fredag 22 oktober 2010

Bra att Erik Ullenhag besökte Malmö

Det är bra att integrationsminister Erik Ullenhag begav sig till Malmö med tanke på den skottlossning som skett under de senaste dagarna och som riktats mot invandrare.
Oppositionen hade åsikter förstås. De ville se statsministern eller justitieministern. Att en minister besöker en drabbad stad borde välkomnas. Heder till Ullenhag som tar sitt uppdrag på största allvar och som är beredd att gå till botten med främlingsfientlighet och våld.

lördag 16 oktober 2010

Självmordshets på internet måste utredas

Återigen har frågan om suicidhets(självmordshets) på internet skakat om oss alla. Internet kan vara ett bra forum för många att ventilera sina frågor och tankar kring död och liv. För inte minst killar är det ett väldigt viktigt forum då de generellt sett inte har lika lätt som flickor att ta upp dessa frågor med sina kompisar.
Det är ändå skrämmande att de sajter som enklast kommer upp när man söker på självmord är just sidorna som ger självmordinstruktioner.
Stödsidorna, och det är flera, är svårare att hitta.
Man måste leta på SUICID, eller söka lite mer enträget på andra sidor.

Vi måste ha fler NÄTVANDRARE precis som vi har NATTVANDRARE. Ungdomar som i ensamhet och förtvivlan inte ser någon annan utväg än självmord måste få hjälp på nätet att se öppningar, att bli hänvisade till jourhavande kompis, att få stöd att finna mening i livet.

Vi måste också utreda ansvarsfrågan när någon hetsar en person på nätet att ta sitt liv.
Att vålla någons död kan aldrig anses ok.
Detta måste utredas.
Har skrivit riksdagsmotion om detta- en fråga som också lyftes i torsdagesn SVT-Debatt.

fredag 8 oktober 2010

Djurrättsalliansens metoder är förkastliga- men minknäringen har också ett ansvar

Deltog i torsdags kväll i SVT:s Debatt. Ämnet var minkar och föranleddes av de 17.000 minkar som djurrättsaktivister släppt ut. En person som stödde aktionen menade att det var helt i sin ordning, då minkarna " fick chansen att trampa på gräs innan de dog". Att tusentals gick en smärtsam död till mötes tycktes inte bekomma aktivisterna alls, inte heller vad man orsakade alla de bilister som råkade ut för olyckor på grund av minkar som vistades på E4 nära Skillingaryd.

Att släppa ut djuren rimmar dåligt med talet om att man värnar dem. Minkarna går en plågsam död till mötes.

Jag förväntar mig dock att minknäringen snarast visar att man kan leva upp till sitt löfte att presentera ett omsorgsprogram. Jag är besviken att man inte kommit längre på 7 år, sedan Eva Eriksson lade fram sin minkutredning.
Krav på berikning av burar och löftet att ge minkarna möjlighet att utöva ett naturligt beteende är fortfarande inte uppfyllt.

Den vanvård som dokumenterats från någon eller några farmer har förstört mycket för hela branschen.

En fortsatt verksamhet kräver ett förtroende för att hela branschen lever upp till djurskyddslagens krav. Tidsfristen går snart ut.

Det är ändå inte sannolikt att aktivisterna skulle upphöra med sina aktioner då deras motiv handlar om att djur inte skall födas upp för pälsproduktion.

Alla djur skall behandlas väl och ges möjlighet att utöva sitt naturliga beteende, oavsett om vi har djur som sällskap, till tävling, päls eller för mjölkens skull (se hela debatten här)

söndag 3 oktober 2010

val av talman

Under morgondagen kommer riksdagen att välja talman. Ett val som borde vara enkelt om man respekterar och följer de principer som finns för dessa val sedan 1971.
Nämligen att största blocket och vanligen största partiet tillsätter talmansposten.

Björn von Sydow markerade klart och tydligt att han inte önskade kandidera som motkandidat till Alliansens talmanskandidat Per Westerberg. Von Sydow ville inte riskera att bli vald om det skulle ske med hjälp av SD-röster.
Ett hedrande ställningstagande.

Kent Härstedt, s, har istället dykt upp som socialdemokraternas kandidat. Han hyser inte samma betänkligheter som Sydow vilket kan komma att innebära att Oppositionen, med hjälp av Sverigedemokraterna, får talmansposten.

Det skulle givetvis vara en motgång för Alliansen.

Så mycket enklare det hade varit med två mandat till- och majoritet för regeringen.