torsdag 23 juli 2009

Möte med Wahid Rahimi

Det var en enkel resa för mig att ta mig till Stockholm för att få möta Wahid Rahimi. Hans resa till Stockholm från Afganistan hade däremot inte varit enkel, utan kantats av svårigheter. Missat plan på grund av utdragna kontroller, ny biljett tack vare överförda pengar från goda vänner, nya kontroller och slutligen klarsignal att få åka då alla papper visat sig vara i ordning.
Wahid har nu fått återförenas med sina föräldrar för en kort tid. Mamman som är svårt sjuk gläds över att ha fått återse sin son ännu en gång.

Aktuellt har följt upp Wahid i ett par program.

Asylpolitiken står i blickpunkten. Den tre år gamla(nya) lagen har visat sig ge upphov till olika tolkningar, trots att den är bättre än den tidigare lagstiftningen. Vad är "särskilt ömmande omständigheter"? När anses det råda "väpnad konflikt" i ett land?

Jag anser att det är hög tid att utvärdera den nya lagen genom att följa upp ett hundratal utvisade personer, för att kunna säkerställa rättssäkerheten.

Det krävs en ökad tydlighet för att minska osäkerhet i tolkning av lagen. Det krävs framförallt en human flyktingpolitik där människor inte utvisas till misshandel och dödshot.

Wahid blev misshandlad strax efter ankomsten till Afganistan.

söndag 19 juli 2009

riva eller renovera

Miljonprogrammens alla fastigheter är i behov av upprustning. För människorna och för klimatets skull. Ur Wikipedia kan man läsa att "Miljonprogrammet är den vardagliga benämningen på bostadsbyggandet i Sverige under perioden 1965-1975. Målet var att under perioden bygga en miljon bostäder - detta för att lösa den akuta bostadskris som rådde i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet - samt förbättra boendestandarden, då det fanns många lägenheter med låg standard."

I Alingsås har man renoverat efter passivhusteknik, till stor belåtenhet. I Uppsala diskuteras en rivning av miljonprogramshusen, och satsning på nybyggnation istället. En dyrare åtgärd på kort sikt- men man räknar med att räkna hem detta på längre sikt.

Ansvaret för upprustningen ligger i första hand på fastighetsägaren. Folkpartiet föreslår i en rapport ett upprustningslån på 20 miljarder kronor för att få fart på renoveringsarbeten.

Allt är ändå inte värt att bevara. Delar av områden kan behöva rivas för att mer blandad bebyggelse ska kunna uppföras.

Det handlar alltså inte om antingen eller, utan om både och.

onsdag 15 juli 2009

Marit, Olle och Cecilia- folkpartiets EU-parlamentariker på plats

Det nya EU-parlamentet är på plats och fördelningen av utskottsplatserna är klar.
De folkpartistiska EU-parlamentarikerna Marit Paulsen, Olle Schmidt ocg Cecilia Wikström har fått utskott där de kommer att kunna påverka och göra stor nytta.

Marit Paulsen kommenterar sin placering i Europaparlamentets jordbruksutskott på följande sätt:

- Nu får jag som jag vill och det är att ta tag i EU:s jordbrukspolitik. Jag kommer att göra allt jag kan för att jordbrukspolitiken ska avregleras enligt en modell som tar hänsyn till vårt rika kulturarv och samtidigt tryggar för en levande landsbygd.

Bra är också att vår "slitvarg" Olle Schmidt sitter kvar i utskottet för ekonomi- och valutafrågor och behåller sin ersättarplats i utskottet för inre marknad samt budgetkontrollutskottet. Det känns betryggande.

Cecilia Wikström tar plats i parlamentets utskott för legala och rättsliga frågor och ersättarplatser i utskotten för mänskliga fri- och rättigheter respektive arbetsmarknads- och socialutskottet.

fredag 10 juli 2009

Rysslands vice utrikesminister om klimatfrågan

Hade tillfälle att lyssna till Rysslands vice utrikesminister Alexander Yakovenko i St. Petersburg för ett par veckor sedan.
Med tanke på det omtalade G8-mötet kan det vara intressant att ta del av delar av hans tal framfört strax innan.


......Nowadays environmental issues, environmental protection and sustainable development all play a key role in today’s international agenda. In nature there are no borders so in order to preserve the fragile ecological balance of our planet, all countries must be involved without exception. In this Russia has a special role because of its unique natural and ecological resources.

When it comes to the formulation of the agreed decisions by the international community regarding the conservation of nature, the rightful thanks go to the United Nations.

.......Russia is one of the most active members of the UN Commission on Sustainable Development, which is another very important field of work.

........Within the UN we are promoting Russian approaches to climate protection, combating desertification, preserving biodiversity and solving water issues.

....We believe that the undue delay in addressing the issue of accession of Russia into important international instruments in the field of environmental protection denies us the opportunity to influence the formulation of priorities for their activities.

....The attention of the international community is now on climate change. First of all this is related to the new proposed international cooperation in order to reduce anthropogenic emissions of greenhouse gases into the atmosphere in the period after 2012.

.....Russia has always advocated and continues to advocate for the strengthening of an international cooperation in a constructive manner between the different regimes in order to give the effort against climate change a truly universal character.

....Today we can say with confidence, that Russia will fulfil its commitments to the Kyoto protocol which is in effect until 2012. We have all the necessary tools to fulfil this including the legal framework. Moreover, thanks to the efforts taken.

.....In conclusion, I would say that cooperation in environmental matters is not limited to the United Nations. The topic is now being actively discussed in the G8.

onsdag 8 juli 2009

G8 blir G40

Just nu pågår viktiga överläggningar i Láquila. Klimatet är i fokus- en del har man enats om men mycket, mycket återstår.
2- gradersmålet, dvs vidta åtgärder för att förhindra en temperaturhöjning med mer än 2 grader verkar G8 överens om. Däremot inte hur man ekonomiskt skall lösa det.
Nu utökas gruppen med drygt 30 länder till och diskussionerna fortsätter.
I december skall gruppen utökas till att omfatta samtliga länder.
Då krävs att alla kan omfatta 2-gradersmålet, men också en rejälare målsättning 2050 än vad man hittills kommit överens om.