl under politikerdebatten inne i kulturhuset som i samband med ett tal på Sergels torg.

Sverige har som ordförandeland i Arktiska rådet( som består av de 8 arktiska ländernas utrikesministrar tillsammans med ursprungsbefolkningens repr) fått igenom det första bindande avtalet någonsin ( det andra förväntas antas om ett par veckor).Ett globalt arbete kring kortlivade gaser pågår. I Arktiska parlamentarikerkommitten lyckades Sverige få majoritet för att lyfta upp biologisk mångfald, förnybar energi och att arbete måste ske för att förebygga att oljespill överhuvudtaget kan uppstå. Samt att samverkan med urbefolkningen är väsentligt i alla beslut.

Sverige har också antagit en Arktisk strategi med ett antal utmaningar som vi vill möta med konkreta beslut.

Men det krävs mycket mer !

· marina reservat

· stopp på fossilsubventioner

· förbud för olje och gasexploatering på internationellt Arktiskt vatten

· globalt kvicksilverutfasning

· fortsatt aktiva insatser för att dramatiskt minska kortlivade gaser

· räddningskapacitet

· slå vakt om ekosystemen och en miljömässigt accepterad utvinning av resurser

Vad gäller en ratificering av ILO- är det Folkpartiets uppfattning att det skall ske.

I samband med politikerdebatten ställdes denna fråga, där jag på grund av funderingar kring juridiska svårigheter tvekade.

Det var fel av mig, något som jag vill rätta till på detta sätt.

Om det går att ratificera i Norge och de klarar av att leva med det, så borde vi kunna göra det i Sverige. Det är Folkpartiets uppfattning och det borde jag direkt ha ställt upp på!

torsdag 11 april 2013

Två glädjande MP-besked

Igår kom Miljöpartiet och regeringen överens om tredje delen i den gemensamma asyl och flyktingpolitiken. Tidigare har sjukvård och skolgång för papperslösa beslutats om.
Problem uppstod dock kring den tredje delen som rörde "särskilda skäl". Detta blev nu också beslutet, vilket är mycket glädjande. Det innebär en generösare asyl och flyktingpolitik gentemot barn. Fortfarande kvarstår " synnerligen ömmande skäl" för vuxna.

Idag meddelade Miljöpartiet att man går på regeringens linje vad gäller lägre arbetsgivaravgift för ungdomar. Det är ett klokt beslut, ett besked som visar att man förstått värdet av att också på detta sätt stimulera arbetsgivare att kunna anställa ungdomar.