tisdag 21 december 2010

Fridfull julhelg tillönskas alla

Önskar er alla en skön julhelg, med snöfria vägar men snöiga skidspår och pulkabackar, och ett riktigt Gott Nytt-År. Ett nytt år som förhoppningsvis skall innebära en ökad trygghet för folk och länder, där vi helt nyligen också i vårt land fick uppleva den omskakande upplevelsen som ett terrordåd innebär.
Min förhoppning är också ett fortsatt globalt arbete för att säkerställa en god miljö och klimatpolitik inför framtiden.

Hur kan man sammanfatta riksdagshösten?

Ömsom vin och ömsom vatten. Regeringen har lyckats driva igenom sin politik till allra största delar, trots att vi är en minoritetsregering. Vi har dessvärre också blivit överkörda av röd-grön-bruna laget i ett par skarpa voteringar. Ett sparbeting på 350 miljoner inom området Rikets styrelse. Det kommer att innebära en del ambassadnedläggningar, personaluppsägningar och minskade utredningsmöjligheter.
En samlad opposition saknas. S, V och MP är inte längre lika tighta, men lagda motioner och ställningstaganden från ”sammanhållningstiden” gäller fortfarande. SD börjar lära sig hantverket; reservationer, avvikande meningar, repliker och debatter. De avger sällan i utskotten sin röstförklaring vilket givetvis skapar en stor osäkerhet, då det endast är två röster som skiljer blocken åt.

Det bästa med hösten?

Med utgångspunkt från mitt ansvarsområde som bland annat handlar om miljö/klimat- frågorna är jag mycket nöjd med resultatet från Nagoyamötet, med beslut om en kraftfull förstärkning av den biologiska mångfalden.
Jag anser också att FN.s klimatmöte i Cancun innebar en lättnad och nya chanser att vi inom ett eller två år skall klara av att få till stånd ett globalt bindande klimatavtal.

Andra utmaningar?

Nu har minknäringen inte många dagar på sig att visa att man är beredd att leva upp till ett gott djurskydd.
EU.s jordbrukspolitik är under reformering. Frågan är hur Sverige skall agera för att få igenom sin politik om en gemensam jordbrukspolitik som handlar om miljö och hållbart brukande.
Det är ingen överdrift att säga att Sverige och Frankrike står långt, mycket långt ifrån varandra.
Sverige tar under året över ordförandeklubban för såväl Helcom( ang. Östersjön) samt Arktiska rådet. Det kan ge oss stora möjligheter att göra skillnad.

Vi har med andra ord en hel del att göra, arbetsinsatser som kan leda till ytterligare förbättringar inom en mängd områden, allt från skola och socialförsäkringar till näringsfrågor och havsmiljön.

torsdag 9 december 2010

framgång i alkolåsfrågan men bakslag i dagens budgetvotering

Idag beslutade riksdagen om alkolås för personer som dömts för rattfylleri. Detta är ett ytterligare steg för att minska alkoholrelaterade olyckor och är ett förnuftigt val för såväl missbrukaren som för samhället.

Att 150 personer dör årligen pga kombinationen alkohol-bilkörning och att 2000 personer skadas allvarligt är fullständigt oacceptabelt och djupt tragiskt.Idag beslutade också riksdagen att spara på rikets utgifter med 300 miljoner årligen i fyra år. Det kommer att få större konsekvenser än Sverigedemokarterna, socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anar.

En jämn neddragning var Alliansens alternativ, inte detta dramatiska yxhugg.

Ett antal hundra anställda på Ambassader samt i regeringskansliet kommer att tvingas sägas upp. Detta kommer förstås att drabba många områden och personer.Ett populistiskt drag som inte minst S kommer att ångra när de inser följderna.

-