tisdag 27 april 2010

Jobben finns nu i Trollhättan

En mycket positiv artikel kan läsas i dagens TTELA. En Sifoundersökning visar att var tredje Trollhätteföretag behöver anställa mer personal – redan i dag !
" Efterfrågan på arbetskraft uppges vara störst inom tillverkning och logistik. Drygt 47 procent av företagen i kommunen anger att de kommer att efterfråga kompetens inom den sektorn. Det är nästan 30 procent fler än den siffra som gäller för landet i helhet. Övriga branscher i Trollhättan som behöver anställa nu eller inom en snar framtid är bygg- och anläggning samt service- och tjänstesektorn."

Konjunkturen ser ut att vända. Ungdomar kan åter börja se ljust på framtiden då jobb och egen bostad hägrar för de allra flesta.

Att, som regeringen gjort, satsat också på yrkesinriktade linjer visar att det är rätt väg att gå. Sverige behöver såväl teoretiskt som yrkesinriktade utbildningar.

Då kan alla kompetenser tillvaratas, ungdomar kan få avsluta sina studier med bibehållet självförtroende och fler har möjlighet att finna ett jobb som passar den enskilda individen.


http://ttela.se/start/regionalanyheter/1.804048-jobben-finns-i-trollhattan

måndag 26 april 2010

Jan Björklunds miljöhälsning- ljuv musik i mina öron

I samband med Gröna Liberalers årsmöte skickades en hälsning via länk från Jan Björklund.
För alla liberaler som oförtrutet kämpat för att lyfta de gröna frågorna till gamla höjder i vårt parti är detta ljuva toner.
Det är välkommet att Folkpartiets partiledare tar tillfället i akt att lyfta fram värdet av naturvården och den biologiska mångfalden där han särskilt nämner skogarna och de orörda älvarna.

http://www.youtube.com/watch?v=rKPrZTMCQ_8

söndag 25 april 2010

Miljöpartiets granskning har börjat

Ikväll började granskningen av Miljöpartiet. I Agenda. Det är bra att konsekvenserna av en Mp-politik blir tydliggjord. Miljöpartiet har förvisso en hög trovärdighet och ett skickligt kvinnligt språkrör.
Men politiken har brister i helhetssynen.

Det krävs en trovärdig helgjuten politik inom miljö-naturvård-klimat och energi, vilket innebär att det krävs en mångfald inom energipolitiken, också.

Det krävs mer internationella överenskommelser inom flyget, med beskattning. Nationella lösningar riskerar enbart att slå ut de nationella flygen.

Det krävs ett ökat engagemang inom EU- sent har Mp bejakat EU-samarbetet. Frågan är om de kan övertala sin partner Vänsterpartiet.

Imorgon blir det presskonferens om Oppositionens infrastrukturpolitik- och den tredje maj deras budgetmotion.

Skillnaderna mellan blocken kommer att klargöras.

fredag 23 april 2010

Ett fossilfritt samhälle

Alla talar om nödvändigheten av att få ett fossilfritt samhälle. För miljöns skull, för att vi snart nått "peak-oil" men varför lyfts sällan frågan med vad rätt vi i vår del av världen under så lång tid utnyttjat denna resurs för vår egna välfärdsökning?
När vi snart kramat ut den sista droppen är det vår skyldighet att också medverka till att övriga delar av jorden får sin beskärda del av välståndsökning på ett hållbart sätt.

För många kan de landvinningar inom solenergitekniken som redan gjorts,vara den lösning som står för dörren. Vid utökad produktion kommer prisbilden att se annorlunda ut dessutom.

Vi har ett ansvar som vi måste ikläda oss.

http://www.youtube.com/watch?v=MPYQ-oyCI00
Debatt vid vetenskapsfestivalen i Göteborg den 23 april.

torsdag 22 april 2010

Ett friluftslyft på gång

Nu äntligen kommer Svenskt Friluftsliv att kunna fördela statsbidraget själva. Det behöver inte gå omvägen via Naturvårdsverket.
Detta är en seger för oss som värnat om Friluftslivets betydelse och för rörelsen själv.
Det finns många skäl att lyfta Friluftsrörelsen och ge dem den status de förtjänar, därför blir detta beslut så viktigt, bland annat av följande skäl:

1. Vikten av det ideella engagemanget och det civila samhället
2. Friluftsrörelsen själv vet bäst var stödet kan ge de bästa effekterna
3. Man organiserar nu 21 medlemsorganisationer
4. Man har en stor sakkunskap
5. Nu kan Svenskt Friluftsliv få en starkare roll i samhället

Alla som vill veta mer om Svensk Friluftsliv kan länka vidare till deras hemsida.
http://www.svensktfriluftsliv.se/

tisdag 20 april 2010

Väg 181 behöver färdigställas nu.....


En stor skara hade hörsammat inbjudan till att först mötas vid Bråttensby kyrka mellan Vårgårda och Herrljunga, för att förrätta en improviserad invigning av den färdiga delsträckan på 4 kilometer.
Den efterföljande diskussionen gav många argument att snabbt och kraftfullt arbeta för att vägen färdigställs. Det återstår 9 km.

För trafiksäkerhetens skull, men också för företagarna, barnen och miljöns skull.

måndag 19 april 2010

sexbrottslingar, arbetslösa ungdomar och väg 181

Hörde imorse inslaget på radion om att sexbrottslingar skall avkrävas fortsatt vård även efter fängelsetiden.
Bra tycker jag- men man kan hoppas på att behandling och vård också ingått under fängelsetiden.

Om en stund kommer ett par arbetslösa ungdomar hem till mig. Fortsätter mina samtal runt köksbordet. Vid förra tillfället hade jag en "RUT"-kvinna som berättade om sin situation.

I eftermiddag far jag till Vårgårda-Herrljunga för att diskutera Väg 181. I 25 år har kommunerna arbetat för att förbättra denna väg. En etapp har nu färdigställts.
Uthållighet är bara förnamnet.

torsdag 15 april 2010

Sveriges väg ur krisen

Om en dryg timme kommer finansministern att bege sig ut på sin årliga vandring till Riksdagshuset med budgetpresentationen i handen. Nu räcker det som bekant med en CD-skiva istället för de tidigare "nådiga luntorna".
Vårpropositionen är något fylligare detta år, då vi befinner oss i ett valår.

1. Pensionärerna får ett lyft- säkert kommer Oppositionen att bjuda mycket högre.
2. Infrastruktursatsningen är en historiskt hög satsning- svårt för oppositionen att komma med ett överbud här, allra helst som en stor andel nu måste gå till renovering av en misskött infrastruktur under många år.
3. Slopandet av revisionstvånget för småföretagare är inte minst symboliskt oerhört viktigt. Det krävs lättnader för våra småföretagare- då de är grunden för nya jobb.

4. Skolsatsningar, sommarjobb och lärlingsetableringar är mycket bra- ett trendbrott som en opposition får svårt att motsätta sig.5. Sänkt skatt på biogas och landel är förstås mycket välkommet- en åtgärd som regeringen nu vidtar för att återställa s-regeringens fatala misstag att införa Pumplagen, som enbart gynnade etanol.
Läs även Trollhättans tidning

onsdag 14 april 2010

Arktis och förnybar energi i fokus

Utvecklingen i Arktis är alarmerande. Avsmältningen innebär ett miljöproblem i sig- detta parat med ökade transporter sjövägen.
I samband med mötet med Nordiska rådets miljö och näringsutskott stod det klart att det redan inträffat ett hundratal fartygsincidenter i närområdet under kort tid.
En ökad olje/gasutvinning samt en uppenbar risk för fler och allvarligare katastrofer i detta unika och känsliga område är frågor som måste tas på högsta politiska nivåer.
Föreslog att Nordens samtliga berörda ministrar, vid Nordiska ministerrådet, skall tillskrivas- vilket kommer att ske.

Som en av två rapportörer för förnybar energi i de nordiska länderna kunde vi, Ole Vang från Danmark och undertecknad informera om det påbörjade arbetet att analysera möjligheterna till en högre ambitionsnivå i energisamarbetet, utvecklingsmöjligheter vad gäller förnybar energi och möjligheter att exportera överskottsenergi, producerad av förnybara energislag.

Spännande arbete.

torsdag 8 april 2010

Trädgårdsmässan- en oasPå bilden syns Anders Ygeman, s, Claes Västerteg,c, undertecknad samt Tina Ehn, Mp


Var på trädgårdsmässan idag. Massor med folk, inspirerande utställningar och härliga dofter av blommor och jord.

Vi var fyra politiker som var inbjudna till en debatt om Fritidsodlingens och Trädgårdsodlingens betydelse.
Vi var ganska överens om tagen fast socialdemokraten Anders Ygeman försökte få publiken att tro att mördarsniglarna invaderat landet efter det att Alliansen tog över makten.Hade S suttit kvar hade de inrättat en nationell strategi och utrotat dem.
Vän av ordning, Claes Västerteg,c, frågade om snigeln verkligen kom till Sverige 2006.Att vi måste satsa på mer gröna ytor, fler kolonilotter och odlingsmöjligheter råder ingen tvekan om. För människans välbefinnande, för närodlade livsmedel, för den biologiska mångfaldens skull.

måndag 5 april 2010

En infrastrukturplan som heter duga- samt satsningar på barn/ungdomar

En infrastruktursatsning på nästan 500 miljarder kronor. En historisk satsning, där möjligheter kommer att finnas för att göra de underhåll som hårt eftersatts, samt nysatsningar på framförallt vägar och järnvägar.

Västsverige är vinnare" Det bästa påskägg vi kunde få" enligt det socialdemokratiska kommunalrådet Annelie Hultén.

Det är ju trevligt att en socialdemokrat kan kosta på sig att berömma regeringen och inte upprepa det tröttsamma mantrat " för lite och försent".

Den extra satsningen på flerbarnstillägg, sommarskola och sommarjobb kan underlätta tillvaron för många personer.
Nu krävs det att kommunerna tar vara på statsmedel och ordnar fram såväl sommarskoleplatser som arbetstillfällen.