torsdag 28 november 2013

Warszawa, Vuollerim och vargar

Det är omväxlande att vara politiker- men samtidigt svårt då man ständigt ställs inför nya uppgifter och utmaningar.

Fick detta år följa klimatöverläggningarna på håll, och var förvånad över den svaga mediebevakningen. Betydligt fler journalister fanns på plats när klimattoppmötet var på Bali, i Cancun eller i Durban! Trots att det är närmare till Warszawa- eller var det därför??
Resultatet var hur som helst en stor besvikelse- besluten går åt fel håll- inte minst pga Japans och Australiens besked att de inte är beredda att fullfölja sina åtaganden. Bedrövligt!
Sverige med Lena Ek i spetsen stod för de positiva nyheterna då arbetet kring " LOSS AND DAMAGE" ersättningar för fysiska skador vid klimatförändringar. Tom miljörörelsen gav de svenska insatserna beröm- det vill inte säga lite!

Mötet med Vuollerimgruppen pekade på andra möjligheter. Att genom en förstudie visa på vilka möjligheter som kan finnas för att åter förmå Vattenfall att låta en uttorkad älvfåra få liv igen.
Experter finns, kommuner som är beredda att äga denna förstudie finns.
En uppvaktning hos landshövdingen Österberg kan förhoppningsvis ske- för gemensamma krafttag( i dubbel bemärkelse).
Nina Lundström driver uthålligt på i dessa frågor.

Imorgon justeras rovdjurspropositionen! Då får vi besked om hur Socialdemokraterna ställt sig till Alliansens försök att nå en blocköverskridande överenskommelse.