fredag 25 juli 2014

Roten till det onda måste lösas innan fred kan bli verklighet GAZA. Israel måste upphöra med sin ockupationspolitik. Sverige bör sätta press.

I dagens GP- nätupplagan kan följande läsas.
 

Palestinier begraver sin döda efter en israelisk attack i norra Gaza.
Palestinier begraver sin döda efter en israelisk attack i norra Gaza.
 Artikelbilder
Anita Brodén (FP), riksdagsledamot
Anita Brodén (FP), riksdagsledamot
Den israeliska ockupationen, bosättningspolitiken och blockaden av Gaza har skapat en ohållbar situation. Innan detta är löst kan det inte bli fred. Sverige och EU har ett ansvar att driva på en tvåstatslösning, skriver riksdagsledamot Anita Brodén (FP).
Som riksdagsledamot har jag under många år engagerat mig i Mellanösternfrågan och var en av initiativtagarna till Riksdagens Israel-Palestinska nätverk- ett forum över alla partigränser med fokus på dialog och ömsesidig respekt i syfte att uppnå en varaktig fred.
Jag har internt drivit kravet på en ökad Mellanösternbalans i mitt eget parti, Folkpartiet, och efterhand kunnat konstatera att den tidigare ensidiga proisraeliska politiken sakteliga förändrats i en riktning där engagemanget och förståelsen också för de palestinska folkets situation ökat.
Att judarna utstått den värsta massaker och förföljelse i historien får aldrig glömmas eller förnekas. Det judiska folket är värda en framtida trygghet.
Mot denna bakgrund är det ofattbart hur staten Israel under 60 års tid ockuperat palestinska områden, byggt en mur/barriär mestadels på palestinsk mark- där den längs många sträckor är högre än Berlinmuren, och avstått från att följa Genèvekonventionen vad gäller ockupationsmaktens skyldigheter gentemot civila, eller krigets lagar vad gäller skydd av civila i samband med vapeninsatser.
Övervåld
En varaktig fred kommer aldrig att uppnås så länge ockupationen tillåts fortsätta. Den frustration, den desperation och den i generationer upplevda livssituation som människor tvingas utstå i flyktingläger är ofattbar och outhärdlig. Roten till det onda måste lösas innan fred kan bli verklighet
Innan orsaken till problemen lösts upprepas återigen stor tragik och förstörelse inför våra ögon – Kassamraketer från Gaza in på israelisk mark och vedergällning i form av övervåld och kollektiv bestraffning på palestinsk mark där civila och framförallt barnen drabbats ofattbart hårt. Västvärlden har under tiden och alltför länge hukat och ensidigt försvarat Israels rätt att försvara sig.
Sedan den 7 juli 2014 har Israels attacker i Gaza dödat 663 personer – av dessa är 541 civila – varav 161 barn.
Hittills har dessutom 3 457 palestinier skadats, varav 991 är barn, där många dessutom mist både föräldrar och syskon.
Också människor har drabbats på den israeliska sidan, där 26 personer, varav två civila mist sina liv.
I Gaza saknas skyddsrum, vilket innebär att människorna inte har någon säker plats att fly till under bombraiderna.
Lös grundproblemet
Det är felaktigt att benämna det som nu sker en konflikt . Det är djupare och allvarligare än så. Man kan inte längre bortse från den underliggande orsaken. Först när detta skett kan en tvåstatslösning, fred och försoning uppnås. Överenskommelsen mellan Hamas och PLO kan dessutom leda till en palestinsk motpart i förhandlingar, något som efterfrågats – men från israeliskt håll nu förkastas.
För alla av oss som värnar Israels rätt att leva i trygghet, och för alla av oss som också värnar det palestinska folkets rätt till en egen stat, frihet att studera, arbeta och förflytta sig krävs att grundproblemet löses. Det är en ohållbar situation att tvingas stå i timslånga checkpoints dagligen, att se sina hem rivas och mark konfiskeras och att förhindras den rörelsefrihet som vi tar för given.
Brottsmålsdomstolen i Haag måste granska de senaste veckornas förödelse samt utkräva ansvar.
Det krävs en ökad tydlighet gentemot Israel för att häva ockupationen, en tydlighet som kan uttryckas genom ekonomiska sanktioner. Detta borde Sverige driva i EU.
Det krävs en ömsesidig vapenvila, ökad press från EU att förmå båda parterna att en gång för alla sätta sig vid förhandlingsbordet.
Tiden för en tvåstatslösning håller på att rinna ut. Sverige och EU har ett stort ansvar.
Anita Brodén (FP)
riksdagsledamot

1 kommentar:

  1. Anita, jag måste ifrågasätta hela inriktningen i en artikel som inte ens kan nämna Hamas och terrorism, deras agenda, metoder och mål. Det är inte balanserat. Efter Hamas tusentals raketer och uppt¨åckten av dussintals terrortunnlar in i Israel i syfte att döda och kidnappa, hur kan du tala om trygghet om du inte ens kan ta upp israelers situation? Israel har nu kunnat stoppa en planerad mega-attack under Rosh Hashanah-helgen. Tunnlarna måste raseras.

    Hur kan du tala om fred och försoning och inte tala om att Gaza måste avväpnas? Det krävs inte bara ömsesidig vapenvila. Hamas måste avväpnas! EU har så krävt! Bildt har krävt att Gaza blir en avmilitariserad zon.

    Ja, kriget Hamas startade har igen iom deras dubbla krigsbrottsliga metoder drabbat oskyldiga förskräckligt. Kritisera Israel för övergrepp och misstag. Men ge inte frikort till grupper med mycket onda avsikter. Ett stort procenttal av Hamas missiler har slagit ner i Gaza och skapat offer som ju räknas i statistiken. Vapenlagren placeras i civila områden, skolor, moskeér och sjukhus i brott moit krigets lagar. Personer som motsätter sig Hamas agerande har mördats och räknas in bland offren. Hamas har gett detaljerade order om att alla dödade ska beskrivas som civila oskyldiga. Samtidigt är det känt att 70% av dödade är män i stridbar ålder. Hur vet du och rapporterare från Gaza hur många är civila, när även stridande ska beskrivas som civila? Har vi inte lärt oss från Hamas andra krig hur statistiken förvanskas? Hur kan du inte ge något som helst ansvar till Hamas för palestinska dödade?

    Ditt engagemang för palestinier verkar ha förblindat dig mot Hamas, stadgar, agenda, metoder och slutliga mål.

    SvaraRadera