måndag 24 januari 2011

EU.s jordbrukspolitik på tapeten

Befinner mig i Bryssel för att bland annat fördjupa mig i frågorna kring reformeringen av EU:s jordbrukspolitik. En reformering är nödvändig där inriktningen bör vara en utfasning av de så kallade direktstöden( inkomststöd). Miljöersättningar och andra insatser för att stärka den biologiska mångfalden och tillskapa det vi brukar kalla "kollektiva nyttigheter" skall dock ersättas för.
För att ta steg framåt, och arbeta för nödvändiga miljöåtgärder, utveckling på landsbygden och fortsatt ökat djurskydd måste Sverige ut på planen.

Det är i dialog och diskussioner där goda argument kan vinna gehör. Förr eller senare.

torsdag 20 januari 2011

Självklart måste bekämpningsmedlet parakvat förbjudas globalt.

I gårdagens SvD uppmanas Sveriges ministrar att agera för att bekämpningsmedlet parakvat förbjuds i länder också utanför EU. Det är en viktig uppmaning och Sverige har all anledning att driva på att detta så sker.
Det giftiga bekämpningsmedlet är förbjudet i Sverige sedan 1983. Det är också förbjudet i EU.
Det används dock frekvent i bland annat Argentina och Brasilien, inte minst vid sojaframställning.
Vi har ett ansvar att för såväl människors och miljöns skull få stopp på detta.

söndag 16 januari 2011

Hans Rosling på Youtube

På ett pedagogiskt sätt kan man se hur flertalet av världens länder utvecklats positivt under det senaste seklet men med Afghanistan och Kongo som de stora undantagen. Fred, utbildning och handel är några viktiga nycklar.

Med ökat välstånd och en växande befolkning krävs gemensamma och mycket stora satsningar för att klara klimatutmaningen.

Det hastar att välja den gröna teknologin.

måndag 10 januari 2011

Dödsskjutningar som skakar om

Att inbilla sig att konflikter och oförrätter kan lösas med våld har väl under årtusenden visat sig vara ogörligt.
Hur kan den israeliska armén skjuta en misstänkt förbrytare i sömnen , som visade sig vara oskyldig, och sedan försvara sitt handlande att "man beklagar att man tog fel man". När blev det ok. i en demokratisk stat att tillåtas skjuta någon över huvudtaget, hur starka indicier man än har på att det skulle vara en brottsling? Är inte ett rättssamhälles styrka att man får möjlighet till just en rättslig prövning. En prövning som också måste ge en dömnd möjlighet till resning.

I USA har det i dagarna framkommit en rättsskandal då det framkommit att en oskyldig man suttit fängslad i 30 år. DNA var hans räddning och kan komma att betyda mycket.

En döds- och skadeskjutning som igår ägde rum i samband med det politiska mötet i Tuscon i Arizona skakade också om. Kongressledamoten och demokraten Gifford, som hårt kämpat för att stödja Obamas sjukvårdsreform är svårt skadad.
Det krävs en samling kring vikten av ökad respekt för att kunna ha olika uppfattningar, religiöst och politiskt. Att inte något domslut skall påverkas av hudfärg,ursprung, politisk eller religiös uppfattning.
Tea-partyrörelsens har anlagt en politisk hätsk ton i det amerikanska samhället som inte är hälsosam. Den förnedring av palestinier som varje dag sker genom ockupation och bosättningar och vid ett stort antal "checkpoints" är ohållbart, liksom situationen i Västsahara. De blygsamma summor som läggs på freds- konfliktlösningssatsningar i jämförelse med världens vapen och krigssatsningar talar sitt tydliga språk.