torsdag 24 oktober 2013

Häktade Greenpeaceaktivister i Ryssland behöver vårt stöd

 

Svenske medborgare och miljökämpen Dima Litvinov sitter tillsammans med 29 andra personer häktade i ryskt fängelse på grund av att de, på internationellt vatten och med fredliga medel protesterat emot oljeborrning i Arktis mest sköra marina område.

Straffet som de riskerar är horribelt, även om sjöröverianklagelsen tycks bytas ut emot den något "mildare" anklagelsen " huliganism". Huliganism innebär dock hela 7 års fängelse, vilket är fullständigt horribelt.

Just nu hanteras fallet av UD:s konsulära avdelning. Om gruppen tvingas kvar i häkte ytterligare en tid krävs det agerande från Regeringen och utrikesministern för att Dima och hans vänner snarast kan återkomma till sina respektive hem. Flera folkpartister har skrivit under ett protestbrev för att stödja de fängslade, samt i protest mot den ryska regeringens sätt att kväsa yttrandefriheten.


onsdag 16 oktober 2013

Ekonomiska styrmedel kan möjliggöra livsnödvändiga ekosystemtjänster


 

 
Det är glädjande att ta del av utredare Maria Schultz betänkande SOU 2013:68”synliggöra värdet av ekosystemtjänster” .Det står utom all tvivel att ekosystemtjänster som vattenrening, pollinering, koldioxidlagring och syresättning måste inkluderas i samhällsplaneringen framgent om utarmningen av den biologiska mångfalden skall hejdas. En fjärdedel av växter och djur är redan hotade vilket är mycket alarmerande.

 
Ekosystemtjänsterna bidrar också i allra högsta grad till människors hälsa och välbefinnande men är också en buffert vid klimatförändringar.

 
Jag förväntar mig att regeringen tar denna utredning på största allvar framförallt för kommande generationers skull, men också för affärsutveckling och nya innovativa arbeten med fokus på hållbarhet. Det krävs en tydlig vägledning till företag, kommuner och regioner.

 
Att utveckla ekonomiska styrmedel som miljöräkenskaper, att ge ekosystemtjänsterna ett värde, har redan beslutats inom ramen för miljömålsarbetet, där värdet av ekosystemtjänster skall vara allmänt kända och integrerade i politiska och ekonomiska beslut- senast 2018.

 
I detta arbete krävs också att ägarpolicyn i våra statliga bolag utvecklas samt att den offentliga upphandlingen blir ett kraftfullt instrument.

 
FN:s konferens i Nagoya om biologisk mångfald , TEEB, ett internationellt projekt kring ekonomi, ekosystem och biologisk mångfald och en värdefull utredning leder nu fram till konkreta resultat i Sverige. Det är glädjande.

onsdag 9 oktober 2013

Stolt över de liberala, välljudande, rösterna Malmström och Wikström

Mitt i de svåraste mänskliga tragedier krävs såväl snabba och effektiva räddningsinsatser, medmänsklighet och engagemang samt ett en insikt om människors lika värde.

Utöver detta krävs också beslut på hög politisk nivå om lösningar för att undvika liknande tragedier framgent.

Just nu har vi alla Lampedusakatastrofen på våra näthinnor. I Italien utlystes sorgedag, en och många dagar av sorg som vi delar i många länder.

Det är värdefullt, och nödvändigt inför framtiden, att nu arbeta för gemensamma löften om ansvar för människor på flykt. Ett ansvar som samtliga 28 länder nu behöver ikläda sig!

Cecilia Malmström, numera kommissionär, tidigare EU-minister samt  EU-parlamentariker Cecilia Wikström, tidigare riksdagsledamot för FP, har snabbt agerat, genom krav på EU-gemensamma beslut om lagliga vägar att ta sig till Europa, samt att i flyktingläger, via temporära konsulat ,ges möjlighet att ansöka om visum.

Att flyktingsmugglare nu tjänar grova pengar på att transportera flyktingar i livsfarliga farkoster är fruktansvärt. Detta kan bara stoppas om andra lagliga vägar öppnas. Därför är de liberala starka rösterna så välljudande!