tisdag 2 september 2014

Folkpartiet är Alliansens gröna röst enligt färsk undersökning

De 18 miljökraven listas i faktarutan till höger om artikeln. Källa: SNF
De 18 miljökraven listas i faktarutan till höger om artikeln. Källa: SNF
 

Naturskyddsföreningens 18 miljökrav inför valet

(De fetade har majoritet i nuvarande riksdag):
1. Sträva efter blocköverskridande överenskommelser i centrala miljöfrågor.
2. Inför en statlig grön investeringsbank som också ger ut gröna obligationer.
3. Utred en grön skattereform.
4. Inordna skogsvårdslagens regler i miljöbalken.
5. Se till att Sverige kan nå FN:s Nagoyaåtagande om att skydda minst 17 procent av landarealen.
6. Begränsa möjligheten till undantag och dispens från strandskyddet i värdefulla men starkt exploaterade områden.
7. Höj koldioxidskatten med motsvarande minst 70 öre litern mer för bensin och diesel.
8. Ställ om till ett helt förnybart energisystem i Sverige till år 2030.
9. Ge Vattenfall nya ägardirektiv som gör att bolaget fasar ut fossila bränslen och kärnkraft.
10. Inför en avgift för nya bränsletörstiga bilar som används till rabatter för bränslesnåla bilar.
11. Satsa minst 20 miljarder årligen på nyinvesteringar i järnvägar.
12. Inför styrmedel som ger hushåll rätt att leverera egen el och få ersättning till marknadspris.
13. Sätt ett nationellt mål om minst 50 procent ekologiskt odlad areal till 2030.
14. Inför en miljöavgift på bekämpningsmedel utifrån medlens farlighet som återförs till ökade miljöåtgärder i jordbruket.
15. Inför skatt eller avgift på farliga kemikalier i konsumentvaror.
16. Kemikalier med likartade egenskaper ska samregleras om ett av ämnena visat sig vara farligt.
17. Öka andelen marint skyddade områden till minst 20 procent av Sveriges ekonomiska zon.
18. Inför ett nationellt ålfiskestopp, oavsett hur EU:s förvaltningsplan ändras.
Ny granskning. MP är det parti som är bäst på naturvård, men deras tilltänkta samarbetspartner S riskerar att bli bromskloss i miljöarbetet, visar vår genomgång av partiernas inställning till 18 konkreta förslag. I sex av frågorna har MP mer åsiktsgemenskap med FP eller C än med S, skriver Naturskyddsföreningen.
Ny granskning. MP är det parti som är bäst på naturvård, men deras tilltänkta samarbetspartner S riskerar att bli bromskloss i miljöarbetet, visar vår genomgång av partiernas inställning till 18 konkreta förslag. I sex av frågorna har MP mer åsiktsgemenskap med FP eller C än med S, skriver Naturskyddsföreningen.
Inte sedan valrörelsen 1988 har miljöfrågorna haft en så stark ställning som i dag. Valet till EU-parlamentet var ett tydligt kvitto på detta som belönade partier som satsade på konkreta miljö- och klimatfrågor. Enligt en undersökning från Ipsos i juni har miljöfrågorna seglat upp till fjärde plats när väljarna får ranka sina valfrågor. När statsvetarna vid Som-institutet i Göteborg frågar väljarna vad de är mest oroliga för inför framtiden så hamnar miljö- och klimatfrågorna i topp.
I dag presenterar vi resultatet av den enkät som Naturskyddsföreningen skickar till riksdagspartierna inför varje val, något som vi gjort sedan 1988. Som en av Sveriges största folkrörelser har vi ett ansvar för att ge en vägledning för både väljarna och våra 203.000 medlemmar.
Riksdagspartierna har fått ta ställning till 18 konkreta förslag till en mer ambitiös miljöpolitik. Förslagen sträcker sig över hela miljöområdet, från bättre skydd för skog och hav till investeringar i järnväg och förnybar energi. Allmänhetens ökande intresse för miljö- och klimatfrågor verkar inte ha letat sig upp till partiledningarna i Socialdemokraterna och Moderaterna. Partierna som annars sätter stor prestige i att lyssna verkar ha slagit dövörat till när det gäller en av väljarnas absolut viktigaste frågor.
Socialdemokraterna ställer sig endast bakom sju av våra 18 förslag, samma siffra för Moderaterna är sex. I ett läge där något av partierna är regeringsbärande är det oerhört olyckligt att de två stora partierna riskerar att bli bromsklossar för ett progressivt miljöarbete. Miljöpartiet ställer sig bakom samtliga våra reformförslag, Vänsterpartiet kommer strax efter med 16 av 18. Miljöpartiet vill däremot söka regeringssamarbete med Socialdemokraterna där man endast delar politik i sju av de 18 förslagen. I totalt sex frågor har Miljöpartiet mer åsiktsgemenskap med antingen Folkpartiet eller Centerpartiet än med sin tilltänkta regeringspartner. Exempelvis vill Miljöpartiet tillsammans med Folkpartiet inordna skogsvårdslagens regler i miljöbalken för att skärpa miljötillsynen i skogsbruket samt införa ett nationellt fiskestopp på den utrotningshotade ålen. Miljöpartiet är också överens med Centerpartiet om att ställa om till ett helt förnybart energisystem i Sverige till år 2030.
Den som vill välja ett alliansparti som fokuserar på naturvård och skydd för biologisk mångfald bör lägga sin röst på Folkpartiet. Detta innebär att man återtagit den roll som partiet tidigare hade i svensk politik. Till skillnad från övriga allianspartier vill Folkpartiet förstärka skogsskyddet och begränsa möjligheten till undantag och dispens från strandskyddet i värdefulla men starkt exploaterade områden samt öka andelen marint skyddade områden.
Den alliansväljare som däremot tycker att klimatet är den viktigaste miljöfrågan bör välja Centerpartiet. Till skillnad från Folkpartiet stödjer man exempelvis förslaget om att ställa om till ett förnybart energisystem till 2030, vilket innebär att man nu är tydlig med att avveckla kärnkraften samt utreda en grön reform av skattesystemet. Det är även glädjande att Centerpartiet nu ställer sig bakom att införa en miljöavgift på bekämpningsmedel utifrån medlens farlighet, där resurserna återförs till ökade miljöåtgärder i jordbruket. Detta är en lyckad miljöåtgärd som redan har genomförts i Danmark och som skulle kunna miljöanpassa det svenska jordbruket. Kristdemokraterna är det parti som har tagit flest steg tillbaka i miljöambitioner. Från att ha sagt ja till 71 procent av våra krav 2010 säger partiet nu bara ja till 39 procent, en kraftig reducering av partiets miljöambitioner.
Inför varje val gör vi i Naturskyddsföreningen inte bara en analys av vallöften, vi utvärderar också hur partierna lyckats med att genomföra de vallöften som gavs för fyra år sedan. Miljön förbättras inte av löften utan av konkreta förändringar av skatter, lagar och ekonomiska incitament för såväl privatpersoner som bolag. Vår undersökning inför mandatperioden visade att det fanns en parlamentarisk majoritet för åtta av våra miljöpolitiska förslag för ett hållbart samhälle. Ytterligare sex av förslagen hade stöd av partier på båda sidor om blockgränsen. Trots denna breda enighet kan endast ett förslag anses ha genomförts, det om skärpta straff för jaktbrott. Blockpolitiken har varit ett sänke för miljöpolitiken.
I huvudsak har Moderaterna agerat bromskloss i regeringsarbetet, men en framgångsrik miljöpolitik är också beroende av att ha starka allierade. Folkpartiet har haft ett grönt fokus på naturvård men fått se sig motarbetade av bland annat centerpartistiska ministrar som drivit igenom försämrat strandskydd och bristande skogsskydd. Samtidigt har Centerpartiets ambitioner att bygga ett modernt, förnybart energismart energisystem mött motstånd från Folkpartiets dogmatiska fokusering på att bygga ny kärnkraft. Om alliansens två gröna röster i stället hade enats i regeringsarbetet hade den gångna mandatperioden med all sannolikhet blivit grönare.
För att få genomslag i praktisk miljöpolitik behövs partier som fokuserar på att göra upp om miljöfrågor. Detta kommer sannolikt att vara den avgörande frågan för att få de stora partierna att i praktiken leverera en bättre miljöpolitik än de lovat i denna enkät.
Som vägledning för den miljö- och klimatintresserade väljaren är vår rekommendation att välja något av de miljöprofilerade partierna i endera blocken. Bland de rödgröna är det Miljöpartiet och Vänsterpartiet som är tydligt profilerade i miljöfrågor och i alliansen är det Folkpartiet eller Centerpartiet som är mest gröna, fast på olika sätt.
Miljö- och klimatfrågorna är unika på många sätt. Det finns en stor åsiktsgemenskap hos väljarkåren om behovet av att agera politiskt för ett hållbart samhälle och en insikt om att vi inte har någon tid att vänta med konkreta reformer. Därför är det glädjande att alla partier i vår enkät förutom Sverigedemokraterna förordar blocköverskridande uppgörelse i centrala miljöfrågor. Det finns hopp om att miljöfrågan kan bli viktigare än partitaktiken.

1 kommentar:

 1. Ett litet meddelande för att belysa mobbning och stötta de utsatta:

  2011 sade en 60-årig kvinna upp sig från Prevent i Stockholm där hon hade arbetat i hela sitt liv för att en 30-årig kvinna som bara arbetat där i några år, tillsammans med sina kollegor hade hjälpt en utomstående, dömd kriminell narkoman att förtala och mobba kvinnans jämnårige son där på en oerhörd nivå i flera år. Den nya VD:n sen endast två år- Maria Schönefeld - och även tjejens egen chef Mats Quist, hjälpte gruppen sprida förtalet ytterligare när det hela slutligen framkom. De ljög sen ända till slutet när facket kom in för att hjälpa kvinnan. VD:n försökte till och med lägga hela skulden på sonen för att ingen skulle få veta sanningen om mobbningen.

  Den äldre kvinnan mådde så fruktansvärt av detta att hon först blev sjukskriven och sen sade upp sig. Hon hade då arbetat där i över 40 år och varit anställd längst av alla och hade bara några år kvar till pensionen.

  Sonen var lätt förståndshandikappad, hade blivit mobbad hela sitt liv och mådde redan väldigt dåligt, det visste alla. Moderns jobb var det enda ställe där han inte hade upplevt att folk varit elaka mot honom och alltid hade känt sig trygg. Han hade hälsat på henne där ända sen han var liten.

  Den då 50-årige narkomanen, som tidigare arbetat där som vaktmästare och som andra anställda visste brukade droger även på arbetstid, vägrade den nya VD:n att veta något om med motiveringen att hon varken hade träffat honom eller ens visste vem han var. Han fortsatte därför besöka jobbet drogpåverkad även långt efter att kvinnan sagt upp sig och var lika välkommen fortfarande. Han är dömd och finns med i Lexbase.se. Mats pratade till och med med honom under hans besök i dessa tillstånd. Prevent jobbar just för att skapa en bättre arbetsmiljö, få ned olycksfall och motverka mobbning. Nu drivs det av en ledning som hjälper utomstående kriminella narkomaner att förtala de anställdas barn.

  Uppmanar alla som tar avstånd från mobbning och maktmissbruk mot de redan svaga och utsatta, att ta avstånd från www.prevent.se och dess ledning!

  SvaraRadera