onsdag 31 mars 2010

Trollhättan- ett mångkulturellt samhälle

Igår tog jag tillfället i akt att möta flera spännande personer i Trollhättan. Personer som arbetar för integration och respekt i vårt samhälle.På bilden syns Franco Landini, Fp och ordf. för Liberal Mångfald, Undertecknad samt Anvar Alladin


Anvar Alladin, talesman för Moskén i Trollhättan visade runt i moskén och berättade om verksamheten. Han betonade vikten av en ömsesidig respekt,hur man undervisar församlingens barn att följa det svenska samhällets lagar och regler. Anvar sörjde över den attityd som spridits i världen om kopplingen mellan muslimer och terrorister- hur en stor grupp får lida pga de kriminella handlingar som ett fåtal begått.

Anvar gladdes dock åt detstora stöd man fick från hela Trollhättan i samband med moskébranden.

Jag besökte också "Invandrare mot narkotika" (IMN) -avdelningen i Trollhättan. Hela 600 kommuninvånare är med i riksförbundet och man bedriver ett oerhört viktigt arbete.

Bashar Chamon är initiativtagare och ordförande för riksorganisationen. Vi diskuterade vikten av att föräldrar och vuxna tillsammans med skolpersonal gör allt för att hindra ungdomar att använda alkohol och andra droger.
Vi måste öppna ögonen för att se hur drogerna når våra ungdomar där till synes oskyldiga offentliga mötesplatser kan vara langningscentraler.

Vid Antidiskrimineringsbyrån kunde jag följa upp den politikerdebatt som jag deltog i förra lördagen. Lovade att ta med mig en del frågeställningar till integrationsministern, tillika partikamraten , Nyamko Sabuni, bland annat för att ge byrån snabbare besked om bidragsmedel.

tisdag 30 mars 2010

Pensionärernas tur

Ett efterlängtat besked gavs till landets pensionärer i lördags. Steg tre, bestående av en ytterligare skattesänkning.

Det är för många långt ifrån tillräckligt,då pensionärer på intet sätt är en homogen grupp. Ett antal har det mycket bra ekonomiskt, medan andra, inte minst garantipensionärerna tvingas vända på slantarna.
Vi kan förstås inte vara nöjda förrän nivån blivit betydligt bättre för alla. En viktig väg att gå är att tillförsäkra att så många som möjligt har arbete, betalar skatt och därmed bidrar till den viktiga höjningen av pensionerna- helt i linje med den pensionsuppgörelse som Alliansen tillsammans med socialdemokraterna är överens om.

Utöver arbetslinjen och den senaste utlovade höjningen på 5 miljarder kronor årligen vill jag påminna om vad vi gjort ytterligare under dessa år.


• Höjt grundavdrag steg 1 för pensionärer (totalt cirka 2 mdkr kronor per år)
• Höjt grundavdrag steg 2 för pensionärer (totalt cirka 3,5 mdkr per år)
• Höjt äldreförsörjningsstöd (ÄFS) och särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP)
• Höjt förbehållsbelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen
• Extra stort jobbskatteavdrag för personer över 65 år
• Slopad särskild löneskatt (billigare att anställa)
• Höjd bostadskostnadsgräns för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för den som är 65 år eller äldre
• Fritt val inom äldreomsorgen
• Nationell värdegrund inom äldreomsorgen
• Förbättrat anhörigstöd
• Tandvårdsreform
• Slopad statlig fastighetsskatt
• Begränsningsregeln i fastighetsskatten behålls för pensionärer
• Slopad förmögenhetsskatt


Folkpartiet kommer dessutom att fortsätta att arbeta för en parboendegaranti.

onsdag 24 mars 2010

Turismbranschen på stark framfart

Befinner mig just nu på en tillväxtdag i Göteborg. Som en inledning till vårens höjdpunkt. TUR-mässan.
Det är mycket intressant och möjligheterna är enorma.

Miljö och livskvalité efterfrågas. Sverige har en enorm potential.

Att branschen känner optimism råder ingen tvekan om.P rognosen tyder på en tillväxt på 3-4 procent.
Svenska kronan har stärkts, den ökade disponibla inkomsten ligger på 2 procent.
Och sist men inte minst har Sverige mycket att erbjuda i olika typer av upplevelser.

Infrastrukturfrågorna är viktiga för att människor lätt skall kunna ta sig till spännande turistattraktioner.

Det krävs visioner, mod och genuint samarbete mellan offentliga och privata aktörer, liksom investeringar och innovativa produktutvecklingar.

Att sälja förväntningar är Gehås affärsidé- handel är också turism.

tisdag 23 mars 2010

Äntligen vågar USA kritisera Israels bosättningspolitik

Att Hillary Clinton tagit bladet från munnen och kraftfullt kritiserat Israel och Netanyah för dess bosättningspolitik är välkommet. Det är också nödvändigt att få Israel att förstå att någon fredsprocess inte är möjlig så länge den fortsatta bosättningspolitiken fortsätter, i rasande tempo dessutom.
Hela kvartetten bestående av FN, EU Ryssland och USA är eniga i sitt fördömande.
1600 nya bostäder på ockuperad mark provocerar givetvis såväl pelestinierna som omvärlden.

Tonläget har höjts och äntligen har en mer samlad omvärld än tidigare varit tydliga i sitt budskap.

Frågan är hur länge det skall dröja innan Israel inser att deras egna trygghet och framtid är beroende av om man vill medverka i fredlig lösning.

lördag 20 mars 2010

6-1 till Alliansen i Aftonbladets undersökning

Tar mig idag friheten att citera ett utdrag ur Aftonbladets analys. Intressant läsning- håll tillgodo.Stora skillnader

Aftonbladets genomgång av förhandlingarna visar att det fortfarande finns stora skillnader inom oppositionen på viktiga områden som skatter, a-kassenivåer och bensinpriset. Och på skolområdet är det inte ens säkert att det blir någon heltäckande överenskommelse. Tre frågor är helt olösta: styrningen av skolan, betygssystemet och synen på friskolor.

Det är inte alls säkert att vi kan säga "så här kommer det att bli". Det kan hända att vi går fram med vår egen politik, säger Rosanna Dinamarca (V).


Knäckfrågorna

SKATTERNA


Alliansen

Läge: Överens om inriktning men oense om prioriteringsordning. Moderaterna vill fortsätta sänka skatten för de som jobbar och Folkpartiet vill nå målet om hälften kvar vid en löneökning. Kristdemokraterna sätter pensionärerna först medan Centerpartiet vill sänka skatten för företagen.

Prognos: Det ekonomiska utrymmet för kommande fyra år är begränsat. Vilken skatt som än sänks är det finansminister Anders Borg som tar åt sig äran. När han bestämmer ligger sänkt inkomstskatt bättre till än sänkt pensionärsskatt. Å andra sidan har pensionärsgruppen växt till en allt större och allt ilsknare väljargrupp. Ett alternativ är ytterligare sänkt bolagsskatt.

Rödgröna

Läge: S och MP säger ja till tre av regeringens fyra jobbskatteavdrag men vill minska avdraget vid höga inkomster. V säger nej till alla fyra och vill i stället höja grundavdraget (lägsta gränsen för när en person betalar skatt). Det innebär höjd skatt för de allra flesta men sänkt skatt för pensionärer, sjuka och arbetslösa. Även S och MP vill sänka skatten för pensionärer. S och V vill återinföra förmögenhetsskatten medan MP säger blankt nej. MP vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretagen med 10 miljarder. V och S vill slopa avdrag för hushållsnära tjänster.

Prognos: Partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner ska lösa knutarna till den gemensamma budgetmotionen i vår. Om två är starkare än en lär Vänsterpartiet få ge sig i inkomstskattefrågan och Miljöpartiet när det kommer till förmögenhetsskatten.

Resultat: 2-0 till alliansen

JOBBEN

Alliansen

Läge: Folkpartiet men framförallt Centerpartiet vill lätta på turordningsreglerna i Las. Bland annat vill C att företag med max nio anställda helt ska slippa turordningsreglerna. Moderaterna och Kristdemokraterna stretar emot. De vill göra det enklare att anställa, inte avskeda.

Prognos: De nya Moderaterna har satt ner foten i frågan och med stöd av Kristdemokraterna talar lite för att någon revolution är på gång.

Rödgröna

Läge: Här gäller tvisten nivåerna i a-kassan. S och V vill höja maxersättningen från 680 kronor till 950 respektive 970 kronor per dag. Miljöpartiet vill avvakta med höjningen till år 2012 och då begränsa den till 780 kronor per dag. Fler än i dag ska få ut 80 procent av lönen vid arbetslöshet.

Prognos: Mona Sahlin har sedan hon tillträdde lovat 80 procent i a-kassa till 80 procent av löntagarna. Det löftet kommer hon att slåss för.

Resultat: 0-1 till de rödgröna


SKOLAN

Alliansen

Läge: Folkpartiet kräver att svenska skolan blir statlig medan övriga allianspartier vill bevara kommunernas makt.

Prognos: Viktig principfråga för FP men med svagt stöd bland allianskollegorna. Däremot håller många väljare med Folkpartiet och skolfrågor brukar rankas högt inför val. M har dessutom tidigare vait inne på FP:s linje.

Rödgröna

Läge: Strid om betygen där S och V är varandras motpoler. S vill införa betyg från åk 6, V vill helt avskaffa betyg i grundskolan medan MP vill ha slutbetyg i åk 9. När det gäller friskolor vill V helt förbjuda vinst medan S och MP är mer liberala.

Prognos: Viktig ideologisk fråga med starka viljor inblandade. Osäkert om man hinner bli överens på alla punkter fram till valet.

Resultat: 1-0 till alliansen

FÖRSVARET

Alliansen

Läge: Folkpartiet vill att Sverige går med i Nato medan övriga allianspartier i dagsläget säger nej. FP är regeringens främsta fanbärare i försvarsfrågan och nyligen föreslog partiledare Jan Björklund mer pengar till försvaret under kommande mandatperiod.

Prognos: Finansminister Anders Borg har tidigare satt skattesänkningar före försvaret. Med ett begränsat ekonomiskt utrymme kan det bli svårt för Björklund att få gehör.

Rödgröna

Läge: Alla tre vill spara på försvaret men frågan är på vad. S vill till exempel öka kostnaderna för materielprojekt medan MP vill minska samma kostnader. V kräver å sin sida svenska trupper ut ur Afghanistan medan S och MP nöjer sig med en utredning 2011.

Prognos: Ett gemensamt utspel i samband med Folk och Försvar i Sälen. Har de mer på gång eller var det allt? En rutinerad räv som Lena Hjelm-Wallén (S) jobbar med frågan.

Resultat: 0-0

MILJÖN

Alliansen

Läge: De värsta knäckfrågorna är avklarade. Kristdemokraterna fick ge sig om sänkt bensinpris och Centerpartiet gick förra året ifrån sitt historiska nej till kärnkraft och öppnade för att ersätta uttjänta kärnkraftverk med nya. Alliansen har även enats om motorvägsleden Förbifart Stockholm som C tidigare sagt nej till.

Prognos: Inga stora strider att vänta.

Rödgröna

Läge: MP vill höja bensinpriset med 1,80 kronor/liter på tre år, V med 44 öre medan S nöjer sig med 19 öre litern. Oenighet råder också om var trafiken ska gå. S säger precis som regeringen ja till Förbifart Stockholm medan V och MP säger nej.

Prognos: Räkna med dyrare bensin med en rödgrön regering. Förbifart Stockholm är knepigare. Kan en rödgrön regering riva upp en redan planerad byggstart?

Resultat: 2-0 till alliansen.

FAMILJEN

Alliansen

Läge: KD drev igenom vårdnadsbidraget och vill nu göra det ännu lönsammare att vara hemma med barnen. Övriga allianspartier stretar emot. Visst missnöje finns med att främst kvinnor i invandrartäta förorter har utnyttjat bidraget.

Prognos: Tre mot en brukar betyda att majoritetens vilja gäller.

Rödgröna

Läge: V vill individualisera föräldraförsäkringen medan både S och MP är för en tredelning: En del till mamman, en del till pappan och en frivillig del. MP och S vill att föräldrar med delad vårdnad ska få halva barnbidraget var.

Prognos: S sa ja till en tredelad föräldraförsäkrinig så sent som i höstas. De kommer knappast gå längre än så.

Resultat: 0-0


EU


Alliansen

Läge: FP vill folkomrösta om euron under nästa mandatperiod, KD är inne på samma linje. C och M vill utreda frågan.

Prognos: Så länge Socialdemokraterna säger nej till folkomröstning säger också Moderaterna nej.

Rödgröna

Läge: Vänsterpartiet vill fortfarande lämna EU och både V och MP säger nej till euron.

Prognos: Utträdeskravet är i dag mer en formsak och någon euroomröstning lär inte bli aktuell de kommande fyra åren.

Resultat: 1-0 till alliansen

Totalt resultat i enighetskampen: 6-1 till alliansen

måndag 15 mars 2010

Den ensidiga kärnkraftslinjen har skadat Folkpartiets miljöimage

Det råder ingen tvekan om att den ensidiga kärnkraftslinjen har skadat Folkpartiets miljöimage ordentligt.

Det framgår med all önskvärd tydlighet i en mätning om miljötrovärdighet till olika partier, där Fp misslyckats totalt med att visa vad vi står för på miljö/naturområdet.

Det återstår därför ett tufft arbete för alla oss som envetet arbetat för att lyfta fram den genomtänkta och gedigna miljöpolitik som Folkpartiet faktiskt har.


Att vi både tagit initiativ till Svenska Naturskyddsföreningen, till de första nationalparkerna och var de som kämpade hårt för att bevara de orörda älvarna hör till historien.
Det vi nu arbetar för måste komma fram i ljuset bättre.I Västerås samlades många engagerade miljöpolitiker från landet.I samband med miljö/klimatseminariet diskuterades i grupper, där frågan om Folkpartiets svaga miljöförtroende diskuterades, men framförallt hur vi skall nå ut med vår miljöpolitik- och ytterligare vässa den.
Det rådde optimism, men också otålighet att snabbt nog få ut ett miljöbudksp till väljarna.

Det är viktigt att betona de tre energiben folkpartiet står bakom, samt att kärnkraften de facto sparar rejält med CO2-utsläpp. Den är dock på INTET SÄTT hela lösningen.

Folkpartiet vill bland annat satsa rejält på:

1. förnybar energi
2. energieffektivisering
3. fler och mer tillgängliga naturskyddsområden
4. öka stödet till biologisk mångfald
5. skydda den svårföryngrade, fjällnära skogen
4. göra Arktis till ett marint reservat
5. stoppa utkast av fisk
6. öka skydd av Östersjön, Västerhavet och de stora sjöarna
7. ta vara på frilufts och miljörörelsernas stora kunskap och engagemang
8. stoppa utarmningen av arter
9. satsa stort på internationellt samarbete, och inom EU
10. följa upp och vidta ytterligare åtgärder för att stoppa illegal avverkning av regnskog.

lördag 13 mars 2010

1000 folkpartister möts i Västerås

Det råder god stämning på Aros kongresscenter i Västerås. Välbesökta seminarier och härlig mingelträngsel i korridorerna.

Gröna liberaler
har som vanligt en monter med en Gallupundersökning. Idag- lördag frågar vi om det är viktigt att sätta ett pris på naturens gratistjänster.
( ekosystemtjänster). Ja-stapeln vann stort.

Ingemar Eliasson, senast riksmarsalk, men tidigare minister, riksdagsledamot och landshövding fick motta hedersmedaljen Karl Staaffs "stora guld".
Ingemars tacktal var briljant, med mycket visdom och klokskap. Att lyssna till hjärtat och maggropskänslan, att ta del av andra människors engagemang i mångahanda föreningar samt tankar kring demokrati och politiska systemet.

Jan Björklunds tal
innehöll såväl ideologi(det uppskattar jag verkligen), samt en hel palett över aktuella politiska valfrågor. Biologisk mångfald nämnes- förhoppningsvis blir det ännu mer av det framöver.LUF:s ( ungdomsförbundets) seminarium var en härlig fläkt. Duktiga och ambitiösa ungdomar är kanoninspirerande.

fredag 12 mars 2010

Folkmordet och fjällnära, svårföryngrad skog

Som politiker får man uppleva tvära kast. Från intensiva diskussioner och dramatisk omröstning om Sveriges erkännande av folkmordet på kristna i Armenien till en lika intensiv diskussion- fast på andra plan om vikten av att skydda den fjällnära skogen.

Vad gäller folkmordet har Folkpartiet vid vårt landsmöte antagit ett beslut med innebörden att Sverige och EU skall utöva påtryckningar på Turkiet att erkänna folkmordet på kristna 1915.Det är viktigt att vi driver på i olika internationella möten för att detta skall ske.
I en alliansöverenskommelse slås det fast att riksdagen inte skall avgöra frågor om folkmord utan att dessa frågor skall avgöras vid en folkrättslig process i internationell domstol.

Omröstningen resulterade i en majoritet för ett erkännande, med en rösts övervikt.
Detta har omedelbart resulterat i ett skarpare politiskt tonläge mellan Sverige-Turkiet, samt förmodligen också dessvärre försvårat en försoningsprocess.

Vad gäller den svårföryngrade skogen är jag mycket besviken över att Folkpartiets linje att slå vakt om tillståndsplikten vid avverkning inte vann gehör. Frågan blev så skarp att den lyftes ända upp på partiledarnivå. Folkpartiet befarar att den nya skrivningen om anmälningsplikt kan komma att innebära att skyddsvärd skog avverkas.
Det vilar nu ett mycket tungt ansvar på Dkogsstyrelsen att noga följa utvecklingen så att detta inte blir fallet.

Kommer själv att också noga följa vad som händer, samt fortsätta att agera i frågan, bland annat i samband med arbetet med Folkpartiets miljö/naturprogram.


Fick för övrigt under veckan motta ett upprop från Skydda skogen, ett upprop som jag i min tur överlämnat till miljödepartementet.

torsdag 11 mars 2010

Hur skall världen mätta 9 miljarder människor ?


Frågan om livsmedelsproduktion, energitillgång och solidariskt ansvar kom bland annat upp vid ett oerhört intressant möte vid Kungliga Vetenskapsakademien igår.
Ärkebiskopen Anders Wejderyd pekade på det fruktansvärda faktum att 500 000 kvinnor dör i barnsäng, varje år. Den höga andelen barn som dör vilket står i djup kontrast med allas lika värde och fagert tal om fördelning av jordens resurser.
Hjell Aleklett, professor. känd energiforskare och Fp-politiker pekade på konsekvenserna av oljepeaken. Att det krävs 7,4 kalorier för att få en kalori på bordet. Oljans betydelse för utveckling av länder och hur man kan klara av att ersätta den, med fortsatt hållbar utveckling.
En verklig utmaning.

Lisa Sonneby Forsse kåserade över hur man kan klara att öka livsmedelsproduktionen med 70% fram till 2050, för att kunna mätta de 9 miljarder människor, som då förväntas finnas på jorden.
1. Minska matsvinnet
2. Öka avkastning/ha
3. Förbättra djurhälsa
4. Utbyggd fiskodling och nya fodermedel

Det kommer att vara nödvändigt med fortsatta diskussioner.

torsdag 4 mars 2010

Mahmoud Abu Rahma i riksdagen

Riksdagens israel-palestinska nätverk inbjöd under veckan Mahmoud Abu Rahma till riksdagen för att informera om situationen i Gaza.
Mahmoud är aktiv i människorättsorganisationen Almezan.

Genom dokumentation, rättsprocesser, samt kritik så fort brott mot mänskliga rättigheter begås, såväl av Hamas eller Israel, är Almezan mycket respekterade.

Almezan lyfte exempelvis fram Goldstonerapporten och är starkt kritiska till de stängda gränser till Gaza som förhindrat handel av nödvändiga produkter.
Endast 35 olika produkter får importeras, varken mediciner, skor eller kläder. Det smugglas in genom tunnlarna till skyhöga priser.
7 % av allt vatten är tjänligt- resten är starkt förorenat. Materiel för att bygga reningsanläggning förbjuds av israel att tas över gränsen.
Palestinier får ansöka om att uppsöka sjukhus på Västbanken, eller i Israel. Det kan ta en månad att få detta tillstånd. Under ansökninsförhöret har det förekommit att patienter dessutom både arresterats och torterats.

Arbetslösheten är 75-90 %.
Utbildning, hälsa och vatten är de stora problemen.

Hur kan denna situation fortgå?

Borde inte Mänskliga rättigheter och Internationell Humanitär rätt vara utgångspunkten och anledning till att världssamfundet och demokratiska länder agerar om det begås brott mot dessa lagar?

När skall omvärlden vakna för vad som pågår i Gaza?

onsdag 3 mars 2010

Miljösamtal med Stefan Fölster och Martin Ådahl

Igår kväll arrangerade Liberala Klubben i Stockholm ett panelsamtal mellan Stefan Fölster,chefsekonom, Martin Ådahl, tankesmedjan Fores och undertecknad.
Platsen var det anrika gamla cafeét Ritorno och temat för kvällen var en "borgerlig miljöpolitik".
Martin Ådahl var övertygad om att bara en liberal politik kan lösa de största utmaningarna, marknaden, entreprenörer, ekonomiska styrmedel och riskkapital för Gröna satsningar.
M. Å. tog också upp och gick igenom co2-beskattningen, befolkningstillväxten och förstärkte ord med bilder.

Fölster skickade med tankar vad en borgerlig miljöpolitik borde innehålla:
1. Stå på vetenskaplig grund- inte på känslor. Han hyste därför en tveksamhet till höghastighetståg, om den satsningen enbart skulle göras för att minska Co2. Då blir det en dyr satsning enligt Stefan Fölster.
2. S. F. pekade också på vad som på ett negativt sätt hade kunnat hända om MP fått sin vilja igenom. Inga effektiva sopförbränningsanläggningar, ingen kärnkraft.
3. S.F. var emot riktade subventioner- det skall vara generella styrmedel.

Jag tog tillfället i akt att som bakgrund lyfta fram de principer som vägleder Alliansens miljöpolitik.
1. personliga ansvarstagandet
2. marknadsekonomiska lösningar
3. internationella överenskommelser
4. teknikutveckling
Passade också på att markera i ett antal punkter de satsningar som regeringen under mandatperioden vidtagit.
¤ för den biologiska mångfalden,för klimatet,för en hållbar energimix, EU-beslut under ordförandeskapet och landsbygdsprogrammets möjligheter.
Stack förstås inte under stolen med att Fp driver på och önskar ta ytterligare steg för att slå vakt om den biologiska mångfalden.

Tog också upp den ekosystemtjänst-forskningen som pågår. Att sätta pris på naturens tjänster som vattenrening, pollinering och kollagring.

Kvällen var mycket intressant och givande då det blev en livlig diskussion, frågeställningar och synpunkter från alla dem som slutit upp denna kväll.

måndag 1 mars 2010

Vad hände på Bali under klimatmötet?

Samtidigt som vi var i Indonesien pågick ett klimatmöte på Bali. Besvikelsen efter Köpenhamnsmötet kunde man genom tidningsrapporter och samtal med miljökunniga i Indonesien konstatera.
Inga större förväntningar, men med en bestämdhet att Indonesien vill vara med och vara en nyckelspelare i Mexico i november.

Man var överens om att Mexico mötet måste bli en milstolpe för att kunna få till stånd ett avtal byggt på två-spårsprocessen( den som startade i Köpenhamn- Kyotospåret och ett som inkluderar fler länder.

Bali- Nusa Dua deklarationen innebär enligt rapporteringen följande:
1. biologiska mångfaldens betydelse
2. förberedelse för Mexico

Nyckelfrågorna har varit följande:
¤ grön ekonomi
¤ låg C02
¤ resurseffektivitet

Uppföljningskonferenser
Man pekade ut tre områden som man globalt skall arbeta vidare med under den närmaste tiden.
1. kemikalier
2. farligt avfall
3. hälsa

Dessa områden kommer man att fortsätta att fördjupa sig i vid möten i Basel, Rotterdam och Stockholm.

Den stora utmaningen blir nu att återuppbygga människornas förtroende för FN:s och politikens möjlighet att besluta om nödvändiga åtgärder.