måndag 26 september 2011

Åre, Göteborg, New York och Ramallah

Centerstämman valde, inte otippat Annie Lööf till ny partiledare. Ser med spänning fram emot det lag som hon väljer och vilka nya ministrar som utses. Som Allianskollega har jag positiva erfarenheter av samarbetet med såväl Erlandsson som Carlgren. Andreas Carlgrens internationella insatser har inte lyfts fram i tillräckligt hög grad anser jag.
Bokmässan i Göteborg är ett begrepp och har under helgen uppmärksammats stort, som sig bör. Till och med radiogudstjänsten sändes i direktsändning från bokmässan. En annorlunda mässa med andra ord.
Att den palestinska begäran till FN:s säkerhetsråd om fullt medlemsskap skulle väcka rubriker var väntat. I Ramallah jublade folkmassorna när president Abbas överlämnade ansökan.
USA hade förgäves försökt förmå palestinierna att avstå. De kommer med all sannolikhet att lägga in sitt veto.
Förmodligen kommer frågan att gå vidare till Generalförsamlingen, där de troligen finns majoritet för "plan B" dvs en "Vatikanstatsstatus.
Det vore rimligt att denna begäran godkändes, och att det kopplas samman med förnyade fredsförhandlingar.

fredag 16 september 2011

Välkommet besked till sjukskrivna

Äntligen kom ett positivt och efterlängtat besked till de många svårt sjuka personerna som saknar arbetsförmåga och hamnat mellan stolarna.
Sjukförsäkringsreformen var i sak nödvändig, men drevs igenom alldeles för snabbt och utan ordentlig genomlysning av de konsekvenser som den kunde innebära för ett antal svårt sjuka.
Jag är tacksam att främst FP och KD lyckats påverka resultatet i en positiv riktning.
Det är orimligt att tvingas prövas mot arbetsmarknaden när man är svårt sjuk. Det är också orimligt att mista sin ekonomiska trygghet i samband med en långvarig sjukskrivning.

Vi har råd att säkerställa ett starkt skyddsnät.

måndag 12 september 2011

Upprättelse är nödvändigt

Jag har under ett antal år fått möjligheten att möta många personer som under sin barndom levt på livets skuggsida. De omhändertogs av samhället. Ett antal fick en ny chans då barnets föräldrar av olika anledningar inte kunde ta sitt föräldraansvar. De hamnade i kärleksfulla fosterhem eller mötte någon vuxen på en institution som tog det lilla barnet till sitt hjärta.
Dessvärre är detta inte den förhärskande bilden.
Många barn hamnade i såväl fosterhem som på institutioner där de utsattes för såväl sexuella övergrepp, barnarbete och en omild kärlekslös behandling.
Samhället missade å det grövsta att följa upp och kontrollera hur de placerade barnen hade det.
Detta svek diskuteras just nu.
Flera utredningar ligger till grund för ett förslag att på flera sätt ge de mest utsatta personerna en upprättelse, för att kunna sätta en punkt och gå vidare i livet. För att få ett erkännande att det inte var det lilla barnets fel.
Upprättelse kan handla om både en offentlig ursäkt från samhällets sida, samt om en symbolisk ekonomisk ersättning. En förlorad barndom kan givetvis aldrig ersättas.
Dessutom ett politiskt löfte att alla åtgärder skall vidtas för att det aldrig skall hända igen.
Det är min stora förhoppning att regeringen inser nödvändigheten att vidta dessa tre åtgärder.

fredag 2 september 2011

Det palestinska folket behöver stöd - också från Folkpartiet

Folkpartiet Liberalerna har i alla tider kämpat för mänskliga fri och rättigheter i alla delar av vår värld. Vi är- och vill vara- stora internationalister. Många liberaler är djupt engagerade mot ockupationen av Västsahara och oerhört engagerade i och för NordAfrikas frihetskamp.
När frågor som rör den långa konflikten mellan Israel-Palestina hamnar dessvärre flera goda liberaler in i de gamla "pro-israeliska hjulspåren". Utgångspunkten om de mänskliga fri- och rättigheterna framstår inte längre lika klart.
Frågan om ett erkännande av Palestina kommer att lyftas i FN i höst. Det vore välkommet att också Folkpartiet visade vilja att ge dem sitt stöd. Det skulle ingjuta hopp om framtiden och hjälpa till att ge en skjuts till att ånyo ta tag i fredsförhandlingarna. Detta skulle gagna såväl israelerna som palestinierna. Pro-människan borde vara det som gäller.