lördag 27 november 2010

En ny politisk karta

Söndring eller förnyelse?
Partiernas eftervalsanalyser har fört med sig både dramatik och separationer. Mest dramatik har socialdemokraterna bjudit på. Den ene efter den andra/e kandidaten tackar nej. Men vi har ju hört förut hur Nej förvandlas till Ja.
Det blir nu lättare för Alliansen i utskott och kammare sedan oppositionen splittrats att finna stöd från något av partierna. Framförallt från S eller MP.
Denna söndring kan på sikt leda till en förnyelse, där Alliansen tvingas till en fördjupad dialog med S eller Mp.
Jag är övertygad om att frågorna vinner på detta i längden. Detta har nu visats i betygsfrågan där Jan Björklund efter diskussion med Mikael Damberg, s, kommit fram till en gemensam hållning i betygsfrågan.
Lärarförbunden applåderar detta.

torsdag 18 november 2010

Västsahariernas och palestiniernas sak är vår

Som liberal och medmänniska kan jag inte acceptera att människor tvingas leva under en ockupationsmakt. År ut och år in.
Under den gångna helgen lyftes Västsaharas situation återigen upp på bordet vid Liberala Internationalens möte, och nästa vecka anordnar riksdagens Israel-palestinska nätverk ett möte om situationen på Västbanken.

Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975. I samband med ockupationen flydde en stor del av Västsaharas civilbefolkning till Algeriet,
där de än idag lever i flyktingläger i Tindouf. Ungefär 150 000 människor bor i lägren och en
hel generation har vuxit upp i landsflykt.

Israel har i 40 år ockuperat Palestina. Palestiniernas livsutrymme begränsas alltmer. Muren/barriären är till stora delar uppförd på palestinskt område och förhindrar möjligheter att nå åkrar/ägor/vattenkällor eller kunna ta sig till skola, sjukhus eller arbete.
Byggen av bosättningar på ockuperad mark fortsätter, vilket försvårar fredsansträngningarna ytterligare.

På Gaza är situationen allmer desperat.

torsdag 4 november 2010

debattens vågor går stundtals höga i Sveriges riksdag

Det märks tydligt att tonen har skärpts i riksdagsdebatterna. Argumenten har vässats, oppositionen kritiserar nu öppet varandra och Sverigedemokraterna tvingas under ett par dagar motivera sina argument mer än man gjort under en hel valrörelse.

Möjligen kommer detta att innebära ett ökat intresse för allmänheten att ta del av de politiska debatterna men framförallt kommer det att innebära att skiljelinjerna blir tydligare.

På Nordiska rådets session i Reykjavik skärptes också tonen i en debatt rejält. Danmarks utvisning av nordiska medborgare som kommit i behov av samhällets stöd och hjälp upprörde alla. Nästan. Sverigedemokraternas företrädare drog paralleller till en svensk misslyckad invandringspolitik och gav Danmark sitt stöd.
En gravid isländsk kvinna som blir utvisad från Danmark kan väl näpperligen bero på en svensk flyktingpolitik!
Så ensidigt kan man bara inte se på politiken.