fredag 30 oktober 2009

Förvägrad inresa i Kairo

Såg fram emot liberala internationalens kongress i Kairo. Förberedelserna har dock kantats av att värdpartiet DFP ( Democratic Front Party) anklagats för att vara antisemitiska. Partiets vice partiledare Sekina Fouad visade sig ha skrivit artiklar med detta innehåll.
DFP har tagit avstånd, men Folkpartiet krävde ett skriftligt avståndstagande innan deras medlemsskap i Liberala Internationalen skulle kunna komma på frågan.
Denna fråga tillsammans med arbete med 14 resolutioner, där Fp skrivit 5 av dem kändes viktigt att få vara med om.
Klimatfrågan,Iran och hållbart jordbruk låg på mitt bord.

Jag kom inte längre än till Kairos flygplats i natt. Där avvisades jag och eskorterades till vändande plan till Stockholm via Istanbul.
Orsaken var att mitt pass är ett s.k tjänstepass. En ny regel hade införts att personer med tjänstepass och diplomatpass måste ha visum från sin ambassad. Övriga köper sitt visum på flygplatsen- något som jag gjort tidigare.

Efter flera timmars försök att få ut ett snabbvisum, tvingades jag ge upp.
En snopen och mycket frustrerande upplevelse.
Och jag missar möjligheten att bidra till resolutionernas slutdokument.


På resan tillbaka när jag mellanlandade i Istanbul mötte mig denna hälsning.

torsdag 29 oktober 2009

Möte med ryska Duman, nordiska samarbetsministrarna och 27 Världsmarschen-deltagare

Intressanta dagar i samband med Nordiska rådets session:

Morgonmötet med den ryska delegationen var spännande. Klimat/energifrågan stod högst på dagordningen. På frågan om sitt arbete inför Köpenhamn pekade man mer på att USA och Kina måste vara med än egna åtaganden.
Vid sidan om olja och gas fanns dock ett intresse att mer få kunskap om förnybar energi och energieffektivitet.


Fortsatt möte i kammaren, nu med samarbetsministrarna för Norden.
Den danske samordningsministern såg positivt på utbyte för barn/ungdomar/lärare och elever för att lära av varandra att arbeta med friluftsliv för barn/ungdomar.Blev glad för det, det innebär att medlemsförslaget om denna fråga kan få genomslag.Mötet med Världsmarschen för fred var fantastisk!Nära nog 30 personer från jordens alla hörn kom till Sveriges riksdag för att överlämna en fredsbulletin.
Per Bolund(Mp) och jag hade lovat att ta emot gruppen.
Vi fick en timmes samtal kring dessa frågor, och hann uppleva stor entusiasm, hopp och framtidstro.
Marschen går nu vidare,närmast mot Berlin där man finns med för att fira 20-årsdagen av murens fall.Ett snabbmöte med mjölkbönder, samt en sista stund vid Sessionen hanns också med innan jag, om en liten st5und, flyger till Kairo för att delta vid Liberala Internationalens kongress.
Där kommer bland annat jämställdhet, mänskliga rättigheter och klimatfrågan att tas upp.

onsdag 28 oktober 2009

Arktis,dumpning,REDD+,Nordisk försvarssamarbete och Minsk

Rapport från dagens debatter vid Nordiska rådets session.

Dagen började med att den isländska samarbetsministern redogjorde för ordförandeskapet.Trots sina nationella svårigheter har man lyckats genomföra sitt ordförandeår.
Danmark tar nu över och kommer att prioritera arbetet mellan näringslivet och politiken.


Debatt och inlägg följde rörande Arktis och dumpning av fisk. Kändes roligt att delta i denna debatt, även om vi var rörande överens om vikten av stora insatser i Arktis och ett snabbt förbud av dumpning av fisk.
Fick gehör för mitt medlemsförslag om en miljöpolicy för Nordiska Ministerrådet! En bra början.

Ett möte, direkt efter en stående snabblunch, följde med Nordens miljöministrar.


På miljöministermötets dagordningen stod Biologisk mångfald och kemikaliesituationen.
Passade på att ta upp min käpphäst, REDD+ frågan, dvs ett hållbart skogsbrukande och stopp av skogsskövlingen, inte minst av regnskogar.
Andreas Carlgren informerade om att detta blir en av huvudfrågorna i Köpenhamn, samt att det är nödvändigt att resurser ställs till de fattigaste ländernas förfogande.
Klart besked gavs också om nödvändigheten att arbeta vidare med kemikaliefrågan.
Kanske en FN-ledd kemikaliepanel?Efter utrikesministrarnas redogörelse om det fortsatta arbetet med Stoltenbergsrapporten pågår just nu en infekterad debatt om Nordiska rådet skall inrätta ett kontor i Minsk eller ej.
En votering är att vänta.

tisdag 27 oktober 2009

Fredrik Reinfeldt, Lars von Trier och Mulleskolan

Fortsättning på Nordiska rådets session:

Morgonens utskottsmöte med Miljö och Naturresursutskottet var en trevlig tillställning.
Miljöprismottagarna som representerade Friluftsfrämjandet och verksamheten Ur och Skur informerade utskottet om sin verksamhet.Det stämde dessutom som hand i handske med den motion jag lagt om Friluftslivet. Motionen antogs vid mötet.

Under lunch medverkade Bente Dahl, Ann-kristine Johansson, Hans Wwallmark och jag vid Speakers corner på Kulturhuset.En av sessionens höjdpunkter är det traditionella toppmötet.Fredrik Reinfeldt inledde, tog chansen att ställa en fråga om den nordiska arbetsgruppen Cop 15, inför Köpenhamn, och dess betydelse.
Reinfeldt strök under NR betydelse i dessa sammanhang. Artisaari, Stoltenberg, Sahlin och Jensen var några av övriga talare som fick en hel del repliker. Fränaste frågorna fick Fremskrittspartiets Jensen motta.
Göran Lindblad,m, lade fram flera konkreta samordningsförslag mellan Nordiska rådet och Europarådet.
Något att ta tillvara.
På kvällen i Kulturhuset utdelades miljö, litteratur,musik och filmpriserna.
Von Triers Antichrist uppmärksammades bland annat. Inte i min smak.
Övriga mottagare passade mig betydlgt bättre.

måndag 26 oktober 2009

Inför klimattoppmötet- kulturhuset i Stockholm


På bilden syns miljöminister Andreas Carlgren och Nordiska rådets direktör Jan-Erik Enestam

Nordiska rådets session avhålls i Stockholm under veckan. Kulturhuset har under helgen präglats av Norden och i eftermiddags samlades 450 personer till ett klimatseminarium.
Andreas Carlgren informerade om förberedelserna inför Köpenhamnsmötet. Carlgren tog upp mer stöd till de fattigaste länderna, additionalitet, arktis och energieffektivitet. Grönlands regeringschef manade på ett solidaritetstänkande.
I den efterföljande paneldebatten medverkade Björn Stigsson,president för World business Council for Suistainable Developement.
Stigssons analyser av näringslivet, och det "gröna racet" var otroligt intressant.
85% av av alla investeringar är privata.
Han utmanade det politiska etablissemanget och avkrävde lagar och långsiktighet för att näringslivet skall våga satsa.
Den 2/11( fm) sänds detta program på TV2 och TV 24.

fredag 23 oktober 2009

Rovdjursdebatt och uppvaktning från Ecuador


Veckorna i riksdagshuset är i sanning växlingsrika.

I onsdags deltog jag i debbatter som handlade om rovdur, Arktis, nordiska rådet och Östersjön. Debatter som var för sig var viktiga.
Alliansen tillsammans med socialdemokraterna var för bevarande av den biologiska mångfalden,samt att människors möjligheter att freda sina tamdjur måste ökas.
Frågan hur man kan uppnå en frisk genetisk stam, och snabbheten i detta arbete, delade dock Alliansen och Socialdemokraterna åt.
Allianspartierna vill gå snabbare fram, och öppna för möjligheterna att också inplantera en varg från Finland eller Ryssland.
Folkpartiet har aktivt arbetat för att finna en god balans där garanti för den biologiska mångfalden säkras samtidigt som vi ger människor trygghet att leva vidare i rovdjurstätare områden.

En delegation från Ecuador uppvaktade några av representanterna från riksdagens miljö och jordbruksutskott.
Ett intressant concept presenterades där man var villiga att avstå att öppna en stor oljefyndighet för att skydda miljön.
En kompensationsfond skulle kunna användas för arbete med biodiversitet, förnybar energi och fattigdomsbekämpning.
Bör kunna spelas in till klimatförhandlarna.

måndag 19 oktober 2009

Bemöt Sverigedemokraterna med kalla fakta

Efter Sverigedemokraternas kongress,opinionsmätning på dryga fyra procent och en uppmärksammad artikel om muslimer är det hög tid för alla politiskt engagerade samt vuxna ansvarstagande att agera.

Inte genom smutskastning och förtal.
Inte genom att ge SD en offerroll.

Utan genom saklig information och kalla fakta, men också genom att tydliggöra vad den yttersta konsekvensen skulle bli för ett samhälle utan mångfald, utan medmänsklighet och utan värdighet.

Sverigedemokraterna måste bemötas, inte minst av oss liberaler som står för en rakt motsatt människosyn. Vi liberaler tror på ett samhälle som genomsyras av mångfald och respekt för grundläggande mänskliga rättigheter.

Det räcker att meditera en lite stund över hur fattiga vi skulle vara, såväl ekonomiskt som kulturellt om vi inte under åren fått influenser från andra folk och länder.

Vad vore exempelvis Göteborg utan Chalmer, Stockholm utan Bonnier, Eslöv utan Felix eller Norrköping utan Louis de Geer?

Visst hade vi också varit fattigare i flera bemärkelser utan läraren Stavros ,Ikea-grundaren Kamprad, cykelkungen Grimaldi , sångerskan Laleh eller fotbollsspelaren Zlatan.

Hur skulle ett samhälle se ut utan impulser från omvärlden? utan solidaritet och omsorg? eller utan en bredd i kultur och trosuppfattningar?

onsdag 14 oktober 2009

Personer värda att hylla

Igår presenterades mottagarna av Right Livelihoodpriset(alternativa Nobelpriset).
Varje år utdelas detta pris( på 50.000 euro var)"för att hedra och stödja de som funnit praktiskt genomförbara lösningar på vår tids största utmaningar”.


RENÉ NGONGO (Demokratiska Republiken Kongo) hedras för sin kamp att bevara och hållbart nyttja Kongos tropiska regnskogar.

ALYN WARE (Nya Zealand) får priset för sitt arbete med att " befria världen från kärnvapen"

CATHERINE HAMLIN (Ethiopia) belönas för sitt arbete med att under ett halvt sekel ha behandlat kvinnor med obstetrisk fistula (en förlossningsskada).

Utöver dessa tre mycket meriterade mottagare går också Right Livelihoods hederspris till DAVID SUZUKI (Kanada) för sitt arbete med att medvetandegöra riskerna för klimatförändringar.

Fredagen den 4 december kommer priserna att överlämnas i Sveriges Riksdag. Om allt går enligt planerna hoppas vi ( Riksdagens "Right Livelihoodgrupp) att arrangera ett möte i Göteborg måndagen den 7 december med Catherine Hamlin.
Att få möjlighet att möta olika års mottagare av detta pris är en helt fantastisk upplevelse.Man känner en så stor ödmjukhet vid mötet av dessa oförtröttliga kämpar, och känslan som ges är att allt är möjligt. Det går att förändra- vilket ger oss alla hopp och framtidstro.

söndag 11 oktober 2009

Närvaron, och frånvaron, vid riksdagens omröstningar

Riksdagsuppdraget är ett förtroendeuppdrag.Människor har visat oss såväl förtroende som förväntan. Förväntan att vi skall arbeta för att förverkliga de löften vi gick till val på och förtroende att vi skall satsa helhjärtat på detta arbete.
Det kräver närvaro och engagemang.
Att följa och påverka ett ärende från partigrupp och departement, utskottsarbete och kammardebatt fram till votering i kammaren är både fashinerande och viktigt.

Engagemanget kan också innebära deltagande i internationella sammanhang. Europarådet eller Nordiska rådet är några sådana exempel. Vid tillfällen då exempelvis ett nordiskt parlamentarikermöte med miljöutskottet kolliderar med en riksdagsvotering innebär det ett godkänt skäl för "utkvittning".
Samma gäller om någon ledamot deltar i ett partipolitiskt arrangemang, som kan anses gynna partiet.

Privata göromål eller tid att utföra ett arvoderat arbete är inte- och skall inte vara- kvittningsbart.

I Folkpartiet avkrävs alltid skäl vid kvittningsansökan.

Thomas Bodström, socialdemokratisk vallokomotiv, behöver bara meddela sin kvittningsman att "han inte kan närvara". Det är en slapp hållning, och späder ytterligare på ett politikerförakt.

torsdag 8 oktober 2009

IF Metall i Uddevalla och Goldstonerapporten om Gaza

Debatten igår i Uddevalla var förutsägbar. Stora applåder så fort vänsterns företrädare tog till orda. Frågeställare som tydligt visade sin politiska tillhörighet som använde sig av uttryck som " samla ihop spillrorna" " slå på dem som redan ligger" etc.
Alliansens företrädare lyckades trots detta ändå på ett sakligt sätt visa på vikten av att ha en politik som underlättar och möjliggör jobb och utbildning. Samt slår vakt om välfärden och tryggheten och sist men inte minst värnar utsatta människor.


En helt annan fråga- och en bra bit från Uddevalla- har vållat stor oenighet. Människorättskännaren Goldstones rapport om Gazakriget.
En rapport som pekar på de brott mot Mänskliga rättigheter och Internationell humanitär rätt. Från israeliska soldaters sida och från Hamas sida.

Givetvis måste denna rapport komma fram i ljuset, och ansvar utkrävas från de som brutit mot gemensamma överenskommelser och Mänskliga rättigheter.
Att, som nu, försöka tvinga fram ett "locket på" vore på sikt förödande.
En varböld måste rensas om en läkning skall kunna ske.

onsdag 7 oktober 2009

Gröna liberaler i Umeå och IF Metall i Uddevalla


Igår återvände jag från Umeå efter ett givande möte arrangerat av Gröna Liberaler i Umeå.
Ett möte där vi politiker tog tillfälle att lyssna på frivilligrörelsernas arbete och synpunkter. Viktigt och inspirerande.
Ornitologerna, SNF, Kolonirörelsen och Sportfiskarna deltog.
Liknande arrangemang har Gröna liberaler haft i Stockholm och i Göteborg.

Är nu på språng till ett annat möte- denna gång är det IF Metall som inbjuder till en paneldebatt i Uddevalla.
På agendan står bland annat a-kassan och sjukförsäkringar. Nog så viktiga frågor- liksom frågan om arbete.
Återkommer med en rapport om detta.

söndag 4 oktober 2009

Samtal med Aron Miller om Mellanöstern samt MalawigästerI fredags deltog jag i ett samta med Aaron Miller om mellanöstern. Broderskapsrörelsen och riksdagens israel-palestina nätverk stod som arrangörer.
Miller beskrev Obamas svårighet att också kunna prioritera Mellanöstern, då han kommer att vara mycket upptagen med sjukvårdsreformen och Afganistan.
Ändå är förväntningarna höga att USA och Obamaadministrationen skall lyckas få fart på fredsprocessen.
EU:s roll att backa upp Obama togs också upp i samtalet.

Aaron David Miller har i två decennier tjänstgjort vid USA:s utrikesdepartement som rådgivare till sex olika utrikesministrar, där han deltog i utformandet av USA:s linje i Mellanösternfrågan och den Arabisk-Israeliska fredsprocessen.

På lördagförmiddagen mötte jag två bönder från Malawi. Mannen var bondeledare och välutbildad, kvinnan hade nyligen lärt sig skriva sitt namn. 70% är analfabeter i Malawi.
Vi samtalade om jordbruk, klimat och avskogning, utbildning och jämställdhet.
Ett spännande möte.

torsdag 1 oktober 2009

Stoppa utkast av fisk-nu

Få har väl undgått Folke Rydéns film om dumpning, utkast, av torsk i Östersjön.
Ett fartyg kan slänga upp till 25 ton torsk i månaden överbord.
Detta är vare sig moraliskt eller miljömässigt acceptabelt. Men EU:s regelverk om kvoter får dessa konsekvenser.
Det måste förstås bli ändring på detta.
Idag hade jag möjlighet att ta initiativ i Nordiska rådet om en uppmaning från Både mitt utskott Miljö och naturresursutskottet men också Näringsutskottet till fiskeriministrarna om ett akutstopp i Östersjön- nu.
I samband med utarbetandet av EU:s Östersjöstrategi under oktober finns en chans.
Nu gäller det att gripa denna chans och agera.
Sedan måste arbetet fortsätta i Västerhavet, med samma kraft.


Ps. Beröm till jordbruksministern som lyckades stoppa det stora svartfisket i Östersjön, samt få till stånd en fredad zon i Kattegatt tillsammans med Danmark.
Har därför förhoppningar att Sverige skall lyckas driva utkastfrågan framgångsrikt. Ds