söndag 29 augusti 2010

regeringes övertag fortsätter- Sommestad berömmer Folkpartiet

Dagens Sifomätning ger regeringen ett fortsatt övertag. Vi som varit med några val vet att mycket kan hända under valrörelsens sista veckor och dagar som helt förändrar kartbilden.

Därför gäller det för oss alla som vill att Alliansen skall fortsätta att sitta kvar i regeringen och att Folkpartiet skall bli betydligt större att ligga i.

Socialdemokraternas samarbete med vänsterpartiet avskräcker förmodligen en del från att rösta med oppositionen.

Men vi skall inte vinna pga andras misstag utan på grund av vår egna politik och trovärdighet.

För Folkpartiets del handlar det om en ideologi som bär. Liberalismen står för såväl frihet som ett socialt ansvar.

I sakfrågorna har skolan kommit att dominera och där håller många med oss.

Tidiga insatser, höjd lärarstatus, yrkesutbildning, elevhälsa och fler lärlingar. Men också arbetsro i skolan.

Jag hoppas att miljöfrågan blir allt hetare i valrörelsen.

Jag delar Lena Sommestads uppfattning att " ett ökat folkpartiinflytande i regeringen är bra för miljön".

onsdag 25 augusti 2010

Ett starkare Folkparti i Alliansen ger natur/biologisk mångfaldfrågan större tyngd

Även om SNF säger sig kritiskt granska samtliga partier och regeringar har jag under denna mandatperiod upplevt en osedvanligt tuff attityd från SNF gentemot Alliansregeringen. Få satsningar, beslut, internationella förhandlingar har fått godkänt. Trots resursökning,nationellt och inom klimatbiståndet, trots avsättningsframgångar, trots internationell påverkan.

Som ett av de mindre partierna i Alliansen har Folkpartiet ändå i ganska hög utsträckning fått gehör i flera av de viktiga besluten inom områden klimat/energi/miljö . Inte i allt- det tillhör uppgörelsers spelregler.
Men vi fortsätter envist att driva våra frågor.
Folkpartiets program på miljöområdet är ambitiöst, frågor som vi räknar med att få gehör för kan läsas i vår rapport Naturvård/havsmiljö och biologisk mångfald.

Det är ingen hemlighet att vi fått gehör för bland annat Östersjöarbetet, anslag till biologisk mångfald, strandskyddslagstiftningen, satsning på elbilar och utökade forskningsanslag.
Också inom det internationella området engagerar vi oss med såväl ländersamverkan samt klimat- och miljöbistånd.

Folkpartiets öppning för kärnkraft är framförallt med hänsyn tagen till klimatfrågan. Den historiskt största satsningen någonsin på förnybar energi och energieffektivisering som ingår i energiuppgörelsen tar inte SNF upp

Några korta punkter där vi gjort skillnad:
  • Tydligare skrivning om Allemansrätten och Länsstyrelsernas starkare roll vad gäller strandskyddet. Inte kan väl ändå SNF mena att den förra strandskyddslagstiftningen med 5000 dispenser årligen , utefter våra kuster var ok?
  • En tydligt beslut om inplantering av varg
  • Resursförstärkning till biologisk mångfald
  • Östersjöstrategi
  • Havs-vattenmyndighet
  • Sveaskogslösningen för att klara målet Levande skogar
  • slagit vakt om outbyggda älvar

Med ett starkt folkparti i Alliansregeringen kommer miljö och naturfrågorna att få större tyngd

Läs dagens DN debatt.

tisdag 24 augusti 2010

Nya politiska löften och utspel- från miljöbilar till Ohly och Federley

Ingen dag är den andra lik.
Varje dag ges nya löften. Från såväl Alliansen som från Oppositionen. Det är en markant skillnad mellan skarpa löften( som pensionärsskattesänkningen) till ambitioner ( som restaurangmoms-sänkning).
Att Alliansens tidigare löften, de som gavs för fyra år sedan, till allra största delar faktiskt är infriade visar på trovärdigheten. Att inte lova mer än man kan hålla.
Ohlys sommarlöften under Almedalsveckan var det mest hårresande man hört. ALLT, fullkomligt allt skulle vara gratis för den enskilde. Att någon skulle finansiera- eller betydelsen av företag för att få medel till sociala reformer fanns inte på Ohlys karta.

Skarpa löften från Alliansen kan du lita på. Som pensionärsskatt och miljöbilar. Fagra löften från vänsterblocket måste tas med många skopor salt.

Så var det dagens bok. Vill nog läsa den innan jag kommenterar den, kan väl bara fundera över den valda tidpunkten att lansera en bok med kraftig kritik gentemot sin partiledning. Om det var rätt för Federley visar sig om några veckor.

torsdag 19 augusti 2010

Nyamko Sabunis nya grepp i Trollhättan

Nyamko Sabuni visade att politiker kan ta kraftfulla grepp- i detta fallet på judomattan.

Vid sitt studiebesök i Trollhättan besöktes ett judocenter där Nyamko Sabuni, iklädd judodräkt visade att hon snabbt lärde sig några grepp där hon både fällde och lät sig fällas.

Vid samtalet efteråt med ledare och ungdomar stod det klart vilket stort ideellt engagemang som läggs ned för att barn skall få en fritidsaktivitet som lockar många. Föräldrarnas delaktighet var också stor.

Sabuni, som tidigare besökt Lerum och talat jämställdhet, avslutade kvällen med att inspirera folkpartisterna vid valupptakten i Vänersborg.

måndag 16 augusti 2010

Inget RUT-avdrag men Butler i tunnelbanan är ok. anser S

Man upphör inte att förvånas över oppositionens utspel. Senast i raden har Carin Jämtin föreslagit Butlertjänst i tunnelbanan.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7624748.ab

Oppositionen accepterar inte RUT-avdrag, en person som i hemmet tvättar, städar eller gör enklare trädgårdsarbete. Istället anser man att människor när de ändå åker tunnelbana kan ta med sig tvättsäcken. En Butlertjänst tar hand om tvätten i tunnelbanans tomma lokaler, och vips när man tar sig hem på kvällen kan man slinka in, kvittera ut sin tvättsäck och åka tunnelbanan hem.
Mycket tveksamt om detta skulle underlätta eller minska stressen för småbarnsföräldrar. Att det är sällsynt med T-banestationer i Västergötland kanske behöver påpekas?

Nej, fortsätt och utveckla RUT och ROT-tjänsterna istället.

fredag 13 augusti 2010

I Mellerud satsas på en livsmedelspolicy

Var i Dalsland idag. Startade i Mellerud där jag tillsammans med Kenneth Carlsson, Färgelanda mötte kostchefen Ingvar Kardemark. En inspirerande genomgång av kommunens livsmedelspolicy och arbete för att skapa "ätglädje".
Välkommet med en kommun som ser vilka möjligheter som lagen om offentlig upphandling ,LOU, kan innebära. Precisering på kriterielistan var imponerande. Miljö, djuromsorg, klimatmärkning etc.
Efter detta hann vi med ett par tidningsintervjuer där Fp:s Dalslandsprogram presenterades.
I Bengtsfors var vårt fokus inriktat på transporter där vi hade möte med företrädare för Västfrakt. En stor oro finns hos åkare om oppositionen med sina lastbilspålagor kommer till makten.
Förnybara drivmedel, forskning och utveckling samt fler transporter på räls är lösningar som vi måste jobba hårdare med. Km-beskattningen kommer förmodligen inte att få den avsedda effekten som oppositionen räknar med.

tisdag 10 augusti 2010

Minknäringen måste ta sitt ansvar

Det är helt oacceptabelt att vanvårda djur. Återigen uppdagas misshandel av djur- denna gång bland minkar.
Skriver följande i ett pressmeddelande som skickades ut i morse.


Brodén (FP):- Förtroendet för hela minknäringen drabbas av den
vanvård som påvisats vid ett antal minkfarmer. Den som vanvårdar djur måste förbjudas att över huvud taget ha med djur att göra.Det säger Anita Brodén, riksdagsledamot (FP) som menar att riksdagsbeslutet om minkuppfödning i Sverige byggde på att de brister som utredaren Eva Eriksson pekade på skulle åtgärdas senast 2010.- Att ge avkall på ett gott djurskydd kan aldrig accepteras. Den minknäring som finns idag måste ta sitt utlovade djurskyddsansvar för att kunna fortsätta sin verksamhet.

söndag 8 augusti 2010

Dagens DN-ledare lyfter upp FP.s miljörapport

Läste i dagens DN ledaren om vår miljörapport. Känns kul att den uppmärksammas.
Är nu på väg till Marstrand där Jan Björklund skall hålla sitt sommartal. Många av oss har förhoppning att det också i detta tal skall framgå att Folkpartiet tänker fortsätta att arbeta enträget för att hejda artutrotningen så att den biologiska mångfalden säkerställs.

Det är en betydligt större fråga än den gångna veckans burkadiskussion.
(DN)http://www.dn.se/ledare/signerat/allianspolitik-skillnader-som-kanske-inte-kommer-till-tals-1.1150100

torsdag 5 augusti 2010

Folkpartiet visar sin miljöprofil

Dagens presskonferens var en positiv tillställning. Att få presentera Folkpartiets Naturvård- havsmiljö och biologisk mångfaldsrapport kändes förstås inspirerande för mig som miljöengagerad riksdagsledamot.

Under rubriken Naturvård och biologisk mångfald tar rapporten i korthet upp hur vi skall stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden, skydda skogen , arbeta inom EU och internationellt samt på kommunal nivå.

Under rubriken Havsmiljö tar rapporten upp hur vi skall komma tillrätta med övergödnings-problematiken , uppnå ett hållbart fiske och en höjd beredskap mot oljehotet.

Rapporten finns att läsa på Folkpartiets hemsida.

se också nedan

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=221079

måndag 2 augusti 2010

Skolk i betyget eller

Dagens utspel eller tydliggörande från Jan Björklund om skolk i betyget innebär per automatik att vänsterpartiet reagerar.
En skolkanteckning i terminsbetyget kan bli en viktig vändpunkt för en del elever- en markering att det inte accepteras. Det skall inte följa eleven i slutbetyget. Man måste få en chans att komma igen utan att förföljas av en termins misstag.

För många elever är ändå det viktigaste att skolan tar elevens frånvaro på allvar och ger stöd och hjälp att komma ur en svår situation samt bryta en ond cirkel.

Det är med andra ord inte antingen eller, utan kan mycket väl vara både och. (SvD)