fredag 23 maj 2014

MP stödjer indirekt Folkpartiets enträgna arbete för ett högt och gott djurskydd


MP stödjer i samband med en presskonferens indirekt Folkpartiets enträgna arbetet för ett högt och gott djurskydd- men frågan kvarstår:
Var fanns Miljöpartiet när Folkpartiet röstade för en förbättrad djurskyddskontroll i riksdagen?

Sverige har världens lägsta användning av antibiotika i vår djurhållning. Det är vi stolta över. I vårt nyligen antagna partiprogram har vi särskilt lyft upp antibiotika i djurhållning. I vårt partiprogram punkt 3.3.2. står: ”Utvecklingen av antibiotikaresistens hotar folkhälsan. Sverige ska arbeta i EU och globalt för en ansvarsfull antibiotikaanvändning, både bland människor och på djur, baserad på medicinska bedömningar.”

Vi vill exportera det svenska goda djurskyddet till resten av EU och arbetar för att ta fram en europeisk ramlag för djurskydd med tydliga regler om ägaransvar och omsorgsplikt, och med kraftfulla straff för de som bryter mot reglerna. En som i synnerhet drivit på i detta arbete är Folkpartiets Marit Paulsen- också i frågan om att begränsa  djurtransporterna inom EU
Det är bättre att transportera kött än levande djur. Lokala slakterier bör uppmuntras och maxgränser för djurtransporter bör fastställas för varje enskilt djurslag.

Folkpartiet vill att EU:s veterinärmyndighet på Irland ska utvecklas till ett ”matens och märkningens FBI” som gör täta och noggranna kontroller av livsmedelssäkerhet som av livsmedelsinformation i medlemsländerna.

 

torsdag 22 maj 2014

FP:s Landsbygdsrapport innebär nytänk kring möjligheter och utmaningar

Detta kan bl.a läsas i tidningen NU:

Det behövs fler lösningar som gör att människor kan bo där de vill, såväl i storstad som i glesbygd och mindre tätorter. Det anser fp:s landsbygdsgrupp som presenterat en rapport där man lyfter fram betydelsen av ett bra företagsklimat, men också av annat, som kultur och jämställdhet på
...landsbygden. - Vi lyfter fram utmaningarna men framförallt alla positiva möjligheter som landsbygden har, säger partisekreterare Nina Larsson som varit med och tagit fram rapporten med namnet "Framtidsbygden".

I den lyfts Ludvika och Åre fram som exempel på hur mindre orter kan blomstra. I Ludvika har man lyckats med industri, förädling och turism. Kommunen har låg arbetslöshet och flest högskoleingenjörer per capita i landet. Åre med mindre än 12500 invånare är en av landets mest snabbväxande kommuner med hög andel nystartade företag.

CENTRALT ÄR ETT bra företagsklimat med låga skatter på arbete, en flexibel arbetsmarknadslagstiftning, konkurrenskraftiga företagarvillkor och minskad regelbörda.

Basindustrin kan utvecklas ytterligare, menar gruppen, men småföretagandet, det lokala engagemanget, är väldigt viktigt, och turismen har stor potential.

- Besöksnäringen är Sveriges framtidsbransch. Den kommer att bli en ny basindustri på den svenska landsbygden. För att bli vinnare i konkurrensen om turisterna krävs en bättre samordning mellan myndigheter och likvärdiga konkurrensvillkor, säger Marit Paulsen.

Bredbandsutbyggnaden är inte tillräcklig och här behövs ett ökat statligt ansvar, menar gruppen.

Det behövs också ett nationellt kollektivtrafikkort för att det ska fungera att resa över kommun- och länsgränser.

Sverige behöver också en nationell livsmedelsstrategi för att förbättra den svenska livsmedelsbranschens konkurrensvillkor.

- Strategin måste också belysa jordbrukets inverkan för de kollektiva nyttigheterna, slå fast jordbruksmarkens värde och driva på för ett starkt djurskydd, säger Anita Brodén.

Folkpartiet står fast vid Art och Habitatdirektivet- medan andra partier vacklar

Folkpartiet vacklar inte kring vikten av att följa EU:s Art och Habitatdirektiv.

Vi har förbundit oss att gemensamt skydda och bevara utrotningshotade arter- att populistiskt börja tumma på denna överenskommelse är allvarligt.

Om vi skall klara av att överlämna en värld till kommande generationer som rymmer en biologisk mångfald och som därigenom också ökar chanserna att klara klimatutmaningen är några partiers vacklande hållning i frågan djupt oroande och ansvarslöst.

I detta löfte inryms också förvaltningen av våra rovdjur- att inte våga ta ansvaret om bevarande av exempelvis vargen utan slira på direktivet är bedrövligt.