onsdag 30 juni 2010


Befinner mig just nu på Ny Ålesund, efter en tiotimmars båtresa med Sysselmannens tjänstefartyg från Longyearbyen. Båda orterna ligger på Svalbards största ö Spetsbergen.
Sysselmannen är både landshövding, sheriff och kommundirektör i ett. Han fattar i stort sett alla beslut själv- en dröm för en och annan politiker måhända?
Jaktlicens är nödvändigt här då isbjörn är en reell fara. Man lär sig leva med det.

Den forskning som bedrivs här på Svalbard är otroligt viktigt då klimatförändringarna visar sig först här. Den smältande glaciären är starkt oroande. Liksom den tinande permafrosten.

Har besökt världens nordligaste universitet, häftigt.
Forskningsstationen här i Ny-Ålesund kommer jag att få möjlighet att studera lite närmare under morgondagen. Det är midnattssol, snö på bergssluttningarna och svårt att föreställa sig att det om en halvtimme är första juli.

måndag 21 juni 2010

Äntligen en ny skollag

En av dagens debatter rör den nya skollagen. En välkommen lag som snart kommer att beslutas om.


I korthet innebär skollagen:

  • Vite för kommuner som inte erbjuder förskoleplats inom viss tid

  • Ökat fokus på elever med särskilda behov genom tydligare krav i åtgärdsprogrammen

  • Elitklasser för fler än idrottsbegåvningar

  • En skärpning av regler för religiösa friskolor, med krav att följa läroplanen

Utöver detta satsar Folkpartiet och Alliansregeringen på en ny lärarutbildning.


Det är genom en högkvalitativ lärarutbildning men också genom höjda lärarlöner som lärarnas status kan höjas, något som är ytterst angeläget.


Till skillnad från delar av oppositionen anser hela Alliansregeringen att det är bra med såväl läxor som betyg.


Nu blir det fler betygssteg och betyg från år 6- när Alliansen får bestämma.

fredag 18 juni 2010

energibeslut och bröllopsyra

Under gårdagen debatteras kärnkraften under hela dagen. Beslutet var väntat, men en stor spänning rådde ändå. Inga garantier finns att ledamöter skall trycka på avsedd knapp. Med minsta möjliga marginal blev det ett beslut för en öppning att satsa på ny kärnkraft vid befintliga platser. Utan direkta bidrag från statsmaktens sida och med ökade krav på ägarna vad gäller försäkringar.
Bröllopsyran känns när man är ute på stan. Ett vimmel av människor, avstängningar, pyntade fönster och ett stort antal TV-team riggar upp för fullt.

Vardagen härskar i riksdagshus och departement.

söndag 13 juni 2010

Inga enhetliga opinionsmätningar precis

Efter SEB:s opinionsmätning som tydde på en storseger för de rödgröna visade dagens Sifo på att ingen kan ta ut någon seger i förskott. Enligt Sifo leder Allianen återigen, om man skall titta på den senaste månadens mätningar. Innan dess har vänsterblocket haft ett rejält försprång, tom så stort att Sören Holmberg, gury på opinionsmätningar, uttryckte det som att "det är kört för Alliansen".

Det kan dock konstateras att det definitivt inte är kört för Alliansen, men att hårt arbete kommer att krävas in i det sista. Inte minst för Moderaternas samarbetspartier.

Det gäller att såväl Centern, Kristdemokraterna men också Folkpartiet når ut med kärnfrågorna samt får inhöstat kredit för vad man i hög utsträckning bidragit med i regeringssamarbetet.

Skol- och forskningspolitiken hade inte blivit så genomgripande utan Folkpartiet. Parboendegarantin hade inte fått ett sådant gehör utan Kristdemokraterna och Folkpartiet och energipolitiken hade definitivt inte kommit lika långt utan Folkpartiet och Centerpartiet.
Vi kommer att behöva kabla ut vad vi åstadkommit, men kanske ännu mer vilka visioner vi har och vad som behöver göras ytterligare.
Lyckas vi med det är segern vår.

fredag 11 juni 2010

Oljekatastrofen hade kunnat undvikas

I första skedet gäller det för BP att ta sitt fulla ansvar. Det har gått orimligt lång tid innan ledningen insett vidden i att mängder av olja varje dygn pumpas ut i Mexikanska golfen. Fyra delstater är hårt drabbade, men givetvis drabbas vi alla när ekosystemet rubbas.

Marinexperten Tedengren vid Stockholms universitet jämförde storleken med hela Östersjön.
BP slog undan kritiken i början när forskare befarade att det rörde sig om betydligt mer är de 3000 fat olja/dygn som uppgavs.

Idag har vi fått bekräftat att det rör sig om 40.000 fat olja.

Obama kallar BP:s agerande för oansvarigt. Det är nog det minsta man kan säga.

Av uppgifter som sipprat ut handlar det om ekonomisk press att utvinna oljan i en hastighet som innebar att säkerheten inte uppfylldes.

Detta och BP:s fortsatta arbete och ansvar att återställa, så långt det är möjligt att återställa förstörda ekosystem, får bland annat den svenske styrelseordföranden Svanberg svara på när han på onsdag inkallats till USA:s president.

torsdag 3 juni 2010

buller och luftföroreningar ett allt ökande problem

I dagens GP kan man läsa om att 1 000 västsvenskar dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar och risken är störst i Göteborg. Där är överdödligheten cirka 300 personer per år.
Dessutom framgår i en rapport från Västra Götalands Miljömedicinska centrum att ungefär 300 000 västsvenskar störs av för höga bullernivåer vilket för många leder till sömnsvårigheter och andra störningar.

Inte enbart trafiken, som vi ofta tänker på, utan störande grannar kan för många ge bullerproblem.

Var i början av veckan i Jämtland och Härjedalen. Runt samegården iMittådalen, vid Ramundbergets fot eller vid Flatruet, Sveriges högst belägna allmänna väg rådde något så sällsynt som tystnad, och luften kändes så ren.

Det behöver vi människor.

Miljörapporten om såväl luftföroreningar och buller blir en viktig påminnelse, inte minst med tanke på att riksdagen om ett par veckor kommer att anta 16 miljömål samt besluta om att fortsätta arbetet med etappmål.
Bland de sexton miljökvalitetsmålen finns såväl Frisk Luft som buller. Buller ligger under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Bedömningen för Frisk luft är att det bland annat krävs ytterligare lokala insatser mot partiklar och hälsofarliga kolväten.

Bedömningen för God bebyggd miljö vad gäller buller är dystrare. Det krävs åtgärder på alla nivåer för att utvecklingen skall kunna ändras.

Allt ifrån vägar med dämpande underlag och dubbfrihet till fler tysta zoner. Att vissa människor stjäl " luftrummet" med hög musik och telefonvolymer är inte acceptabelt.

För många av oss vore det också skönt att slippa ständig musik i butikerna. Men då skulle vi kanske handla mindre?

tisdag 1 juni 2010

Dialog nödvändig- i Mellanöstern och mellan samer och markägare

Ett brev sändes idag iväg från ledningsgruppen för Riksdagens Israel-palestinska nätverk. Brevet var adresserat till Benny Dagan, Israels ambassadör i Sverige.

" Vi ser Israels agerande som synnerligen allvarliga brott mot humanitär rätt och folkrätten, som också i hög grad skadar vårt och andras engagemang och arbete för fred och försoning i Mellanöstern.

Vi står givetvis bakom Sveriges och EU:s ståndpunkt att isoleringen av Gaza skall hävas och att gränserna omedelbart och utan villkor skall öppnas permanent för humanitär hjälp, handel, personer och transporter."

Nätverket har i snart två mandatperioder arrangerat ett antal möten, seminarier och dialoger med såväl israeler som palestinier, folkrättsexperter och frivilligrörelser.

Det kan inte finnas någon annan lösning på denna och andra konflikter än dialog, möten och respekt för såväl varandra som för de mänskliga rättigheterna.

Fick under dagen idag möta en annan typ av konflikt, som också kräver mycket samtal och förståelse för varandras situation.
Konflikten mellan vissa samebyar och markägare visar hur olika intressen kan kollidera och skapa svåra motsättningar i åratal.

Liksom konflikten med att ha livskraftiga rovdjursstammar samtidigt som det ökande antalet rovdjur medför en dramatisk förlust för rennäringen.

Olika problem men samma typ av lösning.

Samtal, dialog och respekt.