torsdag 28 augusti 2014

Brodén (FP) välkomnar Alliansregeringens besked om miljöbilar

Det är förstås mycket välkommet att regeringen föreslår framåtsyftande satsningar som möjliggör en snabbare övergång till en fossilfri fordonsflotta. Veckans  besked innebär en miljömässig långsiktighet genom det så kallade bonus-malus-systemet. Det skall löna sig, också i plånboken, att välja ett miljövänligt alternativ och det ska kosta att förorena. Detta är helt i linje med Folkpartiets princip att förorenaren skall betala.
Förslaget från Alliansens sida innebär ett införande av ett bonus-malus-system som innebär att miljövänliga bilar får en rejäl miljöbonus vid inköpstillfället.
Bonusen betalas av bilar med sämre miljöprestanda.  Veckans  beslut innebär också på sikt fler elbilar genom 10 000 nya laddstolpar i hela landet, en förstärkt och förlängd supermiljöbilspremie samt bättre förutsättningar för förnybara drivmedel genom att fullt ut skattebefria andra generationens biodiesel (HVO).

Förlängningen av supermiljöbilspremien fram tills bonus-malus-systemet är på plats förhindrar ryckighet och osäkerhet, för konsument och bransch. En rejäl utbyggnad av laddstolpar, inte minst för snabbladdning av elfordon, kräver statlig medfinansiering vilket nu glädjande nog kommer att ske. Detta kommer förhoppningsvis vara den injektion som krävs för att få fart på elbilsefterfrågan.

Det är också glädjande att frågan om HVO (vegetabiliska och animaliska oljor) nu också kommer att få sin lösning. Full skattebefrielse kommer nu att gälla också för andra generationens biodiesel, något som länge efterfrågats. Viktiga steg har nu tagits för att minska klimat och miljöbelastningen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar