onsdag 29 september 2010

valanalyser

Nu pågår valanalyser i varje länsförbund och i varje parti. Att Alliansen segrade kommer ibland bort i all diskussion kring SD.
Folkpartiet är näst största parti i Alliansen- något som borde leda till att Jan Björklund blir vice statsminister.
Önskedrömmen hade förstås varit ett ännu starkare folkparti och en majortitetsregering-men nu kommer vi att göra vårt allra bästa utifrån givna förutsättningar.
I Norra Älvsborg gick Fp framåt, vilket känns riktigt positivt. I min hembygd är Fp riktigt starka, vilket också är glädjande.
Känner stor inspiration att få fortsätta uppdraget i riksdagen. Mycket återstår att göra.

tisdag 21 september 2010

En 85-årig socialdemokratisk makt bruten

Visst är det sensationellt att Alliansregeringen lyckades med bedriften att bryta nästan ett sekels socialdemokratiskt styre. Så befriande.
Med klokskap och förstånd skall Sverigedemokraterna mötas- inte med isolering och ändrade utskottsantal.

Det finns fortfarande en strimma hopp att det skall bli en majoritetsregeringen då de sista rösterna räknas under morgondagen.
Det skulle underlätta arbetet väsentligt.

fredag 17 september 2010

Rösta liberalt- lägg din röst på Folkpartiet

Mycket står på spel. En fortsatt Alliansregering med satsning på skola och jobb. Med nya chanser för människor och ökade möjligheter att göra sina livsval.
Med internationell trovärdighet för att kunna lösa globala utmaningar.

En Opposition som hotar att göra en mängd återställare. Tillbaka till ökad statlig styrning- från förskolan till äldrevården.
En opposition med mindre internationell trovärdighet, där framförallt ett av partierna vill lämna EU.

Ett främlingsfientligt parti som vill ställa nya svenskar mot äldre. Som inte har demokratiska värderingar om allas lika värde. Som vill förhindra människor att söka sig till vårt land.

Mycket står på spel. Alliansregeringen behöver sitta kvar vid rodret- men det krävs ett starkt socialliberalt parti för att garantera välfärden, utbildningen, mångfalden och naturvården. För att lyfta fram Mänskliga rättigheter och det internationella samarbetet, med EU och globalt.

lördag 11 september 2010

religiösa fanatiker som Terry Jones är livsfarliga

Terry Jones, Floridapastorn som hotat att bränna muslimernas heliga skrift ikläder sig ett mycket stort ansvar för världens säkerhet. Hans fanatism och oresonliga hållning är långt ifrån vad som förväntas av en pastor.
Försoning, respekt för andras trosuppfattning, kärlek till din nästa syns främmande för Terry Jones.
Det är idag den 11 september, en dag som nitat sig fast på näthinnan hos de flesta av oss.
Skall människor orka gå vidare är vägen inte upptrappade motsättningar där alla med muslimsk tro fördöms.

Att kollektivt bestraffa människor är moraliskt fel och strider dessutom emot Genevekonventionen. Enskilda terroristers handlingar skall självklart fördömas , oavsett religiös och etnisk tillhörighet.

Terry Jones som bekänner sig som kristen är på väg att begå ett fruktansvärt brott- att medvetet skapa hat och oförsonlighet mellan människor.

Det går på tvärs med en sann kristen lära.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/vi-kommer-definitivt-inte-att-branna-koranen-1.1168873

tisdag 7 september 2010

Låt föräldrarna bestämma- oavsett bröstpump

Lämna över makten till föräldrarna. De månader som är öronmärkta för båda föräldrarna är mycket bra, resten av föräldratiden bör dock lämnas över till föräldrarna att själva bestämma över. Lars Ohlys lösning att det finns bröstpump räcker inte.

Bengt Westerbergs pappamånad var banbrytande, den öppnade upp ögonen för vikten och förmånen för båda föräldrarna att få uppleva sina barn. Något som också har stor betydelse för barnen.

Alltfler fäder är föräldralediga under längre perioder, företagare inser att de får tillbaka en ännu bättre medarbetare efter den anställdes föräldraledighet. Det gör gott att få vara nära sina barn, man lär sig hålla många bollar i luften och man tränas i kreativitet och flexibilitet.

Jämställdheten berikas och förståelsen för varandras uppgifter ökar. Framförallt grundläggs en kontakt som har betydelse under barnets hela uppväxt.

Trots alla dessa fördelar måste man konstatera att livet ser olika ut för olika familjer, därför är det viktigt att livspusslet får läggas av familjen.

söndag 5 september 2010

Miljön i valrörelsen

Vem är det miljövänligaste partiet? Debatten i kvällens debatt handlade om miljöpartiet-centerpartiet.
Inte ett ord om biologisk mångfald, inte ett ord om vikten att satsa på naturvården. Med en liberal politik på området hade inte dessa viktiga delar saknats. Folkpartiets hundraåriga engagemang inom miljöområdet har fått till följd att vi idag har skyddade älvar, vitryggig hackspett, skyddade skogar och hav men också naturskyddsförening och naturvårdsverk.

torsdag 2 september 2010

ROT, RUT och RÖJ

Rut och Rot-avdragen har blivit en succé. Fp vill dessutom utveckla RUT till att omfatta 75% om man är över 80 år eller har barn under 8 år. En utmärkt idé , som kanske skulle kunna följas upp av Röj! Det är Håkan Molin, chef för Handelsbankens affärsområde Skog och lanbruk, som i bankens tidning Tillväxt lanserar ett nytt jobbskapande avdrag. ”Ge svenska skogsägare skatterabatt för röjning precis på samma sätt som rot- och rutavdraget. Privata skogsägare skulle då få en rabatt på hälften av arbetskostnaden direkt på fakturan.”
Molin menar att ett röjavdrag skulle kunna skapa jobb och ökad tillgång på skogsråvara, liksom ökad aktiviteten på landsbygden.

Röjningsberget är ett stort problem. Röster höjs för att införa röjningsplikt. En bättre idé för alla parter vore istället ett RÖJ-avdrag.

Trollhättetidningens presentation av politiker haltar

Fem av sju riksdagskandidater utfrågades idag i TTELA om sina tankar inför en ev. kommande mandatperiod som riksdagsledamot. Ett trevligt reportage som säkert lästes av många. Det gav tillfälle att redogöra vad man genomfört i regeringsställning, vilket är en glädje att få beskriva.

Det speglade också oppositionsrollen, vilket S,V och MP-ledamöterna( för de bor i Trollhättan och blev intervjuade) också redogjorde för.

Två riksdagsledamöter ansågs inte representera Trollhättan då de inte har rätt postnummer. Trots åtta år i riksdagen för Västra Götaland , Norra, där Trollhättan utgör den största kommunen i länsförbundet. Trots engagemang för högskolan, näringslivet och infrastrukturen i Trollhättan.

Ett antal läsare missade en allsidig information.

Om man trots allt endast velat ha personer från centralorten finns kandidater högt placerade på respektive listor som varit beredda att presentera den ideologi som bär och de frågor som engagerar.

Trist när presentationen haltar, oavsett vem som kommer i kläm.