fredag 30 augusti 2013

Inför obligatorisk tillståndsprövning för innehav av giftiga exotiska djur- förbjud innehav i tättbebyggda områden!

Idag har jag skickat ut följande pressmeddeland. Det är helt i linje med den motion som tidigare riksdagskollegan Anne-Marie Ekström och undertecknad skrev för 8 år sedan! Frågan har åter blivit aktuell och med tanke på det mörkertal som råder vore det rimligt att säkerställa hanteringen av giftiga exotiska djur. Att kräva tillstånd för innehavav giftiga exotiska djur i hela landet är rimligt.
 
Få av oss skulle vilja ha terrarier med giftormar i grannlägenheten . Därför borde också ett förbud att inneha de allra giftigaste exotiska djuren råda i tättbebyggda områden och i flerfamiljshus.
 
 
Pressmeddelandet:
Mot bakgrund av de fall som under senare år inträffat, senast i Göteborg för några dagar sedan där en ormägare blev biten i sitt hem av en av sina giftormar, vill vi i Folkpartiet nu se ett obligatoriskt tillstånd för innehav av giftiga exotiska djur, däribland ormar. Idag finns det bara ett nationellt krav på tillstånd för att inneha giftiga exotiska djur i yrkesmässig utövning.
Idag gäller olika regler för olika kommuner för innehav av giftiga exotiska djur. Vi vill se mer enhetliga regler och att länsstyrelserna fortsätter ha tillsynsansvaret. Vi anser också att dokumentation på kunskap, skötsel, säkerhets- och utrustningskrav ska ingå.

Det är också rimligt att överväga ett förbud av innehav av de allra giftigaste exotiska djuren, däribland de giftigaste giftormarna, i tätbebyggda områden och i flerfamiljshus. Detta för respekt och hänsyn till allmänhetens oro, obehagligheter samt för att minska risken att fler blir bitna!.

söndag 25 augusti 2013

Vargkommittén lyckas balansera väl- ligger nära Folkpartiets grunduppfattning

Det var onekligen intressant att ta del av vargkommitténs utredning.

Man konstaterar att:
 
Vargarna i Sverige  ökat i antal. 17 % av Sveriges befolkning vill ha fler vargar än det finns idag. Acceptansen för varg varierar mellan stad och land.

Det har skett en snabb ökning av antalet vargar i Sverige från 80-400. Detta kan, enligt utredaren, ses som ett problem mot landsbygdsnäringen och medföra psykiska effekter såsom rädsla var vad vargen kan göra. Samtidigt slås det fast att den svenska vargstammen är genetiskt försvagad då den varit isolerad så länge.

EUs ståndpunkter i denna fråga har varit viktiga för utredarens arbete. Och där EU tydligt trycker på att Art- och Habitatdirektivet msåte följas.

Folkpartiet har menat att den gynnsamma bevarandestatusen är oerhört viktigt, att Art och Habitatdirektivet skall följas samt att antalet individer är mindre väsentligt och att skyddsjakten är ett viktigt verktyg för att öka acceptanden och visa förståelse för de som drabbas.
 
Förbyggande insatser, som staket, har visat sig fungera väl, framförallt när man vidtar nödvändig skötsel och håller undan vegetationen närmast staketen.
 
Förhoppningsvis kommer vi med denna utredning att fatta de beslut som är nödvändiga, och att vi dessutom kan fortsätta ha en nationell rådighet över rovdjurspolitiken.
 

 

tisdag 20 augusti 2013

Nystart och stora utmaningar- med rätt budgetprioriteringar

Efter en het sommar men med något svalare politisk temperatur kan vi förvänta oss det omvända mycket, mycket snart.
Oroande lågt väljarförtroende för Alliansen kommer att leda till skarpa interna diskussioner kring prioriteringar i årets budget. Pensionerna, skolan och småföretagarna förmodas lyftas fram.

Men med ett jobbskatteavdrag på 16 miljarder som S i detta skede säger nej till, kan åtskilliga reformer föreslås istället.i i oppositionens skuggbudget.  Reformer som man förmodligen inte kommer att kunna leva upp till, om man kommer till makten, då man dessutom redan lovat att inte ta bort det femte avdraget!

Bäst hade varit om Alliansen hittat en uthållig och rimlig balans för att skapa utrymme också åt angelägna reformer och prioriteringar. Mindre till posten jobbskatteavdrag och mer till pensionärer, arbetslösa ungdomar, miljöinsatser och småföretagare.

En socialliberal politik med andra ord.