tisdag 22 december 2009

Tar julledigt från bloggandet- men inte från nyheterna

Trillern om SAAB fortsätter- vilken press för alla anställda och för alla underleverantrörer. Socialförsäkringsförslaget har förbättrats ytterligare- bra!
Utvärderingar och analyser av klimatmötet fortsätter- FN-systemet behöver definitivt förändras för att möjliggöra framgångsrika avtal.

Och statsministern är tillbaka i den svenska politiken. Liksom övriga ministrar som också haft en extrem arbetsbörda under året, med ett antal högnivåmöten och konferenser.

EU-ordförandeskapet har skötts med bravur, inte minst med tanke på det tuffa utgångsläget.

God- Jul och Gott-Nytt-År önskar jag er alla!

lördag 19 december 2009

SAAB- lördag

Vill delge er det pressmeddelande som gick ut idag vid lunchtid.
Det är inte alltid enkelt att på några rader sammanfatta det man känner, orsaken bakom och framförallt framtida lösningar.

Många tankar går till alla anställda som så sent som i fredags förmiddag uppfattade positiva vindar.Man upplevde att det var "flyt" och såg framåt.

Chocken på eftermiddagen måste därför varit förfärlig.

Även om jag bedömer att regeringen verkligenb, inte minst genom Jöran Hägglunds engagemang, satsat på att hjälpa till att finna lösningar tror jag att man ändå behöver analysera om man kunnat gjort något annorlunda, något på ett bättre sätt.

Att utnyttja detta allvarliga läge partipolitiskt och populistiskt är inte trovärdigt. Göran Persson hade nog ungefär samma grundinställning som Alliansen, under sin tid i samband med en tidigare kris.

Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i riksdagen 2009-12-19

Brodén (FP):
Prioritera omsorgen av SAAB-anställda och tillvaratagandet av kompetens i regionen

- Trots en lång och orolig tid för SAAB kom beskedet som en fruktansvärd kalldusch för oss alla, säger Anita Brodén, riksdagsledamot (FP) från Norra Älvsborg, med anledning av gårdagens besked från GM om att lägga ned SAAB i Trollhättan.

- Nu tvingas vi vända blad. Många kommer att få ta sitt ansvar. SAAB-anställdas trygghet och framtida möjligheter måste säkerställas och Sverige som nation måste tillvarata det kunnande och den höga kompetens som finns i regionen.

- Statens ansvar är stort. Det handlar bland annat om att säkerställa arbetsförmedlingens resurser för att möta varje enskild individs önskan och förutsättningar.

- Under det planerade mötet mellan företaget, näringsdepartementet, samordnarna, kommunen och facket nu på måndag förutsätter jag att behoven för Trollhätteregionen specificeras.

- Extra resurser till nyföretagarstöd, innovationsstöd, högre utbildning och yrkesutbildning kan vara en väg att gå i arbetet med att behålla kompetensen och kunnandet i området och för att nya arbetstillfällen, skall kunna skapas, avslutar Anita Brodén

fredag 18 december 2009

Ännu ett steg togs vid klimatmötet

Rapporter har precis kablats ut från klimatmötet att man faktiskt klarade av att ta ett ytterligare steg.
En överenskommelse, Copenhagen accord. Starkare formulering än Bali action plan. Det skall leda till en bindande överenskommelse, och ett nytt möte är planerat om sex månader.
2015 skall implementeringen av överenskommelsen vara klar och då skall det också prövas om 2-gradersmålet räcker.
Inget 2050-mål dock.

Varje land skall visa sina utsläppsminskningar.Kina har vägrat detta konsekvent, så det måste ha varit rejäla påtryckningar.

Fler detaljer kommer att föreligga under morgondagen med all sannolikhet.

en halv överenskommelse i Köpenhamn och ett tungt SAAB-besked

I skrivandets stund verkar det som regeringscheferna samlat ihop sig för en Köpenhamnsuppgörelse. Inte det bindande, långtgående avtal som vi alla hoppats på.
Nattens förhandlingar gav inte det resultat som krävdes, och Obamas närvaro lyckades inte heller fullt ut ge den kraft som behövdes.

Ett steg är taget, även om vi räknat med ett rejält kliv.

Finansieringen till utvecklingsländerna står klart. liksom en utsläppsminskning på 80% för i-länderna, och 50 globalt. Inget 2020-mål.

Det kommer med andra ord att krävas en rejäl uppföljning i Mexico 2010.

Den svenska regeringen, med Andreas Carlgren i spetsen har ansträngt sig till bristningsgränsen för att få med övriga länder. Fast detta kommer förmodligen inte oppositionen att hävda- tvärtom skyller de redan allt på den svenska regeringen.
Märkligt nog ansåg inte Anders Ygeman(s) som ingick i regeringsdelegationen att mötet var en prioritering under veckan, frampå onsdagen dök han upp. Maria Wetterstarnd, oppositionskollegan, fanns dock på plats.

Så kom idag det tunga beskedet att GM inte avser att arbeta vidare med en försäljning av SAAB.
SAAB ser alltså ut att läggas ned. Ett chockbesked för många. Trots att man väl känt till det allvarliga läget har hoppet funnits hela tiden.
Man har vetat att man är världens effektivaste bilfabrik, man har vetat om den höga kompetens, och man har vetat att runt hörnet kommer nya bilar att efterfrågas, som en flexibel fabrik kan få fram.

Nu krävs det att alla gör sitt yttersta för att möta de anställdas behov av nya arbeten och kanske av en annan utbildning. Staten har ett stort ansvar.
Förhoppningsvis kommer också entreprenörer, innovatörer och företagare att våga satsa. Och förhoppningsvis har vi nått botten av lågkonjunkturen.

Obama på plats i Köpenhamn

Nattens överläggningar har inte lyckats lösa upp knutarna. Andreas Carlgren var besviken medan Reinfeldt upplevde att det hade varit en del värdefulla samtal.
Huvudproblemet handlar allt tydligare om Kina och USA:s vilja att ta ett större ansvar.

Har lyckats få en plats tillsammans med mediafolk från ett antal länder. Ser och hör debatten utmärkt.
Igår hade jag ett "silverkort" från Nordiska Rådet som gav mig inträde till plenisalarna.
Just nu pågår en generaldebatt- med ställningstaganden för de olika länderna, och inlägg från FN.
Ban Ki- Moon, var mjuk som alltid. Ansåg att det var kompromissernas tid och tid för ledarskap.
Da Silva, Brasilien uttrycker en stor besvikelse. Försöker förmå världens ledare att ta sitt ansvar. Han får spontana applåder för sitt erbjudande att bidra med medel till de fattigaste länderna.

Kinas Wen Jiahao,
kom inte med något förlösande. Han höll sig till de satsningar man gjort i Kina för att minska C02-utsläppen.


Obama anträder nu scenen.
Han säger att han kom till Köpenhamn, "inte för att tala utan för att agera- att agera tillsammans är nödvändigt. Liksom bindande avtal."
Han tog upp Clintons tidigare löfte om 100 miljarder dollar/år från 2020.
Vi är redo idag att signera, avslutade Obama.

Vad detta kommer att innebära är fortfarande osäkert.
Rykten gör gällande att det finns en tresidig lös överenskommelse. Inget bekräftat ännu.

torsdag 17 december 2009

Grupperna fortsätter att arbeta inatt , en del med hjälp

Det utbröt en diskussion under två timmar om arbetsgrupperna skall fortsätta under natten själva eller om frågorna skall lyftas till en högre nivågrupp "friends of the chair".
Sudan, Kina och Venezuela var starka förespråkare för att inte tillsätta "friends of the chair" då man är rädda för att representationen skall gynna västländerna.

Syd-afrika yrkade på en kompromiss, de grupper som inte kört fast kan fortsätta inatt- övriga får lyftas till ministernivån.

Många stödde det ursprungliga svenska förslaget.


Ordföranden hade lyssnat in kompromissförslaget, och lade fram det som huvudförslag.
Sudan ville försäkra sig om att G77 finns med i "friends of the chair " grupper, vilket bejakades.
Venezuela fortsatt mycket kritiska.
Ordförande återkallade grupperna vid midnatt för att stämma av.

En nervös väntan vid Bella Center

Klockan har hunnit bli 20.00. Arbetsgrupperna skall, förhoppningsvis, återsamlas och Hedegaard har manat alla att sätta sig ned. Oroande rapporter har sipprat ut från arbetsgrupperna.
Sudan bromsar rejält. 30%-målet från EU är inte inom räckhåll och Obama verkar inte komma.
Jag bara innerligt hoppas att dessa "nyheter" är falska.

Nu sker redogörelsen.Connie Hedengaard leder det hela.
1. Grupp 1- ordf. Grenada- ingen lösning i gruppen. Man har skickat med synpunkter.
2. Grupp 2- ordf. Norge- ingen full överenskommelse här heller. Skickar med rekommendationer till ministernivån. Vad gäller flexibla mekanismer - inte heller här någon lösning.
CCS, CDM är exempel på utestående frågor.
3. grupp 3- Brasilien ordf. . Lyckades " tvätta texten" en hel del.

4. grupp 4 ordf. Australien Gjorde en hel del framsteg.

Det är sammantaget inte så stora framsteg som tagits i dessa grupper under dagen.Andreas Carlgren föreslår en fortsättning i förstärkta grupper.
Får stöd av många andra. Härligt att höra hur det ena lander efter det andra stödjer det svenska förslaget.

Nu återstår ett tufft arbete för att lösa de frågor som man inte klarat av hittills.
Få timmar återstår.

Fortsatt redovisning efter en kort paus.
Grupp fem- orf. Schweiz- Stora framsteg, lyfter några frågor till ministernivå.
Grupp 6- ordf. Tobago- stora framsteg, problem med patent
Grupp 7- ordf. Malta- Långsiktig målsättning för co2- till ministernivå
Grupp 8- ordf. Zimbabwe- finansiella mekanismer-
grupp 9 ordf. Finland , fondlösning, fann en koncensus. Fondens styrelses utseende diskuterades utan framgång i gruppen.( inga namn utan kapacitet)
grupp 10- ordf. Nigeria- Något lite framsteg
Grupp 11- ordf. Norge, finansiella resurser, bindande överesnkommelse, vill fortsätta mötet,
grupp 12- ordf. Canada- REDD+-gruppen, Framsteg i gruppen, Kompromiss
Grupp 13- ordf. Costa Rica- Framsteg, långsamt, Marknadens roll i LCA-spåret. Fortsätter inatt
Grupp 14- ordf. Uzebekistan- Jordbruk. Har inte kommit igång
Grupp 15- ordf. Chile- rigida positioner, fortsätter

Efter dessa rapporter gavs några inlägg.

Stats och regeringscheferna i talarstolen

Efter förmiddagens deprimerande stämning känns det mer hoppfullt igen. Arbetsgrupperna sliter förmodligen med de 50 sidor långa texterna, plus ett antal bilagor. Samtidigt lämnar den ene stats- och regeringschefen efter den andra sina "statement".

Hedegaard är ett eftertraktat intervjuoffer.

Alldles nyss talade Ahmadinejad i drygt tjugo minuter( talartiden är 3 minuter) där han analyserade orsaken till klimatkrisen.
Svar: USA, kapitalismen, liberalismen och brist på humanism!


Angela Merkel skulle ha talat just nu, hon finns på plats i huset men sitter förmodligen i bilaterala överläggningar. Samma gäller med all sannolikhet Fredrik Reinfeldt också.

I kooridorerna talas allt mer om COP 16 i Mexico om ett halvår. Det känns nödvändigt att en stark överenskommelse kommer till stånd här och nu, samt att formaliteter för ett bindande avtal följt upp i Mexico.

I korridorerna diskuteras också hur Obama gör. Om han upplever att det kan bli en överenskommelse kommer han, iannat fall avstår han.

Obs: Nu träder plötsligt Sarkozy upp i talarstolen. Han vill ikväll ha ett möte med alla ledarna ikväll för att komma fram till en bra kompromisstext.
"Europa och de rika måste ta sitt ansvar.
USA måste gå längre. Kina också.
Vem kan säga att Afrika inte behöver pengar? ( applåder). Skatter, finansiering- vem vågar säga att vi inte behöver detta? Tiden är emot oss, låt oss komma överens ikväll. Den legala texten kan komma på plats i Mexico.( applåder) "

Kaos, inställd presskonferens och stor oro

torsdag förmiddag har präglats av stor besvikelse efer insällda nattliga överläggningar.
Rasmussen har enligt uppgifter gett upp. Connie Hedegaard, Danmarks miljöminister har återinträtt och arbetar vidare med de två spåren och 2 kontaktgrupper. Kyotospåret,Kp, och LCA-spåret den breda gruppen där alla parter ingår och som arbetar för att ta fram en ny avtalstext.

Sudan har krävt två texter på bordet.

Kinas presskonferens inställdes precis.

Hillary Clinton har utlovat pengar, under massa förutsättningar.Just nu befinner jag mig i plenisalen och Connie Hedegaard säger att man nu skall göra sitt yttersta för att uppnå en överenskommelse.
Hon manar medlemmar i de särskilda grupperna att med hård tidspress arbeta på.
Flera länder yttrar sig nu i formaliafrågor. Långa texter- svårt att hinna. Hedegaard menar att det är nödvändigt att "tvätta texterna" snabbt och få feedback från grupperna snarast.
Sveriges inlägg: Resutatet från den ena gruppen måste komma den andra till del.
Skall säkerställas enligt Hedegaard.Återkommer med vidare rapportering senare idag.

onsdag 16 december 2009

Köpenhamn- onsdag kvällSvenska naturskyddsföreningen hade ett ganska välbesökt seminarium under eftermiddagen med fokus på ett högre utsläppsmål, om man skall kunna klara 2-gradersmålet. 1,6 miljarder människor saknar elekricitet, 2,4 miljarder människor lagar mat över öppen eld, med stora hälsorisker som följd.
Mer än 90 procent av energiinfrastrukturen kommer att byggas ut i tredje världen fram till 2050. Vilken möjlighet att göra rätt och satsa på långsiktigt hållbara lösningar!Framför TV-skärmarna kan man följa debatterna som pågår i plenisalen. Andreas Carlgren höll ett uppskattat och riktigt skarpt anförande idag. Mycket spontana applåder också framför TV-skärmarna. Carlgren ställde tuffa krav på såväl Kina som USA.

Danske statsministern Rasmussen har idag tagit över ordförandeklubban och ersatt miljöministern (hon ansågs sakna fingertoppskänsla, vilket förorsakade afrikanska delegationers ilska och protest).

Förhandlingarna pågår nu som bäst, och beräknas pågå hela natten. Max två frågor får återstå tills regeringscheferna tar över imorgon.
Finansieringen och procentmålet lär vara de tunga utestående frågorna. Ett rykte florerade idag i korridorerna, att EU förberedde en stegvis upptrappning av 20-30-procentmålet. Detta avvisades av miljöministern.


Det har pågått en del demonstrationer idag. Inne på Bella Center var det en tämligen fredlig sittdemonstration- utanför var det ett betydligt spändare läge. Metron passerade Bella Center under några timmar utan att släppa av passagerare.

Köpenhamn onsdag förmiddag


Påbörjar dagen med att delta vid det internationella parlamentarikermötet, IPU.
Mr Mohammed Nashed från Maldiverna höll ett starkt tal.Man kommer att vara koldioxidneutrala och till 100 procent användare av förnybar energi om 10 år.
Inte för pengarnas skull, avslutade han, utan för barnen och barnbarnens skull.
John Prescott, från UK, ansåg att såväl Kina som USA måste fördubbla sina bud och ansträngningar.

Mr Brago från Brasilien
skulle medverkat men blev blixtinkallad av president Lula, för att hjälpa till med förhandlingarna.

Man är helt klart inne i känsliga skogliga frågor.

Mr James Baccus,tidigare senator från USA, säger just nu att han utgår från att USA måste komma med något, medverka till att förhandlingarna går framåt.

Igår eftermiddag pågick en kamp om huruvida överenskommelsen skulle vara tvådelad eller ej.
Det viktigaste måste vara innehållet, inte formen!

EU markerade tydligt att vi är villiga att kompromissa i delar av det som lagts fram.T ongångarna var lite mer positiva under kvällen då det funnits en kompromissvilja.

Andreas Carlgren var under EU-presskonferensen åter en gång tydlig på att Kina och USA måste kliva fram med bättre bud om vi ska nå någonstans.

Igårkväll var jag på ett spännande nätverksmöte. Förnybar energi samt utbyggnad av kablar för att möjliggöra en storskalig användning. SUPERGRID är namnet på denna infrastrukturlösning.

Återkommer- man är förberedd på en del demonstrationer idag.

tisdag 15 december 2009

Afrikanska landerna drog en vinstlott igar( den danska datorn saknar prickar- hoppas att det anda ar lasbart.

Antligen pa plats i Bella Center, Kopenhamn
.

Gardagens turbulens i samband med att en afrikansk delegation stormade ut ur plenarsalen verkade gett effekt.
Nu pagar tva losningsspar samtidigt.Manga afrikanska lander vill inte slappa Kyotosparet.
Det ar en mer stillsam dag idag, med forhandlingar och standiga presskonferenser.

Arnold Schwartzsenegger har hallit ett tal som mahanda krattar manegen infor Obamas framtradande pa fredag.Arnold vill ga langre an den gangse amerikanska politiken hittills varit villiga att ga.

Gardagens enorma kaos for att fa sin namnbricka kanske skramt en del fran att forsoka komma in.
Hade for egen del en valdig tur- allt var klart pa en halvtimme, att jamfora med gardagens 8-9 timmars vantan.

Anvander denna eftermiddag till att forsoka fa pejl pa laget. Var hognivamotena halls, santala med delegater och frivilligrorelsen(NGO:s).

Ikvall skall jag traffa europeiska och indiska parlamentariker som arbetar for "supergrid" kablar for fornybar energi.

måndag 14 december 2009

På väg till Köpenhamn

Har följt klimatmötet i Köpenhamn via media. Det blir både spännande och nervöst att snart vara på plats. De tröga förhandligarna oroar förstås.

Fick rapport från utskottskollegan Claes Västerteg(c)som berättade att en del stått i kö i åtta timmar för att få sin ackreditering, så det gäller att förse sig med tålamod.
Tålamod är tydligen något som krävs också vid förhandlingsbordet.

EU:s linje är att miljöministrarna måste ta över förhandlingarna vilket är nödvändigt för att få upp tempot. Detta gillar inte alla förhandlare.

Danmark som imorse skulle lagt fram sina förslag fick ta emot en del kritik från G77-länderna då de var missnöjda med Danmarks sätt att sköta processen. EU stödjer Danmark. Det finns en splittring inom G77- en del stödjer Danmarksprocessen, andra stödjer Kyotofortsättning. Några afrikanska länder stormade ut under mötet och Andreas Carlgren var både störd och frustrerad.
Just nu är det mer frustration och mindre förhoppning i luften, enligt Västerteg.

Återkommer imorgon.

fredag 11 december 2009

Hela Sverige ska leva i Lundsbrunn och PRO i Sollebrunn

Det är omväxlande att vara riksdagsledamot.
En inspirerande förmiddag i Lundsbrunn(Skaraborg)i samband med Hela Sverige Skall Levas höstkonferens. Nästan hundraeldsjälar som alla brinner för sina bygder och som inte sparar på krafterna för att utveckla den egna hembygden.
Fick det förtroendefulla uppdraget att utdela priset till Årets kommun, som blev Herrljunga, samt till Årets Utvecklingsgrupp, Hanebo framtid.

Efter utdelandet följde inspirerande presentationer av mottagarna.

Direkt efter Lundsbrunn bar det iväg till hemorten Sollebrunn, där PRO:arna bänkat sig vid kaffeborden för att höra hur livet är i riksdagen. Men också dricka kaffe och njuta av Lucia förstås.

Kollegan Annika Qarlsson(c) och jag visade ett bildspel där vi dokumenterat envanlig vecka.Det blev åskådligt och påtagligt och en riktigt trivsam stund.
Lyfte också fram den aktuella skattefrågan.

Kvällståget till Stockholm, en hel dags debatt, och resa tillbaka till Sollebrunn idag där jag hann att få vara med vid cykelbroinvigningen.
Jättekul.

tisdag 8 december 2009

Dalslands"tour" och djurskyddsdebatt


På bilden syns kommunalrådet Martin Carling längst till höger


Igår, måndag, besökte jag tillsammans med ombudsman och regionpolitiker Dals-Eds och Bengtsfors kommunledningar.
Fortsätter mina besök i länsförbundets kommuner för att bli uppdaterad om den nuvarande situationen. Alltid bra dialoger och värdefulla tillfällen för mig.
Vägar, järnvägar- tågstopp, skolgång i Norge, arbetstillfällen och företagarranking var några av de frågor vi diskuterade. Men också det politiska läget, inte minst i Bengtsfors där det blivit en ny konstellation( S,Fp,C) efter en viss turbulens.

Idag har vi haft en djurskyddsdebatt i kammaren, med anledning av Djurrättsalliansens bilder på en del grisgårdar, samt polisanmälningar.

En intressant debatt,gå gärna in på riksdagens hemsida och ta del av den.
Från socialdemokraternas sida skylldes allt på regeringen och jordbruksministern. Konkreta förslag saknades.
Mp och V lyfte blicken lite mer och medverkade till att ha förslag.

Regeringen driver målmedvetet djurskyddsfrågorna, varför detta bakslag också blev ett hårt slag mot oss alla.

Det blir därför både tredjepartscertifieringar och tydligare veterinärrutiner.

måndag 7 december 2009

Fred och klimat i fokus


På bilden syns Marianne Andersson, styrelseledamot, undertecknad, Reneé Ngongo och Alyn Wave
Alternativa nobelpriset delades ut i fredags. Right livelihood Award. Fyra mottagare som på olika sätt kämpat för medmänniskan, klimatet, miljön och freden.
Det är alltid lika fantastiskt att möta dessa engagerade personer, så uppfyllda av att det går att göra skillnad.
Vilket de också bevisat.
Skövlingen av regnskogen i Kongo har minskat, tack vare Reneé Ngongo, kärnvapenfri zon har införts på flera platser tack vare Alyn Wave och Etiopiska kvinnor med svåra förlossningsskador har återfått livet och värdigheten tack vare Catherine Hamlin, som vid 86 års ålder fortfarande opererar patienter vid sitt Fistulasjukhus.

Idag startar Köpenhamnsmötet. Två veckors intensiva förhandlingar skall förhoppningsvis leda fram till ett långtgående bindande avtal.
Måtte det stora engagemanget som finns världen om, måtte insikten om det allvarliga läget och måtte förnuftet segra i Köpenhamn,
För kommande generationers skull.

fredag 4 december 2009

Det krävs en ursäkt till alla de som utsatts för vanvård i barndomen

I veckans nummer av Dagens samhälle skriver vi undertecknade följande:

År 2006 tillsattes en utredning för att granska allvarliga övergrepp och vanvård inom den sociala barna­vården 1925–1980, sådant som även då det inträffade var brottsligt. Utredningen har bjudit in till intervjuer och i anslutning till det psykologiskt stöd. Rapporteringen är tänkt att bidra till att liknande förhållanden kan undvikas i framtiden. I uppdraget ingår inte att överväga ansvarsfrågor i enskilda fall eller ekonomisk kompensation.

Hösten 2007 kom en första delrapport. Flertalet av de då drygt 60 intervjuade bär med sig svåra trauman och smärtsamma minnen från fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse och vanvård både vid institutioner och i fosterhem.

Utredarna skriver om den förtvivlan och vanmakt som de känner inför det som de fått ta del av; över hur barn har varit utsatta för så mycket godtycke, nonchalans, ointresse, slarv och inkompetens. De beskriver möten med människor som på grund av samhällets underlåtenhet hamnat i livslångt utanförskap till följd av brist på utbildning och arbete, sociala och medicinska handikapp, drogberoende och kriminalitet. Den enda ljusglimten är beskrivningen av hur många som visat stor överlevnadsförmåga, mot alla odds.

Redan delrapporten visar att samhället grovt brustit i rollen som föräldrarnas ställföreträdare för de omhändertagna barnen. Vi vill, i den mån det är möjligt, ge dessa människor upprättelse. Staten bör be om ursäkt för samhällets bristande tillsyn. Givetvis kan lidande aldrig värderas i pengar. Staten bör ändå ta fram en modell för hur de drabbade kan kompenseras.

Om liknande händelser ska kunna undvikas behöver vi alla dela kunskapen och erkänna det som hänt. Det behövs också oberoende granskningsinstanser och yrkesspecifika utbildningsinsatser för att åtgärda dagens brister och förebygga framtida. Som grund krävs en reell attitydförändring i samhället.

Agneta Berliner
Anita Brodén
Jan Ertsborn
Riksdagsledamöter (FP)

Fotnot: Vid årsskiftet kommer en andra delrapport från utredningen (S 2006:05). Slutrapporten dröjer tills alla 1 000 som tagit kontakt intervjuats och materialet analyserats.
Se även Socialstyrelsens rapport "Förekom övergrepp och kränkningar vid institutioner inom den sociala barnavården 1950-1980?" (2006-131-11).

torsdag 3 december 2009

Svårt sjuka skall kunna vara fortsatt sjukskrivna

Det förs en intensiv diskussion kring Försäkringskassan, sjukförsäkring,rehabilitering och arbete.
Utgångspunkten måste alltid vara kristallklar:

1. Svårt sjuka personer skall kunna vara fortsatt sjukskrivna, med 80% ersättning,under obegränsad tid.

2. Rehabiliteringsinsatserna är en viktig satsning. Tiodubblade resurser, 17 extra miljarder, kommer att kunna hjälpa många människor att återfå en bättre hälsa, och kunna återgå till arbetslivet och arbetsgemenskap.

3.Jag vill inte återgå till de socialdemokratiska politiken där människor i rask takt förtidspensionerades. Hoppet och ansträngningar måste göras för att betydligt många fler skall återfå en arbetsförmåga. En reform är därför välkommen- men den måste vara tydlig gentemot Försäkringskassan, så att tolkningen blir den tänkta.

onsdag 2 december 2009

En välkommen och viktig respit för Saab

Skickade precis iväg följande prm med anledning av SAAB- förhandlingarna

- Det krävs samarbete, snabbhet och stark vilja för att rädda Saab.

Det säger riksdagsledamot Anita Brodén med anledning av gårdagens besked om en månads respit för att granska intressenter och utröna alla tänkbara möjligheter att ge Saab en möjlighet att fortsätta samt utveckla sin verksamhet.

- Det finns många viktiga aktörer i Trollhätteområdet, utöver den erkänt höga kompetens och effektivitet, vilket inte minst LEAN-priset gav uttryck för. Detta tillsammans med en möjlighet till statliga kreditgarantier kan vara nyckeln till utveckling av framtida bilar, inte minst inom elfordonssektorn.

- Det kommer ett teknikskifte som vi inte får missa, Saab och Sverige har alla möjligheter att möta dessa utmaningar. Det avgörande blir nu att få fram en seriös köpare, att kunnandet tillvaratas samt att vi politiker tar vår del av ansvaret.

torsdag 26 november 2009

SAAB i Trollhättan

Under en längre tid har har SAAB-anställda och underleverantörer kastats mellan hopp och förtvivlan. När det såg som mörkast ut dök Köningsegg upp och undan för undan upplevdes det allt mer möjligt.De eftertraktade lånen från investeringsbanken blev tillgängliga då regeringen var beredd att gå in med de nödvändiga garantierna.
Men det räckte inte.
För att Köningsegg skulle klara av köpet krävdes ytterligare riskvilligt kapital, där Kina visade intresse.

Nu ser det mörkt ut.

På tisdag får SAAB- medarbetarna besked från ägaren GM. Trots de stora kritik som oppositionen öser över regeringen är ändå frågan om oppositionen vore beredda att låta staten köpa SAAB, eller gå in med garanti innan man kände att det fanns en seriös köpare.

Fortfarande finns en strimma hopp för SAAB. Alla människor som är beroende av SAAB för sin utkomst behöver få känna att det kan finnas en ny möjlighet. Jobb eller vidareutbildning. Detta är ett ansvar för vår regering.

tisdag 24 november 2009

Lars Hultström bör avgå efter vanvårdsskandalen

Känns riktigt tråkigt med detta bakslag i ett arbete med att ytterligare förstärka vår djuromsorg.

Detta Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna skickades därför ut för en stund sedan.


Lars Hultström bör avgå efter vanvårdsskandalen

- Swedish Meats ordförande Lars Hultström bör skiljas från sitt uppdrag efter vanvårdsskandalen. Att Hultström inte tagit sitt ansvar att bedriva en god djuromsorg är chockerande.

Det säger Anita Brodén (FP), ledamot i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott i en kommentar.

- Sverige har vinnlagt sig om att slå vakt om ett gott djurskydd, vilket också stärkts av Alliansregeringen. En god dialog med branschernas företrädare har betytt mycket i detta arbete.

- Att Hultström i sin ställning inte enbart sviker sina djur utan också förtroendet gentemot konsumenter och det gemensamma svenska arbetet för ett ökat djurskydd är bedrövligt, avslutar Anita Brodén.

http://www.sr.se/cgi-bin/jonkoping/nyheter/artikel.asp?Artikel=3260624

måndag 23 november 2009

Möte med domaren Sang-Hyun Song

Mötet med domaren tillika ordförande för brottsmålsdomstolen Sang-Hyun Song var mycket givande. Liksom det efterföljande mötet med chefsåklagaren Moreno Ocampo.

På sju år har man byggt upp denna verksamhet, för att möjliggöra att personer som begått folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser ställs inför rätta.

Rättegångar på grund av brott i Darfur, Kongo, Uganda och Kenya är på gång.

Bland annat har målet mot Thomas Lubanga, Kongo, uppmärksammats.
Den första rättegången hölls mot Lubanga, som anklagades för att ha rekryterat barnsoldater, som bland annat tvingades att döda sina egna familjemedlemmar.

Några andra av fallen har uppmärksammats stort i media,och ger en bild av brott som är fullständigt outhärdligt att ta del av. Våldtäkter av barn och kvinnor, men också män, inför anhöriga, med efterföljande avrättning av offren.

Skall anhöriga orka och kunna leva vidare måste rättvisa skipas och ansvariga ställas inför rätta.
Skall en varaktig fred uppstå mellan folk och länder, klaner och rivaliserande grupper är rättvisa en förutsättning för fred.

Från landsmöte till brottsmålsdomstolen i Haag

Direkt efter landsmötet i Växjö tog jag tåget till Köpenhamn, för att därifrån ta mig vidare till Haag för ett möte med PGA( Parlamenatarien Global Action).
Ett introduktionsmöte hölls för oss tre styrelseledamöter från den svenska gruppen( Kent Olsson,m, Marie Norden, s och undertecknad.
Det kommer säkert att bli en oerhört givande dag. Det är angeläget att internationella brott mot mänskligheten lagförs. Imorgon kommer flera grymma brott i Kongo att påbörjas vid brottsmålsdomstolen.
Återkommer

söndag 22 november 2009

Björklund tror att miljöfrågan blir en viktig valfråga


I samband med Folkpartiet Liberalernas Landsmöte anordnade Gröna liberaler en enkät. " Tror du att miljöfrågan blir viktig i valet?"
Jan Björklund röstade, liksom en bedövande majoritet för "ja". .

Miljö handlar om natur- och biologisk mångfald, om en giftfri miljö, om ren luft och friska hav.
Det handlar kort sagt om möjlighet till mänsklig överlevnad.

Miljö och kärnkraft är däremot inte synonymer. Kärnkraft kan förvisso minska Co2-utsläppen och därmed minska den akuta temperaturhöjningen och klimathotet som beror på växthusgasutsläpp. Men kärnkraft har också miljömässigt negativa konsekvenser och hot.
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.254982-fp-oppnar-for-mer-karnkraft
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3830987.svd

Det är därför viktigt att Folkpartiet genom Jan Björklund tar ett större och samlat grepp. Visar insikt och förståelse för sambanden i naturen. Bland annat att en rik biologisk mångfald är en buffert vid klimatförändringar.

Därför måste fler områden skyddas som nationalalparker, naturreservat, biotopskydd samt som frivilliga avsättningar eller genom civilrättsliga avtal . Då kan vårt natur- och miljöarbete som påbörjades för ett sekel sedan kunna fortsätta effektivare.

Att Folkpartiet skall driva på för att Arktis skall bli ett marint reservat, att en miljödomstol skall inrättas samt att en miljöpolicy skall införas är vägar i rätt riktning.

Att de motionerna, som jag har del i,fick gehör på landsmötet känns förstås glädjande och som ett steg i rätt riktning.

fredag 20 november 2009

Landsmötet har startat- Växjö fyllt av engagerade folkpartister

Imorse talade Jan Björklund. Ett långt innehållsrikt tal som i de tio punkterna innehöll det mesta av en liberal politik.
Internationella frågor, jämställdhet, företagande, utbildning och klimat för att nämna några. De allara längsat applåderna kom när de ensamkommande barnen lyftes fram liksom äldre människors rätt att få leva sina sista dagar tillsammans när vårdboende är aktuellt.
Kenneth Carlsson från Norra Älvsborg slogs för en landsbygdsmotion, somskickades till beredningsutskottet. En seger.
Det blev det också för en Nordenmotion, om att minska regelkrånglet vid arbete över nationsgränserna.
Gröna liberalerfinns förstås på plats. En enkät genomförs, ett nytt natur- och miljöprogram lanseras och många diskussioner förs vid vårt bokbord.Entreprenörskap och småföretagsamhet är just nu på tapeten. Här råder en stor samsyn.

Nästa punkt, gårdsförsäljning av vin, kommer nog att dela ombuden åt. Det kan bli en spännande debatt.

onsdag 18 november 2009

Deklarationen om tillgång till mat

Det har varit intressant att följa förhandlingar och möten. Den svenska representationen var ofta inbegripna i strategiska diskussioner och förberedelser.
Bland annat underlag för "talepunkter" för statssekreterare Rolf Eriksson inför bilaterala möten.


Den antagna deklarationen "on food security" innehåller 42 punkter och fastslår bland annat
1. att hungern skall vara utraderad " så snart det är möjligt"
2. att mat inte får användas som politisk eller ekonomisk press
3. att Milleniemålet ligger fast, dvs att halvera världens hungrade till år 2015
4. att klimatfrågan och jordbruksfrågan skall ses i ett sammanhang.
5. att arbeta på kort sikt med akuta åtgärder för att lindra de som är mest utsatta samt på längre sikt för att få ett hållbart jordbruk samt komma tillrätta med underliggande orsaker.
6 att kvinnor och småbrukare skall prioriteras, liksom forskning kring klimat och odling
7 att fördjupade studier kring kopplingen livsmedelsproduktion och biodrivmedelsframställning är nödvändig.
8. att stödja den pågående reformprocessen inom FAO
9. att välkomna Làquilauppgörelsen( 20 miljarder dollar under tre år) samt andra privata finansiärer.


Efter att ha hunnit med ett rundabordssamtal med representanter för WTO om handeln och produktionen, fick jag möjlighet att samtala med representanter från Kambodja och Indonesien. Är särskilt intresserad att höra om deras syn på skogs-jordbruks och fiskefrågorna.


Sedan bar det iväg till flyget mot Stockholm.
Morgondagen kommer att fyllas av utskottsmöte, voteringar och sedan resan till Växjö för Landsmötet.

tisdag 17 november 2009

Mugabe kom till världstoppmötet


Imorse dök han upp,Zimbabwes diktator Mugabe. Inte vid något tidigare tillfälle har FAO-området varit så omslutet av poliser som vid detta tillfälle. Mugabes närvaro har väckt stor kritik och har varit den största nyheten på TV-nyheterna. Mugabe passade på att ta upp landreformen, omvärldens kritik, samt en hälsning att Láquilamiljarderna inte "skall politiseras". Han befarade, helt klart, att det kommer att ställas vissa krav på mottagarländerna.


En helt annan ton förmedlade Paraguays president Mendez. Han inledde med bibelcitatet " Jag var hungrig och ni gav mig att äta...." samt beskrev de nya möjligheterna som Paraguay nu har att medverka till världens utmaningar, tack vare sin nyvunna demokrati. Han utmanade oss alla att medverka i att lösa kriserna samt kritiserade exportsubventionerna.


Eftermiddagens rundabordssamtal om klimat var spännande. Tre timmars föredragningar samt inspel från "golvet".
Bangladesh premiärminister fru Hasina Wajed var imponerande liksom doktor Swaminathan( som för övrigt fick Volvos miljöpris för 10 år sedan).
Wajed talade om att agera som en global familj och Swaminathan om den gröna revolutionen.

Deklarationen, som jag tidigare omnämnt, får jag refera om imorgon.

måndag 16 november 2009

Diouf, Ban-Ki-moon,påven, da Silva och Khadaffi i talarstolen- hittillsJust nu talar da Silva från Brasilien. Om nödvändighet av ett socialt skyddsnät, nödvändighet av småskaligt jordbruk, gräsrotsrörelsen för ett ekologiskt brukande. Skolmåltidsprogrammet lyftes också fram.
Da Silva kritiserar den finansiella spekulationen som lett till den ekonomiska krisen.

Påvens tal var förvånansvärt fattigt på ett budskap.Att praktisera solidaritet, att det finns tillräckligt med mat och att kyrkan vill bekämpa hungern kändes inte så uppseendeväckande.
En fördelning av kyrkans enorma resurser, eller möjliggörande att använda preventivmedel skulle däremot kunna göra skillnad.

Libyens president tillika Afrikanska unionens president Khadaffi kritiserade /med rätta/ kolonisatörernas utarmning av många afrikanska länder.
Han tog upp de rika ländernas skuld, vapenkostnaderna, utsädesmonopolet samt den "stöld av land" som nu pågår i Afrika.

Ban Ki moon beskrev hungersituationen i världen, en miljard människor saknar mat för
dagen, var sjätte sekund dör ett barn på grund av brist på mat.
" Vi har teknik för att åka till månen, då måste vi klara teknikutveckling för att öka matproduktion med 70% till 2050.
Det kommer att krävas, då jordens befolkning beräknas ha ökat till drygt 9 miljarder människor.

En deklaration har antagits- återkommer till den.

söndag 15 november 2009

Världstoppmöte om hunger och kronisk undernäring

Har precis landat i Rom för tre dagars möte om hungersituationen i världen. Imorgon bitti inleds detta toppmöte, det tredje i ordningen sedan 1945, för att staka ut vägen fram till en värld utan hunger och kronisk undernäring. Milleniemålet att halvera världens hungrade fram till 2015 ser ut att misslyckas.

Den nya utmaningen sker nu samtidigt som världens befolkning beräknas vara drygt 9 miljarder 2050 och samtidigt som vi står inför en klimat- och finanskris.

Detta får dock inte hindra oss från att agera.

Det är inte hållbart att en miljard människor inte har mat för dagen , medan vi andra ratar och slänger maten.

Ban Ki Moon inleder mötet, därefter kommer säkert ett antal av de 60 stats- och regeringsöverhuvud att vilja ta till orda, innan en gemensam deklaration på 53 punkter har processats klart för underskrift.
Återkommer imorgon.

torsdag 12 november 2009

Biologisk mångfald med Edman, Lindén och Terstad


Under veckan anordnade Folkpartiet ett seminarium i riksdagen med fokus på Biologisk mångfald och klimatutmaningen.

Stefan Edman, känd biolog och författare inledde med en exposé över arternas antal och tillstånd i världen. Han lyfte fram ekosystemtjänsterna, samt etiska, estetiska och ekologiska bevekelsegrunder för att upprätthålla den biologiska mångfalden.
Lena Lindén visade med hjälp av bilder hur man på Nordens ark räddat utrotningshotade arter- ett arbete som dessutom rönt internationell uppskattning. Den vitryggiga hackspetten lyftes fram som ett positivt exempel, en fråga som engagerat folkpartister i årtionden.
Slutligen gav Jan Terstad från Artdatabanken synpunkter på det framförda, samt förstärkte behovet av arbetet med den biologiska mångfalden. Artdatabanken arbetar med en sammanställning och uppgifter kring arter- man beräknar att samlingen kommer att kräva hela 100 volymer, innan arbetet är slutfört.

Sammanfattningsvis kan man säga att det var ett mycket givande seminarium som dessutom gav en del av åhörarna AHA-upplevelser.
Inte minst viktigt.

söndag 8 november 2009

Minilandsmöte i KungälvPå Fars dag vid Fars Hatt i Kungälv är vi över ett hundra personer samlade för att diskutera de motioner som kommer att behandlas vid Folkpartiets landsmöte i Växjö den 20-22 november.
Västsvenska ombud kommer att stå på barrikaderna vad gäller bland annat följande:
¤ satsningar på pensionärer
¤ ideell verksamhet
¤ entreprenörskap i skolan
¤ utvidgad LAS
¤ Arktis som marint reservat
¤ indexuppräkning av barnomsorgspengen
¤ barn skall inte åtalas vid domstolar

Mötet fortsätter, kvar på agendan står Jämställdhet-3-delad föräldraförsäkring??
Utrikes och biståndspolitik.

Men också förhoppningsvis ett uttalande från mötet med anledning av Berlinmurens fall.
Fler murar behöver raseras!

onsdag 4 november 2009

Björklunds presskonferens och tre debatter i kammaren

Idag lyssnade jag på Jan Björklunds presskonferens där folkpartiets ekonomiska politik presenterades. En av delarna som kommer att diskuteras i samband med landsmötet.
Att ge företagare viktiga incitament, samt stimulera till studier är en vettig satsning.Det är först när vi får ordentlig fart på ekonomin som viktiga sociala reformer kan genomföras. Det är detta vi måste bli bättre på att förmedla.

Fjärde jobbskatteavdraget, som Alliansen beslutade om i samband med höstbudgeten,kände jag en stor tveksamhet till. Det var definitivt inte den bästa "timing".

Deltog i tre debatter idag. Miljöfrågor, skydd av områden och en ny veterinärorganisation.
Skickade iväg ett pressmeddelande i anslutning till en av debatterna, skrev bland annat:

Delmålet Levande skogar ska uppnås

- Det är glädjande att Alliansregeringen genom ett batteri av insatser ser ut att klara av att uppnå delmålet ”Levande skogar” fram till 2010.

Under åren 1999-2006 avsatte den S-ledda regeringen 148 000 ha skyddad skogsmark. Alliansregeringen kommer att under sin första mandatperiod ha avsatt resterande skydd av skog för att uppnå målet 400 000 ha skyddad skog. Till detta kommer det frivilliga skyddet på 500 000 ha som skogsägarna själva ställer upp med, utan ersättningskrav.

- Världens skogar rymmer 70 % av den biologiska mångfalden, det är därför angeläget att slå vakt om den svenska skyddsvärda skogen. Det är också viktigt att Sverige gör stora ansträngningar i samband med klimattoppmötet i Köpenhamn för att rädda och skydda världens regnskogar, för miljöns och klimatets skull. Skogsfrågan måste komma upp högt på agendan.

söndag 1 november 2009

AIK-Stockholm - IFK -Göteborg kostar samhället miljoner

När skall större idrottsevenemang,som den vi idag har skådat mellan AIK och IFK, själva till största delen betala poliskostnaderna?
Det är inte rimligt att samhället och skattebetalarna skall tvingas betala miljontals kronor i extrainsatta polisresurser varje gång stora evenemang går av stapeln.
Idrotten har en trist baksida, en baksida som idrottsrörelsen måste ta ett större ansvar att bemästra.

fredag 30 oktober 2009

Förvägrad inresa i Kairo

Såg fram emot liberala internationalens kongress i Kairo. Förberedelserna har dock kantats av att värdpartiet DFP ( Democratic Front Party) anklagats för att vara antisemitiska. Partiets vice partiledare Sekina Fouad visade sig ha skrivit artiklar med detta innehåll.
DFP har tagit avstånd, men Folkpartiet krävde ett skriftligt avståndstagande innan deras medlemsskap i Liberala Internationalen skulle kunna komma på frågan.
Denna fråga tillsammans med arbete med 14 resolutioner, där Fp skrivit 5 av dem kändes viktigt att få vara med om.
Klimatfrågan,Iran och hållbart jordbruk låg på mitt bord.

Jag kom inte längre än till Kairos flygplats i natt. Där avvisades jag och eskorterades till vändande plan till Stockholm via Istanbul.
Orsaken var att mitt pass är ett s.k tjänstepass. En ny regel hade införts att personer med tjänstepass och diplomatpass måste ha visum från sin ambassad. Övriga köper sitt visum på flygplatsen- något som jag gjort tidigare.

Efter flera timmars försök att få ut ett snabbvisum, tvingades jag ge upp.
En snopen och mycket frustrerande upplevelse.
Och jag missar möjligheten att bidra till resolutionernas slutdokument.


På resan tillbaka när jag mellanlandade i Istanbul mötte mig denna hälsning.

torsdag 29 oktober 2009

Möte med ryska Duman, nordiska samarbetsministrarna och 27 Världsmarschen-deltagare

Intressanta dagar i samband med Nordiska rådets session:

Morgonmötet med den ryska delegationen var spännande. Klimat/energifrågan stod högst på dagordningen. På frågan om sitt arbete inför Köpenhamn pekade man mer på att USA och Kina måste vara med än egna åtaganden.
Vid sidan om olja och gas fanns dock ett intresse att mer få kunskap om förnybar energi och energieffektivitet.


Fortsatt möte i kammaren, nu med samarbetsministrarna för Norden.
Den danske samordningsministern såg positivt på utbyte för barn/ungdomar/lärare och elever för att lära av varandra att arbeta med friluftsliv för barn/ungdomar.Blev glad för det, det innebär att medlemsförslaget om denna fråga kan få genomslag.Mötet med Världsmarschen för fred var fantastisk!Nära nog 30 personer från jordens alla hörn kom till Sveriges riksdag för att överlämna en fredsbulletin.
Per Bolund(Mp) och jag hade lovat att ta emot gruppen.
Vi fick en timmes samtal kring dessa frågor, och hann uppleva stor entusiasm, hopp och framtidstro.
Marschen går nu vidare,närmast mot Berlin där man finns med för att fira 20-årsdagen av murens fall.Ett snabbmöte med mjölkbönder, samt en sista stund vid Sessionen hanns också med innan jag, om en liten st5und, flyger till Kairo för att delta vid Liberala Internationalens kongress.
Där kommer bland annat jämställdhet, mänskliga rättigheter och klimatfrågan att tas upp.

onsdag 28 oktober 2009

Arktis,dumpning,REDD+,Nordisk försvarssamarbete och Minsk

Rapport från dagens debatter vid Nordiska rådets session.

Dagen började med att den isländska samarbetsministern redogjorde för ordförandeskapet.Trots sina nationella svårigheter har man lyckats genomföra sitt ordförandeår.
Danmark tar nu över och kommer att prioritera arbetet mellan näringslivet och politiken.


Debatt och inlägg följde rörande Arktis och dumpning av fisk. Kändes roligt att delta i denna debatt, även om vi var rörande överens om vikten av stora insatser i Arktis och ett snabbt förbud av dumpning av fisk.
Fick gehör för mitt medlemsförslag om en miljöpolicy för Nordiska Ministerrådet! En bra början.

Ett möte, direkt efter en stående snabblunch, följde med Nordens miljöministrar.


På miljöministermötets dagordningen stod Biologisk mångfald och kemikaliesituationen.
Passade på att ta upp min käpphäst, REDD+ frågan, dvs ett hållbart skogsbrukande och stopp av skogsskövlingen, inte minst av regnskogar.
Andreas Carlgren informerade om att detta blir en av huvudfrågorna i Köpenhamn, samt att det är nödvändigt att resurser ställs till de fattigaste ländernas förfogande.
Klart besked gavs också om nödvändigheten att arbeta vidare med kemikaliefrågan.
Kanske en FN-ledd kemikaliepanel?Efter utrikesministrarnas redogörelse om det fortsatta arbetet med Stoltenbergsrapporten pågår just nu en infekterad debatt om Nordiska rådet skall inrätta ett kontor i Minsk eller ej.
En votering är att vänta.

tisdag 27 oktober 2009

Fredrik Reinfeldt, Lars von Trier och Mulleskolan

Fortsättning på Nordiska rådets session:

Morgonens utskottsmöte med Miljö och Naturresursutskottet var en trevlig tillställning.
Miljöprismottagarna som representerade Friluftsfrämjandet och verksamheten Ur och Skur informerade utskottet om sin verksamhet.Det stämde dessutom som hand i handske med den motion jag lagt om Friluftslivet. Motionen antogs vid mötet.

Under lunch medverkade Bente Dahl, Ann-kristine Johansson, Hans Wwallmark och jag vid Speakers corner på Kulturhuset.En av sessionens höjdpunkter är det traditionella toppmötet.Fredrik Reinfeldt inledde, tog chansen att ställa en fråga om den nordiska arbetsgruppen Cop 15, inför Köpenhamn, och dess betydelse.
Reinfeldt strök under NR betydelse i dessa sammanhang. Artisaari, Stoltenberg, Sahlin och Jensen var några av övriga talare som fick en hel del repliker. Fränaste frågorna fick Fremskrittspartiets Jensen motta.
Göran Lindblad,m, lade fram flera konkreta samordningsförslag mellan Nordiska rådet och Europarådet.
Något att ta tillvara.
På kvällen i Kulturhuset utdelades miljö, litteratur,musik och filmpriserna.
Von Triers Antichrist uppmärksammades bland annat. Inte i min smak.
Övriga mottagare passade mig betydlgt bättre.

måndag 26 oktober 2009

Inför klimattoppmötet- kulturhuset i Stockholm


På bilden syns miljöminister Andreas Carlgren och Nordiska rådets direktör Jan-Erik Enestam

Nordiska rådets session avhålls i Stockholm under veckan. Kulturhuset har under helgen präglats av Norden och i eftermiddags samlades 450 personer till ett klimatseminarium.
Andreas Carlgren informerade om förberedelserna inför Köpenhamnsmötet. Carlgren tog upp mer stöd till de fattigaste länderna, additionalitet, arktis och energieffektivitet. Grönlands regeringschef manade på ett solidaritetstänkande.
I den efterföljande paneldebatten medverkade Björn Stigsson,president för World business Council for Suistainable Developement.
Stigssons analyser av näringslivet, och det "gröna racet" var otroligt intressant.
85% av av alla investeringar är privata.
Han utmanade det politiska etablissemanget och avkrävde lagar och långsiktighet för att näringslivet skall våga satsa.
Den 2/11( fm) sänds detta program på TV2 och TV 24.

fredag 23 oktober 2009

Rovdjursdebatt och uppvaktning från Ecuador


Veckorna i riksdagshuset är i sanning växlingsrika.

I onsdags deltog jag i debbatter som handlade om rovdur, Arktis, nordiska rådet och Östersjön. Debatter som var för sig var viktiga.
Alliansen tillsammans med socialdemokraterna var för bevarande av den biologiska mångfalden,samt att människors möjligheter att freda sina tamdjur måste ökas.
Frågan hur man kan uppnå en frisk genetisk stam, och snabbheten i detta arbete, delade dock Alliansen och Socialdemokraterna åt.
Allianspartierna vill gå snabbare fram, och öppna för möjligheterna att också inplantera en varg från Finland eller Ryssland.
Folkpartiet har aktivt arbetat för att finna en god balans där garanti för den biologiska mångfalden säkras samtidigt som vi ger människor trygghet att leva vidare i rovdjurstätare områden.

En delegation från Ecuador uppvaktade några av representanterna från riksdagens miljö och jordbruksutskott.
Ett intressant concept presenterades där man var villiga att avstå att öppna en stor oljefyndighet för att skydda miljön.
En kompensationsfond skulle kunna användas för arbete med biodiversitet, förnybar energi och fattigdomsbekämpning.
Bör kunna spelas in till klimatförhandlarna.

måndag 19 oktober 2009

Bemöt Sverigedemokraterna med kalla fakta

Efter Sverigedemokraternas kongress,opinionsmätning på dryga fyra procent och en uppmärksammad artikel om muslimer är det hög tid för alla politiskt engagerade samt vuxna ansvarstagande att agera.

Inte genom smutskastning och förtal.
Inte genom att ge SD en offerroll.

Utan genom saklig information och kalla fakta, men också genom att tydliggöra vad den yttersta konsekvensen skulle bli för ett samhälle utan mångfald, utan medmänsklighet och utan värdighet.

Sverigedemokraterna måste bemötas, inte minst av oss liberaler som står för en rakt motsatt människosyn. Vi liberaler tror på ett samhälle som genomsyras av mångfald och respekt för grundläggande mänskliga rättigheter.

Det räcker att meditera en lite stund över hur fattiga vi skulle vara, såväl ekonomiskt som kulturellt om vi inte under åren fått influenser från andra folk och länder.

Vad vore exempelvis Göteborg utan Chalmer, Stockholm utan Bonnier, Eslöv utan Felix eller Norrköping utan Louis de Geer?

Visst hade vi också varit fattigare i flera bemärkelser utan läraren Stavros ,Ikea-grundaren Kamprad, cykelkungen Grimaldi , sångerskan Laleh eller fotbollsspelaren Zlatan.

Hur skulle ett samhälle se ut utan impulser från omvärlden? utan solidaritet och omsorg? eller utan en bredd i kultur och trosuppfattningar?

onsdag 14 oktober 2009

Personer värda att hylla

Igår presenterades mottagarna av Right Livelihoodpriset(alternativa Nobelpriset).
Varje år utdelas detta pris( på 50.000 euro var)"för att hedra och stödja de som funnit praktiskt genomförbara lösningar på vår tids största utmaningar”.


RENÉ NGONGO (Demokratiska Republiken Kongo) hedras för sin kamp att bevara och hållbart nyttja Kongos tropiska regnskogar.

ALYN WARE (Nya Zealand) får priset för sitt arbete med att " befria världen från kärnvapen"

CATHERINE HAMLIN (Ethiopia) belönas för sitt arbete med att under ett halvt sekel ha behandlat kvinnor med obstetrisk fistula (en förlossningsskada).

Utöver dessa tre mycket meriterade mottagare går också Right Livelihoods hederspris till DAVID SUZUKI (Kanada) för sitt arbete med att medvetandegöra riskerna för klimatförändringar.

Fredagen den 4 december kommer priserna att överlämnas i Sveriges Riksdag. Om allt går enligt planerna hoppas vi ( Riksdagens "Right Livelihoodgrupp) att arrangera ett möte i Göteborg måndagen den 7 december med Catherine Hamlin.
Att få möjlighet att möta olika års mottagare av detta pris är en helt fantastisk upplevelse.Man känner en så stor ödmjukhet vid mötet av dessa oförtröttliga kämpar, och känslan som ges är att allt är möjligt. Det går att förändra- vilket ger oss alla hopp och framtidstro.

söndag 11 oktober 2009

Närvaron, och frånvaron, vid riksdagens omröstningar

Riksdagsuppdraget är ett förtroendeuppdrag.Människor har visat oss såväl förtroende som förväntan. Förväntan att vi skall arbeta för att förverkliga de löften vi gick till val på och förtroende att vi skall satsa helhjärtat på detta arbete.
Det kräver närvaro och engagemang.
Att följa och påverka ett ärende från partigrupp och departement, utskottsarbete och kammardebatt fram till votering i kammaren är både fashinerande och viktigt.

Engagemanget kan också innebära deltagande i internationella sammanhang. Europarådet eller Nordiska rådet är några sådana exempel. Vid tillfällen då exempelvis ett nordiskt parlamentarikermöte med miljöutskottet kolliderar med en riksdagsvotering innebär det ett godkänt skäl för "utkvittning".
Samma gäller om någon ledamot deltar i ett partipolitiskt arrangemang, som kan anses gynna partiet.

Privata göromål eller tid att utföra ett arvoderat arbete är inte- och skall inte vara- kvittningsbart.

I Folkpartiet avkrävs alltid skäl vid kvittningsansökan.

Thomas Bodström, socialdemokratisk vallokomotiv, behöver bara meddela sin kvittningsman att "han inte kan närvara". Det är en slapp hållning, och späder ytterligare på ett politikerförakt.

torsdag 8 oktober 2009

IF Metall i Uddevalla och Goldstonerapporten om Gaza

Debatten igår i Uddevalla var förutsägbar. Stora applåder så fort vänsterns företrädare tog till orda. Frågeställare som tydligt visade sin politiska tillhörighet som använde sig av uttryck som " samla ihop spillrorna" " slå på dem som redan ligger" etc.
Alliansens företrädare lyckades trots detta ändå på ett sakligt sätt visa på vikten av att ha en politik som underlättar och möjliggör jobb och utbildning. Samt slår vakt om välfärden och tryggheten och sist men inte minst värnar utsatta människor.


En helt annan fråga- och en bra bit från Uddevalla- har vållat stor oenighet. Människorättskännaren Goldstones rapport om Gazakriget.
En rapport som pekar på de brott mot Mänskliga rättigheter och Internationell humanitär rätt. Från israeliska soldaters sida och från Hamas sida.

Givetvis måste denna rapport komma fram i ljuset, och ansvar utkrävas från de som brutit mot gemensamma överenskommelser och Mänskliga rättigheter.
Att, som nu, försöka tvinga fram ett "locket på" vore på sikt förödande.
En varböld måste rensas om en läkning skall kunna ske.

onsdag 7 oktober 2009

Gröna liberaler i Umeå och IF Metall i Uddevalla


Igår återvände jag från Umeå efter ett givande möte arrangerat av Gröna Liberaler i Umeå.
Ett möte där vi politiker tog tillfälle att lyssna på frivilligrörelsernas arbete och synpunkter. Viktigt och inspirerande.
Ornitologerna, SNF, Kolonirörelsen och Sportfiskarna deltog.
Liknande arrangemang har Gröna liberaler haft i Stockholm och i Göteborg.

Är nu på språng till ett annat möte- denna gång är det IF Metall som inbjuder till en paneldebatt i Uddevalla.
På agendan står bland annat a-kassan och sjukförsäkringar. Nog så viktiga frågor- liksom frågan om arbete.
Återkommer med en rapport om detta.

söndag 4 oktober 2009

Samtal med Aron Miller om Mellanöstern samt MalawigästerI fredags deltog jag i ett samta med Aaron Miller om mellanöstern. Broderskapsrörelsen och riksdagens israel-palestina nätverk stod som arrangörer.
Miller beskrev Obamas svårighet att också kunna prioritera Mellanöstern, då han kommer att vara mycket upptagen med sjukvårdsreformen och Afganistan.
Ändå är förväntningarna höga att USA och Obamaadministrationen skall lyckas få fart på fredsprocessen.
EU:s roll att backa upp Obama togs också upp i samtalet.

Aaron David Miller har i två decennier tjänstgjort vid USA:s utrikesdepartement som rådgivare till sex olika utrikesministrar, där han deltog i utformandet av USA:s linje i Mellanösternfrågan och den Arabisk-Israeliska fredsprocessen.

På lördagförmiddagen mötte jag två bönder från Malawi. Mannen var bondeledare och välutbildad, kvinnan hade nyligen lärt sig skriva sitt namn. 70% är analfabeter i Malawi.
Vi samtalade om jordbruk, klimat och avskogning, utbildning och jämställdhet.
Ett spännande möte.

torsdag 1 oktober 2009

Stoppa utkast av fisk-nu

Få har väl undgått Folke Rydéns film om dumpning, utkast, av torsk i Östersjön.
Ett fartyg kan slänga upp till 25 ton torsk i månaden överbord.
Detta är vare sig moraliskt eller miljömässigt acceptabelt. Men EU:s regelverk om kvoter får dessa konsekvenser.
Det måste förstås bli ändring på detta.
Idag hade jag möjlighet att ta initiativ i Nordiska rådet om en uppmaning från Både mitt utskott Miljö och naturresursutskottet men också Näringsutskottet till fiskeriministrarna om ett akutstopp i Östersjön- nu.
I samband med utarbetandet av EU:s Östersjöstrategi under oktober finns en chans.
Nu gäller det att gripa denna chans och agera.
Sedan måste arbetet fortsätta i Västerhavet, med samma kraft.


Ps. Beröm till jordbruksministern som lyckades stoppa det stora svartfisket i Östersjön, samt få till stånd en fredad zon i Kattegatt tillsammans med Danmark.
Har därför förhoppningar att Sverige skall lyckas driva utkastfrågan framgångsrikt. Ds

lördag 26 september 2009

Ljus i Alingsås

Igårkväll invigdes Ljus i Alingsås- för tionde gången. Det var en härlig kväll. Körsång, tal och ljuständning.
Ljusdesigners från Tyskland, Storbritannien,Indien, Usa och Italien har förvandlat staden.
Den timslånga promenaden är en upplevelse.
Välkomna till Alingsås- min kommun !
http://www.gp.se/nyheter/1.210889-ljus-i-alingsas

http://www.alingsastidning.se/webbtv.asp?sidnamn=WEBB-TV&id=136

tisdag 22 september 2009

budget

Samtidigt som Anders Borg redovisade budgeten i riksdagen, presenterade såväl ministrar som riksdagsledanöter samma budget ute i landet.
Tillsammans med Allianskolleger var jag i Alingsås och Trollhättan.

Med stolthet kunde jag berätta om extra utbildningsplatser på Komvux, Yrkeshögskola, Högskola och folkhögskola. Lyfte också fram 10-miljardersatsningen till kommuner och landsting.
För Västra Götaland innebär det 1,6 miljarder i extra tillskott.
Miljö/klimat och energisatsningarna är också oerhört viktigt. Energieffektivisering för 300 miljoner och solcellsinstallationsbidrag på 50 miljoner är några exempel.

Hade för egen del önskat mer till pensionärerna. Det fjärde jobbskatteavdraget känner jag mig inte lika stolt över.
Andra satsningar borde prioriterats.


söndag 20 september 2009

Dawit Isaak- 8 år av fångenskap

Igår, lördag, anordnades åtta manifestationer i vårt land för att uppmärksamma att det i veckan är hela åtta år sedan Dawit Isaak greps och fängslades i Eritrea.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=518446

Jag hade möjlighet att medverka i Lerum, som för övrigt var Dawits hemkommun under en tid.Initiativtagare var riksdagens stödgrupp för Dawit Isaak.
I Lerum medverkade för övrigt representanter för samtliga politiska partier, samt också Amnesty.
Glädjande nog samlades också en god skara lyssnare, som också skrev under ett upprop att frige Dawit.

I skuggan av 11:e september 2001 passade diktatorn och presidenten Afeverki på att fängsla regimkritiker, däribland Dawit Isaak, som i sin tidning Setit kritiserat landets regim.

Ingen rättegång har hållits.

Det är fruktansvärda förhållande i Eritreas fängelser vilket inneburit att medfångar avlidit av umbäranden.

Den tysta diplomatin har hittills inte lett till något resultat.

EU fortsätter att skicka en miljard i biståndsmedel till Eritrea.

Det enda hopp som nu tycks återstå är att Sverige skall lyckas göra något under sitt ordförandeskap.

torsdag 17 september 2009

Regeringsförklaring- och Breaking the silence

Regeringsförklaringen innehöll egentligen inget nytt. Alliansledarna hade redan brutit tystnaden.Lite lång och mycket förutsägbar regeringsförklaring. Saknade glöden, visionerna och budskapet om de historiska möten som Sverige och regeringen får leda i samband med ordförandeskapet.

Någon som också brutit tystnaden, fast av ett helt annat slag, var den israeliske officeren Yehuda Shaul. Mötte honom i samband med ett seminarium som vårt Israel-palestinska nätverk anordnade i riksdagen igår.
Breaking the silence- Bryta tystnaden är en 5 år gammal organisation som tar emot och förmedlar vittnesbörd från israeliska soldater. Vittnesbörd som inte minst från Gazakriget vittnar om en mängd brott mot "krigets lagar" där soldater tvingats följa order om våld mot den palestinska civilbefolkningen.
Ohyggliga vittnesbörd, som också förstärktes av FN-rapporten som presenterades under gårdagen.

Skall människorna någon gång få uppleva slut på våld och frihetsberövande krävs utökade ansträngningar från omvärlden.

torsdag 10 september 2009

Kosterhavet-nationalpark under ytan


Igår fick jag förmånen att få vara med vid invigningen av vår 29:e nationalpark tillika vår första marina nationalpark. Vilken stark dag- då så många hyllade naturen och vår biologiska mångfald.
Sol och vind,folkfest,segelfartygen Christian Radich och Götheborg. kungligheter, ministrar och landshövdingar fanns på plats. Liksom många, många miljövänner.

Den unika processen med berörda delaktiga i beslutet är unikt i sitt slag.

Kosterhavet är Sveriges artrikaste hav med över 6000 olika djur och alger, det krävs gemensamma tag för att säkerställa bevarandet av dessa arter.

tisdag 8 september 2009

Den nya migrationsprocessen

Sitter på tåget hem från ett symposium om den nya migrationsprocessen.
Tobias Billström hade inbjudit till en information- och samtalsförmiddag kring migrationsfrågor.
Utredningssekreterare, forskare, kammarrättslagman och advokatsamfund var representerade i panelen.
Utredningen Den nya migrationsprocessen var utgångspunkt för redogörelse och diskussioner.

Ett lovvärt initiativ, som förhoppningsvis kan leda till ytterligare förbättringar på ett område som berör många av oss.

Väpnad konflikt, särskilt ömmande omständigheter,tolkar,barnkonventionen, ombud samt praxis och vägledning är några frågeställningar som behöver klargöras.

fredag 4 september 2009

Samstämmig skogsdebatt mellan SNF-politiker-skogen


På bilden syns Alliansföreträdarna tillsamman med moderator Staffan Ling.


En förvånandsvärd samstämmighet rådde vid gårdagens paneldebatt, anordnad av Mellanskog och föreningen skogen. Samtliga politiska partier var representerade liksom Naturskyddsföreningen och Swebio.
Miljömålen 20-20-20 till 2020 ansågs vara ett golv.( 20% reduktion av Co2, utökning av förnybar energi samt energieffektivisering) Nödvändigheten av att gå vidare rådde också en enhällighet kring.
Det är givetvis möjligt, och högst troligt, att energieffektivisera betydligt kraftfullare. Björn Karlsson, välkänd forskare har exempelvis kommit fram till en energieffektiviserings-möjlighet inom industrin på upptill 50 procent.
Inom bostads- och transportsektorn finns också åtskilligt kvar att göra.

Den enskilt största insatsen för att minska växthusgasutsläppen är att få bukt med avskogningen samt att satsa på återbeskogning.
Varje år avskogas 7 miljoner hektar skog, där inte minst värdefulla skogar i Indonesien avverkas till följd av korruption.

Detta måste vara en nyckelfråga i samband med klimatförhandlingarana.

tisdag 1 september 2009

Trafficking i Österrsjöregionen

Flera ämnen har debatterats under den parlamentariska Östersjökonferensen. Miljön har givetvis stått i fokus men också säkerhet och trygghet.
Eva Biaudet talade om vårt tids slaveri, en koppling mellan prostitution och slaveri, nämligen trafficking.
Hon pekade på respekten av människan, på¨ett samhällsmisslyckande när trafficking förekommer.
Regeringarna har ansvar att trafficking bekämpas.För att detta skall lyckas måste länders regeringar samarbeta samt också rättsinstanser som tull och polis.

måndag 31 augusti 2009

Östersjön i fokus på parlamentariskt möte


Befinner mig just nu i Nyborg, på vackra Fyn i Danmark. Riksdagsledamöter från femton länder diskuterar Östersjön.

Samarbete kring miljö,energi och marin säkerhet har hittills behandlats.

EU:s Östersjöstrategi, HELCOM(Helsingforskommittén)arbete kring miljön i Östersjön, samt rapporter från olika arbetsgrupper har redovisats.
Just nu är det allmän debatt.
Passade då på att lyfta fram vikten av
¤ att vi inte splittrar upp arbetet
¤ att vi samverkar samt samordnar resurser, insatser, strategier, planer och beslut
¤ att miljö och Hållbar utveckling genomsyrar allt fortsatt Östersjösamarbete.

Återkommer imorgon med rapporter om en gemensam resolution kan antas.

torsdag 27 augusti 2009

Arbetslösa ungdomar får nya möjligheter

Igår presenterade Alliansföreträdarna ett av budgetens många paket. 8,4 miljarder till 23.000 nya utbildningsplatser och 3,9 miljarder för att förstärka arbetssatsningar.
Detta ger många ungdomar en stor hjälp att bryta arbetslöshet.
Välkommet och nödvändigt förstås.

Men Tomas Östros, ekonomisk talesperson för S. ironiserar och raljerar. Om han någon enda gång kunde erkänna någon insats som Alliansen genomfört hade hans trovärdighet kunnat stärkas.
Nu framstår han som den evige gnällspiken.

Att Komvux, yrkeshögskolan, högskolan och folkhögskolor kan välkomna ungdomar är oavsett vad Östros säger en rätt satsning. Många kommer att stå bättre rustade när vi kommit ur lågkonjunkturen.

Det är lika angeläget att ungdomar som längtar efter ett jobb, får en chnas att komma in på arbetsmarknaden.
Ett LYFT-jobb kan ge en viktig arbetslivserfarenhet,även utan drömlön eller arbetsuppgifter.

lördag 22 augusti 2009

Prioritera pensionärer och arbetslösa ungdomar

Att genomföra ett fjärde jobbskatteavdrag, som Fredrik Reinfeldt idag presenterade i Vaxholm, kan inte vara av högsta prioritet.
Såväl kommunsektorn, arbetslösa ungdomar och pensionärer borde istället prioriteras.
I det läge vi nu befinner oss i handlar det om att möjliggöra för kommunerna att behålla sina anställda,att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för ungdomar och att justera upp pensionerna.

Bromsklossen för att få fler i arbete hänger knappast på om man får 200 kronor mer i plånboken, utan snarare om man överhuvudtaget kan få en lön att stoppa i plånboken.

onsdag 19 augusti 2009

SAAB:s framtid fortfarande oviss

Ett hopp tändes under gårdagen. SAAB och GM hade slutit ett avtal. Christian Koeningsegg var hoppfull och övertygad om en framtid för SAAB.
http://www.dn.se/ekonomi/koenigsegg-vi-behover-mer-stod-1.933215

Men slaget är inte vunnit förrän finansieringen är löst. Det framkom med all önskvärd tydlighet av Joran Hägglund, Maud Olofssons statssekreterare, och förstärkted av Fredrik Reinfeldt i dagens DN.


http://www.dn.se/ekonomi/naringsminstern-inga-statliga-lan-till-saab-kop-1.934191


http://www.dn.se/ekonomi/reineldt-sagar-saab-upplagget-1.934207

Det krävs såväl privat kapital, krediter och garantier.Det finns en risk för moment 22.
Regeringen och riksgälden måste undvika att hamna i moment 22. Lånegarantier utan att i onödan riskera skattebetalarnas pengar.

Det är en svår balansgång.

måndag 10 augusti 2009

Kommuner, pensionärer och arbetslösa ungdomar

I budgettider krävs kloka satsningar och prioriteringar.
Att satsa på ytterligare jobbskattesänkningar kan inte vara rätt prioritering. Det klokaste torde istället vara ökade bidrag till kommunsektorn samt satsningar på framförallt garantipensionärer och arbetslösa ungdomar.

torsdag 6 augusti 2009

Ständigt nya provokationer i Mellanöstern

De provokationer som sker inte minst i östra Jerusalem, där palestinska familjer fördrivs från sina hem, måste upphöra om en fredsprocess värt namnet skall bli en verklighet.
EU:s uttalande var därför välkommet, där man framför en skarp kritik gentemot Israel, påpekar att såväl husdemoleringar som bosättningspolitiken i Östra Jerusalem strider mot internationell lag.

"Presidency Statement on evictions in East Jerusalem
The Presidency of the European Union reiterates its serious concern about the continued and unacceptable evictions in East Jerusalem, notably the evictions by Israeli authorities of two families from their homes in the Sheikh Jarrah neighbourhood on Sunday 2 August 2009.

The Presidency recalls that house demolitions, evictions and settlement activities in East Jerusalem are illegal under international law. In addition, the actions taken by the Israeli Government contravene repeated calls by the international community, including the Quartet, to refrain from any provocative actions in East Jerusalem. These actions confirm a worrying trend that runs counter to the creation of an atmosphere conducive to achieving a viable and credible solution to the conflict between Israelis and Palestinians."

lördag 1 augusti 2009

I östra Finland

På väg hem efter ett par mycket givande dagar i broderlandet Finland.Bakgrunden till resan är mitt deltagande i Kulturfonden för Sverige och Finland. Möten med fondens finska delegation, gemensamma kulturupplevelser men framförallt ökad insikt i landets historia gör intryck.
Det är 200 år sedan skilsmässan mellan Sverige och Finland. Två länder med en gemensam historia men med så olika upplevelser.
Krigsupplevelser, hot och en kamp för tillvaron har på ett tydligt sätt präglat vårt östra grannland. Det kan kännas i sättet att omgärda sina hus och hem med skogsridåer, konsten och musiken. Kanske till och med Nokias sätt att möta krisen?
Men vi i Sverige har definitivt mycket att lära av Finland. Entusiasmen för EU, tågan, kämpaglöden och konsten. Konsten som präglar varje samhälle.

torsdag 23 juli 2009

Möte med Wahid Rahimi

Det var en enkel resa för mig att ta mig till Stockholm för att få möta Wahid Rahimi. Hans resa till Stockholm från Afganistan hade däremot inte varit enkel, utan kantats av svårigheter. Missat plan på grund av utdragna kontroller, ny biljett tack vare överförda pengar från goda vänner, nya kontroller och slutligen klarsignal att få åka då alla papper visat sig vara i ordning.
Wahid har nu fått återförenas med sina föräldrar för en kort tid. Mamman som är svårt sjuk gläds över att ha fått återse sin son ännu en gång.

Aktuellt har följt upp Wahid i ett par program.

Asylpolitiken står i blickpunkten. Den tre år gamla(nya) lagen har visat sig ge upphov till olika tolkningar, trots att den är bättre än den tidigare lagstiftningen. Vad är "särskilt ömmande omständigheter"? När anses det råda "väpnad konflikt" i ett land?

Jag anser att det är hög tid att utvärdera den nya lagen genom att följa upp ett hundratal utvisade personer, för att kunna säkerställa rättssäkerheten.

Det krävs en ökad tydlighet för att minska osäkerhet i tolkning av lagen. Det krävs framförallt en human flyktingpolitik där människor inte utvisas till misshandel och dödshot.

Wahid blev misshandlad strax efter ankomsten till Afganistan.

söndag 19 juli 2009

riva eller renovera

Miljonprogrammens alla fastigheter är i behov av upprustning. För människorna och för klimatets skull. Ur Wikipedia kan man läsa att "Miljonprogrammet är den vardagliga benämningen på bostadsbyggandet i Sverige under perioden 1965-1975. Målet var att under perioden bygga en miljon bostäder - detta för att lösa den akuta bostadskris som rådde i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet - samt förbättra boendestandarden, då det fanns många lägenheter med låg standard."

I Alingsås har man renoverat efter passivhusteknik, till stor belåtenhet. I Uppsala diskuteras en rivning av miljonprogramshusen, och satsning på nybyggnation istället. En dyrare åtgärd på kort sikt- men man räknar med att räkna hem detta på längre sikt.

Ansvaret för upprustningen ligger i första hand på fastighetsägaren. Folkpartiet föreslår i en rapport ett upprustningslån på 20 miljarder kronor för att få fart på renoveringsarbeten.

Allt är ändå inte värt att bevara. Delar av områden kan behöva rivas för att mer blandad bebyggelse ska kunna uppföras.

Det handlar alltså inte om antingen eller, utan om både och.

onsdag 15 juli 2009

Marit, Olle och Cecilia- folkpartiets EU-parlamentariker på plats

Det nya EU-parlamentet är på plats och fördelningen av utskottsplatserna är klar.
De folkpartistiska EU-parlamentarikerna Marit Paulsen, Olle Schmidt ocg Cecilia Wikström har fått utskott där de kommer att kunna påverka och göra stor nytta.

Marit Paulsen kommenterar sin placering i Europaparlamentets jordbruksutskott på följande sätt:

- Nu får jag som jag vill och det är att ta tag i EU:s jordbrukspolitik. Jag kommer att göra allt jag kan för att jordbrukspolitiken ska avregleras enligt en modell som tar hänsyn till vårt rika kulturarv och samtidigt tryggar för en levande landsbygd.

Bra är också att vår "slitvarg" Olle Schmidt sitter kvar i utskottet för ekonomi- och valutafrågor och behåller sin ersättarplats i utskottet för inre marknad samt budgetkontrollutskottet. Det känns betryggande.

Cecilia Wikström tar plats i parlamentets utskott för legala och rättsliga frågor och ersättarplatser i utskotten för mänskliga fri- och rättigheter respektive arbetsmarknads- och socialutskottet.

fredag 10 juli 2009

Rysslands vice utrikesminister om klimatfrågan

Hade tillfälle att lyssna till Rysslands vice utrikesminister Alexander Yakovenko i St. Petersburg för ett par veckor sedan.
Med tanke på det omtalade G8-mötet kan det vara intressant att ta del av delar av hans tal framfört strax innan.


......Nowadays environmental issues, environmental protection and sustainable development all play a key role in today’s international agenda. In nature there are no borders so in order to preserve the fragile ecological balance of our planet, all countries must be involved without exception. In this Russia has a special role because of its unique natural and ecological resources.

When it comes to the formulation of the agreed decisions by the international community regarding the conservation of nature, the rightful thanks go to the United Nations.

.......Russia is one of the most active members of the UN Commission on Sustainable Development, which is another very important field of work.

........Within the UN we are promoting Russian approaches to climate protection, combating desertification, preserving biodiversity and solving water issues.

....We believe that the undue delay in addressing the issue of accession of Russia into important international instruments in the field of environmental protection denies us the opportunity to influence the formulation of priorities for their activities.

....The attention of the international community is now on climate change. First of all this is related to the new proposed international cooperation in order to reduce anthropogenic emissions of greenhouse gases into the atmosphere in the period after 2012.

.....Russia has always advocated and continues to advocate for the strengthening of an international cooperation in a constructive manner between the different regimes in order to give the effort against climate change a truly universal character.

....Today we can say with confidence, that Russia will fulfil its commitments to the Kyoto protocol which is in effect until 2012. We have all the necessary tools to fulfil this including the legal framework. Moreover, thanks to the efforts taken.

.....In conclusion, I would say that cooperation in environmental matters is not limited to the United Nations. The topic is now being actively discussed in the G8.

onsdag 8 juli 2009

G8 blir G40

Just nu pågår viktiga överläggningar i Láquila. Klimatet är i fokus- en del har man enats om men mycket, mycket återstår.
2- gradersmålet, dvs vidta åtgärder för att förhindra en temperaturhöjning med mer än 2 grader verkar G8 överens om. Däremot inte hur man ekonomiskt skall lösa det.
Nu utökas gruppen med drygt 30 länder till och diskussionerna fortsätter.
I december skall gruppen utökas till att omfatta samtliga länder.
Då krävs att alla kan omfatta 2-gradersmålet, men också en rejälare målsättning 2050 än vad man hittills kommit överens om.

måndag 29 juni 2009

Almedalsveckan

Över 1000 seminarier- partiledartal varje kväll i Almedalen- samt allehanda utspel och lobbyister en masse. Det är Almedalen i ett nötskal.
På Folkpartiets dag valde oppositionen att göra ett utspel om fastighetsskatter. Det är en kamp om mediautrymmet och kan man stjäla uppmärksamheten från en motståndare tar man chansen.
Folkpartiet har säkert under årens lopp försökt sig på liknande trick.
Men Jan Björklunds budskap kom ändå fram.
Iran och den svenska ungdomsarbetslösheten fick utrymme i media. Folkpartiet är ett parti med stor internationell profil- det var därför välkommet att Björklund tog upp frågan om betydelsen att få en ny regim för att också kunna lösa hela mellanösternproblematiken.

En annan problematik- den svenska arbetslösheten måste också lösas. Det finns många medel för detta.
Utbildning också med inriktning på praktiska linjer samt satsning på småföretagare brukar vi lyfta i många sammanhang.
Ikväll föreslogs ett annat möjligen provocerande förslag. Lärlingsanställning med lägre lön.
Frågan som ungdomar borde ställa sig innan de, och förmodligen hela oppositionen, är vilket som gynnar ungdomarna bäst. En fot in i arbetslivet och en något lägre lön eller båda fötterna utanför och bidrag.

torsdag 25 juni 2009

Turbulensen kring min övernattningsbostad

Ingen kunde väl undgå den mediala uppmärksamhet som dotterns boende i min riksdagslägenhet förorsakade igår.
Jag vill på intet vis frånhända mig mitt ansvar utan skriver detta för att informera er om vad som hänt.
Bakgrunden är att dottern, efter utlandsstudier, återkom till fädernelandet och började söka arbete. Dottern folkbokförde sig på min adress, för postens skull. Vi såg det som en praktisk lösning. Detta strider dock mot regelverket, vilket jag borde insett.

Så småningom flyttade dottern till mig, vilket jag gladdes över. Innan dess hade jag tagit reda på reglerna, anmälde till riksdagsförvaltningen samt har fyllt i och skickat in uppgifter för att kunna betala 25% av hyran, vilket är ens skyldighet.

Jag lutade mig emot riksdagsförvaltningens egna information på hemsidan där det står att det inte finns några begränsningar vad gäller antalet nätter om man har en lägenhet utanför själva riksdagen, vilket jag har. Vilket också muntligen beskräftades av förvaltningen.


Utdrag från riksdagens information på Helgonät:

"Hur ofta får övernattning ske?
Övernattning för närstående personer i övernattningsrum inom riksdagens lokaler får bara ske enstaka nätter. För övriga övernattningsbostäder gäller inga sådana begränsningar. "
Jag har försökt att gora allt rätt, anmält till förvaltningen att en närstående bor med mig i lägenheten, samt skickat in uppgifter till riksdagsförvaltningen för att ekonomisk ersätta den aktuella tiden.
I måndags blev jag dock uppmärksammad på att en närstående bara i enstaka nätter får bo ensam i lägenheten. Det var nytt för mig då det inte står att läsa på hemsidan, däremot om jag hade sökt vidare och läst underlaget till den tillgängliga informationen hade jag kunnat finna den informationen.
Det gjorde jag inte, var ovetande om att det fanns överhuvudtaget. Vid mina kontakter med riksdagsförvaltningen nämndes aldrig detta heller.

Idag, onsdag, på morgonen uppmärksammar jag att Riksdagsförvaltningen ändrat och förtydligat informationen. Jag är tacksam för det men beklagar att det sker först nu. Det står nu följande:
Ny formulering:
En närstående får övernatta i riksdagens övernattningslägenhet tillsammans med ledamoten. Övernattning på egen hand får endast ske enstaka nätter.

Jag hoppas att jag med detta kunnat förmedla att jag försökt göra allt rätt och riktigt och att det aldrig funnits något annat uppsåt från min sida. Jag har alltid försökt att leva som jag lär men insåg under gårdagen att det trots det kan bli fel.

Dottern flyttar nu till ett temporärt boende, men kommer förhoppningsvis- vilket varit tanken hela tiden- att hitta ett eget krypin framöver. Hon är nu åter en "lantis", dvs skriven på föräldraadressen i Västergötland tills fast bostad ordnas.
Med varma hälsningar
Anita

torsdag 18 juni 2009

Kopplingen mellan biologisk mångfald och klimatkrisen måste bli tydligare

Biologisk mångfald måste ses i ett större sammanhang. Resurser samordnas, insatserna effektiviseras och frågan lyftas rejält i klimatförhandlingarna.

Biologisk mångfald ger en buffert för att stå emot klimatförändringar. Det betyder så mycket mer än vi anar.
I Dagens Eko intervjuades Naturvårdsverkets Bo Lundin samt miljöminister Andreas Carlgren angående medel för skyddsavsättningar.
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2911668

Naturvårdsverkets signaler att medlen för biologisk mångfald är otillräckliga måste naturligtvis tas på allvar, samtidigt som det tål att granskas hur reurserna använts. Bland annat har ett första avtal slutits med Sveaskog som innebär en besparing på 200 miljoner, lika mycket som drogs ned för kontot biologisk mångfald.

Det är givetvis positivt att fler privata skogsägare än tidigare visat intresse att avyttra områden till naturreservat, något som de förstås skall ersättas för, men samtidigt är Sveaskogs varsel av naturvårdspersonal djupt oroande. Sveaskog skall vara ett föredöme vad gäller naturvård, användas i högre utsträckning till ersättningsskog som också inkluderar bolagsskog och kyrkoägda skogar.
För att leva upp till målet Levande skogar krävs såväl tillräckliga resurser som nytänk och tydligare krav på Sveaskog.

tisdag 16 juni 2009

Saab tar ett framtidskliv

Med stor glädje fick jag anledning att skicka följande pressmeddelande under dagen.


Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i riksdagen 2009-06-16
Anita Brodén (FP):
Välkommet besked om Saab:s framtid

- Dagens besked om att den svenska biltillverkaren Koenigsegg tar över Saab är av stor betydelse för Sverige samt speciellt glädjande för Västra Götaland, då Saab är en viktig generator för utvecklingen av vår region, säger Anita Brodén, riksdagsledamot (FP) från Västra Götaland.
- Jag räknar med att den stora kompetens inom bland annat grön teknik, som finns bland Saab:s medarbetare, kommer att komma väl till pass vid framtagandet av nästa generations miljösmarta bilar.


http://www.sr.se/cgi-bin/kalmar/nyheter/artikel.asp?artikel=2908369

lördag 13 juni 2009

Måndagens debatter nalkas

På måndag kommer det att bli maratondebatter i riksdagen. Klimat- energi och havsmiljöpropositionerna kommer att behandlas.Miljö- och näringsministrarna medverkar.
Ambitionen att kunna överlämna en jord i ekologisk balans till kommande generationer delar vi, oavsett partifärg. Liksom den rika världens ansvar att ta det största ansvaret att så sker.
Förmodligen kommer ändå oppositionen att vilja framstå som de mest klimatvänliga, då man tror att "högst procentsats" vinner.

WWF:s Lasse Gustavsson sade i veckan i samband med ett Östersjöseminarium att alla svenska politiker, oavsett partitillhörighet, i internationell jämförelse är klimatextremister.

Förhoppningsvis kan oppositionen också se att Alliansregeringen gör sitt yttersta för att klimatmötet i Köpenhamn skall bli en framgång.
Då krävs såväl nationella som internationella åtaganden.
Skall Sverige lyckas krävs också uppbackning och stöd från alla.

tisdag 9 juni 2009

Kryssen- en framtida rysare

I dagarna följer många det fortlöpande resultatet av personvalet med stort intresse. För en del är det förknippat med både vånda och nervositet. Ella Bolin (KD )och Anna Ibrisagic(M) och Susanna Haby(M) bör exempelvis avvakta med att boka Brysselbiljetten. Alf Svensson får, kanske motvilligt, börja vänja sig vid tanken på en ny karriär. Anna Maria Corazza Bildt har haft målet inriktat på en plats i parlamentet, och har på ett imponerande sätt tagit vara på den nya tekniken i sin valrörelse. Bloggen har varit en daglig kontakt med väljarna. Med all sannolikhet har också hennes entusiasm och övertygelse om EU:s möjligheter smittat av sig. http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/alf-svensson-pa-vag-till-parlamentet-1.886795

Det är värdefullt att personvalet blivit alltmer accepterat, och att falltler använder sig av denna möjlighet. På detta sätt utvecklas demokratin och vi politiker tvingas att leverera.
Ställningstagande,insikter, ideér och visioner.
Då väger några dagars ovisshet för enskilda politiker lätt i sammanhanget.