torsdag 13 december 2012

Byggutredningens förslag bromsar ambitiösa kommuner

Byggutredningen har lagt fram sitt förslag, ett förslag som bland annat utmynnar i ett förbud för aktiva kommuner att gå före genom att kräva tuffare byggnormer.
 
Att de statliga byggnormerna fortfarande ligger på en märkligt hög nivå, har gång på gång bevisats av aktiva framgångsrika byggentreprenörer och kommuner med tuffare krav. Det går att bygga betydligt energieffektivare än den statliga byggnormen kräver, och det är mycket märkligt att en statlig utredning sätter sig på tvären för aktiva kommuer som vill gå före .

Jag delar Passivhus företrädares uppfattning och instämmer i att drivna kommuner måste kunna få gå före och införa hårdare byggregler som ställer skärpta krav på energieffektivitet av både nya och befintliga byggnader.

Alingsås kommun har bevisat detta då man använt sig av Passivhustekniken vid ombyggnaden av miljonprogramsområdet Brogården. Passivhustekniken har sitt ursprung i Alingsås. Tekniken har banat väg och visat att det går att bygga mer energieffektivt. När det gäller byggnation av både nya, och befintliga bostäder, kan jag  konstatera att energieffektivisering är absolut nödvändigt inom alla sektorer för att vi ska kunna nå klimatmålen och minska klimatpåverkan. Låt oss inte därför inte bromsa ambitiösa kommuner.

måndag 10 december 2012

Små steg framåt men de nödvändiga tigersprången uteblev i Doha.


Små steg framåt men de nödvändiga tigersprången uteblev i Doha.

 
Förväntningarna inför Klimattoppmötet i Doha var lågt ställda - trots att Världsbanken för ett par veckor sedan publicerade sin larmrapport kring en förväntad uppvärmning på i genomsnitt 4 grader.

Ett katastrofalt scenarie som borde ha lett till en global enighet kring stora insatser. Det hotade sammanbrottet avvärjdes trots allt och man lyckades på övertid ta några steg framåt, små steg förvisso, men helt nödvändiga, då de innebar att det enda bindande avtalet, Kyotoprotokollet, förlängs samt att också en öppning gavs för en framtida skärpning av utsläppsminskningar.

 

Några andra steg  som  trots allt var betydelsefulla var löftet från de rika länderna att kompensera utvecklingsländerna för de skador som klimatförändringarna åstadkommer, ett beslut  där  Sverige för övrigt hade stort inflytande, samt också överenskommelsen  kring AAU-överskottet genom att potentiella köparländer som EU, Norge, Japan, Australien och Schweiz lovade att inte köpa några utsläppsrätter från den första åtagandeperioden

De tigersprång som hade krävts rör en ny åtagandeperiod, Kyoto 2, som måste inkludera betydligt fler länder och löften på rejäla utsläppsminskningar. Ett bindande avtal som endast omfattar 15 % av världens utsläpp är inte hållbart.

Det krävs också klara besked från den rika delen av världen kring finansieringsfrågan gentemot utvecklingsländernas klimatanpassningsåtgärder.

Och slutligen ett tigersprång som innebär såväl stopp på fossilsubventioner som nödvändiga insatser för att klara minst 2-gradersmålet.