måndag 29 augusti 2011

Positiva sysselsättningsstatistik trots finansoron

Ibland kan knastertorr statistik vara en positiv läsning, trots att vi känner av en global finansoro.


Nedan följer ett citat hämtat från Statistiska centralbyråns AKU:s mätning i juli 2011


69 000 fler sysselsatta enligt en färsk rapport.
Antalet sysselsatta uppgick i juli 2011 till 4 813 000 vilket är en ökning med 69 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Den största ökningen skedde bland kvinnor vilka ökade med 43 000 sysselsatta. I gruppen sysselsatta ingår anställda, företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar.

Antalet anställda ökade med 94 000 varav 53 000 var kvinnor. Den största ökningen skedde bland fast anställda med 56 000 personer. Inom den privata sektorn ökade antalet anställda med 75 000 av vilka 45 000 var kvinnor.

Personer som vanligen arbetar heltid, det vill säga 35 timmar eller mer per vecka, ökade med 73 000 personer varav merparten var kvinnor.


tisdag 16 augusti 2011

Välkommet besked att skjuta fram jobbskatteavdraget

Det var ett välkommet besked som statsministern gav idag att Moderaterna inte kommer att driva frågan om att i höstbudgeten få igenom ett femte jobbskatteavdrag.
Jag har länge ställt mig kritisk till planerna då jag anser att det krävs resurser för att lösa såväl socialförsäkring som barnfattigdomen, men också ökade resurser till de med de allra lägsta pensionerna. Jag anser också att såväl integrations som miljöfrågorna bör prioriteras före skattesänkning för alla oss som har arbete.
Också oron på världens finansmarknad ger skäl att vidta sparsamhet i höstens budget.

Friluftsrörelsen och naturturismen hör framtiden till

    Det finns många skäl för riksdag och regering, kommun och landsting att lyfta fram Friluftslivet i vårt land.


  • Vår unika natur kan erbjuda fantastiska upplevelser

  • Allemansrätten

  • Natur och friluftsliv bidrar till förhöjd livskvalité och bättre hälsa

  • Natur och friluftsliv ger kunskap och förståelse för miljö och klimatfrågor

  • Ökad social gemenskap

  • Arbetstillfällen och stora skatteintäkter i takt med en allt växande Natur/ekoturism

Det är dags att se vilken potential som finns, att ge Friluftslivet motsvarande lyft som Idrottsrörelsen fått samt att underlätta för turistbranschen att kunna utveckla sina ekoturismföretag.