torsdag 21 juni 2012

Höga Rio- förväntningar grusades

Sveriges och EU.s höga ambitioner räckte inte, trots stora ansträngningar och åratal av förberedelser.
Vid en noggrann genomläsning av de 50-sidiga dokumentet finns det förvisso en hel del positiva skrivningar, som tar upp såväl demokrati, grön ekonomi, fattigdomsbekämpning och ökad jämställdhet. Men de skarpa besluten saknas. Det är alltför diffusa formuleringar.

Detta innebär att det kommer att krävas stora ansträngningar av varje lands regeringar att prioritera miljöfrågorna och tillvarata de plattformar och utrymme som trots allt kan läsas in.
Resurser och ledarskap krävs nu mer än någonsin!

Att FN-systemet måste reformeras råder det ingen tvekan om. Det är inte acceptabelt att ett fåtal länder ständigt blockerar nödvändiga beslut. Ett antal länder fungerar mer som släpankare än motorer.

Den unga flickans ord, då hon talade till världens ledare vid Riomötet , ringer fortfarande i mina öron då hon avslutar med orden: " Are You here to save Your own face, or are You here to save us?"

måndag 11 juni 2012

Skogsfrågorna är heta i riksdagen


Nästa vecka är det dags för Riokonferensen om Hållbar utveckling.
Grön ekonomi, ekosystemtjänster,biologisk mångfald och kvinnornas delaktighet för en hållbar utveckling är några områden som är aktuella i Rio.

Denna veckan debatteras skogen i Sveriges riksdag.


Maciej Zarembas artikelserie i DN om den svenska skogen har satt skogsfrågorna högt på den politiska dagordningen, därför inbjuder Folkpartiet liberalerna till ett seminarium för att belysa olika ståndpunkter.

Tid:
Torsdagen den 14 juni kl 13-16

Plats:
Riksdagen - lokal meddelas vid anmälan

En mängd intressanta talare kommer att finnas på plats i panelen såsom Maciej Zaremba, journalist, Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen, Karin Åström vice ordförande, Naturskyddsföreningen, Peter Högberg, professor i skoglig marklära, SLU, Anders Lindroth, professor i naturgeografi, Lunds universitet, Elisabeth Salander-Björklund, vd Bergvik Skog, Jan Lundin, vd för

Rese- och Turistnäringen i Sverige, RTS samt Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.


Moderator
är Joachim Gustafsson, kommunikationschef på Karlstad universitet.

Kaffe kommer att serveras.

Obligatorisk anmälan till:senast den 13 juni.

Varmt välkomna!