fredag 23 maj 2014

MP stödjer indirekt Folkpartiets enträgna arbete för ett högt och gott djurskydd


MP stödjer i samband med en presskonferens indirekt Folkpartiets enträgna arbetet för ett högt och gott djurskydd- men frågan kvarstår:
Var fanns Miljöpartiet när Folkpartiet röstade för en förbättrad djurskyddskontroll i riksdagen?

Sverige har världens lägsta användning av antibiotika i vår djurhållning. Det är vi stolta över. I vårt nyligen antagna partiprogram har vi särskilt lyft upp antibiotika i djurhållning. I vårt partiprogram punkt 3.3.2. står: ”Utvecklingen av antibiotikaresistens hotar folkhälsan. Sverige ska arbeta i EU och globalt för en ansvarsfull antibiotikaanvändning, både bland människor och på djur, baserad på medicinska bedömningar.”

Vi vill exportera det svenska goda djurskyddet till resten av EU och arbetar för att ta fram en europeisk ramlag för djurskydd med tydliga regler om ägaransvar och omsorgsplikt, och med kraftfulla straff för de som bryter mot reglerna. En som i synnerhet drivit på i detta arbete är Folkpartiets Marit Paulsen- också i frågan om att begränsa  djurtransporterna inom EU
Det är bättre att transportera kött än levande djur. Lokala slakterier bör uppmuntras och maxgränser för djurtransporter bör fastställas för varje enskilt djurslag.

Folkpartiet vill att EU:s veterinärmyndighet på Irland ska utvecklas till ett ”matens och märkningens FBI” som gör täta och noggranna kontroller av livsmedelssäkerhet som av livsmedelsinformation i medlemsländerna.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar