torsdag 21 februari 2013

Välkommet besked om en mer balanserad liberal energipolitik

Ett välkommet besked som efterfrågats av  många liberala miljövänner presenterades häromdagen av ordförande för Folkpartiets miljöarbetsgrupp Karin Karlsbro.

Miljöarbetsgruppen har överlämnat sin rapport till Partiledningen och med all sannolikhet kommer ett antal förslag att inrymmas i Folkpartiets nya partiprogram.

Bland annat en mer balanserad syn på energifrågan, där FP kommer att fokusera mer på förnybar energi än tidigare.

Men också ett ökat fokus på en gammal liberal hjärtefråga- naturvården och den biologiska mångfalden. Det kommer att innebära att vindkraftsetableringar inte kommer att förordas av FP i naturskyddade områden, där vi särskilt pekar ut kust och fjällvärrlden.

För egen del hade jag idag hoppats att regeringen varit beredd att undersöka möjligheten att ta ut en mineralskatt. För mig ter det sig som orimligt att prospektörer och mineralbolag skall tillåtas ta ut fyndigheter ur jorden utan i stort sett någon skatt.
I minearlstrategin som idag presenterades fanns dock ett starkt miljöavsnitt, som jag välkomnade!