torsdag 7 augusti 2014

Tala tydligt om Gaza- FP

I dagens tidning, NU, är följande debatt införd 

Tala tydligt om Gaza, FP

AVGÖRANDE FÖR MIG när jag en gång blev folkpartist var liberalismens grundfundament rörande människans lika värde och rättigheter samt frihet och demokrati.


Det var därför naturligt för mig att initiera Riksdagens Israel-Palestinska nätverk, ett forum över alla partigränser, för att söka bidra till mänskliga rättigheter, fred och försoning.

Lika viktigt har det varit för mig att internt i FP driva kravet på en Mellanösternbalans och jag kan med tacksamhet konstatera att det nu råder en ökad insikt och förståelsen för det palestinska folkets situation i partiet.ATT JUDARNA UTSTÅTT den värsta massaker och förföljelse i historien får aldrig glömmas eller förnekas. Det judiska folket är värt en framtida trygghet. Detta kan inte nog understrykas.

Mot denna bakgrund är det dock för mig ofattbart hur staten Israel ända från 60-talet ockuperat palestinska områden, samt under senare år byggt en mur/ barriär mestadels på palestinsk mark - där den längs många sträckor är högre än Berlinmuren.

Det är lika ofattbart att man dessutom vägrat följa Genèvekonventionen vad gäller ockupationsmaktens skyldigheter gentemot civila, eller rättat sig efter krigets lagar vad gäller skydd av civila i samband med vapeninsatser.JAG ÄR FAST övertygad om att en varaktig fred aldrig kommer att kunna uppnås så länge blockaden, ockupationen och den israeliska bosättningspolitiken på ockuperad mark tillåts fortsätta. Den frustration, den desperation och den i generationer upplevda livssituation som människor tvingas utstå i flyktingläger är ofattbar och outhärdlig.

Roten till det onda måste lösas innan fred kan bli verklighet.

Innan grundproblemen är lösta kommer den oerhörda tragiken, skräcken och förödelsen att upprepas.

Kassamraketer från Gaza på israelisk mark och vedergällning i form av övervåld och kollektiv bestraffning på palestinsk mark.I SKRIVANDE STUND, har fler än 1 700 personer boende i Gaza dödats. Många tusen är skadade, traumatiserade och utblottade.

250 000 människor är på flykt.

Också människor boende på den israeliska sidan har drabbats, där drygt 50 personer, varav minst tre civila mist sina liv.

Folkpartiet har varit mycket tydligt och skarpt gentemot såväl Ryssland, Vitryssland, Cypern och Marocko samt stod på barrikaderna gentemot apartheidpolitiken i Sydafrika. Vi borde vara lika tydliga också kring konsekvenserna av den pågående blockaden i Gaza och ockupationen av Västbanken.

För alla av oss som värnar Israels rätt att leva i trygghet, och för alla av oss som också värnar det palestinska folkets rätt till en egen stat, frihet att studera, arbeta och förflytta sig krävs att grundproblemet löses.

Brottsmålsdomstolen i Haag måste granska de senaste veckornas förödelse samt utkräva ansvar.

Det är ett självklart liberalt krav att utkräva ansvar och rättvisa.

Det behövs en ökad tydlighet gentemot Israel att häva såväl blockaden som ockupationen, en tydlighet som kan markeras genom ekonomiska sanktioner.

Detta borde Folkpartiet medverka till att Sverige driver i EU.DET KRÄVS EN ömsesidig vapenvila, ökad press från FN att förmå båda parterna att en gång för alla sätta sig vid förhandlingsbordet i syfte att uppnå en fredlig samexistens som är multietnisk, multikulturell och multireligiös.

Folkpartiet var tidigt ute med krav på en tvåstatslösning. Det är hedrande. Men nu håller tiden för en tvåstatslösning på att rinna ut. Ansvaret vilar tungt på Folkpartiet och Sveriges regering att inom EU och FN driva på för en rättvis och hållbar fred." För alla av oss som värnar israels rätt att leva i trygghet, och för alla av oss som också värnar det palestinska folkets rätt till en egen stat, frihet att studera, arbeta och förflytta sig krävs att grundproblemet löses. "
Bildtext:
- Anita Brodén vid ett tidigare beök i palestinska områden.

7 kommentarer:

 1. Och i roten till det onda ingår det ultimata mål som driver grupper som Hamas, som enbart vill ha bort blockaden, ockupationen och bosättningar för att lättare kunna fortsätta jihad och ersätta Israel med en islamistisk stat. De agerar redan från VB, finansierade kidnappningen och morden av de tre pojkarna, information från den medhjälpare som arresterades på flykt mot Jodanien. Samtidigt satte Hamas igång raketkriget.

  Att som du enbart peka ut israelernas agerande är inte rätt. Du anspelar på den judiska tragedien och på Israel som det judiska folkets stat. Det är bra. Men ingenting blir så snett som att visa sympati för ett folks lidande och sedan ignorera samma folks lidande under krig och terror, för att till sist dra slutsatsen att du väntar dig bättre av detta folk.

  Fred och försoning vill vi alla ha. Men om tiden för tvåstatslösniong håller på att rinna ut kan du ge mycket av ansvaret till palestinska ledare som aldrig haft för avsikt att leva sida vid sida i fred.

  SvaraRadera
 2. Mycket bra! Roten till det onda måste lösas. Jag tycker att Sverige ska vara tydliga mot Israel. Vi måste uppmana Israel att vara multietnisk, multikulturell och multireligiös. Vidare måste blockaden mot Gaza hävas. Den folkvalda ledningen för Gaza måste fritt få exportera och importera alla de varor och tjänster som man behöver.

  Utmärkt att Folkpartiet har varit mycket tydligt och skarpt gentemot såväl Ryssland, Vitryssland, Cypern och Marocko och krävt ansvar och rättvisa. Det största problemet i Mellanöstern är Israel. Det är hög tid att Folkpartiet även där är tydliga och skarpa.
  Jack London

  SvaraRadera
 3. Låt mig citera Golda Meir:
  “We can forgive the Arabs for killing our children. We cannot forgive them for forcing us to kill their children. We will only have peace with the Arabs when they love their children more than they hate us.”
  Willa Cather

  SvaraRadera
 4. Men, "Jack London", varför är Anita Brodén inte tydlig alls mot Hamas och dess mål, och metoder, dess stora ansvar för gazabornas situation? Varför måste Anita dra in Förintelsen som en extra känga mot judarna i detta krig som faktiskt drogs till denna nivå av islamister? Går det inte att tydligt ge ansvar till Hamas? Detta sortys utfall är inte kritik. Det är ensidig demonisering.

  "Det största problemet i Mellanöstern är Israel." Rent nonsens. Det största problemet där är tragedierna i Syrien och Irak. Israel har aldrig behandlat minoriteter som dessa länder gör. Palestinier i Syrien har dödats i tusental de senaste åren. Men det är fint att ha en syndabock. Samma folk som allltid varit syndabock. Dåligt gjort, Anita och Jack!

  Tack och lov att det finns sansade som Fredrik Malm i partiet.

  SvaraRadera
 5. Utmärkt artikel i SVD "Som starkare part bör Israel visa vägen". Det är fyra riksdagsledamöter från Alliansen som skrivit artikeln. Michael Svensson (m), Annika Qarlsson (c), Annika Eclund (kd) och Anita Brodén (fp).

  Israel måste upphöra med att blockera Gaza. Jag är övertygad att om blockaden hävs kommer både Hamas och Islamiska Jihad att sluta skicka raketer över Israel. Det är instängdhet och gränser som skapar aggresioner. På sikt kommer både Israel och Gaza att blomstra.

  Jag hoppas att Alliansen vinner valet. Jag hoppas också att Sverige då får en ny utrikesminister (helst en av de fyra artikelförfattarna) som kan sätta press på Israel, som är det stora problemet i Mellanöstern. Jodå A-K Roth, det är Israels fel att det inte är fred.
  Jack London

  SvaraRadera
 6. Jack:
  Om det vore så lätt att få fred, Jack, att ge all skuld enbart till det land som Hamas svurit att aldrig erkänna, att krossa, och att döda alla judar var de än gömmer sig. Finns i stadgarna. "Jag är övertygad att om blockaden hävs kommer både Hamas och Islamiska Jihad att sluta skicka raketer över Israel.", skriver du:

  Jack London, du måste hautomordentligt förtroende för att Hamas och Islamic Jihad är välvilliga organisationer, som skulle bete sig som du eller jag? Fatah har inte din tillit! Vad gjorde dessa grupper innan blockaden sattes in efter den blodiga kuppen 2007? Tusentals människor ihjälsprängda eller för livet skadade. Sedan glömmer du Egyptens roll i blockaden. Flera arabländer verkar inte ha samma förtroende som du för Hamas välvillighet. De känner till realiteten med denna grupp som är en gren av Muslimska Brödraskapet. Tänk liknande ISIS.

  Om artikeln: Jag kunde kommentera många påståenden men det skulle bli långt och tröttsamt. Bland många bra insikter finns andra som borde bemötas. En skribent har bemött i SvD. Jag inser att Anita och de andra riksdagsledamöterna enbart indirekt kräver att Gaza måste avmilitariseras, att avväpna terrorgrupperna med andra ord, detta eftersom de håller med Carl Bildts syn. Jag kan bara beklaga att inga av dessa personer kunde säga det klart och tydligt medan Hamas missiler skoninglöst igen riktades mot civil befolkning från civilbebyggelse och från skolor, sjukhus, moskéer och från FN-byggnader.

  SvaraRadera
 7. Anita skriver om det palestinska folket och att Israel har ockuperat deras land.

  Detta palestinska folkslag - som talar arabiska - upptäcktes på 60-talet. Detta folkslag har aldrig någonsin tidigare funnits i historien. Om viljan finns kan alla känna till det genom att läsa Mellanösterns historia.

  PLO bildades inte för att befria östra Jerusalem, västra Jordanstranden och remsan. Arafat, från Egypten, fångade KGB upp som en duglig kraft. Han skolades i Rumänien och i Vietnam. Han skulle befria det palestinska folket från kolonialmakten.

  Anitas husbygge är inte stabilt. Det beror på att grundsten är en lögn.
  Willa Cather

  SvaraRadera