onsdag 29 april 2009

att stämpla barn som brottslingar

Ingen föds givetvis som brottsling. I den bästa av världar får barn kärlek och vägledning under sina barn och ungdomsår. Tack och lov är detta ändock det vanligaste. Då föräldraansvaret brister har i många fall någon annan vuxen kunnat träda in och ge det stöd som varje barn behöver, för att bli en trygg vuxen med självförtroende och sunda värderingar.

De barn och ungdomar som tillägnat sig en brottslig "karriär" måste på många olika sätt få hjälp att bryta detta beteende.

Det är därför bra att Alliansregeringen krävt att alla brott skall utredas.Det är bra att sociala myndigheter , skola och anhöriga samarbetar och det är bra att fler insatser görs så tidigt som möjligt.

Det är däremot mycket tveksamt att gå så långt som Fp:s rättspolitiska arbetsgrupp föreslår, bland annat med förslaget att ställa barn under 15 år inför rätta.
Ett förslag som kommer att diskuteras vid Folkpartiets landsmöte i höst, och förhoppningsvis förkastas.http://www.dn.se/opinion/debatt/barn-som-begar-brott-ska-stallas-infor-ratta-1.849412
Folkpartisten Ingrid-Ronne-Björkqvist står för en annan syn, där hon inte vill stämpla barn som brottslingar. Björkqvist lyfter fram andra verktyg att användas för att få dessa barn/ungdomar att bryta sin brottsliga bana.
http://www.dn.se/opinion/debatt/stampla-inte-barn-som-brottslingar-1.853712

Det krävs en hel arsenal av goda insatser, en hel by krävs ju för att fostra ett barn. Att redan på barnavårdscentralerna uppmärksamma när barn far illa, snabbare insatser i skolan när tendenser märks, men också ökat stöd till föreningsliv, ideella verksamheter och drogförebyggande arbete.
Lärlingsplatser, som är ett utmärkt folkpartiförslag, kan ge det självförtroende som är så viktigt.

Det handlar också om goda förebilder, tilltro till sin omgivning och tro på framtiden.

tisdag 28 april 2009

Tre röster

Strax innan jag lämnade Jerusalem för vidare färd mot Stockholm hann jag med att samtala med tre intressanta personer.


Sara Yarden, jurist- 3-barnsmor- judinna samt både israel och svenska .Sara är bosatt i Jerusalem sedan 2005 och anställd av Diakonia sedan två månader tillbaka.
Sara berättar att hon alltid varit intresserade av mångreligiös dialog. Hon är bekymrad över den situation som råder och anser att religionsdialog och IHL (internationella humanitära lagar) kan vara viktiga verktyg i fredsarbetet..

- Det är 40 år sedan ockupationen inleddes, ett tillfälligt tillstånd har permanentats, det är ohållbart, säger Sara och pekar på den olyckliga segregationen och separationen, där normala kontaktytor saknas.

-Man måste komma överens, träffas och lära känna varandra som människor. Jag vill inte ha ett stängt samhälle med ockupation. Mina barn skall kunna känna stolthet över sitt land, avslutar Sara som också ser ett bekymmer över en antisemitism.


Vinodh Jaichand, director för Det irländska centrat för Mänskliga rättigheter och Gilbert Marcus, advokat från syd-Afrika. har båda erfarenheter från syd-Afrika under apartheid-tiden, och pekar på likheterna vad gäller separationer, fast utan murar.
De pekade på den begränsade rörligheten och förbud att vistas i ”fel” område.
Gilbert nämnde att de svarta arresterades om de uppehöll sig inom de vitas områden.
Vinodh lyfte särskilt fram den dagliga förödmjukelsen som skedde i syd-Afrika och som han också upplever att den palestinska befolkningen får utstå.
- Avsaknad av värdighet, respekt och förödmjukelsen är värre än allt annat, säger Vinodh.
- Klasskillnaderna som var förhärskande och den underklass som de svarta utgjorde återspeglas också i det israeliska och palestinska samhället, menar Gilbert.

De pekar på dialog som det viktigaste verktyget, samt också , precis som Sara, på implementering och efterlevnad av internationella humanitära lagar.

Vinodh avslutar, med sin erfarenhet också från Irland, att en fredlig lösning är möjlig.

Tre röster - så olika utgångspunkter, men med en gemensam analys av verksamma lösningsmodeller.måndag 27 april 2009

Sammanträde och möte med fängelseläraren


Dagen idag har handlat om Internationell humanitär rätt, utvärdering av Diakonias arbete med dessa frågor men också diskussioner om Gaza.

Det är problematiskt för hjälparbetare att komma in i Gaza- Al Mezan - den ideella människorättsorganisationen- informerar om det svåra läge som fortfarande råder.

Jag är fortfarande mycket upprörd över att många av oss förhindras att med egna ögon ta reda på hur situationen är. Kommer att gå vidare med detta när jag kommer tillbaka.

Liksom vikten av att Sverige under ordförandeskapshalvåret tar chansen att lyfta fram mellanösternsituationen. Såväl EU som USA behöver finnas med för att inte enbart en fredsprocess utan en varaktig fredslösning skall komma tillstånd.


Åt idag lunch med en fängelselärare som berättade för mig om att han organiserar undervisningen för de tusentals israeliska och palestinska barnen mellan 12- 18 år som sitter i fängelse. 12-åringar i fängelse! Stölder, stenkastning men också grövre brott har lett till dessa straff.

Återanpassningen efter fängelsetiden fungerade sällan, få återvände till skolan, några lyckades få arbete medan det för många saknades hopp.


Att sätta barn i fängelse är brott mot internationella humanitära lagar. Barnkonventionen skall också vara ett skydd.

Det är därför ofattbart att detta kan få fortgå samtidigt som omvärlden tiger.


söndag 26 april 2009

Förvägrades inresa till Gaza- barn i Hebron- israelisk politiker i Tel Aviv

Inresan till Gaza förvägrades - någon orsak angavs inte.

Efter den första besvikelsen gällde det att snabbt ändra planerna. Några av oss från "internationella rådsgruppen" tog oss till trakterna runt Hebron och fick möjlighet att besöka en skola som saknade det mesta av skolmateriel, liksom el. Känner fortfarande med grabben (på bilden)som berättade om hur han och hans klasskamrater varje dag får springa i ca en timme efter den israeliska militärjeepen för att få skydd mot bosättarna.


Träffade senare en familj som också pga trakasserier från bosättare blivit minst sagt problematisk. Avsågade kraftiga vinplantor runt hela huset, avklippta ledningar samt skräp inkastade på tomten var några synliga bevis på en pågående svårlöst konflikt.


Mötet med en liten grupp från ett kristet fredsteam ( CPT) , som bodde i den mycket fattiga byn som gränsade till vår skola, visade att det mitt i eländet finns stödjande människor.

Hann också med en rundvandring i Hebron samt möte med en människorättsorganisation med innan vi tog oss tillbaka till Jerusalem.


Möte med Yossi Beilin
Ett snabbombyte innan den timslånga resan till Tel-Aviv för ett möte med den israeliske politikern Yossi Beilin. Har träffat honom vid flera tillfällen och uppskattar hans arbete i samband med Geneveinitiativet. Beilin är mycket öppen för en konstruktiv fredslösning och hoppas mycket på Obamas möte med Netanya i slutet av maj. Han hoppas att Obama skall presentera en Iran-Israel- Palestina-lösning.


Vi hann gå igenom allt från internationella humanitära lagar och ockupationen till EU: s och Sveriges roll , inte minst med tanke på ordförandeskapet.
Hoppas kunna förmedla en del av detta vidare till berörda politker.

Var glad att Göran Gunner följde med mig vid detta tillfälle, då samtalet fick flera viktiga ingångar tack vare Göran.

lördag 25 april 2009

Kvinnan i tältet och prästen i Betlehem

Såg tältet vid sidan av vägen och fick ett infall att ta mig nedför slänten och försöka få kontakt.

Tältdörren var öppen, en äldre kvinna( i min ålder förstod jag något senare ! ) satt på en stol och jag vinkades in. Mitt emot henne satt en yngling- som till min lycka kunde engelska.

Jag bad henne berätta sin historia, och ynglingen tolkade.

"Motades bort från västra Jerusalem 1948- Fick alla tillstånd att bygga oss ett hus i östra delen- 1999 började hoten och attackerna av bosättarna - strömledningar kapades, vattnet stängdes av- hot- gevärsmynning genom fönstret.
9 november 2008 kom 50 israeliska soldater in i huset, min rullstolsburne make knuffades ned på golvet- avled efter 3 veckor på sjukhuset. Jag bands, möblerna forslades bort ( räkning på borttransporten , ca 6000 svenska kronor tvingades jag senare betala."

Denna stronga kvinna har rest ett tält inte så långt från sitt igenmurade hus. Tältet har slitits ned vid 10 tillfällen, men med vänners hjälp rests upp igen. Hur länge denna kvinna skall orka med sitt civila motstånd kan man undra.

En annan strong person som hittills orkat och som ständigt ingjuter hopp och framtidstro i sin omgivning är prästen Mitri Raheb.

Tog mig till Betlehem för att möta honom.
Mitri arbetar målmedvetet för att skapa framtidstro och positiva tankar också genom musik, konst, utbildning. Ett kulturcentra har tillskapats vägg i vägg med kyrkan.

Denna kväll hade man på centrat en konsert med en manskör på 250 personer. Helt fantastiskt.
Hela publiken tycktes glömma den svåra situation man lever under, för ett par timmar.

Mitri Raheb anar nog inte vilken insats han gör. För mig framstår han som en Gandhi.

fredag 24 april 2009

Jerusalem och Ramallah

Dagens första möte ägde rum på UNRWA:s huvudkontor i Jerusalem. Fick en bra genomgång av UNRWA:s verksamhet samt över den rådande situationen. Ordet "de-development" återkom. En försämring istället för en utveckling.

Direktorn Barbara Shenstone, tillsammans med svenske ekonomen Per Wanger beskrev skol- och hälsoverksamheterna, jobbsatsningar samt livsmedelsbistånd. Men också om krympande resurser för FN-organet.

Barbara pekade på hur UNWRA skall vara hoppet och ljuset i det "kollektiva trauma" många palestinier upplever, när familjens hus rivs, när friheten beskärs och när överlevnads-möjligheterna krymper.

Jag grep tag i halmstrået om microlån. Det löser inte den grundläggande problematiken, men kan ge en bättre tillvaro för ett antal personer.

Skall undersöka detta mer- och förhoppningsvis hinna träffa några företagare som brutit arbetslöshetsgisslet.Under eftermiddagen tog jag mig till Ramallah och fick ett timslångt möte med politikern Mustafa Barghouti. en demokratisk aktivist och ledare för partiet Palestinian National Authority.

Mustafa är tydlig och rättfram. Han har en övertygelse att det är demokrati, icke-våld,internationell solidaritet och arbete som är lösningar och var frän i sin kritik av såväl Israel som Hamas.

Att över 11 000 politiker sitter fängslade, att biståndsmedel styrs till polisväsendet istället för skola och utbildning ansåg han vara ett allvarligt demokratiskt problem.

Han vädjade till Sverige att arbeta för att internationell humanitär rätt upprätthålls.Kvällens möte Göran Gunner , bland annat forskare i svenska kyrkan tillika författare, gav ett tillfälle att tillsammans med någon reflektera över dagens intryck, och få en härlig promenad genom gamla stan.

Mellanöstern i fem dagar

Har för några timmar sedan anlänt till Jerusalem. Kommer att delta i ett internationellt rådsmöte måndag och tisdag. Fram tills dess tar jag tillfället i akt att möta människor som på olika sätt arbetar för en lösning av denna långvariga konflikt.
Återkommer med reflektioner efter varje dag.
På programmet står allra först UNRWA här i Jerusalem.

torsdag 23 april 2009

Friluftslyftet - i dubbel bemärkelse

Att det är dags för ett Friluftslyft anser många av oss. De svenska friluftsorganisationerna har nästan 2 miljoner medlemmar. Ung och gammal, kärnfriska eller med funktionsnedsättningar, alla har möjlighet att på sina villkor njuta av att idka friluftsliv.

För hälsans skull, för gemenskapens skull, för insikten om miljöns och naturens skull och sist men inte minst för glädjens och njutningens skull.

Ett Friluftslyft kan innebära såväl en ekonomisk förstärkning som en ökad medvetenhet om värdet av att lämna datorskärm och TV-soffa för en stunds motion i skog och mark.

Forskningen ger vid handen att:
¤ Vandring i skogen gör att puls och blodtryck minskar, liksom stressen.
¤ Naturbaserad livsstil ger äldre bättre hälsa.
¤ Personer som rör på sig halverar risken att dö av hjärt- och kärlsjukdomar.

Idag har svenskt friuftsliv haft sin årsstämma. En imponerande årsberättelse lades till handlingarna och friluftsorganisationerna "ger järnet" för att förmå många av oss att ta vara på, glädjas och njuta av naturen. Samt må bättre.
Bättre erbjudande är svårt att få.

http://www.svensktfriluftsliv.se/

tisdag 21 april 2009

Migrationsprat med Billström över en kopp te


Precis klockan 15 infann jag mig på Rosenbad 4, för ett möte med Tobias Billström. Uppskattade initiativet och hade en mängd frågor att dryfta.

Kvinnors särskilda flyktingskäl, apatiska barn, asylsökande, uppföljning av avvisningar, arbetskraftsinvandring med mera, med mera.

Det är viktigt att Sverige har en generös och solidarisk migrationspolitik. Det hänger givetvis också ihop med en framgångsrik integrationspolitik, men också att både ha lärt sig sitt nya språk och ha fått in en fot på arbetsmarknaden.

Min förhoppning är att Sverige skall lyfta dessa frågor i samband med ordförandeskapet, så att samtliga medlemsländer tar ett solidariskt ansvar och antar en human flykting- och migrationspolitik.fredag 17 april 2009

Förnybar energi i Norden

Befinner mig just nu på ett möte med Nordiska rådets miljö och naturresursutskott. Förnybar energi är på dagordningen.
Ett gemensamt vindkraftsprojekt vid Kriegers Flak i Östersjön presenterades, liksom en gemensam elcertifikatmarknad för en miljövänlig energiförsörjning i Norden.
Bjarne Juul-Kristensen från Energistyrelsen redogjorde för EU-förhandlingarna om grön el-handel.
20% förnybar energi i EU till 2020 är beslutat. Sverige toppar ligan med en ökning från 40 till 50%.
Länder, som Sverige, kan med andra ord både nedverka till att rädda klimatet och sälja förnybar energi.
Gemensamma projekt och en gemensam elmarknad är intressanta flexibla mekanismer som borde kunna utvecklas.

Arbete pågår nu för att se vilka gemensamma projekt som kan utvecklas. Inte minst Islands potential borde kunna utnyttjas, en möjlighet för Island att kunna komma ur sin svåra ekonomiska situation?

tisdag 14 april 2009

En bloggpaus är över

Torsk och Våp i riksdagen

Efter några dagars bloggpåskledighet är jag på banan igen.
Idag, tisdag, hade Miljöutskottet anordnat en fiskehearing i Riksdagen. Torskens påverkan på ekosystemet är stort. Salthalt, skarpsill och storleken på torskhonorna har betydelse. Stora torskhonor lägger större rom som kan flyta på en högre vattennivå, vilket i sin tur innebär att de inte riskerar att gå under av syrebrist. Detta var ett av många intressanta samband som vi fick oss till livs av en duktig panel bestående av forskarna Olle Hjerne, Sverker Jagers och Thomas Sterner.
Katarina Veem, programchef för Baltic Sea 2020 påpekade att det krävs dialog, tillit och transparans för att få en hållbar fiskepolitik. Något som många i publiken tog fasta på.

Imorgon presenteras VÅPEN.
Återkommer med den stasning som Regeringen nu gör, den mest expansiva i omvärlden. Misstänker att oppositionen trots detta kommer att upprepa mantrat " För lite och för sent".

fredag 3 april 2009

Djurtransporter

Det krävs en bättre kontroll för att garantera efterlevnaden av regler vid djurtransporter.
Det händer alltförofta att djur far illa både vid in- och urlastningar men också under själva transporterna.
Det handlar framförallt om att upprätthålla kvalitén för djuren under transporten- att det finns tillräckligt med utrymme, luft och lagom temperatur. Transportlängden samt utbildning av transportörer är andra viktiga regler att följa.
I flera EU-länder är transporter vedervärdiga medan man i andra länder bötfälls med upp till 6000 Euro om brister uppdagas. I Sverige är sanktioner och kontroller näst intill obefintliga.
Det krävs en ordentlig granskning av djurtransporter såväl i Sverige som inom övriga EU.