söndag 23 februari 2014

Ukraina, Syrien , Palestina Kan vi hoppas på ett FREDSUTBROTT ?


Dramatiska dagar, veckor, månader och år. Människoliv har skördats och oändligt många har fördrivits från sina hus, hem och länder.

EU har fått en viktigare roll och måste nu kraftfullare fördöma diktatur, korruption och våld och medverka till att såväl Ukraina, Syrien och Palestina kan byggas upp till trygga och säkra platser.

EU är ett fredsprojekt, har erhållit fredspriset men har fortfarande en del att leva upp till!

Som i alla konflikter är det kvinnor och barn som drabbas allra hårdast.

Under veckan anordnadens ett seminarium i Riksdagen med temat " Fredsutbrottet". K.G Hammar inledde med tänkvärda ord kring vår "överbeväpnade värld och underdimensionerade fredsarbete" och påminde om att vi fått uppleva 200 år av fred.

Hammar hävdade att  krig är emot Guds vilja, att konflikter måste lösas utan våld och att vi numera behöver se fred, rättvisa och hållbarhet i ett sammanhang.

Lars Ingelstam och Anders Melbourns presenterade sin analys av bl.a den svenska 90-talspolitiken i Östersjön.

De pekade på behovet av att svenska diplomater skulle få en större roll, att fler poliser behövs i fredens tjänst, liksom det civila samhällets positiva kraft och slutligen behov av fredsutbildning.
Men också behov av ett ekonomiskt skifte där åtminstone 2 miljarder kronor används till fredsarbete istället för till försvarsanslag.

Närvarons betydelse- där följeslagarprogrammet i Palestina lyftes fram som ett viktigt verktyg i fredens tjänst av NGO-rörelsen

Liksom av kvinnornas betydelse vid fredsförhandlingar- behov av brottsmålsdomstolar - och Sveriges skyldighet, och möjlighet att bistå med medlare.

Vi, medverkande politiker, som representerade KD, MP, S och FP var rörande överens om att ge freden en chans.