onsdag 31 oktober 2012

Mediarubriker riskerar rasera framtida vargförvaltningsarbete


Efter en omfattande process baserad på forskningsresultat har Alliansföreträdare medvetet avstått från att fokusera på antal individer, utan mer fokuserat på  en gynnsam bevarandestatus med en  utgångspunkt och inriktning emot "den lägre delen av spannet" utan numerärfokus..
 I Naturvårdsverkets underlag anges vilka åtgärder tillsammans med inflyttningar av varg och/eller utsättningar av vargvalpar som krävs för att säkerställa detta en gynnsam bevarandestatus. 
Detta  ingår i förvaltningsplanen för varg.
Skall vi ha fortsatt rådighet för vargförvaltningen har de insatser vi löpande redovisat för EU-Kommissionen varit avgörande, men också fortsatt dialog med Kommissionen är avgörande
 
 
Skall vi på ett seriös sätt kunna fokusera på en gynnsam bevarandestatus och skapa acceptans för en livskraftig vargstam krävs ett seriösare samtal, också i samband med mediabevakningen.

Populistiska rubriksättningar och utspel riskerar att rasera det vi nu byggt upp i vårt arbete för en hållbar förvaltning av våra rovdjur. 

söndag 28 oktober 2012

Nordisk kraftsamling i Helsingfors

Under veckan samlas åtskilliga ministrar och parlamentariker från de fem nordiska länderna och tre självstyrande områdena. Sessionen inleds med att nordens statsministrar deltar i en debatt som i år har temat " utmaningarna för den nordiska välfärdsstaten" . Syftet med denna debatt är att identifiera konkreta åtgärder och initiativ.
Man kan räkna med att ungdomsarbetslöshet, ekonomi, miljö, energi och integration är några utmaningar som kommer att lyftas fram.
Under veckan kommer senare forskning och utbildning att behandlas liksom närings- och miljöfrågor samt välfärd- och mångfaldsfrågor för att nämna några större områden.
Vid mitt utskotts möte( miljö och naturresursutskottet) med nordens miljöministrar kommer RIO-konferensens uppföljning att diskuteras liksom Svanenmärkningen.

Dagarna kommer också att innehålla försvarsfrågor i Norden, EU-samarbetet, engagemang i Vitryssland och bekämpning av människohandel samt tillsättande av en Nordisk ombudsman- för att minska gränshinderproblematiken.

På tisdag kommer Sveriges statsminister att presentera det kommande svenska ordförandeskapsprogrammet för nordiska ministerrådet 2013.

Det är kraft i det Nordiska samarbetet ! Gemensamma beslut kan också leda till mer kraftfulla åtgärder, i såväl Norden och Europa.

lördag 20 oktober 2012

Bestörtning, vrede och sorg över bordningen av Ship to Gaza

Jag känner bestörning över att ett seglande budskap om fred, försoning och humanitet återigen mötts av bordning och fängslande. Jag känner också vrede över att  internationellt vatten nonchaleras men framförallt sorg över att alla försök, hittills, att bryta blockaden varit fruktlösa.

Nu krävs intensifierade internationella ansträngningar för att häva blockaden och säkerställa att Mänskliga rättigheterna omfattar alla.

Tiden för en tvåstatslösning håller på att rinna ut!