torsdag 22 maj 2014

Folkpartiet står fast vid Art och Habitatdirektivet- medan andra partier vacklar

Folkpartiet vacklar inte kring vikten av att följa EU:s Art och Habitatdirektiv.

Vi har förbundit oss att gemensamt skydda och bevara utrotningshotade arter- att populistiskt börja tumma på denna överenskommelse är allvarligt.

Om vi skall klara av att överlämna en värld till kommande generationer som rymmer en biologisk mångfald och som därigenom också ökar chanserna att klara klimatutmaningen är några partiers vacklande hållning i frågan djupt oroande och ansvarslöst.

I detta löfte inryms också förvaltningen av våra rovdjur- att inte våga ta ansvaret om bevarande av exempelvis vargen utan slira på direktivet är bedrövligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar