fredag 27 september 2013

En klimatrapport att ta på största allvar

 

Under veckan har en arbetsgrupp för FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, arbetat i Stockholm för att godkänna IPCC:s femte klimatrapport. Rapporten har till uppgift att sammanfatta de sex senaste årens klimatforskning. Det är ett stort antal forskare från hela världen som medverkat i rapporten. Hela IPCC:s rapport vilar på ett mycket gediget material där inte mindre än 9200 vetenskapliga publikationer legat till grund för rapportens slutsatser.

– De tre senaste decennierna har varit varmare än något annat decennium sedan 1840 vilket är djupt oroande. Faktumet att haven kraftigt värms upp med stigande havsnivåer som följd är också allvarsamt. Smältande isar i Arktis innebär förödande konsekvenser för mänskligheten.

– Reduceringen av uppvärmningstakten, som förbryllat många och inspirerat klimatskeptikerna, bedöms dock av forskarna vara en tillfällig avstanning. Av rapportens slutsatser står det istället klart att forskarna menar att merparten av de oroande prognoserna från förra rapporten kvarstår. Jorden blir varmare, havsytan stiger väsentligt och havsisen i Arktis smälter bort. Detta är orsakat, med 95 procents säkerhet, av människan. Det stärker bilden av att 2-gradersmålet inte är tillräckligt,

– Det vilar nu ett mycket stort ansvar på oss politiker och andra beslutsfattare att arbeta vidare och ta IPCC-panelens slutsatser på största allvar. I närtid krävs ett tydligt ställningstagande och en stark viljeinriktning vid den internationella klimatkonferensen COP 19 i Warszawa i slutet av året. I Warszawa behövs det förberedas för ett nytt bindande, globalt klimatavtal som måste komma på plats senast 2015 vid COP 21 i Paris.

onsdag 4 september 2013

Ett storbesök med angelägna frågor på agendan

Ingen kan ha undgått Obamas intåg i Stockholm!

Ett besök som sätter Sverige på kartan, och som givetvis har betydelse för vårt land och för regeringen. Bilden av ett liten land som ändå uppmärksammats stärker förstås självförtroendet!

De frågor som förväntas tas upp är glädjande nog miljö och klimatfrågan. Om några veckor kommer IPCC: FN:s klimatpanel att i Stockholm lämna sin rapport. Förmodligen inser alltfler regeringschefer att läget är allvarligt, att skarpare insatser nu krävs, och att USA har ett oerhört stort ansvar.

Det är klokt att Nordens regeringschefer inbjuds- det stärker det nordiska samarbetet ytterligare och signalerar värdet av det unika samarbetet som präglat Nordenarbetet.

Syrienfrågan är definitivt oerhört känslig. Om Obama har för avsikt att söka stöd för en invasion utan säkerhetsrådets stöd lär han vara ute i ogjort väder. Historien förskräcker.

Samlade fördömande och kraftfullt agerande för att avsätta Assad, samt stöd för ett oerhört utsatt folk krävs givetvis. Att möta en diktator är svårt- mycket svårt!