tisdag 18 oktober 2011

Den 91-åriga ukrainska kvinnan borde räknas som "ett särskilt ömmande skäl"

Det är med upprördhet och förvåning jag tagit del av det avvisningsbesked som nu vilar tungt och akut över den 91-åriga kvinnan och hennes närmaste anhöriga.

Kvinnan kom till Sverige från Ukraina år 2009 och ansökte om anhöriginvandring. Detta har avslagits. Den gamla, nu senildementa kvinnan tas om hand av dottern och dotter-dottern, utan stöd av hemtjänst eller vårdpersonal.
I Ukraina finns inga anhöriga som kan vara ett stöd för kvinnan under hennes sista tid i livet.

Detta borde inrymmas inom ramen för särskilt ömmande fall, det är svårt att förstå att svenska myndigheter kunnat komma fram till en annan slutsats.

söndag 16 oktober 2011

Tydliga budskap kring turism, miljö och välfärdsfrågor på Folkpartiets landsmöte

Det har varit några uppfriskande dagar i Karlstad. Klara och tydliga markeringar har gjorts i socialliberal riktning. Tonen sattes av Jan Björklund i inledningsanförandet.

Är särskilt glad över bifall till en turistmotion från Norra Älvsborg. Nu kommer FP att tydligare driva dessa frågor. Är också tacksam att landsmötet insett vikten av att se kopplingen mellan jordbruk och klimat/miljö och energifrågan samt att beslut togs att arbeta vidare för inrättandet av fler marina reservat.

Det socialpolitiska programmet för att stödja barn och ungdomar blir ett viktigt verktyg och jag anser också att det var en mycket tydlig socialliberal markering att stoppa de föreslagna stora skattesänkningarna.
Häften kvar är ett tillräckligt mål- då skatteintäkter också krävs till alla reformer. Partistyrelsen önskade gå betydligt längre, men fick se sig besegrade.

söndag 9 oktober 2011

Kvinnliga fredskämpar som Ellen Johnsson-Sirleaf och Leymah Gbowee

Ingen kan säga annat än att Nobelkommittén gjort ett rätt och riktigt val av årets fredspris.
Tre kvinnor som nu får dela på fredspriset har visat mod och vilja att vända krig och hat mot fred och försoning. Kvinnor som inte låtit sig duperas av ständiga löften utan handfast funnits med utanför slutna sammanträdesrum och krävt beslut om fredstraktat.
Kvinnor som i en lång fredskedja varit beredda att offra sina liv för att få slut på kriget.
"Enought is enought".
Liberia går till val på tisdag, med all sannolikhet stärker det "mamma Liberia". Det är isåfall välförtjänt för ett land som under lång tid sargats så hårt av våld att fortsätta få den ledare som för fem år sedan lyckades vända trenden och peka på hopp, fred och försoning.