måndag 31 maj 2010

Attacken mot Ship to Gaza är ett fruktansvärt brott

Vi vaknade imorse till en mörkare värld. Attacken mot Gazakonvojen där fredsaktiva dödats och skadats är ofattbar. Få av oss kunde tro att Israel skulle välja att möta dessa skepp med denna brutalitet.

Det räcker inte med ett födömande från omvärlden, för det lär komma, utan det krävs dessutom att omvärlden ställer krav också på Israel att följa folkrättsliga principer och mänskliga rättigheter.

De fredsaktiva ombord ville just visa såväl medmänsklighet med de alltmer isolerade Gazaborna och bistå med förnödenheter samt göra världen uppmärksam på den ohållbara situation som isolering och blockad innebär.

lördag 29 maj 2010

Ship to Gaza- ett lovvärt initiativ

Åtta skepp kommer lastade med viktig förnödenhet till de hårt drabbade Gazaborna.
Allt från rullstolar till byggmaterial.
Israel har hotat att stoppa dessa skepp, men kan inte göra det rent folkrättsligt. De kan endast visitera dem.

Inte nog med att civilbefolkningen drabbades oerhört hårt under israels krig mot Gaza, man drabbas fortsättningsvis av den utdragna blockaden mot Gaza. En blockad som slår snett då den riktas mot civilbefolkningen- inte Hamas. En blockad som nio skepp och femhundra personer nu försöker bryta.

Sjuka förhindras att passera vägspärrarna för att uppsöka vård på Västbanken.Tillståndsansökan tar tid, människor har avlidit i väntan.
Det är absolut nödvändigt att isoleringen mot Gaza upphävs och att gränserna öppnas igen. Utan handel och humanitär hjälp förtvinar Gazaborna.

Arbetslösheten är enorm, det mesta saknas och tunnlarna har blivit livlinan.

Säkerligen för vapen, men i än större utsträckning för blöjor, mat och medicin.

Ship to Gaza pekar på nödvändigheten att häva blockaden. Det är ett lovvärt initiativ.

Det är brist på mänskliga rättigheter som fortfarande saknas i vår värld.Alla som kämpar för detta bör uppmuntras. Vapen och våld minskar i takt med att Mänskliga Rättigheter ökar.

onsdag 26 maj 2010

Vänsterpartierna lovar mycket på LRF-stämman

Det är intressant att lyssna på Peter Erikssons, Mona Sahlins och Lars Ohlys syn på jordbrukspolitiken.
Mp- som nyss kämpade för att Sverige skulle lämna EU, förfasar sig nu över att Sverige inte är en aktiv spelare i EU.
Hallå, Peter. Under förra mandatperioden satte sig jordbruksministern verkligen vid sidan av.
Alliansregeringen har haft just den strategin som Peter Eriksson efterfrågar, och som de rödgröna misslyckades med.

Kilometerskatten är ett hett ämne. Nu utlovas många undantag och Eriksson lovar dessutom att merparten av Sveriges bönder kommer att vinna på en rödgrön regering.

Ohly vill ha tvingande regler för Sveriges bönder för att minska kväve och fosforutsläppen. Ohly missar helt och hållet att Sverige vid en tvingande åtgärder inte kan tillgodoräkna EU:s landsbygdsutvecklingsprogram( en inte oväsentlig pott på 5 miljarder kronor årligen).

Sahlin menar att man kommer att sänka kostnaderna för de flesta bönderna. Glider dock vad gäller kostnadsläget för de gröna näringarna.

måndag 24 maj 2010

Sverigedemokraterna rasar - svenskarna mer positiva till invandring

En glädjande undersökning redovisas på dagens DN-debatt. En rapport från SOM-institutet:ger vid handen att svenskarna har en generösare inställning till invandrare än tidigare.
I samma tidning kan vi också läsa om Sverigedemokraternas ras i en opinionsundersökning.

Störst acceptans till invandringen finns i storstäderna, bland kvinnor och yngre. Bland riksdagspartiernas sympatisörer är det Moderaterna som är mest skeptiska.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, och våra ungdomar reser i andra länder som aldrig förr. Många träffar sin livspartner i samband med arbete eller studier i ett annat land. Det är därför inte så konstigt utan snarare naturligt att acceptansen av att invandrare skulle bli en del av den egna familjen har ökat. Maria Demker, Göteborgs universitet skriver: " Hösten 1993 skulle en fjärdedel (25 procent) av svenskarna ”inte tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen”. Hösten 2009 är den andelen endast 12 procent. Den privata acceptansen har således blivit större i samma takt som den samhälleliga."

Frågan om religionsutövning och Folkpartiet manar till eftertanke. Att Folkpartiet alltid stått för religionsfrihet och respekt för varandras trosuppfattning är fundamentalt.
Möjligen kan krav på att läroplanen efterlevs också i religiösa friskolor, som folkpartiet driver, påverkat det minskade stödet i denna fråga.

Stödet att ta emot flyktingar i Sverige har dock ökat. Undantaget finns hos Sverigedemokraterna. Det är bra att det tydligt framkommer vad Sverigedemokraterna anser.

Bland Sverigedemokraternas sympatisörer anser 95 procent att det är ett bra förslag att ”ta emot färre flyktingar” i Sverige (46 procent i hela befolkningen).

Bland Sverigedemokraternas sympatisörer anser 88 procent att det ”finns för många utlänningar” i Sverige jämfört med 36 procent i befolkningen.

Den integrationspolitik som Folkpartiet och Alliansen för är den rätta. Ökad snabbhet att få besked, jobb och utbildning i svenska språket.
Det finns inga genvägar för att komma in i ett samhälle- man måste kunna kommunicera, något som man också tränar sig i på arbetsplatsen.

söndag 23 maj 2010

Ingrid segerstedt- Wiberg - en förebild

Journalisten och debattören Ingrid Segerstedt Wiberg avled på fredagen, 98 år gammal.

Hon var en stor förebild för många av oss- Hon vågade kämpa för de ideal hon trodde på och som bar henne upp i åren.

Jag besökte Ingrid för några år sedan. Vi hade ett härligt samtal om många frågor som engagerade oss båda. Flyktingar, solidaritet, mänskliga rättigheter samt Mellanöstern.

Jag fick ett stort stöd i Ingrid för mitt arbete med att lyfta fram dialogen, kritisera muren och ockupationen.

Ingrid berättade för mig om den fredskedja hon varit med om i mellanöstern. Hon trodde på fred och försoning.

I sitt engagemang vågade hon utmana, såväl nazistiska som främlingsfientilga krafter.


Ingrid var liksom sin legendariske far Torgny Segerstedts liberal. Folkpartiet har varit lyckligt lottade som haft politiska företrädare som Torgny och Ingrid. Så besjälade, så djärva. De har båda gjort vår värld bättre genom sitt engagemang och oförtröttliga arbete att bekämpa ondska.

onsdag 19 maj 2010

biståndsdebatt på ABF

Deltog i förmiddags i en paneldebatt i ABF-huset i Stockholm om partiernas syn på biståndspolitiken.
Att Fp på 60-talet var det första parti som tog tydlig ställning för ett högt och ambitiöst bistånd kändes värdefullt att få säga. Men ännu viktigare var det att framhålla att vi dels står fast vid 1%-målet, att vi står bakom fokusering på färre länder( 30 istället för tidigare 70 biståndsländer) samt att Folkpartiet fått gehör för att demokrati, Mänskliga rättigheter samt jämställdhet och kvinnors hälsa skall vara kriterier för biståndsinsatser.
Alliansregeringen har för övrigt uppnått enprocentmålet under hela mandatperioden- till skillnad från oppositionen.
Klimatbiståndet lyftes fram. Kritik framfördes att medel tas från biståndet till klimatinsatser. Att en del klimatåtgärder kan tas från biståndsbudgeten kan accepteras, då insatser som vattenfrågan, livsmedelsförsörjning och sanitetsfrågan har direkt bäring på uppfyllandet av Milleniemålen.

Att enskilda organisationer och människor är basen i biståndsarbetet råder ingen tvekan om, här var alla partier rörande överens. Men det neddragna informationsanslaget är förstås en negativ post för de grupper som vi vill lyfta. I lågkonjunkturens kölvatten fattades detta beslut, vilket jag personligen kan känna en besvikelse över.

Folkpartiet kommer förstås att driva biståndsfrågorna vidare. Det är bland annat tack vare denna solidariska hållning och internationella profil som många av oss en gång valde folkpartiet.

lördag 15 maj 2010

Menar Fridolin allvar i sin syn på Socialdemokraterna?

Det var ett intressant uttalande om samarbetspartiet Socialdemokraterna som Gustav Fridolin, Mp, fällde i samband med miljöpartiets kongress i helgen.

– Socialdemokratin har länge saknat en idé om vad man vill, och det har vi. Medan vi saknar erfarenhet av regeringsarbete."

Ett annat kommunalt språkrör intervjuades strax före kongressen. Hon hade tydliga svårIgheter att förklara vad miljöpartiet hade för idé, i vilken riktning de arbetade och om de helst arbetade tillsammans med vänster eller höger.

Mikaela Waltersson, ekonomisk talesperson och tilltänkt språkrör, ansåg att en höjning av fastighetsskatten kan finansieras genom att sälja fastigheten. "Det är inte alla som har denna typ av kapital" var Walterssons motivering.

Jag har respekt för MP:s miljöengagemang- men annat skapar frågetecken.

torsdag 13 maj 2010

Entreprenörsjakten- en jakt som jag verkligen bejakar

Fick ett mail från Jon. Ett mail där jag uppmanades att skriva positivt om entreprenörskap- en uppmaning som känns lätt att följa.
Utan innovativa personer, våra entreprenörer, skulle Sverige stagnera. Vi behöver entreprenörer för att fler arbetstillfällen skall tillskapas och för en tillväxt i vårt land.
För att detta skall kunna bli verklighet måste entreprenörskap finnas med på schemat.

Det är en av en mängd anledningarna till varför Allianregeringen behöver bli återvald.
Folkpartiet och regeringen kan garantera fler unga entreprenörer framöver.

söndag 9 maj 2010

landsbygdsriksdagen i Sunne samlade skaror

Mellan torsdag-söndag har Sunne invaderats av engagerade landsbygdsutvecklare från hela landet. Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva hade sin varannanårsstämma. För två år sedan möttes man i Lycksele och för fyra år sedan i Borås.
Över tusen delegater hade möjlighet att välja på 88 seminarier samt under lördagen på 25 olika busstursalternativ till olika orter i Värmland där diverse projekt, företag och satsningar uppvisades.
Under söndag förmiddag var det dags för oss politiker att redovisa vår syn på landsbygdsutveckling. Att Alliansen tillsammans kan ståta över en nyligen genomförd landsbygdsstrategi, med 164 initiativ som tagits för att förbättra förutsättningarna för landsbygdsutveckling.
I samband med en kort avslutning fick jag tillfälle att lyfta fram Folkpartiets syn.
1. Utbildning och kultur
2. Entreprenörskap
3. Service på landsbygden är kittet
4. Landsbygden kan medverka till lösning på klimat, miljö och energiutmaningen. Producera livsmedel till en växande global befolkning, samt ge människor förbättrad hälsa.

fredag 7 maj 2010

Djur skall behandlas väl i hela EU

Många har hört av sig till mig angående vanvård av hundar i Rumänien. Var vanvård av djur än sker är det lika upprörande. Därför är det så otroligt viktigt att djurskyddskraven stärks inom hela EU.
Jag skickade iväg ett pressmeddelande med anledning av detta, samt att Marit Paulsen lyckats få igenom skärpning på området i EU.


Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i riksdagen 2010-05-06

Brodén (FP):
Djur ska behandlas väl i hela EU

- Den senaste tidens uppmärksammade vanvård av hundar i Rumänien visar på vikten av att Europaparlamentarikern Marit Paulsen (FP) igår fick gehör för en skärpning av djurskyddet genom en gemensam djurskyddslag och ett "djurens FBI".

Det säger Anita Brodén, riksdagsledamot (FP), med anledning av flertalet alarmerande rapporter som har tillkommit den senaste tiden om vanvård av hundar i Rumänien.

- Tack vare krav på skärpta kontroller kan möjligheterna nu öka att också komma tillrätta med vanvård av sällskapsdjur samt kringströvande djur.

- Vi kan inte slå oss till ro förrän hela EU omfattas av en starkare djurskyddslagstiftning. Det är därför också glädjande att Paulsen fick gehör för ett europeiskt djurskyddscentra, en fråga som Folkpartiet också drivit i riksdagen.

Skogsaktuellt - ”Skogen kan rädda jorden”

Skogsaktuellt - ”Skogen kan rädda jorden”

torsdag 6 maj 2010

Opinionsmätningar och landsbygdsriksdagen i Sunne

Dagen började väldigt bra. Vi politiker brukar säga att vi inte bryr oss om opinionsmätningar. Det är förstås inte sant. För de flesta av oss kan en opinionsmätning både dränera kraft som fylla på och ge kraft att jobba ännu hårdare.
Dagens Demoskop var intressant då den för första gången på länge gav Alliansen ett övertag. Det kan ge det trendbrottet som inte minst inspirationsmässigt ger den injektion som så väl behövs (Expressen/Politikerbloggen).


Moderaterna 30,6 (+2,5)
Centern 4,2 (oför)
Folkpartiet 9,0 (+1,4)
Kristdemokraterna 5,4 (+1,7)

Socialdemokraterna 33,8 (-1,8)
Vänsterpartiet 4,8 (-0,6)
Miljöpartiet 8,8 (-2,5)

Ikväll inleds Landsbygdsrikdagen i Sunne.
Det kommer också att ge en injektion för skaran på över tusen deltagare som värnar landsbygdens möjlighet att utvecklas och växa.

måndag 3 maj 2010

Dawit Isaak och oppositionens budget

Morgonens nyheter om Dawit Isaaks hälsotillstånd och inhumana behandling i fängelset kändes så svårt att höra. Den tidigare fångvaktarens vittnesmål visade hur akut läget är för Dawit Isaak.
Manifestationen i Trollhättan blev väldigt fin. Nästan alla politiska partier fanns på plats liksom media (se det korta inslaget här), samt också Said från Eritrea (kolla gärna här för mer information).

Idag har också den nationella rödgröna budgetmotionen presenterats. Förvånansvärt nog behåller de jobbskatteavdragen, något som de orerat över i flera år. Alliansen har sänkt skatter med 71 miljarder. Oppositionen sänker med 69 miljarder.
Löntagare får ändå räkna med skattehöjningar, RUT-avdraget tas bort och den hela arbetsgivaravgiften återinförs för ungdomar.

Bra att alternativet nu blir tydligt.

Oppositionens politik är långt ifrån jobbskapande.