torsdag 26 januari 2012

Nordiskt ledarskap i klimatarbetet
Det behövs ett nordiskt samarbete kring klimat- och energiarbete för att i högre grad påverka den globala utvecklingen. Under Nordiska rådets möte den 24 januari anordnades ett seminarium om klimatarbetet. Där behandlades bland annat betydelsen av att ta i bruk förnybara energilösningar och öka energieffektiviteten för att främja grön tillväxt.

Vid seminariet belystes såväl den ekonomiska som den klimatrelaterade krisen där behov av såväl  internationella överenskommelser som politiska åtaganden är nödvändiga. Liksom innovationer och forskning.
För att främja grön tillväxt behövs offentliga och privata partnerskap och långsiktiga investeringar. Det måste finnas klara målsättningar och en vägkarta för grön tillväxt, så att resurserna allokeras effektivt.

I Norden finns en stor miljömedvetenhet, men också ett internationellt engagemang och solidaritet. Vi har alla förutsättningar att agera gemensamt och fortsätta vara föregångare inom klimat- och energisektorn samt visa på ett gemensamt nordiskt ledarskap.

Ambitionsnivån i klimatarbetet behöver höjas. Näringslivet har ofta efterlyst långsiktiga spelregler  för att våga investera i t.ex. energismarta lösningar. I Norden finns riskkapital, genom bland annat Nefco och NIB, en möjlighet för nya innovativa satsningar.

Genom samlade åtgärder kan Norden med kraft visa ledarskap.söndag 15 januari 2012

Tiden inne också för Folkpartiet att erkänna Palestina

På dagens DN-debatt skriver Centerpartiets talesperson i utrikesfrågor att partiet bytt fot och nu anser att tiden är inne för Sverige att erkänna Palestina som stat.
Jag kan inget annat än hålla med, ett ställningstagande som jag delar med åtskilliga liberaler.

Världssamfundet är enat om att fredsförhandlingar är det enda som leder till långsiktig fred.
För att komma dit behövs två jämnstarka parter. Dagens palestinska ledning på Västbanken är förmodligen den bästa motpart Israel kan få i förhandlingarna.
Vi måste göra allt för att stärka de konstruktiva aktörerna i Palestina. President Abbas, som tagit initiativ till FN-ansökan är en av dessa goda krafter. Han har gått längre än någon palestinsk president för att acceptera Israels villkor för fred.
Dessutom måste Hamas pressas för att erkänna Israels existens, samarbeta med Fatah och avstå från våld.

lördag 7 januari 2012

Nu får det vara nog- uppmuntra alla goda krafter för att stoppa våldet

Tusentals människor går man ur huse i Malmö i helgen för att markera att man tar avstånd från de våldshändelser som under den senaste tiden skett i staden. Många känner med malmöborna, vars stad numera för tankarna till grov kriminalitet istället för den härliga kuststaden, med den kontinentala känslan.
Krav har framförts på skärpning av vapenlagarna. Det är nödvändigt att detta sker, och att den så kallade amnestin för insamling av vapen tidigareläggs. Vapen i omlopp är oerhört riskfyllt.

Under årens lopp har en ökad våldsfixering skett i film- och spelutbudet, en arena där våra barn och ungdomar tillbringar mycket ledig tid på, och där de naturligtvis påverkas.
Att empatin för medmänniskan avtrubbas i takt med denna matning behöver man inte vara utbidad psykolog för att förstå.

"liberaliseringen" av alkohol och droger är ett allvarligt problem. Kombinationen av droger och en förvrängd världsbild med fokus på att våld löser problem är kuslig.
Saknas sedan närvarande, trygga, vuxna som kan vägleda och ersätts av olika gäng krävs ett stort arbete för att återskapa trygghet, hopp och framtidstro. Men också att återskapa en människosyn som känns självklar för många av oss att "inte göra mot andra vad du inte vill att andra skall göra mot dig".

Det är viktigt att vi uppmuntrar och stöttar alla goda krafter, ideella som politiska, som har till syfte att bygga det goda samhället. Krafter som tar hand om ungdomar på idrottsklubben, till andra krafter som driver skolsatsningar. förbättrad integration och fler jobb.