onsdag 23 mars 2011

Sverige turistminister folkpartisten Liselott Hagberg

Sverige behöver en turistminister. Turistnäringen måste ses och uppskattas, då Sveriges välstånd, nya arbetstillfällen och fler levande bygder kommer att vara beroende av denna bransch, som nu har gått förbi såväl järn, stål och bilindustrin.

Ingen kan vara lämpligare som turistminister än vice talman Liselott Hagberg, folkpartiet.
Också detta år var Liselott Hagberg och Folkpartiet representerade vid Tillväxtdagen i samband med årets TUR-mässa i Göteborg.
Rese och turistnäringens trendanalys pekar på en svindlande omsättning på 500 miljarder kronor år 2020. En fördubbling, och helt i linje med den tillväxt man kunnat se under de senaste sju åren.

Man bedömer att svenska fritidsresenärer och utländska besökare kommer att stå för tillväxten både i antal och i omsättning.
Det är möjligt endast med en politisk vision som underlättar ertableringar och satsningar, kraftfulla åtgärder och en insikt att tillvarata entreprenörernas skaparkraft.
Detta är helt i linje med ett liberalt synsätt.

tisdag 8 mars 2011

Sorg och glädje över kvinnodagen

Det är givetvis en stor sorg att vi skall behöva ha en speciell kvinnodag för att uppmärksamma de orättvisor och skillnader som fortfarande råder på grund av kön.

Att kvinnor runt om i vår värld systematiskt utnyttjas sexuellt, att många kvinnor inte får den hälso och sjukvård de skulle behöva, rätt till skolgång eller möjligheter till ett lönearbete är förstås helt oacceptabelt.

Utan jämställda villkor och respekt för varandra får vi ett svagare samhälle. Flickor och pojkar behöver positiva förebilder, inom livets alla områden.

Det är lika viktigt med fler män inom omsorg och förskola som det är att få fler kvinnor på ledande poster i näringsliv och politik.

Att vi kommit långt i Sverige är positivt- men vi har fortfarande en bit kvar.

onsdag 2 mars 2011

Även gömda barn får rätt att gå i skolan

Äntligen!

Med stor glädje kan jag konstatera att Folkpartiets envetna kamp för de mest utsatta barnen lett till resultat.att ge gömda barn rätt till skolgång.

Nedan följer utdrag ur Jan Björklunds pressmeddelande:

Idag har regeringen enats om att gömda barn ska ha rätt att gå i skolan. Det är mycket glädjande och något som jag och Folkpartiet har arbetat för under en lång tid. Överenskommelsen är en seger för de gömda barn som finns i Sverige och med den kan Sverige leva upp till Barnkonventionens krav på att alla barn ges rätt till skolgång.
Alla barn har rätt att gå i skolan oavsett vad föräldrarna har gjort och inte gjort. Barnen kan inte hjälpa att familjen befinner sig i Sverige utan tillstånd.
Nu ska regeringen, med utgångspunkt från de förslag som lämnats av utredningen om rätt till skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd, se över lagstiftningen och rätten till skolgång för dessa barn. Frågan har grundligt utretts två gånger under förra mandatperioden och nu det är dags att gå från ord till handling.
Det får aldrig vara barnen som kommer i kläm. Barn ska kunna gå till skolan utan att vara rädda för att det leder till att de utvisas. Gömda barn har rätt till skolgång.

tisdag 1 mars 2011

Slå vakt om Sevicekontoren med bland annat Försäkringskassan

Besökte för ett tag sedan servicekontoret Alingsås
På detta kontor samverkar Försäkringskassan,Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.
En dörr in. Ett personligt mottagande och vägledning till rätt instans och rätt person.

Min uppfattning är att det är mycket värdefullt att slå vakt om bemannade kontor och god service till kommuninvånarna. Långt ifrån alla klarar av att enbart kommunicera via datorn. Det krävs ofta ett personligt möte för att få fullödig information och svar på allehanda frågor.

Servicekontoren borde vi tvärtom slå vakt om, varför Försäkringskassans förslag om att minska sin närvaro tycks som en kortsiktig ekonomisk lösning.