lördag 1 september 2012

Avvakta averkning av skog vid Ojnare myr på Gotland


Frågan om skogsavverkning och kalkbrytning vid Ojnare myr på Gotland är kontroversiell. Mot varandra står kalkföretaget Nordfalk och miljörörelsen. Miljörörelsen menar att en ökad brytning av kalk riskerar få svåra miljökonsekvenser medan Nordkalk hävdar att kalkstensbrytning och naturskyddet kan fortsätta att existera sida vid sida.
En utökning av kalkbrytning har varit aktuell för såväl den tidigare socialdemokratiska regeringen som den nuvarande. Frågan har föregåtts av en lång rättsprocess vilket i somras avslutades med att Nordfalk fick tillstånd till ökad brytning. Ärendet har dock överklagats till Högsta domstolen som inom några veckor ska ge besked om frågan ska tas upp till prövning.

Jag anser att det hade varit klokt om Nordkalk avvaktat avverkningen av skog till dess att Högsta domstolen beslutat om man väljer att pröva frågan i domstol.
Det är mycket viktigt att rättssystemet får ha sin gång, vilket innebär att Regeringen inte har möjlighet att ingripa i ärendet, men ett tillfälligt stopp hade skapat mindre provokation.
 
Regeringen beslutade för två år sedan att ta bort den otydliga så kallade stoppregeln för att istället ersätta den med två nya bestämmelser som har till syfte att ge ett starkare och bättre skydd för naturgrus och våtmarker.
Som ansvarig politiker är det förstås angeläget att noga följa så att inte tillämpningen av skyddet av den biologiska mångfalden försvagas.
Skulle det visa sig vara fallet är jag beredd att verka för en lagändring.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar