tisdag 10 april 2012

Kofi Annansfredsplan för Syrien hänger på en skör tråd. Ryssland och Turkiet har nyckelroller.

Kofi Annans fredsplan hänger på en skör tråd. En tråd som stavas Ryssland och Turkiet.
Regimen i Syrien, med president Assad i spetsen, har tillgripit brutalt våld gentemot det egna folket. Man har inte ens tvekat att förfölja och döda inne i flyktingläger, något som fått Turkiet att hota med repressalier.
Syriens tidigare bundsförvant och vapenexportör Ryssland, har ställt sig bakom Annans fredsplan.
Skall den sköra fredstråden hålla, måste Ryssland stå upp för FN och Annans fredsplan.